Sirius Friday seminarie nieuwe consumentenbescherming in e-commerce 20140228 sirius legal

50 %
50 %
Information about Sirius Friday seminarie nieuwe consumentenbescherming in e-commerce...
Business & Mgmt

Published on March 5, 2014

Author: BartVanDenBrande

Source: slideshare.net

Description

Nieuwe regels voor consumentenbescherming in e-commerce, ovezrzicht privacyverordening, het eenheidsstauut voor werknemers en het Europees eenheidsoctrooi

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 “Nieuwe regels voor (online) ondernemers in 2014″

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce Bart Van den Brande Advocaat – partner Sirius Legal advocaten www.siriuslegal.be bart@siriuslegal.be @BartVdBrande

Nieuwe regels voor consumentenbescherming Historiek 1992 Wet Handelspraktijken en consumentenbescherming 2005 EU Richtlijn 2005/29/EG 2010 Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming 2011 European directive 2011/83/EU consumer rights in distance sales 2013 31 December 2013: Boek VI WER: Marktpraktijken en Consumentenbescherming in Staatsblad. 2014 31 mei 2014 in werking (info FOD Eco) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce Eindelijk regels aangepast aan E-commerce Maar: next generation = social commerce Wetgeving holt alweer achter de feiten aan…

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce

Informatieplichten (art. VI.45 W.E.R. + art. 7 WEH) • • • • • • • • Vennootschapsgegevens Prijsaanduidingen Leveringskosten en betalingskosten Stappen in bestelproces Herroepingsrecht! Retourzendingen Min duur overeenkomst > 1 jaar …

Informatieplichten Nieuw in het W.E.R. Belangrijkste karakteristieken van product Totale prijs, incl alle kosten Retourrecht Wijze en voorwaarden van levering Bestaan van wettelijke garantie Bestaan van beroeps- of sectorcodes Bestaan en werking van klachtenprocedure of bemiddeling

Informatieplichten Nieuw in het W.E.R. “Voorafgaand aan bestellingsbevestiging” > Algemene voorwaarden lijken hiervoor te volstaan Sancties: bvb terugbetaling kosten aan consument als geen info over kosten Bewijslast ligt bij verkoper

Informatieplichten Nieuw in het W.E.R. Enkele informatieplichten gelden “bij aanvang bestelproces” (art. VI.46): Aanvaarde betaalmiddelen en Aangeboden leveringsmethode Beperkingen in levering (bvb “enkel binnen Benelux” Beperkingen aan aanbod (beperkt in tijd, minimale hoeveelheid, …)

Informatieplichten Nieuw in het W.E.R. Enkele informatieplichten gelden “bij aanvang bestelproces” (art. VI.46): Aanvaarde betaalmiddelen en Aangeboden leveringsmethode Beperkingen in levering (bvb “enkel binnen Belenux” Beperkingen aan aanbod (beperkt in tijd, minimale hoeveelheid, …)

Informatieplichten Nieuw in het W.E.R. Idem voor social commerce Maar: Info in functie van beschikbare ruimte, Minstens: ID verkoper, Basisinfo over product en 14 dagen retourrecht Totale prijs Andere info: Op “gepaste drager” (link naar A.V.?)

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce 14 dagen bedenktermijn Betaalmiddelen Beperkingen 14 dagen bedenktermijn zéker

Informatieplichten in nieuwe wet Article VI.46 Bij orderbevestiging: Alle info nog eens opnieuw Op duurzame drager (pdf, word, html, géén link naar website) Ten laatste bij levering

Informatieplichten in nieuwe wet Betalende bestelling? Bij bevestigingsknop vermelden “Bestelling met betalingsverplichting” Sanctie: consument is niet gebonden

