Sigara hakkında

67 %
33 %
Information about Sigara hakkında
Health & Medicine

Published on March 31, 2009

Author: eliff

Source: slideshare.net

Description

sigara'nın çeşitli zararları

Dünyayı tehdit eden zehir sigara

SİGARADAKİ ZEHİRLER Aseton (Boya sökücü) Nikotin (Böcek öldürücü) Karbon monoksit (egzozlarda ki zehirli gaz) Hidrojen siyanür (Gaz odalarında insan öldürmek için kullan ı l mış .) Toluidin (Kanser yap ı c ı madde) Arsenik (Fare zehiri) DDT (Ha ş arat öldürücü) Benzpiren (kanser yapıcı), Fenol

SİGARANIN BA Ş LICA ZARARLARI 1. KALP VE DAMAR HASTALIKLARI Kalp Krizi   Damar Tıkan ıklığı,k angren

Kan damarlarını bozar İnsan vücudunda 150.000 km kan damarı mevcut. Damar sertliği, damarda büzüşme , p ı ht ı

İnsan vücudunda 150.000 km kan damarı mevcut.

Damar sertliği, damarda büzüşme , p ı ht ı

Sigara kalpten öldürür Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerin 1/3’ünün sebebi sigaradır. (Türk kardioloji derneği)

Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerin 1/3’ünün sebebi sigaradır.

(Türk kardioloji derneği)

Türk kardioloji derneği : Sigara içilmesi, KKH (koroner kalp hastalığı) riskini önemli derecede artırır. Miyokard infarktüsünden sonra sigara içmeye devam edenler ani ölüm bakımından yüksek risk altındadır.

Sigara içilmesi, KKH (koroner kalp hastalığı) riskini önemli derecede artırır. Miyokard infarktüsünden sonra sigara içmeye devam edenler ani ölüm bakımından yüksek risk altındadır.

Türk kardioloji derneği : Bu arada sigaranın azaltılması değil, tamamen bırakılması gerektiği vurgulanmalı, tek bir sigaranın bile 10-15 dakikalık bir süre içinde hasta damarda spazm yap ıp , pıhtıya yol açarak hayati tehlike oluşturabileceği anlatılmalıdır.

Bu arada sigaranın azaltılması değil, tamamen bırakılması gerektiği vurgulanmalı, tek bir sigaranın bile 10-15 dakikalık bir süre içinde hasta damarda spazm yap ıp , pıhtıya yol açarak hayati tehlike oluşturabileceği

anlatılmalıdır.

Türk kardioloji derneği : Miyokard infarktüsü geçirmiş hastaların büyük bir kısmının, hastaneden çıktıktan sonra da sigara içmeye devam etmesi acı bir gerçektir.

Miyokard infarktüsü geçirmiş hastaların büyük bir kısmının, hastaneden çıktıktan sonra da sigara içmeye devam etmesi acı bir gerçektir.

Sigara çok ciddi bağımlılık yapar İnfarktüs geçiren bir insanın sigarayı bırakamaması, sigaranın ne kadar büyük bir bağımlılık yaptığının açık bir kanıtıdır.İnsanlara öleceklerini bile bile,sigara kendisini içirtmektedir.

İnfarktüs geçiren bir insanın sigarayı bırakamaması, sigaranın ne kadar büyük bir bağımlılık yaptığının açık bir kanıtıdır.İnsanlara öleceklerini bile bile,sigara kendisini içirtmektedir.

 

SOLUNUM YOLLARI Bron ş it Amfizem Sık enfeksiyon Ast ı m

Bir nefes sigara solunum yolundaki tüycükleri 2 saat felç ediyor

Bir nefes sigara solunum yolundaki tüycükleri 2 saat felç ediyor

 

 

 

Akciğer kanseri Türkiye'de yıl da 30-40 bin yeni vaka . S igara kullanmayanlarda % 0.1-0.2 . B ir paket /gün % 44 . 1-2 paket /gün % 58 . İki paket ve fazla % 72 . S on 40 yılda % 250 art ış. .

Türkiye'de yıl da 30-40 bin yeni vaka .

S igara kullanmayanlarda % 0.1-0.2 .

B ir paket /gün % 44 .

1-2 paket /gün % 58 .

İki paket ve fazla % 72 .

S on 40 yılda % 250 art ış. .

Sigara öldürür Sigara tiryakilerinin %10-15 kadarı akciğer kanserinden ölür. Bundan çok daha fazlası da kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybeder. Bu iki hastalık sigara tiryakilerinin başlıca ölüm nedenidir.

Sigara tiryakilerinin %10-15 kadarı akciğer kanserinden ölür. Bundan çok daha fazlası da kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybeder. Bu iki hastalık sigara tiryakilerinin başlıca ölüm nedenidir.

Akciğer kanseri Bütün uyuşturucular arasında en fazla ölüm nedeni olan madde sigaradır. En çok rastlanan ve en çok öldüren sebep AC kanseridir. AC Kanseri tanı konulduğunda % 80 inoperabl’dır. Beklenen yaşam süresi ort. 4 aydır.

Bütün uyuşturucular arasında en fazla ölüm nedeni olan madde sigaradır.

En çok rastlanan ve en çok öldüren sebep AC kanseridir.

AC Kanseri tanı konulduğunda

% 80 inoperabl’dır.

Beklenen yaşam süresi ort. 4 aydır.

 

Prostat Kanseri - %40 neden s igara kullanımı . Göğüs Kanseri - %75 daha fazla risk . Rahim Kanseri - 4 kat daha fazla risk . Boğaz Kanseri - %80 'in d e etken sigara .

Prostat Kanseri - %40 neden s igara kullanımı .

