shapovalova

50 %
50 %
Information about shapovalova
Education

Published on March 12, 2014

Author: viktoriay

Source: slideshare.net

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 1 Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет Слово про вченого: Шаповалова Тетяна Григорівна (до 60-річчя з дня народження)

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 2 УДК 37.01 (06) ББК 74я5 С 48 Слово про вченого: Шаповалова Тетяна Григорівна. – Бердянськ: БДПУ, 2014 р. – 36. с. Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 5 від 26.12.2013 р. У брошурі подано нариси життя і діяльності кандидата педагогічних наук, доцента кафедри біології, екології і БЖД факультету фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету Шаповалової Тетяни Григорівни. Відповідальний за випуск: Богданов І.Т. – проректор з наукової роботи БДПУ Упорядкування та комп’ютерний набір: Константинова К. І. Ліпич В. М. © Бердянський державний педагогічний університет, 2014

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 3

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 4 Шаповалова Тетяна Григорівна Шаповалова Тетяна Григорівна народилася 22 січня 1954 року в селі Аджамці Аджамського району Кіровоградської області в сім’ї інтелігентів. Батько – Шаповалов Григорій Корнійович, 1924 р.н., закінчив Мелітопольський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Інженер-механік”. Працював головним інженером, директором МТС, викладачем у с/г технікумі. Мати – Шаповалова Ганна Михайлівна, 1923 р.н., закінчила Одеський медичний інститут за спеціальністю “Лікар-педіатр”, працювала лікарем, головним лікарем, завідувачем дитячої консультації. Брат – Шаповалов Сергій Григорович, 1960 р.н., закінчив Мелітопольський с/г інститут за спеціальністю “Інженер-механік”. Працює понад 25 років першим заступником голови в Оріхівської держадміністрації. Його жінка – Надія Теофанівна, закінчила Одеський медичний інститут за спеціальністю “Лікар-педіатр”, лікар вищої категорії, працює районним педіатром Оріхівського району, мають двох синів, які закінчили БДПУ. Тетяна Григорівна має сина – Шаповалова Григорія Юрійовича, 1990 р.н., який закінчив магістратуру БДПУ з відзнакою. У 1959 році сім’я переїздить до села Березівки Устинівського району Кіровоградської області, куди батька було призначено директором МТС (машинно- тракторної станції), а матір – головним лікарем Березівської лікарні. У 1960 році Тетяна Григорівна пішла в перший клас Березівської середньої школи, де навчалася до четвертого класу. У зв’язку з переїздом до м. Оріхова Запорізької області закінчила навчання в Оріхівській середній школі № 1. У 1970 році вступила на 1 курс Мелітопольського державного педагогічного інституту. У 1975 році закінчила його біолого-хімічний факультет і одержала

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 5 диплом з відзнакою (Л № 090821) зі спеціальності “Учитель біології і хімії”. Після закінчення Мелітопольського державного педагогічного інституту з 1975 року працювала в системі освіти на посадах учителя, заступника директора школи з виховної роботи (Лежинська СШ Запорізького району Запорізької області). У 1980 році переїхала до м. Бердянська, де працювала вчителем хімії та завідувачем методкабінету в СПТУ № 11. У 1982 році працювала керівником гуртків наукового товариства “Наука” Бердянської станції юних натуралістів, у 1985 році – молодшим науковим співробітником Бердянського відділення Азовського науково-дослідного інституту рибного господарства, де займалася вирощуванням піленгасу в садкових умовах. З 1987 року – заступник голови президії Бердянської міськрайорганізації Українського товариства охорони природи. У 1994–1997 роках працювала за сумісництвом у Бердянському державному педагогічному університеті на посаді старшого викладача кафедри природознавства. З 1997 року почала працювати в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді старшого викладача кафедри природознавства та БЖД. З 2000 року перебувала на посаді стажиста-дослідника. З 2000 по 2005 рік – пошукувач лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання АПН України. У 2001-2006 роки обіймала посаду заступника декана з виховної роботи соціально-гуманітарного факультету. У 2002 році переведена на посаду старшого викладача кафедри валеології та БЖД. У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію “Валеологічне виховання старших підлітків у