Niet tevreden? Geld terug! (art. VI.45, VI.47 en VI.48 WER) • • • • • • • • • Nog steeds 14 dagen Volledige terugbetaling, inclusief kosten, binnen 30 dagen “Ongebruikt”, “ongeopend”, “originele verpakking” Zonder motief Verplichte vermelding op “eerste pagina” Bevestiging na bestelling Sanctie voor verkoper Beperkte uitzonderingen Dwingend recht Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Niet tevreden? Geld terug! (art. 47 WMPC) Nieuwe wet: • Plicht voor consument om binnen 14 dagen na mededeling effectief terug te sturen • Modelformulier vervangt de verplichte vermelding in een kader, vetgedrukt • Modelformulier gebruikt = infoplicht nageleefd • + Standaard retourformulier • Waardevermindering door beschadiging/gebruik Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Niet tevreden? Geld terug! Uitzonderingen wijzigen in nieuwe wet (art. VI.45 tot VI.48): 1 Diensten als uitvoering begonnen binnen 14 dagen en als consument vooraf aanvaard heeft 2 Financiële producten (aandelen, …) 3 Op maat gemaakte goederen of goederen die “duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon)” 4 Bederfelijke waren 5 Hygiëne, openbare gezondheid “als zegel verbroken” 6 Goederen die onherkenbaar geïncorporeerd zijn in andere goederen 7 Alcohol als geleverd op meer dan 30 dagen en als prijs fluctueert buiten controle verkoper (?) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Niet tevreden? Geld terug! Uitzonderingen wijzigen in nieuwe wet (art. VI.45 tot VI.48): 1 Dringende herstellingen 9 Audio video software als zegel verbroken 10 Kranten en tijdschriften 11 Openbare verkopen 12 Hotels, transport, catering, ontspanning “als een specifieke uitvoeringsdatum vermeld was” 13 Digitale content als het gebruik begonnen is en consument aanvaard heeft 14, Kansspelen, loterijen, casinospelen Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Niet tevreden? Geld terug! Sanctie • Geen retourrecht verleend waar dat wel moest: consument betaalt niet en behoudt goederen • Geen vermelding informatieverplichtingen: 12 maanden + 14 dagen • Geen retourrecht: consument niet ASH voorwaardevermindering • Strafsancties: 150 tot 60.000 euro! Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Snel geleverd • • • • Levering binnen 30 kalenderdagen na dag volgend op bestelling “Tenzij anders overeengekomen” (impliceert voorafgaand akkoord) Te laat geleverd = zonder kosten ontbinden (als levering nog niet begonnen) Terugbetaling binnen 30 dagen

Snel geleverd • Risico ligt bij verkoper (art. VI.61 WER) • Ook bij terugzending (Belang Alg. Vw.: aangetekende zending eisen) • Bewijsregeling tav consumenten (art. VI.62)

Betaling & kosten (art. VI.41 en 42) Expliciete toestemming van consument voor alle kosten bovenop kost product (levering, betaling, extra verzekering, …) Verbod op prechecked boxes Sanctie: terugbetaling van de betreffende kosten Kost voor betaling mag “werkelijke kost” niet meer overschrijden

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce Solden en verkoop met verlies: de achterdeur… 5 jaar discussie: Belgische WMPC is in strijd met EU-recht. Soldenregeling is illegaal Reden: Consumentenbescherming laat niet toe om bepaalde verkoopstechnieken in hun geheel te verbieden, enkel individueel als “misleidend” of “aggressief” Cfr. Sanoma – VTB-VAB – Zeb and others Nu plots: retro-actieve bestaansreden aan deze regels in functie van concurrentie Raakt wellicht niet voorbije nieuwe test EHJ…

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce “European consumer arbitration platform for e-commerce” Nieuw Europees “Online Dispute Resolution” platform (Verordening) + “Alternative Dispute Resolution” (Richlijn) Gepubliceerd in juni 2013 In werking in januari 2016 Europees platform voor consumentenklachten 1 website, 27 talen Klacht bij lokale ADR/ODR partner – zoekt contact met buitenlandse partner Resultaat binnen 30 dagen Gelinked aan ADR platformen die al bestaan

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce Bart Van den Brande www.websitecertifier.be Advocaat – partner Volledige juridische audit van uw webshop Sirius Legal advocaten 5 dagen - 2 talen - fixed price 650 euro www.siriuslegal.be bart@siriuslegal.be www.campaignchecker.be @BartVdBrande Snelle check val al uw reclame en marketingacties Binnen 24 uur voor fixed price 300 euro www.siriuslegal.be/online-advies Snel eerste analyse van uw juridische vraag Binnen 24 uur voor fixed price 300 euro

Privacy & Cookies Sirius Fridays - 28 februari 2014 Andries Hofkens Advocaat Sirius Legal advocaten www.siriuslegal.be andries@siriuslegal.be

Overzicht • Privacy: hier en nu • Privacy: toekomstig recht • Cookies • Fingerprinting

Persoonsgegevens & Privacy Huidige situatie: Europese privacy richtlijn van 1995 (95/46/EG) Belgische wet van 1992 (enkele malen aangepast, o.a. in 1998 en 2003) Niet bijzonder efficient: • regels verschillen van land tot land • weinig controle in bepaalde landen: o.a. Ierland • verouderde principes: vb. plaats van bedrijf of server niet steeds relevant voor cloud computing

Persoonsgegevens & Privacy “Persoonsgegevens” • Brede definitie van begrip “persoonsgegevens”: • • alle informatie m.b.t. een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bijv. naam, adres, foto, telefoonnummer, IP-adres, emailadres, bankrekeningnummer, zoekgeschiedenis, enz. • ‘Gevoelige gegevens’: m.b.t. ras, politiek, godsdienst, gezondheid, seksuele voorkeur, strafrechtelijk verleden, enz. (uitzonderingen mogelijk) • Bijzondere regels voor bijv. kredieten, telecom, bewakingscamera’s, direct marketing, enz.