Göğüs Kanseri - %75 daha fazla risk .

Rahim Kanseri - 4 kat daha fazla risk .

Boğaz Kanseri - %80 'in d e etken sigara .

Mide Kanseri - 2 kat daha fazla risk Karaciğer Kanseri - %80'in d e etken sigara . Gırtlak Kanseri -Günde 25 tane sigara = 30 kat daha fazla gırtlak kanserine. (konuşma ve solunum zorluğu) Dudak ve Ağız içi Kanse rler i Yemek Borusu Kanseri

Mide Kanseri - 2 kat daha fazla risk

Karaciğer Kanseri - %80'in d e etken sigara .

Gırtlak Kanseri -Günde 25 tane sigara = 30 kat daha fazla gırtlak kanserine. (konuşma ve solunum zorluğu)

Dudak ve Ağız içi Kanse rler i

Yemek Borusu Kanseri

 

 

Erkeklerde i ktidarsızlık ve k ısırlık: Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır.

Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır.

Kadınlarda erken menopoz ve kısırlık: Sigara içen kadınlarda beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülür. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve erimesine neden olur .

Sigara içen kadınlarda beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülür. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve erimesine neden olur .

Kadınlarda sigara Cilt kırışıklarına neden olur.Derinin görünümü çok erken bozulur.

Cilt kırışıklarına neden olur.Derinin görünümü çok erken bozulur.

 

Beyin: Felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur.

Felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur.

 

Pasif içiciler (çocuklar) akci ğ erleri tam geli ş memi ş tir. Yeti ş kinlerden h ı zl ı nefes al ı p verirler. B oğaz enfeksiyonlar ı , bron ş it s ı k görül ür. Çocuk kanserlerin de, %15 baba da sigara al ış kanl ı ğ ı vardır.

akci ğ erleri tam geli ş memi ş tir.

Yeti ş kinlerden h ı zl ı nefes al ı p verirler.

B oğaz enfeksiyonlar ı , bron ş it s ı k görül ür.

Çocuk kanserlerin de, %15 baba da sigara al ış kanl ı ğ ı vardır.

Pasif içiciler (çocuklar) Sigara içen babalar ı n çocuklar ı kanseri önley en bir genden yoksun olarak doğuyor Günde 1 paket sigara içilen evde, çocuk 5-10 adet sigara içmiş gibidir.

Sigara içen babalar ı n çocuklar ı kanseri önley en bir genden yoksun olarak doğuyor

Günde 1 paket sigara içilen evde, çocuk 5-10 adet sigara içmiş gibidir.

 

                       

Pasif içicilik S igara duman ı y ı l da yakla şı k 3000 sigara içmeyen ki ş inin ölümüne neden olmaktad ı r. H aks ı z yere bir insan ı n ölümüne sebep olmak , bütün insanl ığı n ölümüne sebep olmak gibidir

S igara duman ı y ı l da yakla şı k 3000 sigara içmeyen ki ş inin ölümüne neden olmaktad ı r.

H aks ı z yere bir insan ı n ölümüne sebep olmak , bütün insanl ığı n ölümüne sebep olmak gibidir

Pasif içiciler! Hiç olmazsa çocuklarınız için daha aktif olun. Kendinize acımıyorsanız bile çocuklarınıza acıyın. Sigara içenler, sigaranın emrini yerine getirsinler diye kendi çocuklarınızı zehirletmeyin. Çocuklarınızın yanında sigara içilmesine izin vermeyin.

Hiç olmazsa çocuklarınız için daha aktif olun.

Kendinize acımıyorsanız bile çocuklarınıza acıyın.

Sigara içenler, sigaranın emrini yerine getirsinler diye kendi çocuklarınızı zehirletmeyin.

Çocuklarınızın yanında sigara içilmesine izin vermeyin.

 

 

Zehirden, ikram olmaz Böyle bir zehiri,evlerinizde bulundurmayınız. Misafirlere zehir ikram etmek bize yakışmaz. Kendimiz içmiyorsak ve misafire ikram etmek için evlerimizde sigara bulunduruyorsak derhal onları layık oldukları yere,çöp kutusuna atalım.

Böyle bir zehiri,evlerinizde bulundurmayınız.

Misafirlere zehir ikram etmek bize yakışmaz. Kendimiz içmiyorsak ve misafire ikram etmek için evlerimizde sigara bulunduruyorsak derhal onları layık oldukları yere,çöp kutusuna atalım.

Zehirden, ikram olmaz Misafire sigara ikram etmek, her nefes sigara çekişinde 50.000 adet beyin hücresini öldürmesi için ona baskı yapmak demektir. Yine misafirinize ikram ettiğiniz bir sigara,o arkadaşınızın solunum yolu tüycüklerini 2 saat felç eder,ömründen 11 dakika götürür.

Misafire sigara ikram etmek, her nefes sigara çekişinde 50.000 adet beyin hücresini öldürmesi için ona baskı yapmak demektir.

Yine misafirinize ikram ettiğiniz bir sigara,o arkadaşınızın solunum yolu tüycüklerini 2 saat felç eder,ömründen 11 dakika götürür.

Sigara hissettirmeden öldürür İ ç i len her s i gara i nsan ömründen 11 dakika götürüyor. D ünyada s i gara yüzünden her 8 san i yede b i r i nsan ya ş amını y i t i r i yor.

İ ç i len her s i gara i nsan ömründen 11 dakika götürüyor.

D ünyada s i gara yüzünden her 8 san i yede b i r i nsan ya ş amını y i t i r i yor.

