Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu?

50 %
50 %
Information about Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu?

Published on June 18, 2007

Author: ilulic

Source: slideshare.net

Description

Prezentacija rada "Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu?" - autori Ileana Lulić, Ivor Ković, Bojan Basrak, Lidija Bilić-Zulle, Mladen Petrovečki. Rad je predstavila Ileana Lulić na 7. simpoziju Hrvatskog društva za medicinsku informatiku u Rijeci 21. listopada 2005. godine.

Add a comment

Related pages

Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom ...

Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu? pilot studija. ... Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu? pilot studija.
Read more

Sveučilište u Rijeci - University of Rijeka

Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu?–pilot studija 2005 20. ...
Read more

Ivor Kovic | Papers - Academia.edu

Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu? pilot studija more. by Ivor Kovic. Publication Date: Jan 1, 2005 Publication Name: Zbornik radova.
Read more

ICT Literacy of the Final Year Students at the Medical ...

Znaju li studenti medicine ... Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom ... znač ajne varijable u rasporedu studenata u predavaonici .
Read more

bbasrak: courses, preprints, etc. - Research/CV

Home > Research/CV: Research/CV. ... Sjede li studenti u predavaonici prema slucajnom rasporedu? – pilot studija ... Primjena vjerojatnosti u usporedbi ...
Read more

Veleučilište u Šibeniku

... 18. prosinca 2015. u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku ... Promocija će se održati prema sljedećem rasporedu: ... Studenti će u sklopu ...
Read more

ZAPOSLENJE

­ Katedra za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ... Znaju li studenti ... u predavaonici prema slučajnom rasporedu ...
Read more