Persoonsgegevens & Privacy

Persoonsgegevens & Privacy Voorwaarden • Voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming • Verantwoordelijke voor de verwerking • Aangifte bij Privacycommissie

Persoonsgegevens & Privacy Informatieplicht • Transparantie: aangeven wat en met welk doel wordt verwerkt (enkel gegevens verwerken die relevant zijn voor het doel) • Naam en adres van de ‘verantwoordelijke voor verwerking’ meedelen • Ontvangers van gegevens (of categorieën van ontvangers) meedelen

Persoonsgegevens & Privacy Rechte van de betrokkene • Recht op informatie: opnemen in Privacy Policy • Recht om vragen te stellen • Recht op toegang tot persoonsgegevens: antwoord binnen 45 dagen (boete van 600 EUR tot 600 000 EUR) • Recht op verbetering: antwoord binnen 1 maand • Recht op verzet: indien ‘ernstige en gerechtvaardige redenen’; steeds en kosteloos i.g.v. direct marketing (o.a. reclame)

Persoonsgegevens & Privacy Doorgifte van data • Naar EU lidstaat: vrij mogelijk als overzending ‘nodig’ is of ‘verenigbaar’ is met het doel van de verwerking, kennisgeving (bijv. in privacy policy) • Buiten EU: enkel als gelijkwaardige bescherming als in de EU • Beschermingsniveau checken: o.a. lijst landen EU Commissie (o.a. VSA indien de ontvanger ‘safe harbour’ principes aanvaardt) • Modelovereenkomst m.b.t. bescherming privacy (kopie naar Privacycommissie sturen) • Bindende ondernemingsregels voor multinationals (moet goedgekeurd worden door Privacycommissie – vaak op Europees niveau) • Voldoen aan voorwaarden Belgische privacywet (nodig/verenigbaar met doel, kennisgeving)

Toekomst Nieuw EU voorstel • Verordening ipv richtlijn: rechtstreeks van toepassing in alle EU lidstaten: 1 wet i.p.v. 28 wetten • EU Commissie – EU Parlement – EU Raad • Eerste voorstel in januari 2012 (EU Commissie) • Ongeveer 4000 amendementen (o.a. meer dan 200 door Louis Michel) - lobbying… • LIBE commissie EU Parlement 21 oktober 2013 • EU top oktober 2013: uitstel naar 2015

Toekomst Burgers: versterking individuele rechten • Toestemming moet expliciet gegeven worden (kan niet verondersteld worden) • Gevoelige data: ook geslacht en (vermoede) misdrijven • Betere toegang tot persoonsgegevens via ‘dataoverdraagbaarheid’: persoonsgegevens overdragen naar nieuwe provider • Recht op uitwissing (‘right to erasure’): indien geen legitieme gronden om data bij te houden, moet data verwijderd worden (op aanvraag) • Verplichting om individuen en overheden in te lichten van inbreuken op privacy • “Privacy by design & by default”: privacy safeguards moeten standaard ingebouwd worden & privacy-friendly default settings (bijv. op sociale media)

Toekomst Ondernemingen: vereenvoudiging (?) • ‘Lead authority’: • • • Ondernemingen: 1 nationale privacy commissie in EU land waar voornaamste zetel (i.p.v. 28) European Data Protection Board komt tussen indien consensus niet bereikt wordt Burgers: kunnen steeds klacht indienen bij hun nationale privacy commissie • ‘Data protection officer’: verwerking van gegevens van +5000 betrokkenen – DPO moet toezien op naleving privacy regels binnen onderneming • ‘Privacy Impact Assessment’: jaarlijkse audit

Toekomst Ondernemingen: vereenvoudiging (?) • Territorialiteit: EU-recht voor EU-data, ook buiten EU! (cloud computing) • Boetes: tot 5% van jaarlijkse wereldwijde omzet of tot 100 milljoen EUR (voorstel van EU Commissie was 2% en 1 miljoen EUR) • Profiling en pseudonieme data • Melding datalekken • No-NSA clause

Toekomst Praktische tips • Up to date blijven met nieuwe ontwikkelingen • Herzie je privacy policy, procedures bij inbreuk op privacy, ... (o.a. gebruik van icoontjes) • Data protection by design and data protection by default • Anoniem maken / encryption van data om strenge regels te vermijden (profiling) • Zorg dat persoonsgegevens adequaat beschermd worden • “Data Protection Seal”

Cookies Wat zijn cookies? Een cookie is een klein databestand dat door de server naar de browser gestuurd wordt. De browser slaat die info op op je computer en stuurt ze terug naar de server bij een volgend bezoek.

