Six sigma In organisatiecultuur

50 %
50 %
Information about Six sigma In organisatiecultuur
Business & Mgmt

Published on July 10, 2009

Author: KroeseBB

Source: slideshare.net

Description

De kracht van een organisatie wordt bepaald door het gedrag van medewerkers - de manier waarop ze samenwerken, problemen oplossen en beslissingen nemen. Ofwel: de organisatiecultuur. Zou je een organisatiecultuur kunnen verbeteren volgens de principes van six sigma?

Six sigma in organisatiecultuur Concretisering van gewenst gedrag levert efficiency en synergie op. M a n a g e m e n t b e g r i p p e n a l s k l a n t v r i e n d e l i j k h e i d , s a m e n w e r k i n g e n v e i l i g h e i d zi j n b e l a n g r i j k v o o r i e d e r e o r g a n i s a t i e . E c h t e r , d o o r h u n a b s t r a c t i e g e v e n d e ze begrippen aanleiding voor verschillende interpretaties en spraakverwarring – en resulteren in verspilling en ineffectieve samenwerking. Managers die erin slagen om te focussen op prioriteiten in gedrag behalen winst in samenwerking, klanttevredenheid en financiële resultaten. D e k r a c h t v a n e e n o r g a n i s a t i e wo r d t b e p a a l d d o o r h e t g e d r a g v a n d e m e d e we r k e r s – d e m a n i e r wa a r o p z e s a m e n we r k e n e n p r o b l e m e n o p l o s s e n . O f we l : d e o r g a n i s a t i e c u l t u u r . Z i j n m e d e we r k e r s a l t i j d b e z i g m e t d e p r i o r i t e i t e n v o o r d e o r g a n i s a t i e e n h a l e n z e v o o r d e e l u i t e e n e f f e c t i e v e s a m e n we r k i n g ? Z i j n z e voldoende doordrongen van de prioriteiten? Iedereen zal het er, bijvoorbeeld, o v e r e e n s z i j n d a t e e n b e d r i j f k l a n t v r i e n d el i j k m o e t z i j n , d a t h e t t e a m g o e d m o e t s a m e n we r k e n , d a t g o e d e c o m m u n i c a t i e b e l a n g r i j k i s . M a a r i s v o o r i e d e r e e n d a n o o k d u i d e l i j k wa t d e r g e l i j k e b e g r i p p e n c o n c r e e t i n h o u d e n i n d e d a g e l i j k s e praktijk? Zo zijn er, naast ‘klantvriendelijkheid’, tal van (abstracte) thema’s die belangrijk z i j n v o o r e e n o r g a n i s a t i e : s a m e n we r k i n g , v e i l i g h e i d , k wa l i t e i t , e t c e t e r a . D o o r d e diversiteit aan mogelijke invullingen ontstaat vaak een Babylonische s p r a a k v e r wa r r i n g , z o we l o p m a n a g e m e n t n i v e a u a l s h e t n i v e a u v a n u i t v o e r i n g . D a t leidt op de eerste plaats tot verspilling: medewerkers zijn bezig met hun i n t e r p r e t a t i e v a n h e t d o e l , n i e t p e r s e m e t d e p r i o r i t e i t e n . O p d e t we e d e p l a a t s l e i d e n v e r s c h i l l e n d e i n t e r p r e t a t i e s t o t we e r s t a n d i n d e o r g a n i s a t i e . M e t a l s g e v o l g verlies van tijd en energie door onnodige vergadertijd en organisatiepolitiek. Op d e d e r d e p l a a t s g a a n v e e l k a n s e n v e r l o r e n , o m d a t d e i n t e r n e s a m e n we r k i n g onvoldoende effectief is. Z o b e h o r e n v e r s p i l l i n g e n g e b r e k a a n s a m e n we r k i n g t o t d e g r o o t s t e k o s t e n p o s t e n van organisaties. 1