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 6 позашкільних навчальних закладах еколого- натуралістичного профілю” при Інституті проблем виховання АПН України й отримала диплом кандидата педагогічних наук. У цьому ж році переведена на посаду доцента кафедри валеології та БЖД. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 30 жовтня 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри валеології та БЖД. З 2010 по 2013 р. була докторантом кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров`я НПУ імені М. П. Драгоманова. З грудня 2013 р. знову працює В Бердянському державному педагогічному університеті доцентом кафедри біології, екології та БЖД. Шаповалова Тетяна Григорівна читає лекції та проводить практичні заняття з таких дисциплін: безпека життєдіяльності, методика навчання основ здоров’я в початковій школі, ековалеологія рідного краю, екологічна культура особистості. Має понад 107 статей і навчально-методичних праць з екології, валеології, ековалеології, безпеки життєдіяльності. Активно бере участь у міжнародних науково- практичних конференціях, зокрема “Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини” (Одеса, 2001), “Гендерна освіта і виховання” (Київ, 2002), “Соціально- педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу” (Київ, 2002), “Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов” (Харків, 2004), “Формування мотивації здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІД засобами освіти” (Київ, 2006), “Еколого- економічні проблеми України, Азово-Чорноморського басейну: екологія, економіка, освіта” (2007, Бердянськ); Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Еколого-валеологічні проблеми Північного Приазов’я”

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 7 (Бердянськ, 2000), “Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України” (Кіровоград, 2001), “Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки” (Запоріжжя, 2001), “Безпека життя і діяльності та здоров’я учнівської молоді” (Бердянськ, 2002), “Навчання, виховання та розвиток” (Бердянськ, 2004), “Розвиток біологічної освіти в Україні” (Мелітополь, 2006), “Інноваційні технології оздоровчо спрямованого фізичного виховання студентської молоді та їх впровадження в систему Європейської інтеграції України” (Бердянськ, 2007), “Корфівські педагогічні читання” (Бердянськ, 2007). Тетяна Григорівна бере участь у роботі Всеукраїнського педагогічного практикуму “Світ творчості” директорів обласних еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді за темою: “Створення освітнього середовища для реалізації нахилів та здібностей дитини в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу” м. Запоріжжя ЗОЦЕНТУМ, у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого- натуралістичного напряму позашкільної освіти 2011- 2012 рр. (Лист від 2 вересня 2011 р. № 96 “Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу науково- методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю у 2011-2012 рр.”, учасник Всеукраїнського ХІІІ з`їзду Українського товариства охорони природи, Міжнародної науково-практичної конференції “Людиномірність у науці, освіті та культурі: теоретико-методологічні аспекти” (м. Мелітополь 13-14 червня 2013 р.), Всеукраїнської конференції директорів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю “Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні” (м. Київ 28-30.08.2013), семінару-тренінгу з інституалізації спеціальності “Здоров’я людини” в педагогічних ВНЗ у межах проекту “Посилення

