Slovak Sun Training Day 2007 - OpenSolaris

33 %
67 %
Information about Slovak Sun Training Day 2007 - OpenSolaris
Education

Published on March 10, 2014

Author: m_cerveny

Source: slideshare.net

Description

Presentation from training day for Sun Solaris customers to explain new features of OpenSolaris.
Presentation covers following themes:
- installation
- software packaging - IPS
- network virtualization - crossbow
- SCSI target - COMSTAR

Sun Training Day 2010 sekce Solaris Martin Červený M.Cerveny@computer.org

Instalace opensolarisu Distribuce software pomocí IPS Virtualizace sítí Crossbow Diskové pole s architekturou COMSTAR

Instalace opensolarisu instalace přehled ● instalace z "Live CD" – grafická nebo textová instalace – výběr obsahu pomocí a vytvoření vlastní distribuce "Distribution Constructor" ● *.xml, finalizer ● distro_const ● instalace "Automatic Installer" – náhrada za JumpStart – installadm

Distribuce software pomocí IPS IPS přehled ● problémy s SVR4 architekturou – postinstall skripty, "Dim Sum" patching, data v ascii, problémy s závislostmi ... ● nový systém IPS – Image Packaging system – zaměřeno na síťovou distribuci – aktualizace celého systému pomocí BE (Boot Environment) – podpora výroby nových distribucí, python, multiplatformní, ZFS, virtualizace, Source Juicer ... – celý cyklus ● pkgsend(1) -> pkg.depotd(1m) -> pkg(1) – FMRI ● pkg://[publisher]/[pkg_name]@[version] [,build]-[branch]:[timestamp]

Repositáře pkg ● http://pkg.opensolaris.org ● https://pkg.sun.com/opensolaris/extra * ● https://pkg.sun.com/opensolaris/support * ● http://blastwave.network.com:10000 ● http://pkg.sunfreeware.com:9000 ● http://ips.homeunix.com:10906 * klíče https://pkg.sun.com IPS

Server a vytvoření pkg IPS ● konfigurace serveru – svccfg -s pkg/server "setprop pkg/port=10000" – svccfg -s pkg/server "setprop pkg/inst_root=/var/repo" – svcadm enable pkg/server ● vytvoření pkg – mypkg.manifest: set name="pkg.name" value="hello world" set name="pkg.description" value="msg" set name="maintainer" value="addr" set name="upstream" value="addr" [...] file hello.sh mode=0555 owner=bin group=bin path=/opt/local/bin/hello – pkgsend open XYZhello@1.0 – pkgsend include mypkg.manifest – [pkgsend import xyz_svr5.pkg] – pkgsend close

Práce s pkg ● nástroje pro práci s pkg – pkg install FMRI – pkg uninstall FMRI – pkg search ggrep – pkg info FMRI – pkg contents -t dir,file,link,hardlink -o action.name,mode,pkg.size,path,target FMRI – pkg publisher – pkg image-update ● beadm IPS

tcp/ip tcp/iptcp/ip chytrá NIC Virtualizace sítí Crossbow crossbow přehled ● virtuální síťové rozhraní (vnic) – část kapacity skutečného síťové rozhraní (NIC) – virtuální síť uvnitř systému (etherstub) ● řízení toků podle port,transport,ip,ds (flow) ● hardwarová podpora – bge, e1000g, igb, ixgbe, nxge, nge kerneltcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf hw flow tcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf hloupá NIC sw flow tcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf sw flow žádná NIC etherstub

Virtuální síťovky VNIC crossbow ● nastavení – šířka pásma, priorita a přiřazení na cpu ● konfigurace nad NIC – dladm create-vnic -l ethdev -p maxbw=#M,priority=low vnicname – dladm set-linkprop -p maxbw=#M vnicname – ifconfig vnicname plumb ... ● konfigurace nad etherstub – dladm create-etherstub switchname – dladm create-vnic -l switchname vnicname

Řízení toků - flow control ● klasifikace toku – transport - tcp,udp,sctp,icmp,icmpv6 – lokální a vzdálené porty a ip adresy – dsfield/dscp (RFC2474) ● charakter toku – šířka pásma a priorita ● sběr dat ● konfigurace – flowadm add-flow -l nicname -a transport=TCP,local_port=22 ssh-flow – flowadm set-flowprop -p maxbw=50M ssh-flow – flowadm show flow s i 1‐ ‐ ‐ crossbowcrossbow

