Sistem maklumat melalui web untuk proses rekabentuk awal

50 %
50 %
Information about Sistem maklumat melalui web untuk proses rekabentuk awal
Design

Published on February 9, 2009

Author: dotm

Source: slideshare.net

Description

A research in finding whether there is an occurrence of the inadequate design references and information in the architecture design process, the impact and the potential of using the internet and database mechanism as the solutions. (in bahasa Malay).

SISTEM MAKLUMAT MELALUI WEB UNTUK PROSES REKABENTUK AWAL WAN MUHAMMAD BIN WAN MAHAMOOD Sebuah tesis yang dihantar bagi memenuhi keperluan bagi penganugerahan ijazah Sarjana Senibina NOV 2008

2. Pernyataan Permasalahan Kajian 1. Pengenalan Tesis 3. Analisa Terhadap Permasalahan Kajian 4. Cadangan 5. Kesimpulan

1. Pengenalan

Proses Merekabentuk Adalah … “ Rekabentuk senibina meliputi pelbagai jenis isu yang berkaitan dengan pelbagai aspek rekabentuk yang sentiasa bertambah di dalam proses rekabentuk. Diantaranya adalah seperti aspek teknikal bangunan, impak kepada persekitaran, pengurusan projek, aspek sosiologi, aspek saikologi dan sebagainya. ” Lawson (1990)

Proses Merekabentuk Adalah … “ Satu bentuk aktiviti manusia dalam mengenalpasti permasalahaan, menganalisa dan memanifestasikan cadangan serta idea penyelesaian melalui rekabentuk samada yang paling mudah seperti menyusun meja ataupun merekabentuk sesuatu yang kompleks seperti sebuah stesen angkasa lepas. ” Mealing, 2000

Proses Merekabentuk Adalah … “ Sesuatu aktiviti yang kompleks. Untuk merekabentuk, seseorang itu perlu mempunyai pelbagai kepakaran dan pengetahuan dalam pelbagai bidang . Ini termasuklah kemahiran seperti lukisan, matematik, falsafah, sejarah, teknikal dan sebagainya. Seseorang arkitek itu juga turut berperanan sebagai seorang konsultan yang cekap apabila berurusan dengan klien. ” Morgan, 1960

Proses Merekabentuk Adalah … “ Proses rekabentuk juga boleh dideskripsikan sebagai satu aktiviti yang dimulakan dengan keadaan ketidakpastian terhadap cara penyelesaian rekabentuk itu akan dihasilkan di peringkat akhir kelak .” Fraser, 1970

“ Proses rekabentuk juga boleh dideskripsikan sebagai satu aktiviti yang dimulakan dengan keadaan ketidakpastian terhadap cara penyelesaian rekabentuk itu akan dihasilkan di peringkat akhir kelak .” Fraser, 1970 “ Sesuatu aktiviti yang kompleks. Untuk merekabentuk, seseorang itu perlu mempunyai pelbagai kepakaran dan pengetahuan dalam pelbagai bidang . Ini termasuklah kemahiran seperti lukisan, matematik, falsafah, sejarah, teknikal dan sebagainya. Seseorang arkitek itu juga turut berperanan sebagai seorang konsultan yang cekap apabila berurusan dengan klien.” Morgan, 1960 “ Rekabentuk senibina meliputi pelbagai jenis isu yang berkaitan dengan pelbagai aspek rekabentuk yang sentiasa bertambah di dalam proses rekabentuk. Diantaranya adalah seperti aspek teknikal bangunan, impak kepada persekitaran, pengurusan projek, aspek sosiologi, aspek saikologi dan sebagainya.” Lawson, 1990 “ Satu bentuk aktiviti manusia dalam mengenalpasti permasalahaan, menganalisa dan memanifestasikan cadangan serta idea penyelesaian melalui rekabentuk samada yang paling mudah seperti menyusun meja ataupun merekabentuk sesuatu yang kompleks seperti sebuah stesen angkasa lepas.” Mealing, 2000

Proses merekabentuk bole dirumuskan sebagai satu Aktiviti mengumpul, mengenalpasti dan meng Analisa Pelbagai Aspek, Isu dan Kepakaran melalui satu proses didalam keadaan Ketidakpastian untuk mendapatkan satu hasil Penyelesaian kepada permasalahaan rekabentuk

