Sílaba tónica galego

50 %
50 %
Information about Sílaba tónica galego

Published on September 28, 2015

Author: charlottegl77

Source: slideshare.net

1. Autor Pictogramas: Sergio Palau Procedencia: http://catedu.es/arasaac/ Licencia: CC (BY-NC-SA) Autora: Carlota González A SÍLABA TÓNICA É a que pronunciamos con máis forza nunha palabra. Ao resto chámaselles SÍLABAS ÁTONAS. Por exemplo: CASA–CAsa LOBO–LObo TAMÉN–taMÉN ATOPAR–atoPAR PROBLEMA - proBLEma A maior forza coa que pronunciamos a SÍLABA TÓNICA chámase ACENTO. Algunhas palabras levan na vogal tónica o ACENTO GRÁFICO ´ para marcar intensidade. Recorda as regras de acentuación para poñer o ACENTO GRÁFICO. Por exemplo: FÁCIL–FÁcil MÓBIL–MÓvil TAMÉN–taMÉN ENTÓN–enTÓN PLÁSTICO–PLÁStico

Add a comment