E n büyük sa ğ lık sorunu D ünya sa ğ lık örgütü ( WHO ) ; s i gara alı ş kanlığının , dünyanın en büyük sa ğ lık sorunu oldu ğ unu i lan etm iş t i r.

D ünya sa ğ lık örgütü ( WHO ) ; s i gara alı ş kanlığının , dünyanın en büyük sa ğ lık sorunu oldu ğ unu i lan etm iş t i r.

sigara ile ilgili istatistikler terör yılda 2-3 bin insanımızın t rafik terörü yılda 8-9 bin insanımızın , sigara terörü yılda 100 bin insanımızın , hayatına mal olmaktadır. eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yılda bu sayı 250.000’e çıkacaktır

terör yılda 2-3 bin insanımızın

t rafik terörü yılda 8-9 bin insanımızın ,

sigara terörü yılda 100 bin insanımızın , hayatına mal olmaktadır.

eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yılda bu sayı 250.000’e çıkacaktır

 

 

Her gün içi dolu 6 otobüs uçuruma yuvarlanıyor kimse sağ ka lmıyor

Her gün içi dolu 6 otobüs uçuruma yuvarlanıyor kimse sağ ka lmıyor

21 Kasım: Sigarasız Kadın Günü   Dünya Sağl ı k Örgütü, Ülkeleri, Kadın ve Genç K ı zlardaki Sigara Salg ı n ı na Kar şı Acil Önlem Al ı nması Yönünde Uyarmaktad ı r.  

Sigara satışı : Sektöre yaklaşık 200 milyar dolarlık bir gelir sağlıyor ve tabii bu parayı paylaşan dev sigara şirketleri, her yıl biraz daha devleşiyor

Sigara ekonomileri çökertir 1993 yılında; Dünya Bankası, sigaradan kaynaklanan hastalıkların dünya ekonomisine yılda net 200 milyar dolar kaybettirdiğini ortaya çıkardı. Ne yazık ki, bu kaybın yarısı gelişmekte olan ülkeleri kapsıyor.

1993 yılında; Dünya Bankası, sigaradan kaynaklanan hastalıkların dünya ekonomisine yılda net 200 milyar dolar kaybettirdiğini ortaya çıkardı.

Ne yazık ki, bu kaybın yarısı gelişmekte olan ülkeleri kapsıyor.

Sigara öldürmeye devam ediyor Dünyada her yıl 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybetmektedir. Eğer, gerekli önlemler alınmazsa bu sayı, önümüzdeki 20 yılda 10 milyona ulaşacaktır.

Dünyada her yıl 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybetmektedir. Eğer, gerekli önlemler alınmazsa bu sayı, önümüzdeki 20 yılda 10 milyona ulaşacaktır.

Sigara ev yakar Her gün sigaraya 1 dolar ödeyen bir insan yılda 365 , on yılda 3650 , elli yılda 18 250 doları yakmış olur. Bu insan,ömrünü güzel bir evi yakıp savurmakla tüketmiş demektir. Sigarayı bırakır ve parasını “sanki içtim” diyerek bir kenara atarsanız 30 yıl sonra bir ev alıp, adını da “sanki tüttürdüm evi” koyabilirsiniz

Her gün sigaraya 1 dolar ödeyen bir insan yılda 365 , on yılda 3650 , elli yılda 18 250 doları yakmış olur.

Bu insan,ömrünü güzel bir evi yakıp savurmakla tüketmiş demektir.

Sigarayı bırakır ve parasını “sanki içtim” diyerek bir kenara atarsanız 30 yıl sonra bir ev alıp, adını da “sanki tüttürdüm evi” koyabilirsiniz

 

Sigara patronları sigara fabrikası sahibi insanların , sadece bir kaç saatlik sigara satışı sonucu alabileceği şeyler:

sigara fabrikası sahibi insanların , sadece bir kaç saatlik sigara satışı sonucu alabileceği şeyler:Sonraki Durak: Geli ş mekte olan Ülkeler Avrupa ülkelerinde ba ş layan anti-sigara kampanyalar ı yla, çok uluslu sigara ş irketleri ciddi bir pazar kayb ı yla kar şı la ş t ı ve buna bağl ı olarak sat ış ların ı geli ş mekte olan ülkelere yönlendirdiler İleri ülkelerde, sigara reklamlar ı yasaklanm ış durumda ve aleyhlerine aç ı lan yüksek tazminatl ı davalar, sigara üreticilerini y ı ld ı rmaya devam ediyor .

Avrupa ülkelerinde ba ş layan anti-sigara kampanyalar ı yla, çok uluslu sigara ş irketleri ciddi bir pazar kayb ı yla kar şı la ş t ı ve buna bağl ı olarak sat ış ların ı geli ş mekte olan ülkelere yönlendirdiler

İleri ülkelerde, sigara reklamlar ı yasaklanm ış durumda ve aleyhlerine aç ı lan yüksek tazminatl ı davalar, sigara üreticilerini y ı ld ı rmaya devam ediyor .

Gelişmekte Olan Ülkelerde; K anunlar yetersiz veya uygulanm ı yor. S igara reklamlar ı na kar şı hiçbir kanun yok veya zorlayıcı değil . Asya kıtasının nüfusu , tüm dünya nüfusunun %60'ını oluşturuyor ve tütün endüstrisini yeni tüketici arayışında kendine çekiyor.

K anunlar yetersiz veya uygulanm ı yor.

S igara reklamlar ı na kar şı hiçbir kanun yok veya zorlayıcı değil .

Asya kıtasının nüfusu , tüm dünya nüfusunun %60'ını oluşturuyor ve tütün endüstrisini yeni tüketici arayışında kendine çekiyor.