Proses merekabentuk boleh dirumuskan sebagai satu Aktiviti mengumpul, mengenalpasti dan meng Analisa Pelbagai Aspek, Isu dan Kepakaran melalui satu proses didalam keadaan Ketidakpastian untuk mendapatkan satu hasil Penyelesaian kepada permasalahaan rekabentuk

“ Maklumat dan data sokongan yang ada semasa proses merekabentuk .” Yehuda, 1985 Aktiviti meng Analisa A adalah merujuk kepada

Iaitu, “ Pelbagai jenis maklumat yang dikumpulkan pada peringkat awal untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan di peringkat yang selanjutnya didalam proses merekabentuk .” Yehuda, 1985

Yehuda (1985), mengambarkan pernyataan beliau seperti berikut; Rajah: Peringkat-peringkat didalam proses merekabentuk (Sumber: Yehuda, 1985)

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif “ Mencari dan mengumpul pelbagai jenis bahan rujukan dan maklumat yang berkaitan dengan projek rekabentuk seperti teknik binaan, bahan dan komponen binaan daripada pengeluar, kos bagi keseluruhan projek, maklumat tapak dan sebagainya.” Fraser, 1970

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif Analisa

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif Analisa “ Data rekabentuk ini akan dianalisa dan diklasifikasikan mengikut beberapa kriteria seperti: keperluan rekabentuk, masalah dan halangan rekabentuk, maklumat teknikal, kos pembinaan, kehendak klien dan sebagainya.” Fraser, 1970

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif Analisa Sintesis

Peringkat Brif Analisa Sintesis “ Penyelesaian dan cadangan rekabentuk mula dihasilkan. Ini termasuklah kerja-kerja produksi rekabentuk daripada lakaran awal kepada lukisan yang lebih jelas dan juga adakalanya penggunaan model tiga dimensi dihasilkan bagi tujuan melihat bagaimana tindakbalas rekabentuk itu yang berasaskan kepada pelbagai aspek kriteria dan keperluan rekabentuk yang telah ditetapkan pada peringkat analisa diatas.” Fraser, 1970

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif Analisa Sintesis Persembahan

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif Analisa Sintesis Persembahan “ Teknik di dalam menyampaikan konsep dan rekabentuk melalui persembahan lisan dan grafik .” Fraser, 1970

Penjelasan bagi setiap peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut, Peringkat Brif Analisa Sintesis Persembahan Implementasi

Peringkat Brif Analisa Sintesis Persembahan Implementasi “ Peringkat pembinaan rekabentuk di tapak lokasi cadangan .” Fraser, 1970

2. Pernyataan Permasalahan Kajian

Yehuda (1985), turut menyatakan bahawa …

Peringkat Brif Analisa Sintesis Persembahan Implementasi “ Keseluruhan proses rekabentuk amat bergantung kepada sejauh manakah maklumat atau data sokongan yang mereka ada semasa proses merekabentuk. ” Yehuda, 1985

Peringkat Brif “ Sekiranya berlaku keputusan maklumat dimana maklumat atau data yang diperlukan ini adalah tidak lengkap ataupun tiada , maka proses rekabentuk akan sering terganggu dan ia akan dilaksanakan secara tidak sempurna . ” Yehuda, 1985

“ Sekiranya berlaku keputusan maklumat dimana maklumat atau data yang diperlukan ini adalah tidak lengkap ataupun tiada , maka proses rekabentuk akan sering terganggu dan ia akan dilaksanakan secara tidak sempurna . ” Yehuda, 1985

“ Sekiranya berlaku keputusan maklumat dimana maklumat atau data yang diperlukan ini adalah tidak lengkap ataupun tiada , maka proses rekabentuk akan sering terganggu dan ia akan dilaksanakan secara tidak sempurna . ” Yehuda, 1985 , adalah seperti;

Pelbagai bahan rujukan media cetak, projek-projek terdahulu dan daripada pihak-pihak yang berkenaan seperti klien, bomba, TNB, Majlis Perbandaran, jurutera struktur dan binaan, Jabatan Galian dan Tanah, Jurukur Tanah, EIA, Perancang Bandar & Wilayah dan pengeluar bahan binaan. “ Sekiranya berlaku keputusan maklumat dimana maklumat atau data yang diperlukan ini adalah tidak lengkap ataupun tiada , maka proses rekabentuk akan sering terganggu dan ia akan dilaksanakan secara tidak sempurna . ” Yehuda, 1985 ,adalah seperti;

