advertisement

Sneller en beter feedback geven op papers & theses

50 %
50 %
advertisement
Information about Sneller en beter feedback geven op papers & theses
Education

Published on February 21, 2014

Author: SumitMehra3

Source: slideshare.net

Description

Met digitale tools kan hoogwaardige feedback worden hergebruikt en transparante beoordelingscriteria worden toegepast (rubrics) bij het nakijken van schriftelijke producten zoals papers, onderzoeksverslagen en theses. Hierdoor kan zowel tijdsbesparing als kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd.
advertisement

Sumit Mehra Onderwijskundig adviseur & docent Universiteit Utrecht & Hogeschool van Amsterdam Feedback geven op papers Tijdswinst en kwaliteitsverbetering met digitale middelen

OPBOUW Inhoud  Onderwijskundige achtergrond  Aanleiding / eerdere ervaring  Opzet pilots  Ervaringen & opbrengsten  Conclusies & toekomstplannen  Vragen & discussie

ACHTERGROND

ACHTERGROND

ACHTERGROND

ACHTERGROND Maar wat bepaalt het rendement van het leren?

ACHTERGROND  Hattie  800 (2009) meta-analyses gecombineerd > 53.000 studies

ACHTERGROND

BELANG FEEDBACK

ACHTERGROND Formatief toetsen  Toetsen stuurt het leerproces      Oefening baart kunst     Geeft de relevantie weer (feed-up) Stimuleert zelfreflectie Stimuleert discussie met docent en peers Motiveert Geeft inzicht in huidige prestatie niveau (feedback) Geeft verbeterstrategieën (feedforward) Bekendheid met toetsvorm Onderwijs afstemmen

ACHTERGROND Regelmatig (formatief) toetsen en studenten van kwalitatief goede feedback voorzien is goed voor het leerrendement Maar….

AANLEIDING

AANLEIDING

AANLEIDING

AANLEIDING

SAMENGEVAT Feedback geven is nuttig maar arbeidsintensief en kwaliteit laat soms te wensen over

DIGITALE TOOLS

DIGITALE TOOLS TURNITIN Grade Mark • Digitaal nakijken (docent) Peer Mark • Peer review (student) Originality Report • Plagiaatdetectie

DIGITALE TOOLS STATISTIEKEN

DIGITALE TOOLS demo

PILOTS Projecten  Psychologie,  SCALA     UvA (2008) – 28 pilots Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Amsterdam

PILOTS Mogelijke winsten  Herbruikbaarheid commentaar > minder herhaling > lagere werkdruk (“losse” opmerkingen blijft mogelijk!)  Betere feedback (eenmalig goed uitdenken + consistentie)  Meer bruikbare feedback (leesbaar + overzicht van sterke en zwakke kanten via Rubric scorekaart)  Betere signalering van & afstemming op veel voorkomende fouten (statistieken)  Meer structuur voor nieuwe docenten  E-opslag: minder rompslomp en inzicht in verleden (archief)

PILOTS “pre-pilots” bij de HvA  1ste jaars project bij Toegepaste Psychologie Onderzoeksverslag in 5 deelopdrachten  Groepsproduct  5 docenten / 150 studenten   2de jaars project HBO-Rechten Adviesrapport  Groepsproduct  7 docenten / 200 studenten 

PILOTS Aanpak  Presentaties MT/examencommissie  Projectteam  Circa 5 werksessies voor ontwikkelen feedback + rubrics  Trainingsuurtje/ handleiding Turnitin voor docenten  Lopende ondersteuning (coördinator)  Evaluatie (vragenlijsten + panelgesprek)

Ervaringen HBO-Rechten pilot

ERVARINGEN Opbrengsten HBO-Rechten pilot  Rubric met 14 beoordelingscriteria op 5puntschaal (70 individuele niveaubeschrijvingen!)  43 herbruikbare feedback opmerkingen (Quickmarks)

ERVARINGEN Ervaringen HBO-Rechten pilot  Quickmarks  Taal  Rubrics  Nabesprekingen  Reacties van studenten

ERVARINGEN

Ervaringen Toegepaste Psychologie pilot

ERVARINGEN Opbrengsten TP pilot 5 Rubrics met 22 criteria op een 4-puntschaal  94 herbruikbare feedback opmerkingen verdeeld in 5 sets (Quickmarks)

ERVARINGEN TP docenten over Quickmarks “..geeft een goede leidraad om na te kijken” “ik mis minder” “nu weet ik zeker dat ik de hele lijn pak en dat het niet afhankelijk is van mijn aandacht...” “ik ben meer feedback gaan geven”

ERVARINGEN TP docenten over Quickmarks “..ik had ietjes tijdswinst” “het is vooral betere feedback” “laat ik het zo zeggen, als ik deze hoeveelheid feedback zou geven op papier, dan was ik er 2x zo lang mee bezig”

ERVARINGEN TP docenten over Rubrics “...ik vind het fijn om het [cijfer] hard te maken, maar ook om het overzicht te hebben”

ERVARINGEN TP studenten over TII (n=100)       Vonden het makkelijk om de opdrachten in te leveren (77% vs 4%) kregen snel feedback (85% vs 2%), duidelijke feedback (75% vs 9%) en Leerzame feedback (87% vs 4%) die ze gemiddeld het rapportcijfer 7,8 gaven De studenten beoorde de feedback met een 7,8. 80% van de studenten wilde vaker feedback op deze manier

Conclusie & toekomstplannen

CONCLUSIE Algemene conclusies  Geringe leercurve  Zowel doceten als studenten zijn enthousiast  Tijdswinst?  Betere beoordelingen & feedback  Zorgt voor een kwaliteitsimpuls (consensusvorming) ….maar (eenmalige) tijdsinvestering van docenten is nodig!

TOEKOMST Toekomst plannen  Olievlek werking: steeds meer cursussen gebruiken TII  Uitwisseling met andere instellingen die er mee werken (UU, VU, Saxion, etc)  Ook niet-geschreven producten (video’s, mondelinge presentaties, graphics, etc)  Wetenschappelijk onderzoek (publicaties & conferenties)

DISCUSSIE Vragen? Meer informatie, advies of projectbegeleiding: s.mehra@uu.nl / http://nl.linkedin.com/in/nlsumitmehra

Add a comment

Related presentations

Related pages

Martin Op 't Land | LinkedIn

Martin Op 't Land; Instrument voor snelle en ... modeling to software development and a short feedback loop from ... In this paper we study the ...
Read more

Uber | Uber – Schrijf je in om chauffeur te worden of ...

We werken aan betere manieren voor steden om zich te verplaatsen, om te werken en om op te bloeien. Download de app en binnen enkele minuten heb je een rit.
Read more

Het Internet of Learning Things - Cisco Systems, Inc

leerhulpmiddelen om informatie sneller vast te leggen en sneller ... beter onderling verbonden zijn. Experts op een ... en geven feedback als ...
Read more

Peer-Review in het Onderwijs - Pages - EDUgroepen

Commentaar op feedback van medestudent en rating mogelijk ... geven/bij te houden Online beheer van ... • Leidt goede feedback ook tot een beter paper?
Read more

Tips om je website sneller te maken - Frankwatching ...

Daarnaast zullen bezoekers een snelle website beter ... resultaat kunnen geven. 1. Kies voor snelle en ... te geven op Frankwatching omdat ...
Read more

Tips en aanbevelingen voor het geven van feedback ...

... feedback. Op die manier zal hij/zij sneller ... Feedback op regelmatige basis en over ... Beter is om alleen tekstuele feedback aan te ...
Read more