Türkiye’de Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki kişiler arasında sigara içenlerin oranı %45 dolayındadır. Bir diğer ifade ile yaklaşık iki kişiden birisi sigara içmektedir. Bu oran erkeklerde %62, kadınlarda da %25 dolayındadır. Bu değerlere göre Türkiye’de yaklaşık 17 milyon kişinin sigara içmekte olduğu söylenebilir.

Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki kişiler arasında sigara içenlerin oranı %45 dolayındadır. Bir diğer ifade ile yaklaşık iki kişiden birisi sigara içmektedir. Bu oran erkeklerde %62, kadınlarda da %25 dolayındadır. Bu değerlere göre Türkiye’de yaklaşık 17 milyon kişinin sigara içmekte olduğu söylenebilir.

Türkiye’de Sigaraya yapılan bir aylık harcama Sağlık Bakanlığı’nın bir yıllık bütçesinden fazladır.

Sigaraya yapılan bir aylık harcama Sağlık Bakanlığı’nın bir yıllık bütçesinden fazladır.

E ğ itim S ivil örgütler çok çetin bir mücadeleyle kar şı kar şı ya kalıyorlar. Bu konuda cehalet ve gaflet, yaz ılı uyar ı lar ı yetersiz k ılı yor. Çoğu az geli ş mi ş ülkede insanlar fakirlik sın ı r ı n ı n bile alt ı nda ya şı yor. Bu insanlar ı n ço ğ unun televizyonu yok, hatta radyosu bile yok ,ama sigaraya özeniyorlar .

S ivil örgütler çok çetin bir mücadeleyle kar şı kar şı ya kalıyorlar. Bu konuda cehalet ve gaflet, yaz ılı uyar ı lar ı yetersiz k ılı yor.

Çoğu az geli ş mi ş ülkede insanlar fakirlik sın ı r ı n ı n bile alt ı nda ya şı yor. Bu insanlar ı n ço ğ unun televizyonu yok, hatta radyosu bile yok ,ama sigaraya özeniyorlar .

Geri kalmış ülkelerde; D oktorlar ı n da büyük bir kısm ı n ı n sigara içiyor olmas ı , sigara kar şı t ı çal ış malar ı n inand ı r ı c ı l ı ğ ı n ı azalt ı yor. Politikac ı lar, sanatç ı lar , doktorlar , öğretmenler ya da imamlar gibi topluma örnek olan ki ş ilerin sigara içmesi ne yazık ki, insanlara çok kötü örnek oluyor.

D oktorlar ı n da büyük bir kısm ı n ı n sigara içiyor olmas ı , sigara kar şı t ı çal ış malar ı n inand ı r ı c ı l ı ğ ı n ı azalt ı yor.

Politikac ı lar, sanatç ı lar , doktorlar , öğretmenler ya da imamlar gibi topluma örnek olan ki ş ilerin sigara içmesi ne yazık ki, insanlara çok kötü örnek oluyor.

Geri kalmış ülkelerde; Üstelik bu ülkelerde, pahal ı sigara içmek, bir statü ya da güç sembolü haline geliyor ve politikacılar özellikle sigara içiyor.

Üstelik bu ülkelerde, pahal ı sigara içmek, bir statü ya da güç sembolü haline geliyor ve politikacılar özellikle sigara içiyor.

Az gelişmiş ülkelerde 1974-1994 aras ı nda ; ileri d ünya ü lkelerinde sigara tüketimi %10 azal ı rken, a z geli ş mi ş ülkelerde sigara tüketimi %67 art ış gösterdi .

1974-1994 aras ı nda ; ileri d ünya ü lkelerinde sigara tüketimi %10 azal ı rken, a z geli ş mi ş ülkelerde sigara tüketimi %67 art ış gösterdi .

Bir Ba ş ka Pazar, Kad ı n Tiryakiler: Dünya Sağl ı k Örgütünün (WHO) raporuna göre ; az geli ş mi ş ülkelerde ya ş ayan kad ı nlar ı n sadece %7'si sigara içiyor. Sigara e ndüstri si, kad ı nlar ı ele geçirmek için, özellikle kad ı nlara yönelik sigara markalar ı üretmektedir.

Dünya Sağl ı k Örgütünün (WHO) raporuna göre ; az geli ş mi ş ülkelerde ya ş ayan kad ı nlar ı n sadece %7'si sigara içiyor. Sigara e ndüstri si, kad ı nlar ı ele geçirmek için, özellikle kad ı nlara yönelik sigara markalar ı üretmektedir.

Kad ı n Tiryakiler: Sigara içmek,özgürlüğünü kazanmak olarak lanse edilmektedir. Halbuki,sigara içen erkekler sonunda sigara bağımlısı hale gelip,bütün hayatlarını sigaranın yönetmesine izin verdikleri gibi, sigaraya özenen kadınları da aynı kötü son beklemektedir.

Sigara içmek,özgürlüğünü kazanmak olarak lanse edilmektedir.

Halbuki,sigara içen erkekler sonunda sigara bağımlısı hale gelip,bütün hayatlarını sigaranın yönetmesine izin verdikleri gibi, sigaraya özenen kadınları da aynı kötü son beklemektedir.

 

Kadın ve sigara Sigaraya alışan bayanlar, sonunda kendilerini duvarları sigara olan bir hapishanede bulurlar.Ve sigara içmeme özgürlüklerini kaybederler.

Sigaraya alışan bayanlar, sonunda kendilerini duvarları sigara olan bir hapishanede bulurlar.Ve sigara içmeme özgürlüklerini kaybederler.