Untuk mengenalpasti samada pernyataan Yehuda adalah relevan, kajian telah mengkaji berberapa penulisan mengenai proses rekabentuk daripada;

Untuk mengenalpasti samada pernyataan Yehuda adalah relevan, kajian telah mengkaji berberapa penulisan mengenai proses rekabentuk daripada; Fraser R. Reekie (1970) Rajah: Teori konsep pendekatan rekabentuk secara linear (Sumber: Fraser, 1970)

Untuk mengenalpasti samada pernyataan Yehuda adalah relevan, kajian telah mengkaji berberapa penulisan mengenai proses rekabentuk daripada; Prof. Brian Lawson (2000) Rajah: Perbezaan diantara teori proses rekabentuk Lawson dengan teori-teori proses rekabentuk lain (Sumber: Lawson, 2000)

Untuk mengenalpasti samada pernyataan Yehuda adalah relevan, kajian telah mengkaji berberapa penulisan mengenai proses rekabentuk daripada; J. Christopher Jones (1970) Rajah: Teori proses kerja merekabentuk secara percambahan. (Sumber: Jones, 1970)

Untuk mengenalpasti samada pernyataan Yehuda adalah relevan, kajian telah mengkaji berberapa penulisan mengenai proses rekabentuk daripada; James C. Synder (1979) Rajah: Teori Lima peringkat proses merekabentuk (Sumber: James, 1979)

Hasil daripada kajian mendapati bahawa …

Terdapat persaman diantara setiap daripada teori-teori tersebut.

Rajah: Persamaan diantara setiap proses merekabentuk daripada segi peringkat pengumpulan maklumat (Sumber: Penulis, 2007)

Peringkat brif adalah peringkat yang paling penting kerana ianya akan mempengaruhi halatuju keseluruhan proses rekabentuk, dimana maklumat dan panduan rekabentuk akan dikumpulkan untuk dianalisa. Rajah: Persamaan diantara setiap proses merekabentuk daripada segi peringkat pengumpulan maklumat (Sumber: Penulis, 2007)

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan;

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan;

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan; Inovasi Radikal

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan;

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan; “ Tanpa sokongan maklumat dan data yang mencukupi untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan, sesuatu inovasi rekabentuk yang radikal tidak akan dapat dihasilkan dengan baik. ” Duffy, 1998

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan; kesilapan & ketidakpastian

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan; kesilapan & ketidakpastian “ Penyelesaian yang dihasilkan adalah berdasarkan kepada andaian dan bukannya daripada maklumat yang jelas dan terperinci. ” Duffy, 1998

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan; Masa

Kesan daripada ketiadaan maklumat yang diperlukan didalam peringkat awal didalam proses merekabentuk mengakibatkan; “ Lebih banyak masa yang diperuntukan bagi sesuatu projek hanya untuk mencari maklumat mengenai rekabentuk. Ini akan mempengaruhi kos yang diperuntukan bagi projek, jadual pembinaan projek dan objektif serta skop bagi keseluruhan projek.” Demkin, 2001 Masa

3. Analisa Terhadap Permasalahan Kajian

Langkah selanjutnya adalah

Langkah selanjutnya adalah Mengkaji Punca-Punca , yang mengakibatkan berlakunya masalah ketiadaan maklumat

Hasil daripada temubual bersama perekabentuk, kajian mendapati bahawa … ?

Kebanyakan maklumat masih dikumpulkan secara manual iaitu dengan cara menghubungi pihak terbabit secara terus bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

Perekabentuk terpaksa melalui pelbagai proses dan prosedur birokrasi yang ditetapkan oleh pemilik maklumat.

Maklumat yang diperolehi tidak terkini dan kurang tepat kerana tidak dikemaskinikan oleh pemilik maklumat.

