Social media in B2B Marketing Heembouw #MKBOC

50 %
50 %
Information about Social media in B2B Marketing Heembouw #MKBOC
Marketing

Published on March 6, 2014

Author: Heembouw

Source: slideshare.net

Description

Presentatie van de Heembouw case, gegeven voor Björn Bouwmeester op het MKB Ondernemers congres op 6 maart 2014.

Heembouw won in 2013 de Industrial Social Media Award. Voor een doorsnee aannemer is wat Heembouw doet bijzonder, zo hebben ze al jaren een eigen blog en wordt er door steeds meer medewerkers online kennis gedeeld.

Social Media in B2B marketing @Heembouw WIN N A AR

@BouwmeesterB Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Bouwbedrijf zonder vrees Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Heembouw Onze omzetontwikkeling In euro’s x 1 miljoen 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ’03 1939 4 40,8% 230 ’04 ’05 ’06 ’07 108 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 * * prognose 75 werken algemeen A_werken_tab1_2014_algemeen.indd 5 Social Media in B2B Marketing @Heembouw 17-2-2014 14:50:43

Bedrijfsruimten Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Kantoren Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Woningen Social Media in B2B Marketing @Heembouw

8 april 2013 B2B Case

Strategie Focus: Commercie: Verdiepen en doen! Klant & Markt Ontwikkeling aandeel tk-bt-ab in totale omzet in % Marge ontwikkeling tk-bt-ab vanaf 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 13% 10% TK BT 5% AB 0% 2008 businessplan eindgebruikers bedrijfsruimten businessplan eindgebruikers 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% businessplan kantoren woningbouw nieuwbouw woningen profit sector 2009 2010 2011 onderhoud TK BT AB 2008 2012 2009 2010 2011 11% bedrijfsruimten 5% TK BT 2011 2012 kantoren 2011 2012 woningen 2011 2012 wcp's 2011 2012 overig Beter begrip van de klantgroep en het bieden van de integrale oplossing vertaalt zich o.a. in het aandeel turnkey. I.r.t. de totale omzet is dit aandeel gegroeid tot 68% (59% in 2011). De marge voor tunkey trajecten is hoger dan bij bouwteam en aanbestedingen. De integrale oplossing is het verst ontwikkeld bij bedrijfsruimten; dit komt terug in het aandeel turnkey dat hier boven de 90%. ligt. Voor wcp’s is het aandeel turnkey trajecten nihil. Dit is een aandachtspunt. Bij de omzetverdeling komt er meer evenwicht tussen de 4 klantgroepen. Reflectie over afgelopen jaar 2012 overig; hotels overig; zorg 6% Actie a. Voorsorteren op nieuwe structuur door differentiatie in de externe uitingen b. Ontw. strategie social media inzet p/pijler wonen-werken c. Ontwikkelen visie op wonen in samenspraak met de verschillende bedrijfsonderdelen die met wonen bezig zijn 2. Verder ontwikkelen integrale huisvestingsoplossing per klantgroep a. 0-meting mate van toegevoegde waarde per klantgroep b. Presentatie van de 0-meting en de doelstellingen per klantgroep in directeurenoverleg c. Ontwikkelen methodiek om voortgang IHO te meten d. Presentatie voortgang per klantgroep EvB+VD VD wg* VD juni 3. Formuleren beleid t.a.v. concepten projectontwikkeling als onderdeel van de integrale huisvestingsoplossing a. Werkgroep formeren b. Beleid en strategie formuleren c. Bespreken in RvC d. Opstellen plan voor implementatie EvB wg* HD wg* apr. Netwerkontwikkeling en accountmanagement; ontw. visie op verhogen kwaliteit netwerken en inzet accountmanagement a. Werkgroep formeren b. Ontwikkelen visie op netwerk: welke kwaliteit en kwantiteit; onderlinge samenhang c. Ontwikkelen methodiek om dit te meten en volgen d. Systematiek ontwikkelen om contacten