Slides Prak Tijkdag El Fred Truyen

0 %
100 %
Information about Slides Prak Tijkdag El Fred Truyen
Education

Published on October 3, 2008

Author: Ftruyen

Source: slideshare.net

Description

E-Learning, Social Networks

E-learning en sociale kennisnetwerken: een aangepaste didactiek Nationale Praktijkdag E-Learning Lunteren Lunteren, 30 september 2008 Frederik Truyen, K.U.Leuven

Wat gaan we bespreken? E-Learning vandaag Openheid als motor van vernieuwing Sociale kennisnetwerken Impact op (E-)Leren Kennis als verantwoordelijkheid Lunteren, 30 september 2008

E-Learning vandaag

Openheid als motor van vernieuwing

Sociale kennisnetwerken

Impact op (E-)Leren

Kennis als verantwoordelijkheid

E-Learning vandaag Lunteren, 30 september 2008

Van VLE naar integrale leeromgeving Nadruk op integratie E-Learning gekoppeld aan ERP Verweven met core processen “ Lerende organisatie”: productie en kennisvergaring gaan hand-in-hand Lunteren, 30 september 2008

Nadruk op integratie

E-Learning gekoppeld aan ERP

Verweven met core processen

“ Lerende organisatie”: productie en kennisvergaring gaan hand-in-hand

Openheid als motor van vernieuwing Open Source, Open Access en Open Content vormen een kwaliteitsgarantie Zorgen voor duurzame kennisinhouden Stimuleren kennisontwikkeling door hergebruik Vergroten de gebruikersgroep en daarmee de betekeniscreatie Lunteren, 30 september 2008

Open Source, Open Access en Open Content vormen een kwaliteitsgarantie

Zorgen voor duurzame kennisinhouden

Stimuleren kennisontwikkeling door hergebruik

Vergroten de gebruikersgroep en daarmee de betekeniscreatie

Sociale software en web 2.0 Integreert aspecten van groep interactie (verschillende vormen van on-line interactie en verschillende communicatiemodi) Eenvoudig in gebruik. Toegankelijke, eenvoudige technologie: idee van het “technologie-substraat” Laat groepen toe zichzelf te organiseren door de architectuur, veeleer dan dat het een organisatie oplegt. Het is bottom-up , adaptief en subversief Lunteren, 30 september 2008

Integreert aspecten van groep interactie (verschillende vormen van on-line interactie en verschillende communicatiemodi)

Eenvoudig in gebruik. Toegankelijke, eenvoudige technologie: idee van het “technologie-substraat”

Laat groepen toe zichzelf te organiseren door de architectuur, veeleer dan dat het een organisatie oplegt. Het is bottom-up , adaptief en subversief

Twee parallelle bewegingen Socialisatie van het web web is doorgeefluik voor sociale, peer-to-peer kennisopbouw (niet automatisering) selectie gebeurt door sociaal netwerk, social bookmarking >> Rich Use Aspecten van automatisering computer speelt zelf een rol bij de selectie van inhoud selectie gebeurt op basis van metadata (tags) opgeslagen in de informatie: Resource Description Framework >> Rich Content Lunteren, 30 september 2008

Socialisatie van het web

web is doorgeefluik voor sociale, peer-to-peer kennisopbouw (niet automatisering) selectie gebeurt door sociaal netwerk, social bookmarking

>> Rich Use

Aspecten van automatisering

computer speelt zelf een rol bij de selectie van inhoud selectie gebeurt op basis van metadata (tags) opgeslagen in de informatie: Resource Description Framework

>> Rich Content

Voorbeelden Online collaboration Wikipedia Wiki’s Blogs Social bookmarking Delicious Mind-mapping Folksonomies Tagging / Tagclouds Social networking Linked-In Facebook Hives Social sharing YouTube Flickr MySpace RSS-feeds Lunteren, 30 september 2008

Online collaboration

Wikipedia

Wiki’s

Blogs

Social bookmarking

Delicious

Mind-mapping

Folksonomies

Tagging / Tagclouds

Social networking

Linked-In

Facebook

Hives

Social sharing

YouTube

Flickr

MySpace

RSS-feeds

Kennisnetwerken Lunteren, 30 september 2008

Van informatie naar kennis Web 1.0: one-way, distributie van zender naar ontvanger Web 2.0: two-way: validering van informatie door feedback Lunteren, 30 september 2008

Web 1.0: one-way, distributie van zender naar ontvanger

Web 2.0: two-way: validering van informatie door feedback

Kennis als sociale constructie “ Sociaal-constructivisme” Stijgend aandeel van kennis gaat over artefacten en abstracte concepten (b.v. organisatiepsychologie gaat over dingen als een “job”, een “functie”, een “organigram”) Deze concepten krijgen hun betekenis in de sociale handelingscontext Lunteren, 30 september 2008

“ Sociaal-constructivisme”