Diskové pole s architekturou COMSTAR comstar přehled ● Common Multiprotocol SCSI Target – vytvoření zařízení pro diskové operace – stmfadm(1M),sbdadm(1M),itadm(1M),fcinfo(1M) – SCSI Target Mode Framework (STMF) kernel libstmf nástroje logical unit API stmf port provider API ZFS volume passthroughsoubor tenký soubor SRP iSCSIFibreChannel FCoE

Vytvoření disku comstar ● start – svcadm enable stmf; stmfadm list-state ● zdrojový diskový prostor – diskový soubor ● mkfile size /fn; sbdadm create-lu /fn – tenký diskový soubor ● touch /fn; sbdadm create-lu -s size /fn – ZFS volume ● zfs create -V size pool/vol; sbdadm create- lu /dev/zvol/rdsk/pool/vol – přímý export disku (passthrough) ● sbdadm create-lu /dev/rdsk/c#t#d#s#

Zpřístupnění disku ● omezení initator-target (lun masking) – bez omezení ● stmfadm add-view guid – jen vybraným cílům ● fcinfo hba-port stmfadm create-hg INITIATORjmeno stmfadm add-hg-member -g INITIATORjmeno wwn.WWNINITIATOR ● stmfadm list-target stmfadm create-tg TARGETjmeno stmfadm add-tg-member -g TARGETjmeno wwn.WWNTARGET ● stmfadm add-view -h INITIATORjmeno -t TARGETjmeno guid comstar

Konfigurace portů ● FibreChannel target – update_drv -d -i 'pciex#,#' qlc – update_drv -a -i 'pciex#,#' qlt ● FCoE target (802.3x, jumbo) – fcadm create-fcoe-port -t -f ethdev ● iSCSI target – svcadm disable iscsitgt; svcadm enable iscsi/target – itadm create-target 1)itadm create-target 2)itadm modify-defaults --isns-server IPSNS itadm modify-defaults --isns enable 3)itadm create-tpg ibdname ipaddr itadm create-target -t ibdname ● iSCSI initiator 1)iscsiadm add static-config iqn.IQN,IP iscsiadm modify discovery -s enable 2)iscsiadm add isns-server IPSNS iscsiadm modify discovery -i enable 3)iscsiadm add discovery-address IP iscsiadm modify discovery -t enable ● SCSI RDMA Protocol target (SRP) – svcadm enable ibsrp/target comstarcomstar

Dotazy ?pro prezentaci byly použity inspirace z volně dostupných materiálů z prezentací ve skupinách uživatelů OpenSolaris.org (CZOSUG/SKOSUG a jiných), z prezentací z vývojových projektů a komunit hostovaných OpenSolarisu.org a jiných, z dokumentace OpenSolaris.com na docs.sun.com a dalších zdrojů CZOSUG/SKOSUG http://www.opensolaris.cz/

Add a comment

Related presentations

Related pages

Oracle Media Network - Sun Microsystems

Training Formats Classroom Live Virtual Self-Study CD-ROM Self-Paced Online User Adoption Services See All ... Sun Documentation See All ...
Read more

Oracle and Sun Microsystems | Strategic Acquisitions | Oracle

Since Oracle acquired Sun in 2010, ... Log In to My Oracle Support; Training and Certification; Become a Partner; Find a Partner Solution;
Read more

Sun Microsystems - Wikipedia, the free encyclopedia

Sun Microsystems, Inc. was a ... In April 2007 Sun released the ... expanded its focus to include optimization to Sun's OpenSolaris and xVM ...
Read more

Solaris Developer Center - What's New - Oracle

... Ed Ort chats with NetBeans evangelist Roman Strobl at Sun Tech Days in Milan. ... built from OpenSolaris code, ... 2007 Sun Studio Express 4 ...
Read more

Training Day - Wikipedia, the free encyclopedia

Fuqua wanted Training Day to look as authentic as possible, and he shot on location in some of the most infamous neighborhoods of Los Angeles.
Read more

Welcome | Oracle Community

Are you new to Oracle Community? Are you an experienced member who wants to help out our new users? Check out our new Getting Started group, and join today!
Read more

The Sun

... PRINCE Harry and old flame Cressida Bonas get together at his birthday bash just days after she dumped her ... To see all content on The Sun, ...
Read more