Cookies Verschillende soorten cookies First party cookies vs. Third-party cookies Geplaatst en gecontroleerd door website zelf Geplaatst door bijv. Google Analytics Functionele cookies Niet-functionele cookies: vs. Cookies zijn‘strikt noodzakelijk’ om site te bezoeken Niet ‘strikt noodzakelijk’ Bijv. log-in, registratie, taal, enz. Bijv. statistische data, remarketing, enz. Permanente cookies blijvend vs. Sessie cookies gewist na surf sessie

Cookies • EU e-privacy richtlijn 2002/58/EC • België: omgezet in Belgisch recht door artikel 129 Telecomwet (sinds oktober 2012) • • • Wet is vaag Geen verduidelijking door Privacycommissie of telecomregulator Verschillende wetgeving in elke EU lidstaat • Verschillende interpretatie van de e-privacy richtlijn • Probleem: als je je richt tot publiek in andere lidstaat, kan privacy commissie van dat land bevoegd zijn (bijv. lokale domeinnaam, taal, content, …) • Eerste boetes voor cookies: Spanje - 14 januari 2014 - 3500 EUR

Cookies Wettelijk 2 soorten cookies: • Functionele ‘first party’ cookies (taal, winkelmandje, settings, session-id cookies): • Geen opt-in of toestemming nodig • Je moet bezoekers wel informeren (bijv. in privacy policy) • Adequate bescherming van data + anonimisatie van data vereist • Niet-functionele cookies cookies (incl. ‘third party’) (bijv. remarketing, Google Analytics, …): • Informeren voor je cookies plaatst • Opt-in of toestemming nodig voor je cookies plaatst • Mogelijkheid vermelden van opt-out in toekomst

Cookies Opt-in of toestemming moet: • Vrijwillig zijn (mogelijkheid om website te bezoeken zonder opt-in) • Expliciet zijn (actieve interventie van de bezoeker) • Geïnformeerd zijn (bezoeker heeft voldoende informatie, bijv. i.v.m. doel van cookie) • Voorafgaand zijn (voor cookie geïnstalleerd wordt) • Herroepbaar zijn (bijv. in privacy policy vermelden wat bezoeker moet doen om toestemming in te trekken)

Cookies Praktisch gezien: • Duidelijke informatie geven over gebruik van cookies, type van cookies, doel van cookies, toegang 3e partijen, herroepbaarheid, enz. (bijv. in privacy policy) • Duidelijke ‘warning’ met vraag om toestemming: enkel nodig bij eerste bezoek + link naar informatie (voor niet-functionele of third party cookies) • Bijv.: pop-up, splash screen, warning in banner of footer, browser settings: met actieve interventie van bezoeker (check-box klikken) • Vrije keuze van bezoeker om al dan niet cookie te aanvaarden: ‘notice’ dat door website te bezoeken je akkoord gaat met cookies is af te raden (controverse)

Cookies Cookies: vaak anonieme data (geen persoonsgegevens) Als cookie ook persoonsgegevens verwerkt (bijv. IP-adressen of zoekgeschiedenis verzamelen): • aparte opt-in of toestemming vereist • aangeven bij Privacycommissie • vermelden in privacy policy

Cookies Praktisch

Browser Fingerprinting Wat met browser fingerprinting tools zoals “K’méléo”? • remarketing/OBA tools • gebruikt geen cookies • leest browser geschiedenis uit vlak voor landing op website • toont reclame op basis van die geschiedenis • gebruikt geen persoonsgegevens Dus: geen cookie reglementering?