Stijgend aandeel van kennis gaat over artefacten en abstracte concepten

(b.v. organisatiepsychologie gaat over dingen als een “job”, een “functie”, een “organigram”)

Deze concepten krijgen hun betekenis in de sociale handelingscontext

Kennis in het netwerk « Connectivisme » Externalisatie van kennis Extern geheugen Vertaling in organisaties, structuren Consolidatie in artefacten Verwerking in software Externe validering Acculturatie van onze omgeving Lunteren, 30 september 2008

« Connectivisme »

Externalisatie van kennis

Extern geheugen

Vertaling in organisaties, structuren

Consolidatie in artefacten

Verwerking in software

Externe validering

Acculturatie van onze omgeving

Kennis in het netwerk De verantwoordelijkheid voor kennis wordt gedeeld Deferentie naar experten Men heeft redelijke gronden om iets voor waar te nemen op gezag van een expert Participatief kennismodel Stakeholder Getuige Ontwikkelen van procedures Lunteren, 30 september 2008

De verantwoordelijkheid voor kennis wordt gedeeld

Deferentie naar experten

Men heeft redelijke gronden om iets voor waar te nemen op gezag van een expert

Participatief kennismodel

Stakeholder

Getuige

Ontwikkelen van procedures

Lunteren, 30 september 2008

Just-in-Time De ware revolutie in de kenniseconomie is vergelijkbaar met de evolutie van storage naar transport We gaan naar Just-in-time delivery van kennis Lunteren, 30 september 2008

De ware revolutie in de kenniseconomie is vergelijkbaar met de evolutie van storage naar transport

We gaan naar Just-in-time delivery van kennis

Knowledge on Demand Lunteren, 30 september 2008

Andere kennisstructuur Hedendaagse kennis integreert de tijdsdimensie, tijdsbeheersing staat centraal Geen statisch geheel van beschrijvingen, maar afstemmen van trajecten Kennis staat in relatie tot onze projecten Kennisgarantie-mechanismen worden belangrijker Lunteren, 30 september 2008

Hedendaagse kennis integreert de tijdsdimensie, tijdsbeheersing staat centraal

Geen statisch geheel van beschrijvingen, maar afstemmen van trajecten

Kennis staat in relatie tot onze projecten

Kennisgarantie-mechanismen worden belangrijker

Kennis in de economie Traditioneel Kennis als vereiste Kennis als commodity Kennis als effect Kennis als output Vandaag Kennis als taak Kennis als verantwoordelijkheid Kennis als resource Kennis als asset Kennis als voedingsbodem Lunteren, 30 september 2008

Traditioneel

Kennis als vereiste

Kennis als commodity

Kennis als effect

Kennis als output

Vandaag

Kennis als taak

Kennis als verantwoordelijkheid

Kennis als resource

Kennis als asset

Kennis als voedingsbodem

Wie zijn de kennisactoren? Personen Groepen Organisaties Artefacten Machines Software Bots Lunteren, 30 september 2008

Personen

Groepen

Organisaties

Artefacten

Machines

Software

Bots

Impact op Leren Lunteren, 30 september 2008

Leren verandert Integratie van Web 2.0 Integratie van serious gaming en simulatie Nadruk op persoonlijk traject E-Portfolio etc. Intreden in het netwerk van de stakeholders Nadruk op opnemen verantwoordelijkheden Lunteren, 30 september 2008

Integratie van Web 2.0

Integratie van serious gaming en simulatie

Nadruk op persoonlijk traject

E-Portfolio etc.

Intreden in het netwerk van de stakeholders

Nadruk op opnemen verantwoordelijkheden

Track while Scan We houden in de breedte een heleboel verwante kennisgehelen in de gaten, een soort oppervlakkige monitoring We vertrouwen erop dat anderen dit nauwkeurig opvolgen Naargelang de behoefte zullen we specifieke deeldomeinen aandachtig opvolgen in de diepte We leren anderen erop te vertrouwen dat wij dit opvolgen Lunteren, 30 september 2008

We houden in de breedte een heleboel verwante kennisgehelen in de gaten, een soort oppervlakkige monitoring

We vertrouwen erop dat anderen dit nauwkeurig opvolgen

Naargelang de behoefte zullen we specifieke deeldomeinen aandachtig opvolgen in de diepte

We leren anderen erop te vertrouwen dat wij dit opvolgen

Simulatie De kennisverdracht in een simulatie is een specifiek gegeven On-line games beogen niet louter een feitenreconstructie maar ook en soms vooral een belevingsreconstructie Leren omgaan met emoties Emotionele en sociale kennis opbouwen Leren afspraken maken en commitments aangaan Lunteren, 30 september 2008

De kennisverdracht in een simulatie is een specifiek gegeven

On-line games beogen niet louter een feitenreconstructie maar ook en soms vooral een belevingsreconstructie