Gebelikte sigara düşük oranını doğumsal anomali riskini anne karnındaki   ve yeni doğan   bebekte; ölüm oranını yükseltir. Ayrıca eksik kilolu ve zeka geriliği olan bebek doğurma oranını artırır

düşük oranını

doğumsal anomali riskini

anne karnındaki   ve yeni doğan   bebekte; ölüm oranını yükseltir.

Ayrıca eksik kilolu ve zeka geriliği olan bebek doğurma oranını artırır

 

Gebelikte sigara Sigara ,alkol veya uyuşturucu (kokain,mariuhana,er o in) kullanımı bebeklerin düşük doğum ağırlıklı doğmasına sebep olurlar. Bunlar arasında sigara içimi en sık sebeptir

Gebelikte sigara

Sigara ,alkol veya uyuşturucu (kokain,mariuhana,er o in) kullanımı bebeklerin düşük doğum ağırlıklı doğmasına sebep olurlar.

Bunlar arasında sigara içimi en sık sebeptir

Sigara, uyuşturucu kadar bağımlılık yapar Sigara, uyuşturuculara yakın veya onlara denk bir bağımlılık yapar. Sigaraya kolay ulaşıldığı için, sigara tiryakilerinin sigara bulamadıkları zaman neler yapabileceklerini yakından göremiyoruz. Kolunun, bacağının kesilmesi pahasına, sigarayı bırakamayan sigara bağımlıları vardır.

Sigara, uyuşturuculara yakın veya onlara denk bir bağımlılık yapar.

Sigaraya kolay ulaşıldığı için, sigara tiryakilerinin sigara bulamadıkları zaman neler yapabileceklerini yakından göremiyoruz.

Kolunun, bacağının kesilmesi pahasına, sigarayı bırakamayan sigara bağımlıları vardır.

 

Sigara öldürür Sigara içen kadınlarda periferik damar hastalıkları riski artmaktadır.  Kadındaki akciğer kanserinin başlıca nedeni sigaradır. Yaklaşık tüm kadın akciğer kanser ölümlerinin %90’ı direk sigaraya bağlıdır.

Sigara öldürür

Sigara içen kadınlarda periferik damar hastalıkları riski artmaktadır. 

Kadındaki akciğer kanserinin başlıca nedeni sigaradır. Yaklaşık tüm kadın akciğer kanser ölümlerinin %90’ı direk sigaraya bağlıdır.

Yasalar yetersiz Ayn ı firma taraf ı ndan sat ı lan gıda maddeleri yasalar l a denetime tabi tutulmakta , sigara amblemi alt ı nda sat ı lan ürünler ise yasalara tabi de ğ ildir.

Ayn ı firma taraf ı ndan sat ı lan gıda maddeleri yasalar l a denetime tabi tutulmakta , sigara amblemi alt ı nda sat ı lan ürünler ise yasalara tabi de ğ ildir.

İnsanlar kandırılıyor “ Hafif" (Light) veya mentollü etiketlemeler tüketicileri yanıltıyor ve sağlığa verdiği zararları azaltıyormuş gibi gösteriyorlar. Düşük katran ve nikotin içeren sigara ile, sigaranın zararlarının azaldığını sanan kullanıcılar aslında sert sigara kullanıcılarıyla aynı derecede nikotin almaktadırlar.

“ Hafif" (Light) veya mentollü etiketlemeler tüketicileri yanıltıyor ve sağlığa verdiği zararları azaltıyormuş gibi gösteriyorlar. Düşük katran ve nikotin içeren sigara ile, sigaranın zararlarının azaldığını sanan kullanıcılar aslında sert sigara kullanıcılarıyla aynı derecede nikotin almaktadırlar.

Sonuç olarak : Zarar ı kesinlikle ispatlanm ış olan sigara ve benzeri ürünlerin kullan ı m ı mutlaka terk edilmelidir. Sigara ne kadar erken b ı rak ı l ı rsa ki ş iye verdi ğ i zarar o kadar az olur . Sigaray ı b ı rakmak zor de ğ ildir. En önemlisi bunu gerçekten istemek belki sigaraya hiç ba ş lamama ktır .

:

Zarar ı kesinlikle ispatlanm ış olan sigara ve benzeri ürünlerin kullan ı m ı mutlaka terk edilmelidir. Sigara ne kadar erken b ı rak ı l ı rsa ki ş iye verdi ğ i zarar o kadar az olur .

Sigaray ı b ı rakmak zor de ğ ildir. En önemlisi bunu gerçekten istemek belki sigaraya hiç ba ş lamama ktır .

Gençler ve özenti Sigara kullan ı m ı 10-18 ya ş lar ı aras ı nda özenti ile ba ş lamaktad ı r. Çocukların, anne-babalarının, öğretmenlerinin, abi ve ablalarının sigara içiyor olması Kendisine her fırsatta küçükler sigara içmez denilmesi “ büyüyünce sigaraya başla demektir.” Çocuğunuzun sigaraya başlamamasını istiyorsanız kendiniz sigara içmeyeceksiniz.

Sigara kullan ı m ı 10-18 ya ş lar ı aras ı nda özenti ile ba ş lamaktad ı r.

Çocukların, anne-babalarının, öğretmenlerinin, abi ve ablalarının sigara içiyor olması

Kendisine her fırsatta küçükler sigara içmez denilmesi “ büyüyünce sigaraya başla demektir.”

Çocuğunuzun sigaraya başlamamasını istiyorsanız kendiniz sigara içmeyeceksiniz.

Sigaraya başlama nedenleri Özellikle gençler arasında “arkadaş etkisi” sigaraya başlamada önemli bir etkendir. Bunun dışında büyükleri taklit etmek, kendini bağımsız hissetmek, başkaldırmak, kendisini büyümüş gör mek gibi nedenler sigaraya başlamanın diğer gerekçeleri olmaktadır.