S i x s i g m a i s e e n k wa l i t e i t s m a n a g e m e n t m e t h o d e , g e b a s e e r d o p m e t i n g e n v a n h e t aantal fouten in een reeks processtappen of eindproducten. ‘Zes sigma’ is daarbij h e t h o o g s t e k wa l i t e i t s n i v e a u , m e t 3 , 4 f o u t e n p e r m i l j o e n p r o c e s s t a p p e n o f producten. Nagenoeg perfect dus. Zouden de uitgangspunten van six sigma t o e g e p a s t k u n n e n wo r d e n o p o r g a n i s a t i e c u l t u u r ? O m m e n s e n b e wu s t t e m a k e n v a n d e p r i o r i t e i t e n , b e t e r m e t e l k a a r t e l a t e n s a m e n we r k e n e n k l a n t e n t e v e r b a z e n met een extreem hoge servicegraad? Neem het voorbeeld van ‘klantvriendelijkheid’. Kan dat begrip concreet gemaakt wo r d e n i n g e we n s t g e d r a g ? B i j v o o r b e e l d i n h e t g e v a l d a t e e n k l a n t b e l t ? D e m e d e we r k e r s z u l l e n h u n e i g e n i n v u l l i n g g e v e n . B i j v o o r b e e l d : ‘ I k b e a n t wo o r d d e v r a a g . ’ D a t i s , i n b e p a a l d e m a t e , k l a n t v r i e n d e l i j k . M a a r wa t a l s h e t d o e l i s d a t d e k l a n t h e t b e d r i j f a l s k l a n t v r i e n d e l i j k e r v a a r t ? D e p r i o r i t e i t k a n d a n d u i d e l i j k wo r d e n g e c o m m u n i c e e r d : j e b e a n t wo o r d t d e v r a a g è n v r a a g t o f d e k l a n t t e v r e d e n i s – wa n t d a n we e t j e h e t z e k e r ! E n wa t a l s we n o g e e n s t a p v e r d e r g a a n d o o r t e v e r b i n d e n m e t i n t e r n e s a m e n we r k i n g : j e b e a n t wo o r d t d e v r a a g , s t e l t z e k e r d a t d e k l a n t t e v r e d e n i s è n we r k t h e t k l a n t b e h e e r s y s t e e m b i j , z o d a t c o l l e g a ’ s we t e n wa t er aan de hand is. Zo kan het abstracte managementbegrip ‘klantvriendelijk’ op t a l v a n m a n i e r e n v e r d e r wo r d e n u i t g e d i e p t . B i j v o o r b e e l d i n g e v a l v a n e e n k l a c h t , bij een productintroductie e.d. Z o wo r d t e e n o r g a n i s a t i e c u l t u u r c o n c r e e t , m e e t b a a r e n s t u u r b a a r ! I n b o v e n s t a a n d v o o r b e e l d k a n b i j v o o r b e e l d a a n k l a n t e n g e v r a a g d wo r d e n w a t h u n e r v a r i n g i s a l s z i j b e l l e n m e t e e n v r a a g : ‘ D i e wo r d t b e a n t wo o r d e n a l t i j d wo r d t g e v r a a g d o f i k t e v r e d e n b e n . ’ Z o k a n , v o l g e n s d e p r i n c i p e s v a n s i x s i g m a , g e m e t e n wo r d e n h o e m e d e we r k e r s s c o r e n o p h e t j u i s t e g e d r a g d a t d e o r g a n i s a t i e o n d e r s c h e i d e n d maakt. B e l e m m e r t z o ’ n we r k wi j z e n i e t d e i n s p i r a t i e e n i d e e ë n r i j k d o m v a n m e d e we r k e r s ? Integendeel: door het gedrag concreet te maken op prioriteitenniveau, kunnen zij hun initiatieven gericht inzetten, met eigen ideeën. In bovenstaand voorbeeld v r a a g t e e n m e d e we r k e r o f e e n k l a n t t e v r e d e n i s . H o e d i e k l a n t t e v r e d e n i s g e m a a k t i s n o g s t e e d s e e n k we s t i e v a n i n i t i a t i e f e n p e r s o o n l i j k e v e r a n t wo o r d e l i j k h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e m e d e we r k e r ! Managers die abstract management jargon concreet maken op gedragsniveau ervaren dat er meer duidelijkheid in de organisatie ontstaat, die leidt tot grotere t r o t s , e e n b e t e r e s a m e n we r k i n g e n m i n d e r v e r s p i l l i n g . K o r t o m : e e n s t e r k e r e organisatiecultuur. Drs. Theo Kroese (theo@kroese-bb.com) is oprichter van Kroese brands & behaviour, een bureau voor communicatie & gedrag. 2

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Six thinkinghats meetup_28102013_str - Technology

Download Six thinkinghats meetup_28102013_str. ... Six sigma 1. Six Sigma, kom tot ... Six sigma In organisatiecultuur
Read more

1 - Lean, Mensen & Cultuur - YouTube

1 - Lean, Mensen & Cultuur ... Organisatiecultuur - Duration: 14:57. ... LEAN, SIX SIGMA of KAIZEN? - Duration: 3:58.
Read more

Top 8 Lean Consultant A.i. profiles | LinkedIn

Here are the top 8 Lean Consultant A.i. profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more

Sigma Kappa EAC Annual Weekend 2015 Rotterdam - Documents

Download Sigma Kappa EAC Annual Weekend 2015 Rotterdam. Transcript. Well ladies, weâ ve been to Amsterdam, ... Six sigma In organisatiecultuur
Read more

Erik Stoffer | LinkedIn

Six Sigma; Business Process Improvement; Business Analysis; ... organisatiecultuur, leiderschapsstijl, efficiency, feedback, werkindeling, motivatie, beloning.
Read more

Deal and Kennedy's Cultural Types | Organisational Culture ...

Deal and Kennedy's model was one of the first to focus entirely on organisational culture. ... Six Sigma and Lean. Six Sigma and Quality History and Gurus ...
Read more

Tag Archive for ‘organisatiecultuur’ at Learning in a ...

Tag Archive for 'organisatiecultuur' Over cultuurverandering…. Published. by Joost Robben. on July 7, 2008. in Uncategorized ... Lean Manufacturing & Six ...
Read more

Home | Maj Engineering Publishing | Geldermalsen ...

... Enterprise Resource Planning (ERP), Six Sigma ... verandermanagement, organisatiecultuur, ... Maj Engineering Publishing | PO ...
Read more