Komputer hanya digunakan sebagai media untuk menghasilkan lukisan dan dokumen rekabentuk dan bukannya sebagai satu alat bantua n kepada proses merekabentuk

Komputer hanya digunakan sebagai media untuk menghasilkan lukisan dan dokumen rekabentuk dan bukannya sebagai satu alat bantua n kepada proses merekabentuk

Komputer hanya digunakan sebagai media untuk menghasilkan lukisan dan dokumen rekabentuk dan bukannya sebagai satu alat bantuan kepada proses merekabentuk “ Pengunaan perisian CAD untuk menghasilkan lukisan senibina berbentuk dua dimensi tidak banyak membantu perekabentuk khasnya pada peringkat awal proses rekabentuk .” Lawson (1989)

“ Sistem CAD perlu menunggu inisiatif daripada pengguna untuk memasukkan maklumat atau data dan bukannya memberikan panduan atau bantuan yang diperlukan kepada perekabentuk semasa proses merekabentuk.” Lawson (1989) Komputer hanya digunakan sebagai media untuk menghasilkan lukisan dan dokumen rekabentuk dan bukannya sebagai satu alat bantuan kepada proses merekabentuk

Untuk mendapatkan penyelesaian kepada permasalahaan ini, Kajian seterus menganalisa

Untuk mendapatkan penyelesaian kepada permasalahaan ini, Kajian seterus menganalisa Keperluan Perekabentuk

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, perekabentuk memerlukan …

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, perekabentuk memerlukan … Sistem Bantuan “ Satu sistem sokongan berkomputer khasnya didalam mengurus, mentadbir, memproses maklumat, malah boleh berkongsi maklumat melalui pelbagai bentuk format dokumen dan media.” Cheng, 1998

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, perekabentuk memerlukan … Fleksibiliti “ Sistem yang lebih fleksibel, membolehkan pengguna menggunakan sistem bantuan rekabentuk ini mengikut cara dan kemahuan perekabentuk itu sendiri. Menegaskan bahawa fleksibiliti ini adalah penting bagi membina sebuah sistem bantuan yang mengikut gerakerja perekabentuk.” Dzmitry, 2002

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, perekabentuk memerlukan … Memahami “ Sistem ini mestilah boleh memenuhi, memahami kehendak dan keperluan perekabentuk supaya ianya mudah untuk digunakan oleh perekabentuk. Melalui proses kerja seseorang perekabentuk, sistem ini dapat memberikan halatuju kepada perekabentuk melalui maklumat rujukan yang lebih relevan samada dari segi kuantiti dan kualitinya .” Akman, 1990

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, perekabentuk memerlukan … Komunikasi “ Sebuah sistem yang dapat merapatkan jurang komunikas i dan memperkukuhkan kerjasama diantara mereka yang terlibat didalam proses rekabentuk.” Nancy, 2000

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, perekabentuk memerlukan … Interaktifiti “ Perkembangan teknologi seperti paparan interaktif untuk pengurusan maklumat dapat mempermudahkan lagi pencarian maklumat rujukan.” Parmee, 2005

4. Cadangan

Potensi sistem teknologi maklumat

Potensi sistem teknologi maklumat , didalam membantu perekabentuk

“ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Makluma t kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus . ” Dimitri, 2001

“ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Maklumat kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus. ” Dimitri, 2001 “ Sistem pengurusan maklumat kini telah digabungkan dengan teknologi komunikasi berinteraktif. ” Robert, 2003

“ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Maklumat kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus. ” Dimitri, 2001 “ Sistem pengurusan maklumat kini telah digabungkan dengan teknologi komunikasi berinteraktif. ” Robert, 2003

“ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Maklumat kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus. ” Dimitri, 2001 “ Sistem pengurusan maklumat kini telah digabungkan dengan teknologi komunikasi berinteraktif. ” Robert, 2003

, adalah merujuk kepada; “ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Maklumat kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus. ” Dimitri, 2001 “ Sistem pengurusan maklumat kini telah digabungkan dengan teknologi komunikasi berinteraktif. ” Robert, 2003

, adalah merujuk kepada; “ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Maklumat kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus. ” Dimitri, 2001 “ Sistem pengurusan maklumat kini telah digabungkan dengan teknologi komunikasi berinteraktif. ” Robert, 2003 Internet & Teknologi Web Teknologi Pengkalan Data

Keupayaannya didalam membantu perekabentuk “ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Maklumat kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus. ” Dimitri, 2001 Internet & Teknologi Web

Keupayaannya didalam membantu perekabentuk “ Sistem teknologi maklumat terkini telah memasuki era web yang lebih fleksibel dan interaktif. Maklumat kini boleh diagihkan secara digital, terbuka, selamat, cepat dan telus. ” Dimitri, 2001 Internet & Teknologi Web Pengagihan sumber maklumat yang fleksibel