Özellikle gençler arasında “arkadaş etkisi” sigaraya başlamada önemli bir etkendir. Bunun dışında büyükleri taklit etmek, kendini bağımsız hissetmek, başkaldırmak, kendisini büyümüş gör mek gibi nedenler sigaraya başlamanın diğer gerekçeleri olmaktadır.

 

Sigaranın bırakılması K arar İ rade O rtam Arkadaş seçimi

K arar

İ rade

O rtam

Arkadaş seçimi

 

Dikkat! Arkadaş çevresi Arkadaşlarına dikkat et! Seni her zaman iyiliğe davet ediyorsa gerçek iyi arkadaş odur. Ondan ayrılma.

Arkadaşlarına dikkat et! Seni her zaman iyiliğe davet ediyorsa gerçek iyi arkadaş odur. Ondan ayrılma.

Tam bağımlı olmadan bırakın Sigaraya bağımlılık meydana geldikten sonra bırakmak daha zordur. Başlangıçta devamlı yapılan bir alışkanlık şeklinde olan sigara içme davranışı, bir süre sonra nikotin bağımlılığına dönüşür. Bu dönemde sigarayı bırakmak daha zor olmakla birlikte yine de bırakılabilir.

Sigaraya bağımlılık meydana geldikten sonra bırakmak daha zordur. Başlangıçta devamlı yapılan bir alışkanlık şeklinde olan sigara içme davranışı, bir süre sonra nikotin bağımlılığına dönüşür. Bu dönemde sigarayı bırakmak daha zor olmakla birlikte yine de bırakılabilir.

Sigara bırakılabilir Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olduğu için bir kez sigara alışkanlığı oluştuktan sonra bu alışkanlıktan vaz geçmek zor olmaktadır. Bununla birlikte sigara alışkanlığı “vazgeçilemez” bir alışkanlık değildir. Bu konuda kararlı olan pek çok tiryakinin bu alışkanlıktan kurtulabildiği bilinmektedir.

Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olduğu için bir kez sigara alışkanlığı oluştuktan sonra bu alışkanlıktan vaz geçmek zor olmaktadır. Bununla birlikte sigara alışkanlığı “vazgeçilemez” bir alışkanlık değildir. Bu konuda kararlı olan pek çok tiryakinin bu alışkanlıktan kurtulabildiği bilinmektedir.

Sigara bırakılabilir Sigara içenlerin önemli bir bölümü sigarayı bırakma konusunda ufak bir teşvik ve destek beklemektedirler. S igara içen kişinin, sigarayı bırakma konusunda kendisinin istekli ve kararlı olması ,problemi %90 çözer.

Sigara içenlerin önemli bir bölümü sigarayı bırakma konusunda ufak bir teşvik ve destek beklemektedirler. S igara içen kişinin, sigarayı bırakma konusunda kendisinin istekli ve kararlı olması ,problemi %90 çözer.

Sigara bırakılabilir Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde son 25 yılda 50 milyon kişi sigarayı bırakmıştır. Bu rakam Türkiye nüfusuna yakındır.

Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde son 25 yılda 50 milyon kişi sigarayı bırakmıştır. Bu rakam Türkiye nüfusuna yakındır.

Sigara bırakılabilir Sigarayı bırakma yolları Başarı oran . Aniden bırakma % 81.5 Azaltarak bırakma % 5.7 Hipnoz % 1.6 Düşük nikotinli sigara % 1.5 Nikotinli sakız % 1.4 Özel sigara filtreleri % 0.5 Psikolojik tedavi % 0.1

Sigarayı bırakma yolları Başarı oran .

Aniden bırakma % 81.5

Azaltarak bırakma % 5.7

Hipnoz % 1.6

Düşük nikotinli sigara % 1.5

Nikotinli sakız % 1.4

Özel sigara filtreleri % 0.5

Psikolojik tedavi % 0.1

Sigara bırakılabilir Sigarayı bıraktıktan sonra en tehlikeli dönem ilk 2-3 aydır.Sigarayı bırakanların %88’i ilk 58 gün içinde yeniden başlamaktadır.

Sigarayı bıraktıktan sonra en tehlikeli dönem ilk 2-3 aydır.Sigarayı bırakanların %88’i ilk 58 gün içinde yeniden başlamaktadır.

Bu 58 günlük süre içinde özellikle şunlara dikkat ediniz: 1 .S igarayı hatırlatan ortamlardan ve durumlardan kaçınmak.Arkadaşlarınıza size sigara ikram etmelerini kesinlikle yasaklayınız. Sizi desteklemeleri gerektiğini kesin bir dille anlatın. 2 . Sigara,kibrit ve çakmakları el altından uzaklaştırın. 3.Egsersize başlayın. 4. Al kolden uzak durun. Çünkü alkol sigara arzusunu depreştirir. 5.Sigaraya harcamadığınız parayla kendinize ve ailenize hediye alın.

Bu 58 günlük süre içinde özellikle şunlara dikkat ediniz:

1 .S igarayı hatırlatan ortamlardan ve durumlardan kaçınmak.Arkadaşlarınıza size sigara ikram etmelerini kesinlikle yasaklayınız. Sizi desteklemeleri gerektiğini kesin bir dille anlatın.

2 . Sigara,kibrit ve çakmakları el altından uzaklaştırın.

3.Egsersize başlayın.

4. Al kolden uzak durun. Çünkü alkol sigara arzusunu depreştirir.

5.Sigaraya harcamadığınız parayla kendinize ve ailenize hediye alın.

