Skogsbruk och miljöinnovationer

50 %
50 %
Information about Skogsbruk och miljöinnovationer
Technology

Published on December 9, 2008

Author: evolveu

Source: slideshare.net

Description

miljöinnovation, skogsbruk, eco innovation

Tio år för skogen i Tävlingen Miljöinnovation Erik Sandström, evolveu@gmail.com Eco Innovation AB, bloggen MILJÖINNOVATION, http://evolveu.bloggsida.se/ Eco Innovation AB, KSLA 20081106

För tidiga start-ups med miljöinnovationer En miljöinnovation är en ny vara tjänst eller system som ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Arrangör: Region Halland med stöd av NUTEK m.fl.; Prisutdelare, bla. Konungen, Håkan Lans.

Sammanfattning 10 år med Tävlingen Miljöinovation 214 finalister 8 st. skogliga Hydraulslangarna byts mot rostfria stålrör. 16 st. rör den vidare Smörjningen är bearbetningen av trä automatisk och fri från läckage. Oljan kan till massa, papper, ersättas av vanligt vatten konstruktionsmate- rial och energi 4 st. rör teknologier som kanske kan bli spännande för skogen

Fyra skogliga finalister EL-Forest Polyamidbelagd plasthylsa mot Snytis Stubbfräs à la Nyman Gärdstafräsen – Olle Hemmingsson Eco Innovation AB, KSLA 20081106

Fyra ädre skogliga finalister Arginin fäster kvävet i skogsplantor Wood Pac komprimerar hyggesrester till paket Träspik, Erland Lundgren Bärbart sågverk Eco Innovation AB, KSLA 20081106

Skapa ett stödjande Några avslutande ramverk för externa tankar innovationer. Arbeta särskilt med de praktiskt verksamma, entreprenörer, skogsbönder och skogsarbetare. Informera och stimulera uppfinnare. Använd tävlingar Använd Landsbygdsut- vecklingsprogrammet Eco Innovation AB, KSLA 20081106

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Miljöteknik och miljöinnovationer - Naturvårdsverket

Miljöteknik och miljöinnovationer ... Det kan också vara tekniker och processer inom jordbruk, skogsbruk och fiske som ger miljöfördelar.
Read more

Marknadshinder för miljöinnovationer - GUF | Göteborgs ...

Marknadshinder för miljöinnovationer ... Jordbruk, jakt och skogsbruk samt fiske utgör en relativt stor andel med var tionde innovation. Övriga
Read more

miljöinnovationer | SkogsSverige

Sverige trea i global ranking av miljöinnovationer. ... förening som i snart 130 år har verkat för bättre skogar och ett aktivare skogsbruk.
Read more

Miljöteknik och skogsteknisk innovation – några begrepp

Men den snabba minskning av arbetsåtgången per avverkad m3 som svenskt skogsbruk ... ”Skogsteknisk innovation och ... Den gäller miljöinnovationer ...
Read more

Sverige trea i global ranking av miljöinnovationer ...

Skogen är en av Sveriges största tillgångar tack vare ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Det låga antalet sökande till skogliga utbildningar ...
Read more

Miljöinnovationer - Miljöinnovation

Men den snabba minskning av arbetsåtgången per avverkad m3 som svenskt skogsbruk genomfört ... miljöinnovationer som ... och redovisa innovationens ...
Read more

Papp och FSC – hållbart skogsbruk - Tetra Pak ...

Framtid Framtiden Kundfokus Miljöinnovationer Ansvarsfull anskaffning ... fördelarna med ansvarsfullt anskaffat timmer och hållbart skogsbruk samt ...
Read more

Miljöskatter och miljöavgifter - Naturvårdsverket

Miljöskatter och miljöavgifter Till de ekonomiska styrmedel som innebär utgifter och ökade kostnader räknas främst miljöskatter och miljöavgifter.
Read more