Browser Fingerprinting Legal small print – art. 129 Telecomwet “De opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die van een abonnee of een gebruiker is slechts toegestaan op voorwaarde dat : reeds is opgeslagen in de eindapparatuur 1° de betrokken abonnee of gebruiker, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, duidelijke en precieze informatie krijgt over de doeleinden van de verwerking en zijn rechten op basis van de wet van 8 december 1992; 2° de abonnee of eindgebruiker zijn toestemming heeft gegeven na ingelicht te zijn overeenkomstig de bepalingen in 1°. Het eerste lid is niet van toepassing voor de technische opslag van informatie of de toegang tot informatie opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker met als uitsluitend doel de verzending van een communicatie via een elektronischecommunicatienetwerk uit te voeren of een uitdrukkelijk door de abonnee of eindgebruiker gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is. De toestemming in de zin van het eerste lid of de toepassing van het tweede lid, stelt de verantwoordelijke voor de verwerking niet vrij van de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die niet opgelegd worden in dit artikel. De verantwoordelijke voor de verwerking biedt de abonnees of eindgebruikers gratis de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken.“

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 De nieuwe wet op het eenheidsstatuut: arbeiders en bedienden eindelijk gelijk? Tim Treunen Advocaat Sirius Legal advocaten www.siriuslegal.be tim@siriuslegal.be

Het eenheidsstatuut • 1. Inleiding: De lijdensweg van het eenheidsstatuut • 2. De eenmaking van de opzegtermijnen • 3. Begeleidende maatregelen • 4. Het laatste nieuws: ontslagmotivering en meer • De nieuwe regels in de praktijk Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

1. Inleiding: arbeiders en bedienden • Hoofd of handenarbeid – Een nagestreefd verschil? Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

1. Inleiding: de weg naar het eenheidsstatuut • Iedereen wil er naartoe, maar niemand wil een toegeving doen • Iemand moet ingrijpen! Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

1. Inleiding: de weg naar het eenheidsstatuut • Grondwettelijk Hof 7 juli 2011: – Er is discriminatie! – Enkel uitspraak over opzegtermijnen/carenzdag – Los het op tegen 5 juli 2013! – Wet van 30 december 2013 Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

De nieuwe wet in de praktijk • De situatie op dit moment: iedereen gelijk voor de wet? • Neen, nog steeds contract voor arbeider of bediende! • Verschil bestaat nog steeds op vlak van o.a. vakantiegeld, tijdelijke werkloosheid, gewaarborgd loon,… Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

2. De opzegtermijnen: theorie • De opzegtermijnen en ontslagrege gelijkgemaakt • Het principe van de nieuwe termijnen – Is er wel een principe? (zoals bij de bedienden) – Tabel Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

De opzegtermijnen: uitzonderingen • Uitzonderingen voor arbeiders? – Tijdelijk • Arbeiders met opzegtermijnen lager dan die in cao nr. 75 – Blijvend • bouwsector Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

De opzegtermijnen: overgangsregeling • Wat met contracten die zowel in 2013 als 2014 uitwerking hebben gehad? • Twee termijnen optellen • Periode vanaf indiensttreding tot 31/12/2013: – Volgens de geldende regels (mits een aantal uitzonderingen) – Uitzondering voor hogere bedienden: 1m/1j anciënniteit • Periode na 01/01/2014 tot datum ontslag: – Via nieuwe regels Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

De opzegtermijnen in de praktijk • Foto op 31/12/2013! Nu al vastleggen!! • Wijziging arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement? – Verwijzing naar wettelijke bepalingen? • Alles is in orde – Gehele wettelijke bepaling overgenomen? • Eenvoudige wijziging arbeidsreglement Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

De opzegtermijnen in de praktijk • Het belang van de maandag – Opzeg begint vanaf de volgende maandag nadat de opzeg werd gegeven – Ten laatste woensdag verzenden • Geen maanden, maar weken: – Weekloon = maandloon X 3/13 Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

3. Carenzdag, Begeleidende maatregelen • Carenzdag, outplacement, sollicitatieverlof, afschaffing proefperiode, opzegmogelijkheid voor AOK bepaalde duur/duidelijk omschreven werk • Mogelijke controle bij arbeidsongeschiktheid – Max 4 uren tussen 7 en 20u – Op woonplaats/verblijfplaats – Voor onderzoek controlearts Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

De begeleidende maatregelen in de praktijk • Aanpassing regels arbeidsongeschiktheid: – Wijziging arbeidsreglement – Via de wettelijke procedure tot wijziging! Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

4. Nieuwe cao nr. 109 inzake ontslagmotivering • Ontslagmotivering • Aanvullend pensioen • Indexering Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

Nieuwe cao nr. 109 • Ontslagmotivering: – Verplicht indien werknemer het vraagt – Sanctie bij weigering: 2 weken – Rechter: 3 Tot 17 weken voor kennelijk onredelijk ontslag Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

4. Vers van de pers: Compenserende maatregelen • Lastenverlaging • Fiscale aftrek voor sociaal passief • Sociaal passief: Reserve aanleggen voor komende ontslagkosten • 250 miljoen per jaar vanaf 2019 Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

Vragen? Sirius Legal Bogaerts Van den Brande

Update i.v.m. octrooien Sirius Friday - 28 februari 2014 Bart Van Besien Advocaat – of counsel Sirius Legal advocaten www.siriuslegal.be bartvb@siriuslegal.be

Update i.v.m. octrooien Wat is een octrooi? Octrooi = patent Bescherming voor een uitvinding die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is Octrooi biedt exclusieve exploitatierechten (o.a. aan anderen verbieden om uitvinding te gebruiken; licenties verlenen; enz.)