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 8 спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації” за фінансової підтримки Глобального фонду” (м. Київ, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 18 – 20 грудня 2012 р.) На кафедрі Тетяна Григорівна відповідає за навчально-дослідну роботу студентів, зокрема кожного року організовує та проводить міжфакультетські олімпіади з безпеки життєдіяльності. Готує студентів- переможців 1 туру олімпіади з БЖД до участі у 2 турі Всеукраїнської студентської олімпіади з БЖД, які неодноразово посідали 2-4 місця. Бере активну участь у роботі обласних семінарів, методичних засідань для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю; проводить заняття “Школи валеологічної освіти” для керівників позашкільного навчального закладу еколого- натуралістичного профілю (Бердянська станція юних натуралістів). Проводить майстер-класи “Здоров`язбережувальний компетентнісний підхід до формування еколого-валеологічної культури вихованців ПНЗ” для учнівської молоді, студентів, учителів, керівників гуртків. Шаповалова Т. Г. має великий педагогічний досвід, загальний стаж її педагогічної діяльності складає 40 років, із них 20 років працює в БДПУ. За час роботи Тетяна Григорівна зарекомендувала себе як талановитий педагог та вихователь, який вміє органічно поєднувати наукові знання з педагогічною практикою, постійно шукає можливості та шляхи вдосконалення навчально- виховного процесу на основі широкого впровадження новітніх досягнень у галузі педагогіки, валеологічного та екологічного виховання в роботу педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 9 Упродовж п’яти років Шаповалова Т. Г. успішно досліджувала проблему валеологічного виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю. Особливої уваги заслуговують розроблені нею структурна модель процесу валеологічного виховання, програма та методичні рекомендації до практичних занять з валеології для гуртків з позиції особистісно зорієнтованого підходу у вихованні. Одночасно результати теоретичного дослідження впроваджувались у навчально-виховний процес низки позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю України, а також апробовувались на лекціях, семінарах та конференціях різних рівнів. Результати проведеного дослідження, оформлені у вигляді кандидатської дисертації, переконливо свідчать про вміння Шаповалової Т. Г. проводити серйозні дослідження в галузі теорії та методики виховання, обробляти їх результати та робити науково- обґрунтовані висновки з реалізацією їх у практику роботи позашкільного навчального закладу еколого- натуралістичного профілю. Завершує роботу над докторською дисертацією “Теорія і методика формування здоров`язбережувальної компетентності дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах” зі спеціальності: 13.00.07 – теорія та методика виховної роботи. За активну участь у охороні природи рідного краю присвоєно звання “Почесний член Українського товариства охорони природи”. Має почесні грамоти, сертифікати. Більш ніж 32 роки працює на станції юних натуралістів керівником гуртка “Валеологія”. ЇЇ вихованці навчаються майже на всіх факультетах нашого університету та інших ВНЗ України та Росії, є кандидати і доктор наук. Понад три роки вихованка гуртка

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 10 “Валеологія” Кондратенко Юлія проводила науково- дослідну роботу з теми “Навчальне навантаження та стан здоров’я підлітків з різними хронотипами”. Ця робота була представлена на Міжнародній науково- практичній конференції “Здорове довкілля – здорова нація” (2008 р.), під час захисту роботи МАН в м. Запоріжжі посіла 2-е місце (секція “Психологія”, 2009 р.). Наукова робота МАН “Якість питної води в м. Бердянську: проблеми та перспективи” Ходирєвої Олександри у 2013 році посіла 3 місце в обласному турі. Тетяна Григорівна любить подорожувати, була неодноразово за кордоном (Чехія, Німеччина, Польща, Болгарія, Угорщина, Югославія, Індія, Непал). Хобі – фотографування. Неодноразово організовувала поїздки студентів до Криму, Києва, Львова, рідним краєм. Її поважають і люблять студенти. Серед колег користується авторитетом.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 11