6.Sigara kokusu kalmaması için elbisenizi temizletin. 7.Her öğün sonrası dişlerinizi düzenli fırçalayın. 8.Eğer bir arkadaşınız,yakınınız,akrabanız sigarayı bıraktıysa onu tebrik ve teşvik edin. Çünkü onun en çok buna ihtiyacı vardır. 9.Eğer mümkünse sigarayı bırakmak için yakın çevrenizden bir grup oluşturun. Önerilerinize kulak tıkarlar veya alay ederlerse daha da hırslanın. Katiyyen kararını zı değiştirmeyin.

6.Sigara kokusu kalmaması için elbisenizi temizletin.

7.Her öğün sonrası dişlerinizi düzenli fırçalayın.

8.Eğer bir arkadaşınız,yakınınız,akrabanız sigarayı bıraktıysa onu tebrik ve teşvik edin. Çünkü onun en çok buna ihtiyacı vardır.

9.Eğer mümkünse sigarayı bırakmak için yakın çevrenizden bir grup oluşturun. Önerilerinize kulak tıkarlar veya alay ederlerse daha da hırslanın. Katiyyen kararını zı değiştirmeyin.

Sigarayı bırakanlarda ilk günlerdeki değişiklikler Öksürük: Sigarayı bıraktıktan birkaç gün sonra öksürük ve balgam çıkarma biter. Gerginlik,sinirlilik:Vücudda nikotinin azalmaya başladığının göstergesidir. Bir müddet sonra kaybolur Dikkatini toplayamama: Kendini toplamada güçlük,dikkat kaybı , sigaranın uyarıcı etkisinin kalkmasındandır. Kısa bir süre sonra bunların tümü ortadan kalkar.

Öksürük: Sigarayı bıraktıktan birkaç gün sonra öksürük ve balgam çıkarma biter.

Gerginlik,sinirlilik:Vücudda nikotinin azalmaya başladığının göstergesidir. Bir müddet sonra kaybolur

Dikkatini toplayamama: Kendini toplamada güçlük,dikkat kaybı , sigaranın uyarıcı etkisinin kalkmasındandır. Kısa bir süre sonra bunların tümü ortadan kalkar.

Sigarayı bırakanlarda ilk günlerdeki değişiklikler Sigara arama Uyuklama hissi Baş dönmes i Ağızda yara çıkması Kabızlık F azla kilo alma

Sigara arama

Uyuklama hissi

Baş dönmes i

Ağızda yara çıkması

Kabızlık

F azla kilo alma

1 tek sigara içebilir miyim? Kesinlikle hayır. Sigarayı bıraktıktan yıllar sonra dahi olsa bir tek sigara içilmesi halinde kolaylıkla tiryakiliğe dönülebilmektedir. Bu nedenle sigara tiryakiliğinden kurtulmuş olan bir kişinin kesinlikle bir daha sigara içmemesi gerekir.

Kesinlikle hayır. Sigarayı bıraktıktan yıllar sonra dahi olsa bir tek sigara içilmesi halinde kolaylıkla tiryakiliğe dönülebilmektedir. Bu nedenle sigara tiryakiliğinden kurtulmuş olan bir kişinin kesinlikle bir daha sigara içmemesi gerekir.

Kontrol sigarada İnsanlarda serotonin ve endorfin adı verilen iki madde vardır. Bunlar beyinde bulunur ve rahatlık, hoşluk, keyif ve huzur gibi duygular ile ilgilidirler. Normalde insanlarda kahkaha atınca, mutlu bir haber alınca ya da çikolata veya güzel bir tatlı yiyince, bir yeriniz acıyınca serotonin ve endorfin düzeyi yükselir. Ancak sigara içenlerde serotonin - endorfin salgılama işini sigara üstlendiğinden vücut otonomisini kaybetmiştir. Hani keyiflenince de, dertlenince de sigara içilir ya, işte, açıklaması budur.

İnsanlarda serotonin ve endorfin adı verilen iki madde vardır. Bunlar beyinde bulunur ve rahatlık, hoşluk, keyif ve huzur gibi duygular ile ilgilidirler. Normalde insanlarda kahkaha atınca, mutlu bir haber alınca ya da çikolata veya güzel bir tatlı yiyince, bir yeriniz acıyınca serotonin ve endorfin düzeyi yükselir. Ancak sigara içenlerde serotonin - endorfin salgılama işini sigara üstlendiğinden vücut otonomisini kaybetmiştir. Hani keyiflenince de, dertlenince de sigara içilir ya, işte, açıklaması budur.

Kontrol sigarada Sigarayı bırakanlarda ilk hafta beyin serotonin salgılama işini gerçekleştiremediğinden vücut oldukça zor anlar yaşar. Bunlara yoksunluk belirtileri denir. Beyin ancak 72 saat sonra eski görevini yapmaya başlar.

Sigarayı bırakanlarda ilk hafta beyin serotonin salgılama işini gerçekleştiremediğinden vücut oldukça zor anlar yaşar. Bunlara yoksunluk belirtileri denir.

Beyin ancak 72 saat sonra eski görevini yapmaya başlar.

Sabır: İlk 72 saat Bu 72 saatlik süre içinde, hastanın yoksunluk belirtileri önlenirse, sigarayı bırakması çok kolaylaşır.

Bu 72 saatlik süre içinde, hastanın yoksunluk belirtileri önlenirse, sigarayı bırakması çok kolaylaşır.

Sigaradan kurtulunca : 20 dk sonra tansiyon ve nab ı z normale döner. 8 saat sonra vücut kendini yenilemeye ba ş lar. Karbon monoksit yani egzoz gazı seviyesi normale düşer. Kan oksijeni normal düzeye ç ı kar. 24 saat sonra kalp krizi riski azalmaya ba ş lar. 5 yıl sonra yar ı ya dü ş er.

