Sidosryhmädialogi - Mitä, Miksi & Miten

50 %
50 %
Information about Sidosryhmädialogi - Mitä, Miksi & Miten
Business

Published on April 3, 2014

Author: FountainPark

Source: slideshare.net

Description

Aleksi Mannisen (Fountain Park) esitys FIBS ry:n "Sidosryhmädialogi bisneksen vauhdittajana" -tilaisuudessa.

Fountain Park Oy Sidosryhmädialogi – Mitä, Miksi & Miten

Mitä?

“A monologue is a speech delivered by one person, or a long one-sided conversation that makes you want to pull your hair out from boredom.” “Companies often focus on speaking about our needs and our business, trying to persuade people about the soundness of our activities. We would be more effective if we understood stakeholder dialogue as an exercise to listen and understand.” —Helge Lund, CEO of Statoil Mitä on dialogi? “If two or more people talk back and forth, it’s a dialogue, which is different and probably more fun for everyone.”

Miksi?

Yritysvastuun tavoite? Sitra, strateginen vastuullisuus 2013

Yhteiskunnan odotukset  Yhteiskunnan odotukset yrityksiä kohtaan suuremmat kuin koskaan.  Shared Value ajattelun perusta. Hyötyä yritykselle ja ympäröivälle yhteiskunnalle.  Miten vastuullisuuden kautta voidaan erottua kilpailijoista? Mitkä ovat heikkoja signaaleja tulevaisuudesta?

Miten?

Keinoja käydä dialogia Mukaillen, Richard Harris, Ethical Corporation Magazine, May 2002  Tiedottaminen  Tiedonkeruu  Konsultointi  Rajattu dialogi  Avoin dialogi -> 3,5 -4,1

Joukkojen viisaus • Iso joukko ihmisiä on viisaampi kuin pieni joukko - parempi ratkaisemaan ongelmia, innovoimaan ja ennakoimaan tulevaisuutta. • Joukkojen viisauden hyödyntämisessä neljän ehdon tulee täyttyä: 1. Monimuotoisuus Joukon tulee koostua erilaisista taustoista tulevista ihmisistä. 2. Päätöksenteon riippumattomuus Joukon jäsenten tulee muodostaa mielipiteensä itsenäisesti ilman muiden jäsenten vaikutusta. 3. Hajauttaminen Saadaan mukaan paikallinen näkökulma eri puolilta toiminta-aluetta 4. Tiedon yhdistäminen Tarvitaan mekanismi jolla henkilökohtaisista näkemyksistä muokataan yhteinen viisaus. Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations James Surowiecki, 2004

Olennaisuuden määrittely Tavoitteet, mittarit Käytännön toimenpiteet Mittaus ja parantaminen Valmistelu Aivoriihi verkossa Tulokset Merkitys yrityksen liiketoimintaan Sidosryhmädialogi osana yritysvastuustrategian kehittämistä ja toteuttamista Kutsu

Sidosryhmädialogi – esimerkkinä Springeneration  Springeneration verkkoaivoriihi oli avoinna joulukuusta 2011 kesäkuuhun 2012  Tavoitteena oli saada laaja joukko ihmisiä Lähi-Idästä ja Pohjois- Afrikasta ideoimaan keinoja joiden avulla Eurooppalaiset voivat luoda uudenlaista ja parempaa yhteistyötä.

Taustatiedot  Yli 70.000 osallistujaa, lähes jokainen Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan maan edustettuna.  Tuloksiin voi tutustua osoitteessa springeneration.eu josta löytyy myös avoin tietokanta kaikista vastauksista.

Avoin kysymys sekä muiden osallistujien ideoiden arviointi  Esille nousevien asioiden tärkeys luodaan osallistujien toimesta.  Arviointitaululla osallistujat arvioivat toisten tuottamia ideoita ja jalostavat niitä eteenpäin.

Aineiston tulkinta – teemat, tärkeys ja hajonta  Pääroolissa osallistujat ja heidän näkemys esille nostettujen asioiden merkityksestä.  Analyytikon roolina löytää olennainen, hakea perusteluiden kautta merkityksiä sille miksi jokin asia on yksimielisesti tärkeää ja miksi joku jakaa mielipiteitä.

Sidosryhmädialogin suunnittelussa tärkeää • Miksi dialogia halutaan käydä? • Missä ja miten tuloksia tullaan hyödyntämään? • Miten avointa dialogia halutaan hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta?

Kiitos! Yhteystiedot: aleksi.manninen@fountainpark.fi puh. +358 40 508 9866

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Maineenhallinta neljässä suomalaisessa pörssiyhtiössä

Maineenhallinta neljässä suomalaisessa pörssiyhtiössä Oppiaine ... 4.1 Miten maine ja maineenhallinta ... muun muassa mitä maineenhallinta ...
Read more

Viljaketjun v astuullisuuden jäljitettävyyden ja ...

mitä käsityksiä ja tietotarpeita kuluttajilla ja ... että yritykset testaisivat ja pohtisivat miten he voisivat ... Sidosryhmädialogi
Read more

Järjestöt ♥ yritykset | Maailman Kuvalehti

... miksi tätä tehdään. ... miten yhteistyö saadaan laajennettua ... mitä seurauksia on laajemman vastuun antamisella yritysten ja ...
Read more

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

... työhyvinvoinnin tukeminen 3. sidosryhmädialogi 4. toiminta julkisuuksien ... miten yhteisö ymmärtää viestinnän ja mitä tehtäviä ja ...
Read more

⭐Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja ...

... miten yhteistyötä tulisi vielä organisoida ja minkälaisia ... mitä muita termejä sen rinnalla tai siihen ... sidosryhmädialogi, ...
Read more

HELSINGIN KAUPUNKI Johtamisen uudistaminen ...

HELSINGIN KAUPUNKI Johtamisen uudistaminen ...
Read more

Lindströmin strategia luotiin yhdessä - Fountain Park

Keskustele asiantuntijan kanssa miten osallistaminen edistää tavoitettasi. ... miksi ja millä ... Mitä toimenpiteitä kullakin alueella kannattaisi ...
Read more

Työsuojelurahasto Tapio Aaltonen Novetos Consulting Oy ...

Työsuojelurahasto Tapio Aaltonen Novetos Consulting Oy Vastuullinen johtaminen - inhimillistä tuloksentekoa Työsuojelurahasto
Read more