Update i.v.m. octrooien Uitvinding: technisch karakter • • • • • • • • • Geen ontdekkingen Geen natuurwetenschappelijke theorieën Geen wiskundige methoden Geen esthetische vormgevingen enz. Geen ‘business methodes’ Geen boekhoudplannen Geen computerprogramma’s (als zodanig) Geen plannen van architecten, enz. Geen planten- en dierenrassen

Update i.v.m. octrooien Nieuwheidsvereiste • Uitvinding maakt nog geen deel uit van de stand van de techniek (zoals publiek openbaar gemaakt) • Wie eerder al een aanvraag in het buitenland indiende krijgt recht van voorrang (12 maanden) • Check gespecialiseerde databanken (Espacenet, WIPO, Google Patents, enz.) • Belang van geheimhouding: uitvinding niet openbaar maken zolang de octrooiaanvraag niet is ingediend

Update i.v.m. octrooien Nieuwheidsvereiste • Geheimhoudingsclausules overeenkomen bij contacten met handelsof onderzoekspartners • Intern beleid ontwikkelen voor toegang tot bedrijfssites en gedragscodes voor werknemers • Eventueel een i-depot doen (bijv. als partner zelf octrooi-aanvraag indient, kan een i-depot bewijzen dat uitvinding al bestond)

Update i.v.m. octrooien Nieuwheidsvereiste Bijvoorbeeld: • Lancering eerste iPhone in 2007 • Steve Jobs: “And boy, have we patented it” • Maar: Europese octrooiaanvraag ivm ‘bounce-back’ effect slechts maanden later • Duitse rechter in 2013: video van lancering bewijst dat uitvinding in openbaar vertoond werd voor octrooiaanvraag • Juridische overwinning van Samsung & Motorola op Apple

Update i.v.m. octrooien Inventief karakter: • Uitvinding volgt niet op voor de hand liggende wijze voort uit stand van de techniek (standpunt van expert) • Beoordeling geval per geval • Geen complexiteit of genialiteit vereist

Update i.v.m. octrooien Industrieel toepasbaar: • Uitvinding kan worden toegepast of vervaardigd in industrie, handel of landbouw • Deze voorwaarde bijna steeds vervuld • Niet vervuld bij ontdekkingen of wetenschappelijke theorieën • Bij wet uitgesloten: chirurgische ingrepen, methoden van behandeling, diagnosemethoden op menselijk lichaam

Update i.v.m. octrooien Voordelen van octrooi aanvragen: • Exclusieve rechten op uitvinding • “Freedom to operate”: om claims en procedures te vermijden • Je kan andere bedrijven verbieden je uitvinding te gebruiken of je producten / diensten te kopiëren • Via licenties geld binnenbrengen (licensing revenues) • Sterkere onderhandelingspositie bij samenwerking (evt. kruislicenties) • Belastingvermindering op inkomen gerelateerd aan geoctrooieerde uitvinding: • • Inkomsten uit octrooi voor 80% vrijgesteld van belasting (belasting is max. 6,8%) Belgische vennootschappen of Belg. inrichtingen van buitenlandse vennootschappen

Update i.v.m. octrooien Nadelen van octrooien: • Kosten voor octrooien: ook voor ‘marketing’ van octrooi-licenties • Octrooiaanvraag: openbaarheid (evt. strategische informatie vrijgeven) • 20 jaar geldig • Alternatief: uitvinding publiek maken zodat niemand anders ze kan octrooieren (niet meer nieuw) • ‘Patent trolls’ (procederen ipv produceren)

Update i.v.m. octrooien Verschillende procedures: • Belgische octrooiprocedure: Dienst voor de Intellectuele Eigendom (FOD Economie) • Europese octrooiprocedure: Europees Octrooibureau: kan in 40 landen gevalideerd worden – wordt eigenlijk groep van nationale octrooien • Internationale octrooiprocedure: 30 maand tijd om te beslissen in welke van 144 landen bescherming wordt gezocht

