Shevchenko Symonenkolib.ck.ua

50 %
50 %
Information about Shevchenko Symonenkolib.ck.ua
Books

Published on March 12, 2014

Author: symonenkolib

Source: slideshare.net

Читаємо Шевченка разом

Минуло два століття з дня народження славного сина України Тараса Григоровича Шевченка. Майже в кожній родині є збірник його творів. Ними зачитуються і дорослі, і діти. Книжковий фонд Симоненківської книгозбірні нараховує понад 200 примірників літературних та мистецьких творів поета. Метою пропонованої виставки є ознайомлення з деякими виданнями, які вирізняються серед інших за різними ознаками. Це – найповніші видання творів Тараса Шевченка, факсимільні видання першої і останньої прижиттєвих його книг. Представлені також книги з перекладами його творів різними мовами світу, адже ім’я Тараса Шевченка знайоме не тільки кожному українцеві, його знають у всьому світі, справедливо ототожнюють з Україною, з її історією і долею українського народу. Художній геній жив у душі Шевченка нарівні з поетичним, тому популяризуються книги, які розкривають його як художника.

Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2001 - . Дванадцятитомник є повним зібранням творів Тараса Шевченка і містить усю відому сьогодні його літературну та мистецьку спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори; щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної творчості; листи (включаючи колективні, підписані Шевченком), ділові папери; малярські та графічні твори Шевченка- художника. До видання входять також творчі заготовки та підготовчі матеріали до нездійснених літературних і мистецьких творів Шевченка: плани, етюди, ескізи, начерки тощо. У фондах бібліотеки є перші шість томів цього видання.

із «Повного зібрання творів»

із «Повного зібрання творів»

із «Повного зібрання творів»

Кобзар : фототипія позацензурного примірника видання 1840 року / Т. Г. Шевченко. - К. : Академії наук Української РСР, 1962. - 124с. Перша книга Шевченка – «Кобзар» - вийшла в світ майже в день других роковин його викупу з кріпацтва. Це видання є фототипним перевиданням унікального позацензурного примірника 1840 р. Фототипічне видання унікального примірника «Кобзаря» - подарунок не лише дослідникам-текстологам, а всім, хто шанує пам'ять великого поета. У фондах нашої бібліотеки є 50 примірників «Кобзаря», виданих у різні роки.

із «Кобзаря»

Кобзарик. "За сонцем хмаронька пливе..." / Т. Г. Шевченко ; [упоряд.: О. Пугачевська, І. Косенко, В. Пахаренко]. - Черкаси : Вид. Ольга Вовчок, 2013. - 104с. : іл. Це перше на Черкащині видання творів Тараса Шевченка для дітей. Особливістю "Кобзарика" стало його оформлення художніми роботами юних талантів Шевченкового краю. Книга буде цікавою дітям молодшого шкільного віку та всім, хто захоплюється творчістю Великого Кобзаря.

із «Кобзарика»

із «Кобзарика»

Буквар південноруський 1861 року / Т. Г. Шевченко ; упоряд. М. М. Ілляша ; вступ. слово О. Т. Гончара. - К. : Веселка, 1991. - 64с. Видання є останньою прижиттєвою книжкою Тараса Шевченка. До неї увійшли фототипічне видання «Букваря южнорусского 1861 року», укладеного і виданого Т.Г.Шевченком, тексти для читання з нього в сучасній транскрипції, розповідь про історію і драматичну долю першовидання, про педагогічні погляди та просвітницькі задуми Кобзаря, про його щиру любов до дітей. «Буквар південноруський», упоряджений Шевченком для українських недільних шкіл, був улюбленою працею нашого національного генія, його прощальною, лебединою піснею, яку він посилав з похмурих берегів Неви далекій своїй Україні, її дітям, її прекрасному юному цвіту, в чиєму достойному майбутті поет вбачав і своє власне безсмертя. Видання ілюстроване фоторепродукціями картин та малюнків Т.Г.Шевченка.

із книги «Буквар південноруський 1861 року»

із книги «Буквар південноруський 1861 року»

із книги «Буквар південноруський 1861 року»

"Заповіт" мовами народів світу / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Б. В. Хоменко ; вступ. ст. Б. В. Хоменко. - К. : Наукова думка, 1989. - 248с. До книги ввійшов славетний вірш Т.Г. Шевченка «Заповіт» та переклади цього твору 150 мовами народів світу. Вона є своєрідною антологією, в якій переклади зроблені відомими поетами світу.

