Skupna Seja 21.5.2008 Turk

100 %
0 %
Information about Skupna Seja 21.5.2008 Turk

Published on May 21, 2008

Author: gogrowth

Source: slideshare.net

Description

1. Skupna seja Sveta za konkurenčnost,
Ljubljana, 21. maj 2008

Namen, vloga in okvir za delo Sveta za konkurenčnost in razvojnih skupin Dr. Žiga TURK @ 1. Skupna seja SveK in RaSk, Ljubljana, 21. maj 2008

Vsebina Kje je slovenski razvoj in zakaj potrebujemo svet za konkurenčnost Kako je sestavljen političen nivo civilni nivo (7+3 skupine) Kaj pričakujemo policymaking na področju R&D in Ind. politike Katere svetovne trende velja upoštevati organizacijske - participacija vsebinske (okolje, IKT …)

Kje je slovenski razvoj

in zakaj potrebujemo svet za konkurenčnost

Kako je sestavljen

političen nivo

civilni nivo (7+3 skupine)

Kaj pričakujemo

policymaking na področju R&D in Ind. politike

Katere svetovne trende velja upoštevati

organizacijske - participacija

vsebinske (okolje, IKT …)

Gre nam dobro: SRS 2005 v desetih letih ujeti povprečje gospodarske razvitosti EU . Zaostanek smo prepolovili. Socialni razvoj in večje blagostanje : število ljudi, ki so potrebni socialne pomoči je padlo za tretjino, stopnjo brezposelnosti smo skoraj prepolovili. Trajnostni razvoj : število rojstev po dolgem času spet raste, dokončanih je bilo veliko čistilnih naprav, gradimo čiste energetske objekte. Slovenija kot mednarodno ugledna in prepoznavna država: dobivamo čestitke za uspešno predsedovanje EU. Povabili so nas v OECD, ki je družba najbolj uglednih in vplivnih držav na svetu.

v desetih letih ujeti povprečje gospodarske razvitosti EU . Zaostanek smo prepolovili.

Socialni razvoj in večje blagostanje : število ljudi, ki so potrebni socialne pomoči je padlo za tretjino, stopnjo brezposelnosti smo skoraj prepolovili.

Trajnostni razvoj : število rojstev po dolgem času spet raste, dokončanih je bilo veliko čistilnih naprav, gradimo čiste energetske objekte.

Slovenija kot mednarodno ugledna in prepoznavna država: dobivamo čestitke za uspešno predsedovanje EU. Povabili so nas v OECD, ki je družba najbolj uglednih in vplivnih držav na svetu.

Rast produktivnosti na zaposlenega pada

In je pretežno rezultat nestrukturnih učinkov Tabela 1: Dekompozicija rasti produktivnosti predelovalnih dejavnosti v Sloveniji 0,0 0,0 -0,2 Interakcijski (dinamični strukt.) učinek ***, v o.t. 0,7 0,7 0,4 Intersektorski (statični strukturni) učinek**, v o.t. 9,3 5,3 7,8 Intrasektorski (nestrukturni) učinek*, v o. t. 10,1**** 6,0 8,0 Realna rast produtkivnosti, v % 2006 2001–2005 1996–2000

To je problem, ker še zelo zaostajamo

Rešitev je (tudi) znanje Lizbonska strategija 2008: "A key factor for future growth is the full development of the potential for innovation and creativity of European citizens built on European culture and excellence in science". Strategija razvoja Slovenije 2006: "Druga razvojna prioriteta: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta" Okvir gospodarskih in socialnih reform: "da bo Slovenja bolje kakor doslej uporabljala domače in tuje znanje za svoj gospodarski razvoj".

Lizbonska strategija 2008:

"A key factor for future growth is the full development of the potential for innovation and creativity of European citizens built on European culture and excellence in science".

Strategija razvoja Slovenije 2006:

"Druga razvojna prioriteta: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta"

Okvir gospodarskih in socialnih reform:

"da bo Slovenja bolje kakor doslej uporabljala domače in tuje znanje za svoj gospodarski razvoj".