met key accounts vast te leggen e. Implementatie systematiek en maken van onderlinge VMS afspraken wg* wg* overig; overig 5% Aandeel per klantgroep in de omzet in % 2012 1% 1% 4% bedrijfsruimten kantoren 13% 36% woningen wcp's 4. overig; hotels 22% overig; zorg overig; overig 23% * = werkgroep Niet alle klantgroepen zijn even ver; bedrijfsruimten: er is een duidelijke visie waaraan invulling wordt gegeven; wcp's: de richting is duidelijk en kan ingevuld worden; kantoren: er is een begin gemaakt; woningen: marketingvisie is nog niet ontwikkeld. 2 Denken in klantgroepen Elke vestiging handelt naar de gemaakte keuze; de businessplannen zijn gemaakt en zijn / worden geïmplementeerd. Actie is met het oog op de focus op commercie on hold gezet. In 2013 weer oppakken. integrale huisvestingsoplossing Actieplan 2013 Doel 1. Wonen - werken verder invulling geven woningen 1 Ontwikkeling marketingvisie per klantgroep 3 Verder ontwikkelen filosofie Doelen 2013: 1. Wonen – werken verder invulling geven 2. Verder ontwikkelen integrale huisvestingsoplossing per klantgroep 3. Formuleren beleid t.a.v. concept- en projectontwikkeling als onderdeel van de integrale huisvestingsoplossing 4. Netwerkontwikkeling en accountmanagement; ontwikkelen visie op verhogen kwaliteit netwerken en inzet accountmanagement wcp's 16% 19% 2012 Het ingezette beleid t.a.v. de focus op klantgroepen en bieden van de integrale huisvestingsoplossing heeft het afgelopen jaar goede resultaten laten zien. Het denken in klantgroepen leidt tot het verder ontwikkelen van toegevoegde waarde in termen van de integrale oplossing. De andere klantgroepen moeten daarin verder groeien naar het niveau van bedrijfsruimten. De eerste ervaringen met conceptontwikkeling laten zien dat dit een zeer succesvol onderdeel kan zijn van de integrale huisvestingsoplossing. Hiervoor is het belangrijk groepsbreed beleid te formuleren. We gaan naar een toekomstige organisatiestructuur met 2 pijlers: wonen en werken. Deze vragen om een verschillende klantbenadering. In 2013 zullen we hier een begin mee maken. De ontwikkeling van een visie op netwerkontwikkeling en een beleid voor accountmanagement is in 2012 niet verder opgepakt; dit komt op deze kaart voor 2013 terug. kantoren 38% AB 2011 2012 Aandeel per klantgroep in de omzet in % 2011 Aandeel tk-bt-ab per klantgroep in % Bedrijfsruimten Gericht op: Heembouw Groep Onderbouwing komend jaar 2013 Prestaties afgelopen jaren; doel 4 Professionalisering commercie Er is een systematiek ontwikkeld en geïmplementeerd om effectiviteit sales incl. planontwikkeling te meten; kennisplatform commercie functioneert naar tevredenheid. 5 Netwerkontwikkeling Er is een 1e aanzet gegeven om netwerkontwikkeling te meten en volgen; is echter niet geïmplementeerd. Een gedragen visie om te komen tot een kwalitatieve ontwikkeling van de netwerken en een beleid tav. accountmanagement ontbreekt. o n d vanaf 2011 Businessplan Woningbouw vanaf 2011 v1.6 definitief.indd 1 Social Media in B2B Marketing @Heembouw 19-10-2011 10:23:58 m juni +ap juni o o Directieoverleg commercie Directeuren overleg Raad van Commissarissen Directieoverleg commercie n d j f m n d j f m a ? En verder In 2013 organisatie van externe training presentatie technieken voor commercie Peter Lammertink, Erwin van Berkel, Rinus Verhey, Petra Snelleman, Anita Noordzij, Stefan van der Zwet, Roland van Oostrom, Maarten Bakker, Peter Brugman, Jeroen Officier vanaf 2011 f RV+VD Betrokkenen en handtekening vanaf 2011 j PS PL+wg* RV wg* Controle 1. 2. 3. 4. Wie PS Eigenaar: Versie: Datum: Erwin van Berkel 1.2 24-09-2012 ?

