SHOPFLOOR SFS - Made for Dynamics NAV - Dansk

50 %
50 %
Information about SHOPFLOOR SFS - Made for Dynamics NAV - Dansk

Published on February 19, 2014

Author: bentkor123

Source: slideshare.net

Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen.

NAVEKSA’s Shop Floor System anvendes til terer planlæggeren ordreudførelsen under planlægning, prioritering og udførelse af iagttagelse af disponibel kapacitet og materialer. produktionsordrer i Navision. Systemet består De ændringer der foretages, opdateres straks på af 2 integrerede dele som arbejder sammen - skærmene i produktionen, så medarbejderne en planlægningsdel og en udførende del. aldrig er i tvivl om hvilket job der skal udføres Systemet muliggør effektiv styring og udførelse næste gang. I den udførende del vises ordrerne af igangværende og ventende produktionsordrer ved processtedet som igangværende, ventende ved de forskellige operationssteder i produk- og ankommende ordrer, med tilknyttet information tionen, men også planlægning og prioritering af i elektronisk form såsom tegninger, procesinstruk- ordrer som skal udføres senere. tioner og ordrebemærkninger. I planlægningsdelen sekvensplanlægger og priori- 02

ET BANEBRYDENDE SYSTEM TIL PLANLÆGNING OG RAPPORTERING I PRODUKTIONEN! Medarbejderen kan starte og afslutte jobs, I stedet for, som normalt, med separate systemer hvorunder der opsamles forbrugt job tid. til planlæggere, en masse papir, og manuelle Alle nødvendige informationer for instruktion og planlægningstavler, værkfører planlægning og udførelse leveres på skærmen, og tilsvarende prioritering, separate dataopsamlingsværktøjer udføres opsamling af produktionsdata papirløst. mv., udføres alle processer som selvbetjening I produktionen kan skærmdialogen foretages på intuitivt og online i et simpelt og overskueligt touch skærme, så medarbejderen er uafhængig interaktivt skærmbillede, og sparer dermed af mus og tastatur. administrative omkostninger. 03

Produktionsplanlægning Produktionsudførelse SÅDAN FUNGERER DET! Systemet er bygget omkring et skærmbillede Produktionsplanlæggeren har sit eget værktøj der viser en prioriteret ordrestak pr. arbejds- – Shop Floor planlægningsbilledet hvor man til center, enhver tid kan (om-)planlægge, tildele prioriteter, produktionsressource eller fabrik to- tal. Denne ordrestak kan være kapacitetsplan- og samtidig tage disponibel kapacitet i betragtning lagt ud fra princippet om begrænset kapacitet. – alt sammen i real-tid. Ordrestakken er opdelt i: Planlæggerens ændringer bliver med det samme  Igangværende ordreoperationer vist på skærmene i produktionen, hvorfra ope-  Ventende ordreoperationer ratøren nu kan udføre alle relevante opgaver i form af:  Ankommende ordreoperationer Se operation, procesinfo, standard tider, tegning, kundeordreinfo, melde start/delafmeld/stop af operation, udskrive labels, melde QA info mv. 04

Operatør job rapportering Operatør komme/gå KONCEPTET BAG SYSTEMET! Systemet er baseret på enkle principper omkring Systemet kan fleksibelt tilpasses den ønskede kø-/flaskehals- og sekvensstyring for mand, brug i virksomheden via en række opsætnings- maskiner, produktionslinjer og underleverandører. parametre, således ar deciderede systemtilpasnin- Systemet er bygget i Navision* og til Navision som ger minimeres eller helt undgås. et realtidsværktøj, og respekterer alle standard Navision produktionsfunktioner. Herved undgås dyre og forsinkende interfaces. *Navision (Microsoft Dynamics NAV) 05

ANDRE VÆSENTLIGE EGENSKABER:  En intuitiv, letforståelig og enkel effektiv  Anvender touch-screen teknologi hvis løsning. ønskes.  Systemet kan leveres på dansk, engelsk og  Programkode medleveres, og er åben for tysk til Navision version 5.00 og Dynamics NAV 2009 og frem.  Systemet kan let integreres med andre egne modifikationer.  Systemet ændrer ikke eksisterende Navision standard Microsoft produkter– InfoPath, Excel mv. til produktion af diverse elektroniskefor  Ingen overførsler af data mellem forskellige mularer - QA godkendelse, serie-nummer- delsystemer. sty ring mv. programmer og tabeller.  Systemet leveres med detaljeret system- og bruger-dokumentation. 06

SÅDAN! NAVEKSA SHOP FLOOR SYSTEM gør hverdagen nemmere i virksomheden, fordi noget der er komplekst er blevet forenklet og effektiviseret, og dermed lettere at håndtere for alle involverede i planlægning og produktion! 07

VIL DU VIDERE? Reseller www.naveksa.dk

Add a comment

Related pages

About NAVEKSA

... standard functions in Dynamics NAV. NAVEKSA's solutions do ... expertise in Danish and international ... NAVEKSA Shop Floor System is ...
Read more

ALL PRODUCTS & VIDEOS - POWERFUL TOOLS

all products & videos; cadconnect pml; shopfloor sfs; ... naveksa solutions made for dynamics nav. ... shopfloor (sfs)
Read more

NAVEKSA A/S | LinkedIn

Learn about working at NAVEKSA A/S. Join LinkedIn today ... Med NAVEKSA SHOPFLOOR er du sikret en bedre planlægning og bedre ... Made for Dynamics NAV
Read more

NAVEKSA

NAVEKSA SHOPFLOORSFS USER GUIDE 1 ... Updated November 2015 Dynamics NAV Versions ... where the planning can be made, and partly using the NAVEKSA ...
Read more

Dynamics NAV produktionsløsninger fra NAVEKSA by NAVEKSA ...

... Dynamics NAV ... SHOPFLOOR SFS er en ... Medarbejdere hos NAVEKSA A/S har mange års praktisk erfaring og ekspertise i danske og ...
Read more

The Delivery & Transportation Management System (DTMS) for ...

Delivery & Transportation Management System for Microsoft Dynamics NAV ... Made for Dynamics NAV - Dansk ... SHOPFLOOR SFS - Made for Dynamics NAV - Dansk ...
Read more

PRODUKTVIDEOER

NAVEKSA SOLUTIONS Made for Dynamics NAV. ... SHOPFLOOR (SFS) Se hvordan SHOPFLOOR i produktionsplanlægning og produktionens udførelse kan udføres effektivt.
Read more

MS Dynamics NAV 2009 R2 Genel Özellikler - Technology

MS Dynamics NAV 2009 R2 versiyonu ile birlikte gelen RTC arayüzü ... Made for Dynamics NAV - Dansk 1. ... SHOPFLOOR SFS - Made for Dynamics NAV - Dansk 1.
Read more

ForNAV - Microsoft Dynamics NAV reports made easy

... ForNav makes it easy to convert from classic to RDLC, lowers conversion costs and frees resources for Microsoft Dynamics NAV ... Danish / Dansk;
Read more

NAVEKSA CADCONNECT NAVEKSA ITEMPLANNING NAVEKSA SHOPFLOOR ...

NAVEKSA SHOPFLOORSFS NAVEKSA ORDERPRODUCTIONMTO IMD Et praksisorienteret, generisk, ... leveres til Dynamics NAV. Med denne metode hører den årtier lange
Read more