Slovenija ima dobre znanstvenike … Slovenija je med prvih 5 v svetu po odmevnosti svojih raziskav/GDP naslednjih področjih: matematika (2), materiali (3) , fizika (4), inženirstvo (5) srednja dobra: kemija (7), računalništvo (13) slabo: ekonomija (22), biokemija (21), medicina (22), okolje (22) vir: Odmevnost raziskovalnega dela na različnih področjih po državah, študija avstrijskega FWF, avgust 2007, Povzetek: Dragan.Mihailovic@ijs.si

Slovenija je med prvih 5 v svetu po odmevnosti svojih raziskav/GDP naslednjih področjih: matematika (2), materiali (3) , fizika (4), inženirstvo (5)

srednja dobra: kemija (7), računalništvo (13)

slabo: ekonomija (22), biokemija (21), medicina (22), okolje (22)

Vlagamo več … Vir: Eurostat, Predlog proračuna RS za l. 2006, 2008-2009, lastni preračuni

Izraba vlaganj v znanje ni dovolj učinkovita v RR vlagajo manj izvažajo več znanja

Vlaganja v RR so odvisna od strukture gospodarstva

Uveljavljeno mnenje, da je sodelovanje med RR-BIZ slabo podjetja le majhen delež prihodkov ustvarijo iz sodelovanja z znanostjo (inštituti in fakultetami) sodelovanje izhaja iz kratkoročnih tržnih potreb podjetij manj pa je dolgoročnega sodelovanja na področju R&R. najmanj pogoste oblike sodelovanja so licenciranje in patentiranje skupnih R&R dosežkov, ustanavljanje spin-off podjetij in skupnih raziskovalnih laboratorijev bistveni motiv za sodelovanje: skupne prijave na državne projekte oz. javne razpise… R. Pezdir (2004). Tehnološko sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom.

podjetja le majhen delež prihodkov ustvarijo iz sodelovanja z znanostjo (inštituti in fakultetami)

sodelovanje izhaja iz kratkoročnih tržnih potreb podjetij

manj pa je dolgoročnega sodelovanja na področju R&R.

najmanj pogoste oblike sodelovanja so licenciranje in patentiranje skupnih R&R dosežkov, ustanavljanje spin-off podjetij in skupnih raziskovalnih laboratorijev

bistveni motiv za sodelovanje: skupne prijave na državne projekte oz. javne razpise…

R. Pezdir (2004). Tehnološko sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom.

Situacija se postopoma izboljšuje… Število inovacijsko aktivnih podjetij 2002-2004: 27% 2004-2006: 35% + 1/4 Vir. SURS

Število inovacijsko aktivnih podjetij

2002-2004: 27%

2004-2006: 35%

+ 1/4

Ovire so različno razumljene!   6 negotovost glede financiranja s strani gospodarstva 6 dejavniki, ki vplivajo na delovanje znanosti (togost, sistem napredovanja v znanosti idr.) 6 sistemske težave ( sistem napredovanja, preobremenjenost s pedagoškim delom itd., razkorak v ciljih) 5 pomanjkanje splošnega interesa za raziskave in razvoj v gospodarstvu 5 neugodno finančno okolje (s strani znanosti) 5 strukturni dejavniki (pomanjkanje laboratorijske opreme na fakultetah in v gospodarstvu) 4 pomanjkanje državnih spodbud za sodelovanje z znanostjo 4 prevelika usmerjenost države v podporo temeljnega raziskovanja 4 finančno okolje (pomanjkanje virov finančnih sredstev za financiranje tovrstnega sodelovanja na fakultetah in v gospodarstvu) 3 nejasnost državne politike na področju znanosti in tehnologije v gospodarstvu 3 nejasnost državne politike na področju znanosti in tehnologije v gospodarstvu 3 nejasnost državne politike na področju znanosti in tehnologije v gospodarstvu 2 prevelika usmerjenost države v podporo temeljnega raziskovanja 2 prevelik razkorak v ciljih 2 prevelika usmerjenost države v podporo temeljnega raziskovanja 1 pomanjkanje finančnih virov v gospodarstvu 1 pomanjkanje državnih spodbud za sodelovanje z znanostjo 1 Fakultete Inštituti Podjetja

Krivda se zvrača drug na drugega! Podjetja krivec je RR sektor … noče sodelovati Sektor RR krivec so podjetja … ne zanimamo jih Podjetja in znanost skupaj kriva je država nejasne državne politike in spodbude Država kriva je zaprtost RR sektorja, ki ni postal notranje in zunanje konkurenčen kriva je razvojna nezainteresiranost podjetij, ker delajo dobičke na vse mogoče druge načine

