Skogforvaltning for tusenvis av skogeiere - Esri norsk BK

100 %
0 %
Information about Skogforvaltning for tusenvis av skogeiere - Esri norsk BK
Technology

Published on February 17, 2014

Author: GeodataAS

Source: slideshare.net

Description

GIS- verktøy og skogbruk - det finnes knapt nok noe annet som hører mer sammen enn disse to tingene. Det er tusenvis av skogeiere i Norge som trenger å forvalte skogen sin på en forsvarlig måte. For å sikre god geografisk informasjon produserer vi topologisk korrekte skogbruksplaner ved hjelp av Esri- teknologi og skreddersydde script i python. Her får du se hvordan vi håndterer millioner av skogbestand på en sikker og effektiv måte! Videre har skogeieren mulighet til å vedlikeholde utvikling og tiltak i sin skog gjennom en kundeportal. Skogeieren abonnerer på en web kartløsning med Geocortex og tilhørende mobil løsning. Kom å se hvordan skogeieren selv kan forvalte sine egne data!

ALLskogMjøsenAt skog

ArcGIS Desktop ArcGIS Server 10.1 ALLMA Arc SDE 10.1 SQL 2008 R2

Toolbox Vask og beregning

Toolbox Fremskriving

Toolbox Nummerering

Allma Eiendom Planer for videre utvikling Moduler Temakart Måleverktøy Bestandsmeny Søk Sumtall Bestille skogtjenester av aktuelle tilbydere Enkelt brukergrensesnitt, tilpasset små skogeiendommer.

Allma Eiendom Planer for videre utvikling Moduler Temakart Måleverktøy Bestandsmeny Søk Sumtall Bestille skogtjenester av aktuelle tilbydere Enkelt brukergrensesnitt, tilpasset små skogeiendommer. Temakart Måleverktøy Bestandsmeny Søk Avanserte søk Sumtall Hovedtall Bestille skogtjenester av aktuelle tilbydere Driftsplanlegger Beregne rotnetto Arbeidsordre Data til hogstmaskin Data fra hogstmaskin Endre bestandskommentarer Endre tiltak

Allma Eiendom Planer for videre utvikling Moduler Temakart Måleverktøy Bestandsmeny Søk Sumtall Bestille skogtjenester av aktuelle tilbydere Enkelt brukergrensesnitt, tilpasset små skogeiendommer. Temakart Måleverktøy Bestandsmeny Søk Avanserte søk Sumtall Hovedtall Bestille skogtjenester av aktuelle tilbydere Driftsplanlegger Beregne rotnetto Arbeidsordre Data til hogstmaskin Data fra hogstmaskin Endre bestandskommentarer Endre tiltak Temakart Måleverktøy Bestandsmeny Søk Avanserte søk Sumtall Hovedtall Bestille skogtjenester av aktuelle tilbydere Driftsplanlegger Beregne rotnetto Arbeidsordre Data til hogstmaskin Data fra hogstmaskin Endre bestandskommentarer Endre tiltak Endre bestandsgrenser Endre bestandsdata Lagre dokumenter/arkiv

Allma Eiendom Planer for videre utvikling Allma Mobil Lese info om bestand og tiltak Lese info om eksterne data (eks kulturminner) Brukes i områder uten dekning (Offline) Søk i bestand og tiltak.

Allma Eiendom Planer for videre utvikling Allma Mobil Lese info om bestand og tiltak Lese info om bestand og tiltak Lese info om eksterne data (eks kulturminner) Lese info om eksterne data (eks kulturminner) Brukes i områder uten dekning (Offline) Brukes i områder uten dekning (Offline) Søk i bestand og tiltak. Søk i bestand og tiltak. Sette sporlogg i forskjellige tema, som driftsveg, luftkabel, bekk etc Eget tegnelag punkt, linje og flate med fritekst. Redigere tiltak og bestand Ta bilder i felt og lagre geografisk.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Hovedside - ALLMA

Skogforvaltning for 1000-vis av skogeiere. ... Forrige uke ble utvikling av Allma Eiendom og Distrikt ble presentert på Norsk ESRI brukerkonferanse i Oslo.
Read more

Skoginfo -NORTØMMER satte rekord i 2014

Dette begrunner han med at tømmerprisen er en av de viktigste faktorene for om skogeiere ... unngå bruk av norsk gran i ... tusenvis av sopper » Dato ...
Read more

ISSUU - Virke - tilstandstrapport fra Statskog by Statskog SF

Dette kortet gir rett til å fiske med stang og håndsnøre i tusenvis av ... Norges Skogeierforbund og Norske ... Historien om offentlig skogforvaltning ...
Read more

Skoginfo -NORSKOG takker nei til deltakelse i Skog Norge

Dette til beste for alle skogeiere uavhengig av ... eksempelvis unngå bruk av norsk gran i ... mat for tusenvis av ...
Read more

Skog.no -Hva skogen skjuler

Skogen inneholder tusenvis av kulturminner som mer ... og samtidig bærekraftig skogforvaltning som tar ... av norske skogeiere, ...
Read more

Bladarkivet: 10/2001 - Eivind Amble: Trebåter overlever ...

Og Osebergskipet er en imponerende demonstrasjon på hva som kunne presteres av norske ... over tusenvis av ... bakgrunn i skogforvaltning, ...
Read more

Upresist om skog fra Skog og landskap — SABIMA

... men gammelskogen i Norge vil binde og lagre CO2 i tusenvis av år om de ikke ... Regjeringen raserer norsk ... skogeiere og industri krever ...
Read more

ISSUU - Snåsningen 01.09.2010 by Tore Viem

... fredagskveldene utover Blant de tusenvis som ... runde av norske «X ... rådgivning til skogeiere —SKOG salg av ...
Read more