Slideshare zakelijk netwerken

100 %
0 %
Information about Slideshare zakelijk netwerken

Published on March 5, 2014

Author: RichardSTdeVries

Source: slideshare.net

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken In deze les krijg je: 1. Antwoord op de vraag ‘Wat is zakelijk netwerken?’. 2.Links naar interessante YouTube (YT) business interviews. 3.Links naar nuttige zakelijke netwerken. 4. Zelfstudieopdracht. 1. Wat is zakelijk netwerken? Eerste wet zakelijke netwerken: Wie goed doet, goed ontmoet De netwerk-paradox:(1) Er zijn nogal wat mensen die menen dat zakelijk netwerken vooral neerkomt op het gebruiken van anderen. Ze vergeten dat men daarvoor eerst een goede relatie met hen moet hebben – een zakelijke relatie die gebaseerd is op je aandacht en op je interesse in de ander als mens.Het ‘gebruiken’ komt pas op de tweede plaats. Belangstelling en respect zijn in elke menselijke relatie wezenlijk. Het is niet perse nodig de ander aardig te vinden, als je maar fatsoenlijk met hen omgaat. Zakelijk netwerken en zakelijke relatie-vriendelijkheid Staat voor toewijding, hulpvaardigheid en vertrouwen.Er zitten emotionele aspecten aan, die vooral in het begin van een zakelijke relatie eendoorslaggevende rol spelen. Zakelijke relaties-in-opbouw doorlopen de volgende drie fasen: 1. Zelfbetrokkenheid Als je iemand ontmoet, wil je hem of haar aardig vinden. Dat ishet enige belang dat aanvankelijk telt: een emotioneel belang, waarbij je zelf centraalstaat. 2. ‘Taakbetrokkenheid’ Je gaat je interesseren voor elkaarsprofessionele of zakelijke kwaliteiten. Vragen als: wat doe je, wat kan ik voor jebetekenen? 3. ‘Anderbetrokkenheid’ Op langere termijn als de relatie langer bestaat. Het zakelijk contact is zo goed dat Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com men als vanzelfsprekend aan elkaar denkt. Let op! Bij zakelijk netwerken gaan voor snelle resultaten levert korte termijn winst op en in de toekomst alleen maar verliezers. @Ga-aan-de-slag! Noteer de top vijf zakelijke relaties waarbij je een ‘anderbetrokkenheid’ zakelijke relatie mee hebt. Ga voor je zelf na of je de laatste maand nog contact hebt gehad met deze zakelijke relatie. Indien niet. Plan een contactmoment in de komende twee weken. Bron (1)Boek. Een klassieker uit 1996. Je kent wie je bent. De verborgen kracht van relatienetwerken. Jos van Hezewijk& Marcel Metze. 1996. Balans. ISBN 90 417 0126 5 NUGI 684 Tweede wet zakelijk netwerken: volgen, bestaat er geen Voor wie niet weet welke koers hij wil gunstigewind (Willem van Oranje) Zakelijk netwerken is een zaak van doen! De uitgangspunten met actiepunten zijn van de journalisten Jos van Hezewijk& Marcel Metze uit het boek ‘Je kent wie je bent. De verborgen kracht van relatienetwerken’. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com 1. Iedereen is een netwerker Heel Nederland en daarbuiten ligt binnen je handbereik. Ieder actief persoon heeft ongeveer 250 belangrijke kennissen die om informatie gevraagd kunnen worden. Deze kennissen kunnen doorverwijzen naar 200 andere relaties, en die weer naar 100. In twee stappen heb je toegang tot 5 miljoen volwassen Nederlanders. Actie: Ontwikkel een eenvoudig en overzichtelijk zakelijk relatie informatie systeem. De kennis en de informatie over uw zakelijke relaties geeft je een zekere macht en invloed. Je kan bepalen wanneer, hoe en wie je wil benaderen voor een zakelijke activiteit. @Ga-aan-de-slag!met http://www.netcircuit.org/. Log je in en ga aan de slag met ‘uw eigen netwerk beheer’. 2. 20% van je zakelijke relaties bepalen 80% van uw succes Zakelijk netwerken is een kwestie van doseren van je tijd, je energie en je aandacht. Actie: Bekijk regelmatig hoe belangrijk je zakelijke relaties voor jezijn. 3. Het gaat niet alleen om kennissen, maar vooral om de kennis/informatie die zakelijke relaties je leveren. Je zakelijk netwerk geeft je signalen over actuele ontwikkelingen in de verschillende branches en ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Actie: Kijk niet alleen naar wat je aan jezakelijke relaties kunt gaan verdienen, maar vooral naar wat ze je kunnen vertellen. 4. Alle zakelijke relaties hebben zowel formele- als informele kanten. Bij zakelijk netwerken heb je te maken met zowel informele- als formele relaties. Achter formele en zakelijke contacten zitten weer andere zakelijke netwerken. Actie: Concentreer je eerst op de zakelijke relatie en dan pas op zaken/informatie. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com 5. Zakelijk netwerken kan zowel samenwerken, onderhandelen en conflicten uitvechten betekenen. Zakelijk relaties kunnen tegengestelde belangen hebben. Dit kan betekenen gaan samenwerken, onderhandelen of een conflict ‘uitvechten’. Actie: Controleer je zakelijk netwerk regelmatig op tegengestelde belangen. 6. Netwerken gaat niet over vriendjes maken, maar oprechte aandacht geven. Oprechte aandacht is wat je ‘verkoopt’. Aandacht hoeft geen uren te duren. Tien contactmomenten van vijf minuten maken meer indruk dan een uur. Actie: Richt je op korte actiemomenten. @Ga-aan-de-slag! Kortom handen uit de mouwen! Zakelijk Netwerken is een kwestie van doen. Ga aan de slag met een of meerdere bovenstaande actiepunten! Veel succes en plezier. Derde wet zakelijk netwerken: goed geheugen of Een effectief zakelijk netwerker heeft een een goede geheugensteun Omschrijving deskundig zakelijk netwerker Een effectieve netwerker: weet vaak nog precies wanneer hij met wie enover welk onderwerp gesproken heeft, weet exact wanneer hij zakelijkerelaties voor bepaalde problemen moet benaderen. Hoe wordt je een deskundig zakelijk netwerker? @Ga-aan-de-slag! Beantwoord de twee vragen en bepaald welke zakelijke netwerkmiddelen je gaat inzetten. 1.Mate van belangrijkheid kan bepaald worden door: a. Hoeveel levert een zakelijk contact op? b. Welke informatie levert mij dit op? Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com c. Hoeveel zakelijke relaties heeft deze zakelijke relatie weer? 2. Bepaald welke zakelijke netwerkmiddelen je gaat inzetten. a. Hoeveel tijd? b. Wie neemt met wie contact op? c. Hoe gaat contact in zijn werk? . Telefoongesprek. . Gesprek bij je bedrijf. . Netwerkwandeling. . Mailen of per post sturen van e-boek, bedrijfsblogs, artikel, interviews, relevante tips. . Uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst. . Uitnodigen voor een seminar. . Uitnodigen voor een sportwedstrijd. Moraal van het verhaal Bij zakelijk netwerken gaat het te allen tijde om een zekere balans: - Tussen geven ennemen over een bepaalde periode. In welke mate is sterk afhankelijk van je visie opzakelijk netwerken en in welke branche je werkzaam bent. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com Vierde wet zakelijk netwerken: Ontwikkelen van zakelijke relaties c.q. zakelijk netwerken is te vergelijken met acquisitie. Het blijft altijd mensenwerk! Een klassieke formule met nog steeds actuele zeggingskracht! Vuistregel uit 1894. De A.I.D.A. – formule A.I.D.A. staat voor: Aandacht > Interesse > Drang tot kopen > Actie. In netwerktermen kan Drang tot kopen vertaald worden als: ‘Behoefte tot het aangaan van een langdurig zakelijke relatie’. Belangwekkend resultaat is de uitkomst van een onderzoek naar de redenen waarom klanten (lees netwerkpartners) op een gegeven moment wegblijven: - 92% te weinig aandacht - 86% te weinig initiatief - 79% te weinig meedenken - 76% afspraken niet nagekomen - 72% te weinig oplossingen - 67% niet voor ‘vol’ worden aangezien - 58% niet eerlijk behandeld Twee overwegingen: 1. Bij zakelijk netwerken en bij verkopen is de kwaliteit van de zakelijke relatiedoorslaggevend. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com 2. Zakelijk netwerken is een zaak van lange adem. Verwacht niet direct goede resultaten. Het aspect van verkopen kan zekerkomen, maar dan wel op de langere termijn. Vijfde wet zakelijk netwerken: het falen Falen in de voorbereiding is de voorbereiding van Zakelijk netwerken en acquisitie lopen op zeker moment in elkaar over! Onderstaand model helpt je verder je systematisch voor te bereiden op een zakelijk netwerkgesprek en op termijn een acquisitiegesprek. De voorbereiding @Ga-aan-de-slag! Geef antwoord op onderstaande vragen. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com A. Wie is hij/zij? (Bekijk LinkekIn profiel, Twitter profiel, bedrijfswebsite, Google) - Naam, functie. - Problemen, wensen, behoeften. - Andere belangrijke partners. B. Wat wil hij/zij? (Anticipeer hierop) - Instelling. - Tegenwerpingen. - Bezwaren. - Primaire koopmotieven. C. Wat kan ik aanbieden? (Heb altijd een ‘proefballon’ paraat) - Onderhandelingssituatie. - Producten en/of diensten. - Overige prestaties. . Aanbiedingsvolgorde. . Verkoopargumenten. D. Hoe zal ik aanbieden? (Wat laat je achter. Visitekaartje. Plan van Aanpak. Flyer) E. Wat wil ik bereiken? (Wat wil je minimaal bereikt hebben) - Doelstelling(en) van mijn bezoek. F. Evaluatie na het bezoek (Evalueer ieder gesprek. Leer daarvan) . Wat heb ik bereikt? . Resultaten. G. Volgende actie(s) (Plan vervolgacties in. Kom afspraken na) - Wat moet ik verder doen? - Follow-up, wanneer, wie, hoe. - Volgend bezoek, wanneer, hoe. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com 2. Links naar interessante YouTube (YT) business interviews Kijk naar: >http://www.netcircuit.org/?page=Ondernemersaanhetwoord Jacques Bais van Netwerkcircuit interviewt ondernemers. Over onder meer acquisitie, zakelijk netwerken en ondernemen. > via YouTube. Toets in ‘Business interviews over zakelijk netwerken’. >http://www.netwerken.nl/jochem-op-tv/ Jochem Klijn over vele aspecten van zakelijk netwerken. 3. Links naar nuttige zakelijke netwerken >http://www.netcircuit.org/?page=home Online en diverse zakelijke netwerkbijeenkomsten. > Open Coffee Clubs in veel plaatsen in Nederland. Zoek voor informatie over een Open Coffee Club in je buurt door Google. > Bijeenkomsten van Kamer van Koophandel Nederland. Voor actueel overzicht zie www.kvk.nl Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com 4. Zelfstudieopdracht @Ga-aan-de-slag! Breng je zakelijk netwerk in kaart. Zakelijk netwerk in kaart brengen Maak een inventarisatie van iedereen die je kent. Onderstaand lijst kan je gebruiken om je geheugen op te frissen. (2) - Huidige en ex-collega’s, werkgevers, leidinggevenden, stageadressen, vakantiebanen. - Medeleden, oud-leden, bestuursleden van bijvoorbeeld . beroepsvereniging . netwerkkring . studentenvereniging . sportvereniging . zeilteam. - Klasgenoten van middelbare school, medestudenten, medecursisten van een opleiding, training of workshop. - Mensen die je ontmoet hebt op een congres, lezing, receptie of netwerkborrel. - Iedereen van wie je het afgelopen jaar een dienst of product hebt afgenomen, of met wie je wat uitgebreider contact met hebt gehad, zowel privé als in je werk, bijvoorbeeld: . accountant . interieurzaak . restaurant . winkels. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Waarom zakelijk netwerken? Plezierige gesprekken | Van kennissen Naar kennis. Naar knaken. Door plezierig en effectief zakelijk netwerken neemt, op den duur, kans op opdrachten toe! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com - Verder: huisarts, tandarts, fysiotherapeut, kapper, et cetera, of mensen waar jij aan geleverd hebt, zoals klanten en opdrachtgevers. - Externe contacten bij andere organisaties. - Buren en buurtgenoten, vroegere buren. - Kijk eens in je agenda of e-mail om te zien met wie je het afgelopen jaar contact hebt gehad, wat je gedaan hebt, of waar je geweest bent. - Ledenlijsten en je e-mail adresboek en je mapje met visitekaartjes en je adresboek kunnen ook je geheugen opfrissen. Bron (2). Een boek met veel praktische tips. De essentie van netwerken. Ontwikkel je eigen netwerkstijl. Ria de Jong. 2006. Academic Service. ISBN 90 5261 549 7 Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ____________________________________________________ Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken

Add a comment

Related pages

zakelijk netwerken | Tumblr

Zelfstudie | Les Zakelijk Netwerken (slideshare) ... Antwoord op de vraag ‘Wat is zakelijk netwerken?’. 2. Links naar interessante YouTube filmpjes. 3.
Read more

5 Tips voor echt sociaal zakelijk netwerken | Blog ...

5 Tips voor echt sociaal zakelijk netwerken ... Presentation Design and Training via slideshare More . Training, Ethos3, Slideshare, 140 Characters, 33 ...
Read more

Zakelijk gebruik | SlideShare | Audrey Rooijakkers

Zakelijk gebruik | SlideShare. november 19, 2013 Social Media audreyrooijakkers03. SlideShare, ... -Netwerken door SlideShare gebruikers gaan ...
Read more

netwerken - Zakelijk - jouwstarter.nl

Slideshare Zakelijk netwerken op internet (voor beginners). deze korte presentatie leert beginners, op het gebied van zakelijk netwerken op internet, de ...
Read more

Do's en Dont's van Zakelijk Netwerken | Tablet sales app

Zakelijk netwerken; wie het goed doet, plukt er later de vruchten van. Niet alleen wat opdrachten betreft. Netwerken zorgt ook voor inspiratie en motivatie.
Read more