Update i.v.m. octrooien Belgische octrooien • Eenvoudige procedure • Octrooieerbaarheidsvoorwaarden worden niet onderzocht • Formaliteiten vervullen en taksen betalen • Octrooieerbaarheid wordt pas beoordeeld door rechter • Belangrijk verschil met een Europees octrooi waar octrooieerbaarheidsvoorwaarden grondig onderzocht worden (geen octrooi als voorwaarden niet vervuld); dit maakt Europees octrooi duurder + langere procedure, maar ook sterker • Nieuwheidsonderzoek door Europees octrooibureau: verplicht maar resultaten zijn niet bindend • Octrooi geldig voor 20 jaar (jaartaksen betalen)

Update i.v.m. octrooien Belgische octrooien • Wanneer Belgisch octrooi aanvragen? • Als geen productie of exploitatie in andere landen • Als 1e depot op basis waarvan het recht van voorrang ontstaat (12 maanden om octrooi aan te vragen in andere landen) • Gemakkelijk verkrijgbaar – combinatie met belastingverminderingen • Taksen: • Aanvraag: 50 euro • Nieuwheidsonderzoek: 300 euro • Jaartaksen: stijgen progressief: 35 euro in 3e jaar tot 545 euro in 20e jaar

Update i.v.m. octrooien Huidige Europese octrooien • Octrooi aanvraag indienen bij het Europees Octrooibureau • Verplicht nieuwheidsonderzoek en onderzoek octrooieerbaarheidsvoorwaarden • In elk land validatie aanvragen - vaak moet je vertaling maken (bijv. in België): duur en complex • Eigenlijk een bundel van nationale octrooien • Nationale rechtbanken kunnen uitspraak doen over het octrooi  geldigheid van het octrooi kan verschillen van land tot land • Taksen betalen + nationale jaarlijkse instandhoudingstaksen: duur en complex

Update i.v.m. octrooien Nieuw Europees eenheidsoctrooi • Eén applicatie in één taal bij het Europees Octrooibureau • Bescherming in bijna hele EU (25 landen: Spanje, Italie en Kroatie doen niet mee) • Eenvoudiger procedure: je moet octrooi niet meer valideren / vertalen in verschillende landen • Volgens EU Commissie zullen kosten voor Europees octrooi dalen van ong. 36000 EUR tot ongeveer 6500 EUR (realistisch?; nog steeds hoger dan in de VS: gemiddeld 1850 EUR) • Slechts één jaarlijkse instandhoudingstaks betalen

Update i.v.m. octrooien Nieuw Europees eenheidsoctrooi Europees hof (Eengemaakt Octrooigerecht) • Uitspraken zijn bindend in de 25 landen • Nationale rechtbanken niet langer bevoegd  niet langer processen in verschillende landen rond Europese eenheidsoctrooien • Drie centrale afdelingen: hoofdzetel in Parijs, life-sciences en farma in Londen, en machinebouw in Munchen + lokale en regionale afdelingen per land; hoger beroep in Luxemburg

Update i.v.m. octrooien Nieuw Europees eenheidsoctrooi • Wanneer in werking? In de loop van 2014 • Goedkeuring nodig van “overeenkomst over het ééngemaakt octrooirecht” in 13 landen (incl. Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) • Boost aan Europese economie? • Goed voor KMOs? Makkelijker octrooi in hele EU (ééngemaakte markt); éénmaking wetten en procedures brengt rechtszekerheid; snellere procedures; minder kosten • Daarnaast blijven nationale en (traditionele) Europese octrooien bestaan

Update i.v.m. octrooien Software octrooien? • Europees Octrooiverdrag verbiedt software octrooien als zodanig • Computerprogramma’s beschermd door auteursrecht: kopiëren van software (of zelfs deel van code) mag niet zonder akkoord van eigenaar • Computerprogramma of software te abstract om octrooieerbaar te zijn • Pure wiskunde of technisch product gebaseerd op onderzoek? • Geen uitvindingen…

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: Richtlijnen Europees Octrooibureau: • 1978: Als bijdrage aan de techniek enkel door een computerprogramma wordt geleverd  niet octrooieerbaar • 1985: niet enkel naar bijdrage kijken maar naar resultaat van uitvinding in haar geheel: als resultaat een technologische vooruitgang is, dan octrooieerbaar: belang van “technisch effect”  software innovaties octrooieerbaar als ze deel uitmaken van een concreet apparaat (zoals televisie of telefoon) • Aanvragen voor software octrooien zelf nog steeds verworpen (<-> VS)