Pengagihan sumber maklumat yang fleksibel

Pencarian maklumat melalui katakunci

Persidangan Video Web

Perbincangan melalui forum & blog

Laman web

Keupayaannya didalam membantu perekabentuk “ Sistem pengurusan maklumat kini telah digabungkan dengan teknologi komunikasi berinteraktif. ” Robert, 2003 Teknologi Pengkalan Data

mengoptimunkan pencarian maklumat rujukan secara efisyen dan teratur

Sistem keselamatan

susunatur inventori kategori

Fleksibiliti Pengolahan Data oleh pengguna

Gabungan kedua-dua sistem teknologi ini ke dalam proses merekabentuk untuk mengatasi permasalahaan maklumat, digambarkan seperti berikut;

 

Jangkaan terhadap kesan daripada penggunaan sistem ini

Maklumat rujukan butiran binaan yang terkini seperti komponen bahan dan teknologi binaan boleh diperolehi secara terus daripada pengkalan data web pengeluar.

Dengan menggunakan satu katakunci sahaja, sistem ini boleh mendapatkan maklumat yang dikehendaki daripada kesemua pengkalan data web pemilik maklumat dalam masa yang singkat .

Sistem ini fleksibel didalam mengadaptasi pelbagai jenis maklumat dan data yang sentiasa bertambah disepanjang proses rekabentuk.

Meningkatkan efisyensi pencarian maklumat di peringkat awal proses merekabentuk.

Dapat mewujudkan inovasi dari segi perkembangan idea, kualiti dan produktiviti.

Pengurusan maklumat dan projek yang lebih menyeluruh dimana perekabentuk dan pelbagai pihak yang terlibat didalam sesuatu projek itu boleh memantau dan menguruskan keseluruhan proses rekabentuk dari mula sehingga kepada proses pembinaan agar berjalan dengan lancar.

5. Kesimpulan

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, pengintegrasian sistem ini;

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, pengintegrasian sistem ini; Dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam situasi terputus atau ketiadaan maklumat.

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, pengintegrasian sistem ini; Menyelesaikan faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya masalah terputus maklumat.

Hasil daripada kajian mendapati bahawa, pengintegrasian sistem ini; Dan, membantu perekabentuk, kumpulan perekabentuk dan juga pemilik maklumat dari segi pengurusan maklumat, komunikasi dan gerakerja yang lebih sistematik dan lebih efisyen.

Sekian

Add a comment

Related presentations

Related pages

Proses Rekabentuk - Malaysia Web Developer - Pereka Laman ...

01 Perbincangan Dan Maklumat Awal. Proses membina atau rekabentuk laman ... untuk laman tersebut. Rekabentuk laman web adalah ... Sistem Web, Laman Web ...
Read more

Proses Rekabentuk - Malaysia Designer - Pereka Laman Web ...

Rekabentuk Halaman Web; Sistem Kedai Online; ... Proses untuk menbangunkan sesebuah laman web akan melibatkan 6 fasa, ... Pengumpulan Maklumat Awal.
Read more

Maklumat Komputer - Sistem SDLC - Scribd - Read books ...

Komponen system maklumat ini saling berkait untuk mencapai ... aliran data yang melalui sistem dan rajah proses yang mengubah ... Rekabentuk Sistem ...
Read more

Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep No - Scribd - Read ...

REKABENTUK SISTEM PEMBELAJARAN KONSEP ... untuk mengikuti proses pengajaran dan ... Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan ...
Read more

Format Pengumpulan Maklumat Untuk Sistem Star Rating ...

FORMAT PENGUMPULAN MAKLUMAT UNTUK SISTEM STAR RATING (SSR) ... Sistem maklumat melalui web untuk proses rekabentuk awal
Read more

Pembinaan Sistem Pembelajaran berasaskan Simulasi ...

Kajian ini bertujuan membangunkan dan menilai keberkesanan simulasi berasaskan web. Proses reka ... untuk mendapatkan maklumat ... Melalui Web: Suatu ...
Read more

Garis Panduan Proses Perolehan an Di Bawah Modul Pembelian ...

... MODUL PEMBELIAN TERUS MELALUI SISTEM ... yang mengandungi maklumat seperti tarikh mula ... melalui web untuk proses rekabentuk awal ...
Read more

Keupayaan visualisasi pelajar melalui perisian animasi ...

Ia mengasaskan teori dalam maklumat rekabentuk, ... maklumat melalui teks adalah ... dalam proses penyampaian maklumat berupaya untuk mempengaruhi ...
Read more