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 12

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 13

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 14

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 15

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 16 БІБЛІОГРАФІЯ 1987 рік 1. Шаповалова Т. Г. Выращивание сеголетков пиленгаса в разных экологических условиях / Шаповалова Т. Г., Семененко Л. И., Изергин Л. В. // Тезисы докладов Всесоюзной конференции “Современное состояние, перспективы рационального использования и охрана рыбного хозяйства в бассейне Азовского моря”. – Т. 2 “Аквакультура”. – 1987. – С. 27-30. 1989 рік 2. Шаповалова Т. Г. Памятка природно-заповедного фонда г. Бердянска и Бердянского района [буклет] Бердянська міськрайорганізація УТОП / Т. Г. Шаповалова, В. П. Портянко – Бердянськ: Бердянський відділ географічного товариства УРСР, 1989. – 16 с. 1990 рік 3. Шаповалова Т. Г. Инструкция по разведению дальневосточной кефали-пиленгаса [инструкция] АзНИИРХ / Шаповалова Т. Г., Семененко Л. И., Булли А. Ф., Сайфулина Е. В. – Ростов-на-Дону, 1990. – 12 с. 4. Шаповалова Т. Г. З досвіду пропаганди географічних знань “Сучасні географічні проблеми Української РСР” / Т. Г. Шаповалова, В. П. Портянко // Тези доп. 6 з’їзду Географічного товариства УРСР / Ред. кол. Маринич О. М. та ін. – Київ, 1990. – С. 327-328. 1996 рік 5. Шаповалова Т. Г. Екологічне навчання та виховання в позашкільних закладах / Т. Г. Шаповалова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологія – освіта та виховання”. – Луцьк, 1996. – С. 37-43.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 17 6. Шаповалова Т. Г. Екологічна освіта та виховання учнів молодших класів / Т. Г. Шаповалова, Є. А. Кудліна // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологія – освіта та виховання”. – Луцьк, 1996. – С. 55-63. 1998 рік 7. Шаповалова Т. Г. Роль практично- природоохоронної роботи в екологічному навчанні та вихованні / Т. Г. Шаповалова // Збірник тез та доповідей та виступів 4-ї міжнародної конференції “Екологія і освіта: питання теорії та практики”. – Черкаси, 1998. – С. 10-13. 1999 рік 8. Шаповалова Т. Г. Видовой состав и численность зимующих птиц в районе г. Бердянска / Т. Г. Шаповалова, М. Я. Савчук // Зимние учеты птиц на Азово-Черноморском побережье Украины. Сборник научных работ. – Выпуск 2. – Мелитополь-Одесса-Киев, 1999. – С. 72-74. 9. Шаповалова Т. Г. Зміст і місце екоправа у курсі безпеки життєдіяльності / Т. Г. Шаповалова, О. П. Мягченко // Всеукраїнська науково-практична конференція “Удосконалення змісту та методики викладання безпеки життєдіяльності в освітніх закладах”. – ХДУ, 1999. – С. 42-46. 2000 рік 10. Шаповалова Т. Г. Місце та роль позашкільних закладів у формуванні еколого-валеологічного світогляду у школярів / Т. Г. Шаповалова // Матеріали всеукраїнської наук.-метод. конференції “Здоров’я та освіта: проблеми та перспективи” / Гол. ред. А. Г. Рибковський. – Донецьк : ДонДУ, 2000. – С. 115-116. 11. Шаповалова Т. Г. Валеологічне виховання – невід’ємний елемент національної освіти / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць КДПУ ім. Володимира Винниченка

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 18 “Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України”. – Кіровоград, 2000. – С. 3-7. 12. Шаповалова Т. Г. Роль еколого-натура- лістичного позашкільного закладу у формуванні творчої особистості гуртківця / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць Бердянського держ. пед. інституту ім. П. Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПІ, 2000. – № 3. – С. 80-88. 13. Шаповалова Т. Г. Вчимося заповідати. Природно- заповідний фонд міста Бердянська та Бердянського району: Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова, М. Ф. Гриценко – Бердянськ : БДПІ, 2000. – 50 с. 2001 рік 14. Шаповалова Т. Г. Розв’язання валеологічних проблем через позашкільну освіту / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка “Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України в сучасних умовах”. – Кіровоград, 2001. – С. 84-88. 15. Шаповалова Т. Г. Валеологічна освіта та виховання в позашкільних закладах / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць VII Міжнародної наук.-практ. конференції “Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини”. – Одеса : ОМУ, 2001. – С. 58-59. 2002 рік 16. Шаповалова Т. Г. Роль позашкільного закладу у формуванні творчої особистості підлітка / Т. Г. Шаповалова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Ред. кол: Т. І. Сущенко – Київ-Запоріжжя, 2002. – Вип. 20. – С. 231-234. 17. Шаповалова Т. Г. Валеологізація навчально- виховного процесу позашкільного закладу / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць Бердянського