"Заповіт" мовами народів світу

"Заповіт" мовами народів світу

"Заповіт" мовами народів світу

"Заповіт" мовами народів світу

Посланіє = Uzenet / Т. Г. Шевченко ; упорядкув.: Ярослава Хортяні, Наталія Драгоманова ; передм. Ярослава Хортяні. - Будапешт : Товариство Української Культури в Угорщині, 1999. - 271с. - Укр., угор. Виданням збірки «Посланіє» угорською мовою, віддається шана Тарасові Шевченкові за великий внесок у культуру не тільки України, яку він так любив і так промовисто описував, а й культуру світу. Українські та угорські читачі знайдуть в ній синтез народного і вселюдського досвіду, адже його поезія невичерпна, Шевченкове слово вічне.

із книги «Посланіє = Uzenet»

Вірші = Wirszy : 1844: Кобзар. 1840, Гайдамаки. 1841, Гамалія. 1843 / Т. Г. Шевченко; авт. проекту, упоряд., передм. С.А. Гальченко ; наук. опис рукоп. ориг. А.Й. Ряппо ; з доповнен. і уточнен. Г.Л. Іващенка, К.Д. Ткаченка ; під наук. ред. академ. НАН України М. Жулинського ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - факсимільне відтворення. - Дніпродзержинськ : Вид. дім "Андрій", 2008. - 320с. : іл. + 8 с. вкл. - укр. та лат. мовами. Рукописна збірка творів Тараса Шевченка, переписаних латиницею та проілюстрованих художниками Михайлом Башиловим і Яковом де Бальменом, не вийшла в світ у квітні 1847 року через арешт поета. Це факсимільне видання, здійснене за унікальним оригіналом, що зберігається у відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, є першою повною публікацією цієї збірки, уважно прочитаної і виправленої Шевченком.

із книги “Вірші = Wirszy” Кобзар. 1840

із книги “Вірші = Wirszy” Гайдамаки. 1841

із книги “Вірші = Wirszy” Гамалія. 1843

Три літа : автографи поезій 1843-1845 років / Т. Г. Шевченко ; підгот. текстів та післям. Є. С. Шабліовського. - К. : Наукова думка, 1966. - 148с. Рукописний збірник поезій «Три літа» має трагічну історію. Цілком таємно, зовсім неприступно для людського ока, ця збірка десятиліттями перебувала в сховищах Третього відділу «власної його величності канцелярії», а далі – понад півстоліття – в архівах департаменту поліції. У книзі вміщені копії рукописів священних творчих документів поета.

із книги «Три літа»

із книги «Три літа»

із книги «Три літа»

Альбом 1845 року : присвячується 200 річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 85-річчю створення Ін-ту Тараса Шевченка в Харкові / Т. Г. Шевченко ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; авт. проекту, упоряд. передмови та коментарів С. Гальченка. - факс. відтворення. - Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. - 43с. : іл. - в одній обкладинці вміщено дві книги: альбом з малюнками (43 с.) та коментарі до альбому (50 с.). Факсимільне видання альбому малюнків 1845 року. Малюнки аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та фрагменти фольклорних записів - це частина того, що побачив і пережив Тарас Шевченко впродовж кількох місяців своїх мандрівок по містах і селах Київської та Полтавської губерній.

із «Альбому 1845 року»

із «Альбому 1845 року»

Минають віки, стираються написи на камені, тліють книги, руйнуються будівлі, але слово Тараса – живе і вічне. Читаймо його. Думаймо над його істиною, виконуймо його заповіти, які він посилав своєму народу. Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує!.. Знать, од Бога І голос той, і ті слова Ідуть меж люди! . . . Тарас ШЕВЧЕНКО "Ну що б, здавалося, слова..."

Творчість великого Кобзаря належить до вічно живих явищ, які не спиняються на тій точці, на якій застала їх смерть, але далі розвиваються вже в свідомості суспільства. Кожна епоха висловлює про них свою думку, і як би правильно не зрозуміла вона їх, але завжди залишить наступній епосі сказати щось нове й правильніше, і жодна не висловить усього остаточно. Завітайте до обласної бібліотеки для юнацтва ім. Василя Симоненка, доторкніться до живого слова Тараса Шевченка. Виставку підготувала завідувач відділу комплектування фондів та каталогізування документів Наталія Вовчанівська Черкаси – 2014 рік

Add a comment

Related presentations

Related pages

Нові надходження до бібліотеки ...

Pride and Prejudice / J. Austen. – Kyiv : Znannia, 2015. – 382p. – (English ... Художник = The artist Story by Taras Shevchenko ...
Read more

Черкащина музейна ...

– Режим доступу: http://shevchenko-museum.com.ua/default/static/view/9 (дата звернення: 6.06. 2012). ... www.symonenkolib.ck.ua/
Read more

Книги - Головна

Художня література *Alcott, Louisa May. Little Women / L. M. Alcott. – London : Collins Classics, 2013. – 286p. – Англ. мовою.
Read more