20 dk sonra tansiyon ve nab ı z normale döner.

8 saat sonra vücut kendini yenilemeye ba ş lar. Karbon monoksit yani egzoz gazı seviyesi normale düşer. Kan oksijeni normal düzeye ç ı kar.

24 saat sonra kalp krizi riski azalmaya ba ş lar. 5 yıl sonra yar ı ya dü ş er.

Sigaradan kurtulunca : 48 saat sonra nikotin artık v ü cutta saptanmaz, duyu organlar ı iyi çal ış maya başlar. Tat ve koku duyusu düzelir. Cilt kendini yeniler. 72 saat sonra solunum yolları gevşediği için nefes almak k olaylaşır, akci ğ er kapasitesi artar, solunum rahatlar, v ü cut enerjisi artar.

48 saat sonra nikotin artık v ü cutta saptanmaz, duyu organlar ı iyi çal ış maya başlar. Tat ve koku duyusu düzelir. Cilt kendini yeniler.

72 saat sonra solunum yolları gevşediği için nefes almak k olaylaşır, akci ğ er kapasitesi artar, solunum rahatlar, v ü cut enerjisi artar.

Sigaradan kurtulunca : 2 hafta sonra efor kapasitesi % 30 artar (Yürüme, merdiven çıkma gibi) 1 - 9 ay içinde akci ğ er hücreleri yenilenir. Akci ğ er hastal ı klar ı riski azal ı r. Öksürük, nefes darl ığı düzelir.

2 hafta sonra efor kapasitesi % 30 artar (Yürüme, merdiven çıkma gibi)

1 - 9 ay içinde akci ğ er hücreleri yenilenir. Akci ğ er hastal ı klar ı riski azal ı r. Öksürük, nefes darl ığı düzelir.

Sigaradan kurtulunca : 5 yıl sonra a ğ ız, bo ğ az, yemek borusu kanserleri riski %50 azalır. 5. Yılda kalp krizi riski sigara içenlerin yarısına iner 10.yılda akciğer kanseri riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner Kalp krizi riski hiç sigara içmemiş biri ile eşit olur.

5 yıl sonra a ğ ız, bo ğ az, yemek borusu kanserleri riski %50 azalır.

5. Yılda kalp krizi riski sigara içenlerin yarısına iner

10.yılda akciğer kanseri riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner Kalp krizi riski hiç sigara içmemiş biri ile eşit olur.

Sigaradan kurtulunca : Ayn ı evde ya ş ayan küçük çocuklar ve bebeklerin, solunum yolu hastal ı klar ı na yakalanma riski azal ı r. Gebeliğin başında sigara içimi bırakılırsa erken doğum ve düşük riski içmeyenlerle eşitlenir .

Ayn ı evde ya ş ayan küçük çocuklar ve bebeklerin, solunum yolu hastal ı klar ı na yakalanma riski azal ı r.

Gebeliğin başında sigara içimi bırakılırsa erken doğum ve düşük riski içmeyenlerle eşitlenir .

Sigarasız bir yaşam dileğiyle

Sigarasız bir yaşam

dileğiyle

Add a comment

Related presentations

Related pages

HER YÖNÜYLE SİGARA BIRAKMA – Sigara Bırakma ...

Café au lait, breve coffee latte froth shop macchiato grinder. Wings cream steamed single shot, cup cinnamon et aroma acerbic chicory aroma java.
Read more

e-sigara hakkında bilgi isteği - İyi Yaşam / Wellness ...

e-sigara kullanıcısı olanlar, kendi tecrübelerini marka, fiyat, sigaraya geri dönme alışkanlıkları/bırakma eğilimleri vb. hakkında bilgi ...
Read more

Sigara hakkında yazı ve Sigaranın zararları

Sigara hakkında yazı ve Sigaranın zararları ile ilgili Sigara hakkında yazı ve Sigaranın zararları nedir hakkında bilgiler Sigara hakkında yazı ...
Read more

Sigara hakkında bilgi - YouTube

Ortama Diss 3 ( Yüksek Gerilim ) HD Mücahit Demir - Murat Can - Mc Yasin & Azimli Repçi - Duration: 5:46. MücaHit Demir 1,702 views
Read more

Elektroniksigarashop Hakkında

Elektroniksigarashop müşterilerine kapıda nakit ve kapıda kredi kartı seçeneklerini sunmaktadır.
Read more

Neden Elektronik Sigara? Elektronik Sigara hakkında ...

Neden Elektronik Sigara? Elektronik Sigara hakkında bilmeniz gereken herşey… 25.03.2013 tarihinde Merak ettikleriniz kategorisine eklenmiş, 1.089 ...
Read more

Elektronik Sigara Hakkında - www.esigaraal.com ...

Elektronik Sigara Hakkında. Elektronik Sigara temelde sıvı buharlaştırıcı pilli bir cihazdır. Yapay sigara, yalancı sigara, pilli sigara, likit ...
Read more

Sigara nedir ne demek Sigara ile ilgili bilgiler

Sigara nedir Sigara ne demek Sigara ile ilgili bilgiler sözler cümleler, kısaca Sigara anlamı tanımı, Sigara hakkında bilgiler resimleri Sigara ...
Read more

Sigara hakkında veriler - yeniozgurpolitika.org | Yeni ...

07 Nisan 2016 Perşembe DERSİM DAĞDEVİREN. Dünya Sağlık Örgütü her gün en az bir adet sigara içen, sigara içen ancak son bir ayda hergünden ...
Read more