advertisement

Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha

46 %
54 %
advertisement
Information about Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Technology

Published on March 9, 2014

Author: nuhajj

Source: slideshare.net

Description

Punim seminarik me permbajtje per RAM (random access memory)
advertisement

RAM ështe kujtesa kryesore e perkohshme e kompjuterit.Ne teresine e kompjuterit kjo kujtese pasqyron trurin e vogel te njeriut ne te cilin mbahen te dhenat per nje kohe te shkrute. Kujtesa RAM është pikëprerje (udhëkryq) e të gjitha të dhënave, pavarësisht se nga vinë ato (nga kujtesa e përforcuar (hard disc), luajtsit e mediumeve (floppy, CD-player, DVD-player) apo mjetet tjera futëse të të dhënave si tastatiera). Kujtesa RAM në tërësi është një pasqyrim i tavolinës së punës në një punishte, nga e cila organizohet veprimtaria përkatëse.

• …është memoria kryesore e përkohshme e kompjuterit. Në tërësinë e kompjuterit kjo memorie pasqyron trurin e vogël të njeriut në të cilin mbahen të dhënat për një kohë të shkurtër. • Pra, memoria qendrore është vendi ku ekzekutohen të gjitha programet dhe ku vendosen të gjitha të dhënat që përdoren nga këto programe. Instruksionet e një programi duhet të ndodhen në RAM që të mund të ekzekutohen nga procesori. Dihet që të gjitha këto informacione memorizohen në formë bit–esh, pasi është më e thjeshtë paraqitja e këtyre informacioneve logjike në diçka fizike siç është hardueri. • Memoria qendrore është e përbërë nga një bashkësi fijesh, tranzistore dhe nga kondensatorë.

Memoria RAM është pikë prerje (udhëkryq) e të gjitha të dhënave, pavarësisht se nga vijnë ato (nga kujtesa e përforcuar (hard disc), luajtësit e mediumeve (floppy, CD-player, DVD-player) apo mjetet tjera futëse të të dhënave si tastatiera). Kujtesa RAM në tërësi është një pasqyrim i tavolinës së punës në një punishte, nga e cila organizohet veprimtaria përkatëse. • E rëndësishme është të përmendim se kur kompjuteri fiket, kujtesa RAM zbrazet, pra ikën i gjithë informacioni që ishte në të. Pra, n.q.s jeni duke shkruar një letër dhe ... "ikin dritat" , e gjithë puna do të shkojë kot nëse nuk e keni regjistruar atë (ka mënyra e mjete nga memoria RAM në njësitë e disqeve, vetëm n.q.s jepni komandën për regjistrimin e tij në to. N.q.s programi që përdorni për një qëllim ose një tjetër ndërpritet (ose bllokohet) përpara se ta regjistroni atë punë të bërë deri në atë moment, kompjuteri do ta zbrazë kujtesën RAM dhe do ta ri-fillojë atë me ngarkesën e re (programin).

– DDR SDRAM – Double-data rate  ky tip ne pjesen fundore te qipit ka nje ndarje dhe 2 kreher, pjes e cila vendoset ne kanalet perkatese te RAMit qe gjenden te vendosura ne pllaken amë.

• Ky tip ne pjesen fundore te qipit ka dy ndarje dhe 3 kreher, Pjes e cila vendoset ne kanalet perkatese te RAM-it qe gjenden te vendosura ne pllaken amë.

• www.wikipedia.org • www.slideshare.com • www.azemosmani.com

• Ju faleminderit per durimin tuaj gjat prezentimit te punimit tim… • Ne qofte se keni ndonje pytje urdheroni !!!

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Search "Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK ...

... (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha. ... Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha Punim seminarik me permbajtje per RAM (random access memory)
Read more

Sisteme Operative Punim Diplome - libs58.lejoguide.com

Nov 03, 2014 Auditimi i Brendshem(Punim Diplome) Punim seminarik Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha. Driton nuha.
Read more

microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha - Education

punim seminarik ne word per lenden teknologjia e informimit dhe komunikimit ... microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha; Download. of ...
Read more