Leren omgaan met emoties

Emotionele en sociale kennis opbouwen

Leren afspraken maken en commitments aangaan

Kenniswerkers Kenniswerkers en onderzoekers Werken zich in een bepaald kennismilieu in, een « community of practice » Vervaging professionele / recreatieve context Verwerven een « karma » Kunnen zich vlot in het kennisnetwerk oriënteren Voelen zich verantwoordelijk voor een kennisgeheel Lunteren, 30 september 2008

Kenniswerkers en onderzoekers

Werken zich in een bepaald kennismilieu in, een « community of practice »

Vervaging professionele / recreatieve context

Verwerven een « karma »

Kunnen zich vlot in het kennisnetwerk oriënteren

Voelen zich verantwoordelijk voor een kennisgeheel

Universitaire meerwaardeketen Lunteren, 30 september 2008 Geïntegreerde leeromgeving Wiki’s, blogs, forums, groups, collaboratieve werkplaatsen, conferencing ... E-LEREN Informatie geörienteerd Kennis geörienteerd

Kennis als verantwoordelijkheid Leren wordt dan in de eerste plaats instappen, zich “aggregeren” tot een referentie-community Daarbij is het leren opnemen en afstaan van verantwoordelijkheden cruciaal Er is een imperatief tot wederzijdse kwaliteitsbewaking Lunteren, 30 september 2008

Leren wordt dan in de eerste plaats instappen, zich “aggregeren” tot een referentie-community

Daarbij is het leren opnemen en afstaan van verantwoordelijkheden cruciaal

Er is een imperatief tot wederzijdse kwaliteitsbewaking

Kennis-ontwikkelingskring De competentie om betrouwbaar kennisverantwoordelijkheden op te nemen in een bepaald activiteitsdomein komt centraal te staan. Men zal steeds moeten afwegen, aan de rand van het eigen kerncompetentiedomein, hoe “vaag” men de dingen mag weten om nog professioneel mee te draaien. Zo ontstaat een kennis-ontwikkelingskring waarin men nu eens als expert, dan weer als “professionele gebruiker” optreedt. Lunteren, 30 september 2008

De competentie om betrouwbaar kennisverantwoordelijkheden op te nemen in een bepaald activiteitsdomein komt centraal te staan.

Men zal steeds moeten afwegen, aan de rand van het eigen kerncompetentiedomein, hoe “vaag” men de dingen mag weten om nog professioneel mee te draaien.

Zo ontstaat een kennis-ontwikkelingskring waarin men nu eens als expert, dan weer als “professionele gebruiker” optreedt.

Besluit Hedendaagse kennis ontwikkelt zich in sociale interactie Sociaal-cognitieve vaardigheden vormen de basis van duurzame cognitie Emotionele intelligentie Associatievermogen Assimilatievermogen Verantwoordelijkheidszin Leren wordt minder document- en meer procesgericht Duurzaam weten is verantwoordelijkheid opnemen Lunteren, 30 september 2008

Hedendaagse kennis ontwikkelt zich in sociale interactie

Sociaal-cognitieve vaardigheden vormen de basis van duurzame cognitie

Emotionele intelligentie

Associatievermogen

Assimilatievermogen

Verantwoordelijkheidszin

Leren wordt minder document- en meer procesgericht

Duurzaam weten is verantwoordelijkheid opnemen

Add a comment

Related presentations

Related pages

Luna Park Sydney - Wikipedia, the free encyclopedia

Luna Park Sydney (originally Luna ... large slides, and arcade games. ... Fred Hollows Reserve; Garigal National Park; Garawarra Conservation Area;
Read more

Google

Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: English Français 中文(繁體)
Read more

Schulung: Sichere Mailserver mit Postfix | Heinlein

Weitere Termine auf Anfrage; Dozent: Heinlein / Helwig: Peer Heinlein und Andre Helwig werden diesen Kurs gemeinsam unterrichten. Andre Helwig ist seit ...
Read more

PrankDial - The Original Internet Prank Call Website

Loading prankdial tutorial... 1. Pick a prank call below. x Hide Tutorial. 2 | Then send the prank call to your friend. 3. Listen to your friends reaction ...
Read more

Featured Content on Myspace

Frontman Fred Macpherson discusses shifting sounds, ... You're now in slide show mode. ... Join Myspace. Getting in is easy ...
Read more

Palm Springs Water Park | Splashtopia | Omni Rancho Las Palmas

Stay cool at our Palms Springs water park, Splashtopia. Located at Omni Rancho Las Palmas Resort, ... Children must be 42” tall to ride the slides.
Read more

Frank G. Bonelli Regional Park - Los Angeles County ...

Frank G. Bonelli Regional Park General Park Information . News & Special Events . Park Amenities . Park Programs . Park Calendar Frank G. Bonelli ...
Read more

DelGrosso's Amusement Park in Tipton Pennsylvania

DelGrosso's Amusement Park in Tipton, PA is closed for the 2015 Season. Enjoy family fun at affordable prices at DelGrosso's Amusement Park in Tipton, PA.
Read more