Podjetja

krivec je RR sektor … noče sodelovati

Sektor RR

krivec so podjetja … ne zanimamo jih

Podjetja in znanost skupaj

kriva je država

nejasne državne politike in spodbude

Država

kriva je zaprtost RR sektorja, ki ni postal notranje in zunanje konkurenčen

kriva je razvojna nezainteresiranost podjetij, ker delajo dobičke na vse mogoče druge načine

Ocena Evropske komisije 2007 " I t will be important for Slovenia to focus over the period of the National Reform Programme on the following challenges: develop an effective research and innovation strategy and ensure its effective implementation … (in še tri stvari) "

" I t will be important for Slovenia to focus over the period of the National Reform Programme on the following challenges: develop an effective research and innovation strategy and ensure its effective implementation … (in še tri stvari) "

Izzivi mednarodne konkurenčnosti Slovenije (IMD 2008) Prednostne naloge Vlade po predlogu IMD 2008 (časopis Finance, 15.5.2008, str. 6) Proti-inflacijski ukrepi Izboljšanje učinkovitosti politik za spodbujanje raziskav in razvoja in pogojev zasebnega sektorja Upravljanje človeških virov Internacionalizacija srednjih in malih podjetij Pogoji za tuje neposredne naložbe

Prednostne naloge Vlade po predlogu IMD 2008 (časopis Finance, 15.5.2008, str. 6)

Proti-inflacijski ukrepi

Izboljšanje učinkovitosti politik za spodbujanje raziskav in razvoja in pogojev zasebnega sektorja

Upravljanje človeških virov

Internacionalizacija srednjih in malih podjetij

Pogoji za tuje neposredne naložbe

Razlogi za ustanovitev Sveta za konkurenčnost in razvojnih skupin V slovenskem gospodarstvu so nujni premiki oziroma spremembe v smeri boljšega investiranja v raziskave in razvoj na področjih, ki pomembno prispevajo k povečevanju konkurenčnosti in ustvarjanju dodane vrednosti v nacionalnem gospodarstvu . Kljub številnim strateškim in izvedbenim dokumentom, Slovenija nima mehanizma in metodologije na podlagi katerih bi oblikovala detajlnejše programe v okviru posameznih prioritetnih področij.

V slovenskem gospodarstvu so nujni premiki oziroma spremembe v smeri boljšega investiranja v raziskave in razvoj na področjih, ki pomembno prispevajo k povečevanju konkurenčnosti in ustvarjanju dodane vrednosti v nacionalnem gospodarstvu .

Kljub številnim strateškim in izvedbenim dokumentom, Slovenija nima mehanizma in metodologije na podlagi katerih bi oblikovala detajlnejše programe v okviru posameznih prioritetnih področij.

Svet za konkurenčnost in razvojne skupine (RaSk) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ministrstvo za finance Ministrstvo za gospodarstvo Svet za visoko šolstvo Svet za konkurenčnost Svet za znanost in tehnologijo Služba Vlade za razvoj Slovenski podjetniški Sklad (podjetniško financiranje) JAPTI (podjetništvo in internacionalizacija) ARRS (znanost) TIA (tehnologija) Ekološki sklad (okoljske tehnologije) JS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za obrambo Javna družba tveganega kapitala razvojne skupine Svet za konkurenčnost smo sistematično vgrajevali v načrte, uredbe in zakonodajo! predlogi politik odločanje, usmeritve izvajanje

Naloge Sveta za konkurenčnost presoja in izbor s strani razvojnih skupin predlaganih ožjih področij raziskav in tehnološkega razvoja , presoja predlogov za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov na področju raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, internacionalizacije, financiranja ipd. in njihovo upoštevanje pri pripravi strateških in izvedbenih dokumentov vlade ter letnih programih dela javnih agencij in javnih skladov, spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sprejetih odločitev (usmeritev, ukrepov).

presoja in izbor s strani razvojnih skupin predlaganih ožjih področij raziskav in tehnološkega razvoja ,

presoja predlogov za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov na področju raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, internacionalizacije, financiranja ipd. in njihovo upoštevanje pri pripravi strateških in izvedbenih dokumentov vlade ter letnih programih dela javnih agencij in javnih skladov,

spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sprejetih odločitev (usmeritev, ukrepov).