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 19 держ. пед. інституту ім. П. Д. Осипенко (Педагогічні науки). У 2-х ч. – Бердянськ : БДПІ, 2002. – № 1. – С. 226-232. 18. Шаповалова Т. Г. Ґендерне виховання підростаючого покоління / Т. Г. Шаповалова // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2002. – Вип. 28. – С. 157-162. 19. Шаповалова Т. Г. Особистісна спрямованість педагогічної діяльності вихователів станції юних натуралістів / Т. Г. Шаповалова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Ред. кол. Т. І. Сущенко – Київ-Запоріжжя, 2002. – Вип. 21. – С. 262-266. 20. Шаповалова Т. Г. Екологічні проблеми Бердянська / Т. Г. Шаповалова // Бюлетень “Бердянск – наш общий дом”, 2002. 21. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів 1-5 курсів: Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2002. – 24 с. 2003 рік 22. Шаповалова Т. Г. Валеологічна переорієнтація навчально-виховного процесу позашкільного закладу / Т. Г. Шаповалова // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції / Укл. І. Д. Бех, О. В. Биковська, В. В. Вербицький, Л. І. Ковбасенко, Г. П. Пустовіт, А. Й. Сиротенко. – К. : РННЦ “ДІНП”, 2003. – С. 222-225. 23. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів 1-5 курсів: Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2003. – 37 с. 24. Шаповалова Т. Г. Ситуаційні завдання та тести з курсу “Безпека життєдіяльності”: Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2003. – 42 с.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 20 2004 рік 25. Шаповалова Т. Г. Ековалеологічна стежина “Здоров’я” як нетрадиційна форма валеологічного виховання / Т. Г. Шаповалова // Зб. наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 60-67. 26. Шаповалова Т. Г. Роль ековалеологічної культури в рішенні проблем здоров’я підлітків // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов / Т. Г. Шаповалова // Сб. научн. трудов ХХІІ междунар. научно-технич. конф. / Под ред. С. В. Разметаева, В. Ф. Костенко. В 3-х т. – Т. 2. – Х. : 2004. – С. 448-454. 27. Шаповалова Т. Г. Ековалеологічна стежина як нетрадиційна форма валеологічного виховання / Т. Г. Шаповалова // Тези доповідей всеукраїнської наук.- практ. конференції “Навчання, виховання, розвиток”. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 42-44. 28. Шаповалова Т. Г. На допомогу абітурієнту. Біологія. Ч. 1: Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2004. – 68 с. 29. Шаповалова Т. Г. Орнитологические наблюде-ния в пройме реки Берды и на островах Бердянского залива / Шаповалова Т. Г., Донських К. І., Савчук М. Я. // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до 115- річниці М. І. Гавриленка): Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 167-170. 30. Шаповалова Т. Г. Програма з валеології (програма гуртка юних валеологів для позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю): Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2004. – 107 с.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 21 31. Шаповалова Т. Г. Стежина “Здоров’я”: Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2004. – 37 с. 32. Шаповалова Т. Г. Сім чудес Північного Приазов’я: природно-заповідний фонд Бердянська / Т. Г. Шаповалова // Бюлетень РІА “Партнер”, 2004. – 44 с. 2005 рік 33. Шаповалова Т. Г. Стежина “Здоров’я” (перероб. та доповнено): Методичний посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2005. – 43 с. 34. Шаповалова Т. Г. Природно-заповідний фонд Бердянська та Бердянського району: проблеми та перспективи / Т. Г. Шаповалова, Р. А. Науменко // Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практич. конференції “Здорове довкілля – здорова нація”. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 59-61. 35. Шаповалова Т. Г. Нетрадиційні форми валеологічного виховання / Т. Г. Шаповалова, Р. А. Науменко // Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практич. конференції “Здорове довкілля – здорова нація”. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 64-65. 2006 рік 36. Шаповалова Т. Г. Програма гуртка “Валеологія” / Т. Г. Шаповалова // Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям // Наук.-метод. центр середньої освіти і науки України. – Суми : ТОВ Виробництво “Антей”, 2006. – С. 141-157. 37. Шаповалова Т. Г. Використання навчально- дослідної ділянки станції юннатів у системі професійної підготовки / Т. Г. Шаповалова // Рідна школа. – № 1. – 2006. – С. 77-79.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 22 38. Шаповалова Т. Г. Стежина “Здоров’я”: Буклет. / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 4 с. 39. Шаповалова Т. Г. Роль внешкольных учебных заведений эколого-натуралистического профиля в формировании здорового образа жизни у подростков / Т. Г. Шаповалова, І. В. Гречишкіна // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції “Дні науки – 2006”. – Том 16. – Педагогічні науки. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 17-20. 40. Шаповалова Т. Г. Валеологічна переорієнтація навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу / Т. Г. Шаповалова // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції “Здорове довкілля – здорова нація”. – Розділ І. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – С. 49-53. 41. Шаповалова Т. Г. Роль позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю у формуванні здорового способу життя підлітків / Т. Г. Шаповалова // Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (26-27 вересня 2006 р.). – Мелітополь : МДПУ, 2006. – С. 96-98. 42. Шаповалова Т. Г. Опорні конспекти лекцій з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів 1-2 курсів: Посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 77 с. 43. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Безпека життєдіяльності” за кредитно-модульною системою: Посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 79 с. 44. Шаповалова Т. Г. Вирішення валеологічних проблем засобами позашкільної освіти / Т. Г. Шаповалова // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – Київ : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 49. – С. 119-125. 2007 рік 45. Шаповалова Т. Г. Підготовка вчителя-валеолога початкової школи – запорука вирішення валеологічних