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Situatie dat octrooi mogelijk op hardware die een bepaalde technische functie vervult maar niet op software die zelfde functie vervult  druk om “software octrooien” toe te laten • 1998: Raad van Beroep Europees Octrooibureau: octrooi op software mogelijk als software een specifiek technisch effect oplevert: ook op software zelf, zelfs als losgekoppeld van apparaat • Internet hype  veel software gerelateerde Europese octrooien toegekend

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Herziening Europees Octrooiverdrag: doel was schrapping artikel over uitsluiting software  verworpen in 2000 • Voorstel EU richtlijn i.v.m. software octrooien  verworpen door EU Parlement in 2005 • Grote tegenkanting van open source beweging en ‘Foundation for a Free Information Infrastructure’ (FFII) • Iedereen blij? • FFII & co.: EU software octrooien vermeden • Software bedrijven: octrooi-onvriendelijke regels vermeden

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Huidige situatie: uitvinding octrooieerbaar als het een nieuwe en niet voor de hand liggende technische oplossing levert voor een technisch probleem • Dus: computerprogramma, software, business method, enz. op zichzelf niet octrooieerbaar maar wel als geïncorporeerd in een product of werkwijze waarmee een technische oplossing voor een technisch probleem gegeven wordt • M.a.w.: “technische” software of software die een bijdrage levert aan de stand van de techniek is octrooieerbaar. Uitvinding die een technisch effect veroorzaakt dat verder gaat dan de inherente technische interactie tussen hardware en software

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • 1e horde: is het een uitvinding?  technisch karakter • 2e horde: is uitvinding nieuw? • 3e horde: is uitvinding inventief?  “non-obvious technical solution to a technical problem” • 4e horde: is uitvinding industrieel toepasbaar?

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • VSA: octrooi mogelijk op niet-technische uitvindingen • Octrooien verleend op ‘triviale’ en niet-technische software: bijv. ‘oneclick shopping’ octrooi van Amazon • Octrooien verleend op ‘uitvindingen’ die al in gebruik zijn • Veel van die octrooien ook afgedwongen in de rechtbank

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: Grote discussie rond nut van software octrooien: • Meer of minder software ontwikkeling? Innovatie of ‘patent wars’? • Kleine verbeteringen op software octrooieerbaar? Wat is triviaal? • Wat is een software-octrooi?

Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Onduidelijkheid over criteria • In de praktijk: niet steeds duidelijk wat grenzen zijn – moeilijk om techniciteit en nieuwheid te checken • Verschillende uitspraken in verschillende landen • Finale interpratie: nationale rechtbanken (en EOB bij weigering van Europese octrooiaanvraag & bij oppositieprocedure herroeping Europees octrooi) • Rol voor nieuw Europees Hof (Eengemaakt Octrooigerecht)?

Sirius Friday Seminarie 28 februari 2014 Nieuwe regels voor consumentenbescherming in Ecommerce www.websitecertifier.be Volledige juridische audit van uw webshop Sirius Legal advocaten 5 dagen - 2 talen - fixed price 650 euro www.siriuslegal.be info@siriuslegal.be www.campaignchecker.be Snelle check val al uw reclame en marketingacties Binnen 24 uur voor fixed price 300 euro www.siriuslegal.be/online-advies Snel eerste analyse van uw juridische vraag Binnen 24 uur voor fixed price 300 euro

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Sirius Friday seminarie 28/02/14: “Nieuwe regels voor ...

Ons volgende Sirius Friday seminarie: “Nieuwe regels voor (online) ondernemers in 2014″ Op 28 februari 2014, van 12u00 tot 14u00 in onze kantoren in ...
Read more

Sirius Legal

Ons volgende Sirius Friday seminarie: “Nieuwe regels voor (online) ondernemers in 2014″ Op 28 februari 2014, van 12u00 tot 14u00 in onze kantoren in ...
Read more

Infosessie 20140228 - Documents

Sirius Friday seminarie nieuwe consumentenbescherming in e-commerce 20140228 sirius legal Nieuwe regels voor consumentenbescherming in e-commerce ...
Read more

E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014 ...

Sirius Friday seminarie nieuwe consumentenbescherming in e-commerce 20140228 sirius legal Nieuwe regels voor consumentenbescherming in e-commerce ...
Read more

reclame | Sirius Legal Media Blog

Sirius Legal leverde afgelopen vrijdag 16 december 2011 onderstaande bijdrage aan Reclameboek.nl Vrije beroepers vallen onder de consumentenbescherming ...
Read more

UK | Sirius Legal Media Blog

Who are the members of the Sirius Legal ... 28 en 29 maart en ons ‘Sirius Friday‘ in house seminarie met juridische ... E-commerce, nieuwe regels # ...
Read more