Sestava sveta za konkurenčnost politika minister, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije, minister, pristojen za gospodarstvo, minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, minister, pristojen za finance, minister, pristojen za šolstvo in šport, minister, pristojen za javno upravo, minister, pristojen za okolje in prostor, minister, pristojen za obrambo, minister, pristojen za zdravje, predstavniki ključnih ustanov predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) predsednik Inženirske akademije Slovenije, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, predsednik Koordinacije raziskovalnih inštitutov Slovenije (KORIS). razvojne skupine

politika

minister, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije,

minister, pristojen za gospodarstvo,

minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,

minister, pristojen za finance,

minister, pristojen za šolstvo in šport,

minister, pristojen za javno upravo,

minister, pristojen za okolje in prostor,

minister, pristojen za obrambo,

minister, pristojen za zdravje,

predstavniki ključnih ustanov

predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)

predsednik Inženirske akademije Slovenije,

generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije,

predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,

predsednik Rektorske konference Republike Slovenije,

predsednik Koordinacije raziskovalnih inštitutov Slovenije (KORIS).

razvojne skupine

Naloge razvojnih skupin: identifikacija niš gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost razvita gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost razvita gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost raziskovalno področje raziskovalno področje odlično raziskovalno področje raziskovalno področje odlično raziskovalno področje raziskovalno področje raziskovalno področje raziskovalno področje

Naloge razvojnih skupin opredelitev in izbor ožjih področij raziskav in razvoja znotraj področij prioritet opredeljenih v strateških dokumentih oziroma drugih področij za katere bo izkazan interes gospodarstva, predmet raziskav in razvoja so izdelki, storitve in procesi (tehnološki in netehnološki), oblikovanje predlogov za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov na področju raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, internacionalizacije, financiranja ipd., predloge navedene v prejšnjih točkah posredujejo sektorski razvojni sveti Svetu za konkurenčnost.

opredelitev in izbor ožjih področij raziskav in razvoja znotraj področij prioritet opredeljenih v strateških dokumentih oziroma drugih področij za katere bo izkazan interes gospodarstva,

predmet raziskav in razvoja so izdelki, storitve in procesi (tehnološki in netehnološki),

oblikovanje predlogov za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov na področju raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, internacionalizacije, financiranja ipd.,

predloge navedene v prejšnjih točkah posredujejo sektorski razvojni sveti Svetu za konkurenčnost.

Sestava razvojnih skupin gospodarstvo + RR sektor, 15 ljudi vabljeni tudi strokovnjaki iz državne uprave široka zastopanost področij, ne pa vsaka niša ne gre za zastopanje inštitucij delo naj bo odprto, široko; širitve skupin niso izključene ne sme biti zaprto za ne-člane nevarnost fevdalizacije

gospodarstvo + RR sektor, 15 ljudi

vabljeni tudi strokovnjaki iz državne uprave

široka zastopanost področij, ne pa vsaka niša

ne gre za zastopanje inštitucij

delo naj bo odprto, široko; širitve skupin niso izključene

ne sme biti zaprto za ne-člane

nevarnost fevdalizacije

Sektorske razvojne skupine za … življenje in zdravje, informacijske in komunikacijske tehnologije, materiale in nanotehnologije, okolje in gradbeništvo, energetiko in trajnostne vire energije, vozila, transport in logistiko, procesno tehnologijo,

življenje in zdravje,

informacijske in komunikacijske tehnologije,

materiale in nanotehnologije,

okolje in gradbeništvo,

energetiko in trajnostne vire energije,

vozila, transport in logistiko,

procesno tehnologijo,

Rezultat sektorskih skupin vizija razvoja (Slovenije) na področju nekaj ciljev na poti do uresničevanja vizij kratek seznam problemov na poti do ciljev priporočila temeljnih raziskav priporočila aplikativnih raziskav niše, specializacija!

vizija razvoja (Slovenije) na področju

nekaj ciljev na poti do uresničevanja vizij

kratek seznam problemov na poti do ciljev

priporočila temeljnih raziskav

priporočila aplikativnih raziskav

niše, specializacija!

