Slideshare met meer_zelfvertrouwen_zakelijk_netwerken

0 %
100 %
Information about Slideshare met meer_zelfvertrouwen_zakelijk_netwerken
Marketing

Published on March 6, 2014

Author: RichardSTdeVries

Source: slideshare.net

Description

Zelfstudie | les Met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken.
Door theoretische achtergronden, praktische tips, nuttige YouTube filmpjes leer je met meer zelfvertrouwen netwerken.
Waarom? De eerste goede indruk is goud waard.

Waarom met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken? Zet jezelf goed ‘in the spotlight’ Een goede eerste indruk is goud waard! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com Zelfstudie | Les Waarom met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken? In deze les krijg je: 1. Antwoord op de vraag ‘Hoe ontwikkel je een persoonlijke netwerkstijl?’. 2. Links naar interessante YouTube (YT) over persoonlijke netwerkstijl. 3. Link en boeken relevante onderwerpen in relatie tot persoonlijke netwerkstijl. 4. Zelfstudieopdracht. 1. Hoe ontwikkel je een persoonlijke netwerkstijl? Eerste wet persoonlijke netwerkstijl: Je hebt maar één keer de kans om een goede eerste indruk te maken Een prettig netwerkgesprek met kans op zaken of zaken doen snel vergeten … Mensen vormen zich razendsnel een mening over je en hebben daarna moeite om dit oordeel over je te veranderen. De auteurs van het boek “De eerste indruk. Ontdek hoe anderen je zien” van A. Demarais en V. White zijn van mening dat de eerste ontmoeting tussen mensen als een soort filter werkt. In het eerste gesprek vormt iemand zich binnen enkele seconden een beeld van je: 1. “Mensen nemen informatie over je waar door je uiterlijk, je lichaamstaal, wat je zegt en hoe je reageert. 2. Op basis van deze informatie vormen ze zich een eerste indruk. Ze trekken conclusies en verwachten dat je je in overeenstemming met hun conclusies gaat gedragen. 3. Vervolgens bekijken ze je door het zojuist gevormde filter lees hun eerste indruk. Ze hebben de neiging de informatie die past bij hun filter waar te nemen en de informatie die niet past bij hun verwachtingen te negeren”. Bovenstaande gegevens van Demarais en White vinden hun bevestiging door onderstaande feiten. In gesprekken vormen mensen zich razendsnel een eerste indruk van je door hun denkraam oftewel referentiekader en selectieprocessen. Hoe dit in zijn (on)bewuste werk gaat, lees je hieronder. - Denkraam Ieder mens heeft zijn eigen referentiekader (lees denkraam): zijn kijk op de wereld, zoals die gevormd is door onder meer zijn kennis, (werk)ervaring, geloof en bijgeloof. Bijvoorbeeld een ondernemer zal anders naar zijn onderneming kijken dan een klant. - Selectieprocessen Mensen maken continu een keuze in de manier van waarnemen, informeren en communiceren. Bij deze keuze spelen de volgende selectieprocessen een rol: 1. selectieve kennisname; is noodzakelijk - je moet selecteren, je kunt niet alles waarnemen of onthouden wat iemand zegt in een gesprek. 2. selectieve aandacht; alle aandacht is selectief. Als aandacht niet selectief zou werken, zou je volledig overspoeld worden door indrukken. 3. selectief onthouden; wat niet overeenkomt met iemands overtuiging of mening wordt sneller vergeten. Als informatie wordt gegeven waarin beide kanten van een zaak worden weergegeven hebben we de neiging om te onthouden wat onze overtuiging steunt en de rest te vergeten. @Ga-aan-de-slag! De eerste indruk is belangrijk bij netwerkgesprekken. Schrijf voor jezelf op welke indruk je volgens jezelf bij andere mensen maakt. Ga vervolgens in gesprek met mensen en controleer of je veronderstelling overeenkomt met het beeld wat andere personen van je hebben. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ________________________________ Zelfstudie | Les Met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken

Waarom met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken? Zet jezelf goed ‘in the spotlight’ Een goede eerste indruk is goud waard! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com Tweede wet persoonlijke netwerkstijl: Een plezierige& professionele indruk kan iedereen maken Door je bewust te zijn van onderstaande zes factoren kan je een nog plezieriger en professionelere indruk maken. Let op het is geen kunstje! Onechtheid en onoprechtheid komen, sneller dan je denkt, boven water. Het draait in essentie om oprechte aandacht en oprechte interesse in de ander bij een netwerkgesprek. 1e factor De taal van het lichaam oftewel non-verbale communicatie Om het belang van de invloed van lichaamstaal (non-verbale communicatie) te onderstrepen, hierbij een aantal cijfers. - Uit veel onderzoek komt naar voren dat zo’n 70% van de communicatie tussen mensen door nonverbale communicatie plaatsvindt. - Bij een gevoelsboodschap schijnt: . 7% door woorden . 38% met de klank van de stem en . 55% door de gezichtsuitdrukking te worden weergegeven. - Non-verbale signalen hebben een vijfmaal zo sterk effect als de verbale.  Bij een netwerkgesprek versterkt het gebruik van non-verbale communicatie je professioneel en plezierig optreden. Door tijdens een netwerkgesprek te glimlachen, te knikken en een aandachtige houding versterkt de plezierige sfeer tussen jouw en je gesprekpartner. Als je bijvoorbeeld tijdens een gesprek helemaal niet knikt terwijl je naar iemand luistert kan de ander aannemen dat je het niet met hem eens bent of dat je ongeïnteresseerd bent. Een enkele hoofdknik geeft instemming aan. Herhaalde en langzame knikjes betekenen dat je de ander volgt. Ze kunnen het effect hebben dat de ander aangemoedigd wordt uitgebreider te vertellen. Herhaalde snelle knikjes geven aan dat je begrijpt wat de ander zegt. 2e factor Aandacht Het is een psychologisch gegeven dat aandacht belangrijk is voor mensen, alle aandachtssignalen werken mee aan het opbouwen van een goede verstandhouding. Wat telt is onder andere: aandachtige, toegewende houding, bemoedigende, instemmende tussenwerpsels als ‘mm-mmm’ en goede vragen. 3e factor Vriendelijkheid Om vriendelijkheid uit te drukken is er een Engelstalig ezelsbruggetje voor non-verbale signalen: s.o.f.t.e.n.: Smile = glimlach Open posture = open houding Forward lean = leun naar voren Touch = raak aan (met mate!) Eye contact = oogcontact Nod = knik Uiteraard moet je dit contact aanpassen aan de omstandigheden. Het hanteren van het ezelsbruggetje ‘s.o.f.t.e.n.’ heeft een positief effect. Als je een gevoel laat blijken (bijvoorbeeld knikken en glimlachen), zul je het zelf ook voelen. @Ga-aan-de-slag! Lichaamstaal leer je ‘lezen’ door bijvoorbeeld TV te kijken zonder geluid. Je observatievermogen wordt vergroot ‘doordat je gaat letten op non-verbale uitingen. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ________________________________ Zelfstudie | Les Met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken

Waarom met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken? Zet jezelf goed ‘in the spotlight’ Een goede eerste indruk is goud waard! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com 4e factor Samen of tegenover elkaar Bij het aangaan van een netwerkgesprek heb je te maken met gemeenschappelijke en/of tegengestelde doelstellingen. Door van te voren een inschatting te maken kan je hierop anticiperen. Het is essentieel in te schatten of formeel of juist informeel taalgebruik van toepassing is. Het zoveel mogelijk afstemmen op het begrip- en taalkennisniveau van de ander is een belangrijke voorwaarde. Dit bevordert een netwerkgesprek waarbij je samen een gesprek voert. Kortom een dialoog in plaats van monoloog. 5e factor Samenvatten Je krijgt grip op het gesprek door af en toe antwoorden van de ander samen te vatten. Vijf redenen hiervoor: 1. Je laat je gesprekspartner de ruimte eventueel aanvullingen en/of wijzigingen te geven. 2. Het is een controle voor jezelf of je alles goed begrepen heeft. 3. Je geeft aan dat je actief luistert. 4. Je ordent de verkregen informatie. 5. Je wint tijd om eventueel een vervolgvraag te bedenken of je kunt het gesprek beëindigen. 6e factor Actief luisteren Bij actief luisteren is het de kunst om niet over andere dingen na te denken of af te dwalen. Er wordt aangenomen dat je ongeveer drie keer zo snel kunt luisteren als praten!!! Het gevolg kan zijn dat je gaat afdwalen. Concentreer je dus op wat de ander precies zegt en op wat dat betekent. Actief luisteren is stilstaan bij wat de ander zegt, niet erop vooruit lopen. Als er meningen (oordelen, vooroordelen) en emoties (stress, verdriet, woede, blijdschap) een rol spelen, dan wordt luisteren extra moeilijk. De ontvanger (toehoorder) kleurt het verhaal van de verteller alvast in met zijn eigen mening of gedachten en hoort niet meer wat de zender (de verteller) met zijn boodschap echt bedoelt. N.B. “Er zijn mensen die in plaats van te luisteren naar wat men tegen ze zegt, reeds luisteren naar wat ze zelf gaan zeggen” @Ga-aan-de-slag! Leer actief luisteren. Vergroot je capaciteit van actief luisteren in elk zakelijk gesprek. Dit komt je zakelijk optreden ten goede. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ________________________________ Zelfstudie | Les Met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken

Waarom met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken? Zet jezelf goed ‘in the spotlight’ Een goede eerste indruk is goud waard! Meer weten? - Oriënteer je bij http://www. bedrijfstrainer.com - Direct contact? Bel met bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries. 050 314 34 70 - Mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com 2. Links naar interessante YouTube (YT) over persoonlijke netwerkstijl Kijk naar: > De vijf gulden regels om te netwerken. Phil Kleingeld http://www.youtube.com/watch?v=64K1Q_2EqHs >Netwerken.nl Trainingen en lezingen. Jochem Klijn http://www.youtube.com/watch?v=hjLDsstiFaQ 3. Links en boeken over relevante onderwerpen in relatie tot persoonlijke netwerkstijl > http://lichaamstaal.com Website met heel veel informatie rondom lichaamstaal. Een aanrader! > De stijl van succes. Praktische tips voor zakelijke kleding en omgangsvormen. Robert Willemsen. 2003. Het Spectrum. ISBN 90 274 7885 6 NUR 780/451. > Waarom mannen en vrouwen met hun lichaam zeggen wat ze eigenlijk niet willen vertellen. Allan en Barbara Pease. Uitgeverij Het spectrum. 2006. ISBN: 9789027497970. 4. Zelfstudieopdracht Vertel eens iets boeiends over jezelf bij een netwerkgesprek. Ben je in staat in ´netwerkcontacten´ jezelf boeiend en onderscheidend te presenteren in pakweg een minuut. Onderstaand voorbeeld is van Jos Burgers, marketingadviseur. Als hij zich voorstelt maakt hij duidelijk: - Dat hij marketingadviseur is … - En legt vervolgens uit dat hij boeken schrijft die niemand leest. Maar die wel goed verkocht worden. Dat hij klanten helpt zonder dikke rapporten en zonder PowerPoint presentaties. Moraal van dit verhaal. Wees in staat je onderscheidend te presenteren op de veelgehoorde netwerkvraag ”Zeg, wat doe jij eigenlijk …?” Stelling van Jos Burgers: Voorkom dat men je al weer snel vergeten is. Want wie zich vergeet voor te bereiden, moet zich erop voorbereiden vergeten te worden. Bedrijfstrainer Richard S.T. de Vries ________________________________ Zelfstudie | Les Met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Slideshare met meer_zelfvertrouwen_zakelijk_netwerken ...

Zelfstudie | les Met meer zelfvertrouwen zakelijk netwerken. Door theoretische achtergronden, praktische tips, nuttige YouTube filmpjes leer je met meer ...
Read more

Onderwijsdag 2014 - Dwarsverbanden mogelijk maken met ...

... gebruikers Suggereren welke andere presentaties interessant zijn Wat kan jij met Slideshare? ... met meer_zelfvertrouwen_zakelijk_netwerken
Read more