Doelstellingen Heembouw positioneren als innovatieve, kennisdragende partij Laten zien waar we mee bezig zijn Autoriteit claimen op gebied van #leanbouwen en #BIM Focus op klantgroepen Social Media in B2B Marketing @Heembouw

2011 6. Enkele voorbe elde n van twitter bericht Sociale media r Heembouw betek Wat kunnen ze voo en enen? Sociale media – wat kunnen ze voor Heem bouw betekenen.docx Petra Snelleman, Björn Bouwmeester | Gewi jzigd: 30-11-2011 8:33 Pagina 13 van 17 Social Media in B2B Marketing @Heembouw cx bouw betekenen.do kunnen ze voor Heem 8:33 ijzigd: 30-11-2011 Sociale media – wat Bouwmeester | Gew Petra Snelleman, Björn Pagina 1 van 17

Cultuur Open cultuur Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Organisatie Social Media Social Media Blog Website Content delen Heembouw PR & Marketing Kennis platform commercie Yammer Social Media in B2B Marketing @Heembouw Social Media team Intern kennis delen Monitoring Webcare RT’s en interactie Intranet

Luisteren Geckoboard NetVibes Social Media in B2B Marketing @Heembouw VisibleTweets

QlikView Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Hootsuite Specifieke zoekopdrachten Lijsten met o.a. opdrachtgevers, leveranciers, corporaties Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Interactie Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Webcare september 2012 januari 2013 Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Intranet Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Social Media team Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Website Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Organisatie Social Media Social Media Blog Website Content delen Heembouw PR & Marketing Kennis platform commercie Yammer Social Media in B2B Marketing @Heembouw Social Media team Intern kennis delen Monitoring Webcare RT’s en interactie Intranet

#monument076 Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Social Media in B2B marketing #Heembouw

Harbour Village Harbour Village (B2B) - utiliteitsbouw Succesvolle inzet Facebook Adverteren op Facebook (regio targetting) Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Social Media in B2B Marketing @Heembouw

#LeanBouwen Social Media in B2B Marketing @Heembouw

#LeanBouwen Social Media in B2B Marketing @Heembouw

#LeanBouwen Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Kennis delen is mooi Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Social Media in B2B Marketing @Heembouw

#Vine Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Resultaten WIN N Social Media in B2B Marketing @Heembouw A AR

#ISMaward Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Interne betrokkenheid

Ingekomen vraag Social Media in B2B Marketing @Heembouw

#ISMaward Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Workshops Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Competitie Social Media in B2B Marketing @Heembouw

iBouwen digitaal magazine Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Vanaf de bouwplaats Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Meer business?

Digitale intimiteit http://youtu.be/LF-Mf7Z-yDE?t=22s Social Media in B2B Marketing @Heembouw

LinkedIn Social Media in B2B Marketing @Heembouw

LinkedIn Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Twitter Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Trotse klant Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Contact met “fans” Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Contact met “fans” Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Interactie Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Helpen Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Kennis delen Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Monitoring Luisteren Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Tuinstadwijk Leiden Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Tuinstadwijk Leiden Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Tuinstadwijk Leiden content voor blog Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Thought leadership Maak je collega’s groot Social Media in B2B Marketing @Heembouw

SEO Social Media in B2B Marketing @Heembouw

Bouwbedrijf zonder vrees Social Media in B2B Marketing @Heembouw

heembouw.nl/social WIN N A AR

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Social media in B2B Marketing Heembouw #MKBOC

Presentatie van de Heembouw case, gegeven voor Björn Bouwmeester op het MKB Ondernemers congres op 6 maart 2014. Heembouw won in 2013 de Industrial Social ...
Read more

Using Social media in b2b marketing - Technology

Social media in B2B Marketing Heembouw #MKBOC. Social Media & Influence in B2B Marketing. B2B Event marketing using Email and Social media marketing.
Read more

Quantify the Value of Social Media Engagement in B2B ...

Home; Documents; Quantify the Value of Social Media Engagement in B2B Marketing
Read more