Interdisciplinarnost! I nventions based on conventional mono-disciplinary approaches far outnumber those from teams where disciplines are highly diversified, but the latter produce more ‘breakthrough innovations […] of unusually high value’. Lee Fleming’s , Harvard Business Review (September, 2004)

I nventions based on conventional mono-disciplinary approaches far outnumber those from teams where disciplines are highly diversified, but the latter produce more ‘breakthrough innovations […] of unusually high value’.

Lee Fleming’s , Harvard Business Review (September, 2004)

Horizontalne razvojne skupine razvojna skupina za poslovno – finančno okolje ker moramo znanje pretvarjati v denar in delovna mesta razvojna skupina za kreativne industrije ker samo funkcionalna ekscelentnost ni več dovolj Fifteen years ago companies competed on price; now it’s quality; tomorrow it’s design . (Robert Hayes) razvojna skupina za organiziranost javnih razvojno-raziskovalnih in izobraževalnih institucij ker morajo biti tudi te inštitucije in ljudje v njih konkurenčni

razvojna skupina za poslovno – finančno okolje

ker moramo znanje pretvarjati v denar in delovna mesta

razvojna skupina za kreativne industrije

ker samo funkcionalna ekscelentnost ni več dovolj

Fifteen years ago companies competed on price; now it’s quality; tomorrow it’s design . (Robert Hayes)

razvojna skupina za organiziranost javnih razvojno-raziskovalnih in izobraževalnih institucij

ker morajo biti tudi te inštitucije in ljudje v njih konkurenčni

Osnove za delo Od spodaj navzgor: Tehnološke platforme, centri odličnosti, grozdi, tehnološke mreže, ki delujejo na določenih področjih. Od zgoraj navzdol: Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010; Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2007-2010; Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2012, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2007-2013, Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji Si2010, Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, Predlog nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 … Od zunaj …

Od spodaj navzgor: Tehnološke platforme, centri odličnosti, grozdi, tehnološke mreže, ki delujejo na določenih področjih.

Od zgoraj navzdol: Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010; Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2007-2010; Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2012, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2007-2013, Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji Si2010, Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, Predlog nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 …

Od zunaj …

Svetovni trendi energetika in klimatske spremembe staranje prebivalstva informacijske in komunikacijske tehnologije … Azija, izobilje …

energetika in klimatske spremembe

staranje prebivalstva

informacijske in komunikacijske tehnologije

… Azija, izobilje …

Energetika in klimatske spremembe 20-20-20 do 2020 0.5-1% BDP Slovenije 0.5-1% BDP Evrope reševati je treba tudi svetovne probleme podnebje se spreminja politike se spreminjajo potrošniki se spreminjajo

20-20-20 do 2020

0.5-1% BDP Slovenije

0.5-1% BDP Evrope

reševati je treba tudi svetovne probleme

podnebje se spreminja

politike se spreminjajo

potrošniki se spreminjajo

Energetika in klimatske spremembe

IKT teorija rdečega premika pomemben prispevek k rasti produktivnosti pomembna prioriteta v EU

teorija rdečega premika

pomemben prispevek k rasti produktivnosti

pomembna prioriteta v EU

Nadaljnji proces 21.5.2008 – Skupni sestanek članov, vodij razvojnih skupin in Sveta za konkurenčnost kick-off sestanki skupin 1.7.2008 - zaključeno kazalo dokumenta za vsako skupino, določeni uredniki podpoglavij september 2008 - predstavitev vmesnih rezultatov november 2008 - pred sektorskih razvojnih dokumentov

21.5.2008 – Skupni sestanek članov, vodij razvojnih skupin in Sveta za konkurenčnost

kick-off sestanki skupin

1.7.2008 - zaključeno kazalo dokumenta za vsako skupino, določeni uredniki podpoglavij

september 2008 - predstavitev vmesnih rezultatov

november 2008 - pred sektorskih razvojnih dokumentov

Add a comment

Related pages

Predlog zakona - WWW2 INDEX

Skupna ocenjena vrednost njihovih prispevkov je okoli pol milijona evrov. Z denarjem pa ne moremo izmeriti znanja in izkušenj pridobljenih v pripravah in ...
Read more

Predogled - dlib.si

Slovesna seja se je nadaljevala s podelitvijo plaket in priznanj ter kulturnim programom, ...
Read more