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 23 проблем / Т. Г. Шаповалова // ХІІІ Всеукраїнська наук.- практ. конференція “Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан і перспективи розвитку”: Збірник наукових праць КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – С. 107-113. 46. Шаповалова Т. Г. Валеологічний аспект експедиційної роботи серед дітей та молоді / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць БДПУ. – № 3. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С. 154-161. 47. Шаповалова Т. Г. Валеологічний лікбез керівника гуртка / Т. Г. Шаповалова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Ред. кол. Т. І. Сущенко та ін.: – Запоріжжя, 2007. – Вип. 46. – С. 277-281. 48. Шаповалова Т. Г. Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності: Посібник / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 103 с. 49. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації до практичних робіт з безпеки життєдіяльності для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2007 – 2011. – 80 с. 2008 рік 50. Шаповалова Т. Г. Система методичної підготовки вчителя початкової школи до викладання предметів валеологічного спрямування / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць БДПУ. – № 2. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 182-187. 51. Шаповалова Т. Г. Валеологія: Навчально- методичний посібник для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів / Т. Г. Шаповалова – Донецьк : Видавництво “Юго-Восток”, 2008. – 140 с. 52. Шаповалова Т. Г. Викладання курсу “Безпека життєдіяльності” у вищих навчальних закладах педагогічного спрямування” / Т. Г. Шаповалова // Збірник “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”:

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 24 Матеріали доповідей на 7 Міжнародній науково-методичній конференції. – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 126-130. 53. Шаповалова Т. Г. Система методичної підготовки вчителя початкової школи до викладання предметів валеологічного спрямування / Т. Г. Шаповалова // Зб. наук. пр. БДПУ (Педагогічні науки). – № 2. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 182-187. 54. Шаповалова Т. Г. Вплив навчального навантаження на стан здоров’я старшокласників з різними хронотипами / Т. Г. Шаповалова // Зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 186-190. 55. Шаповалова Т. Г. Вплив навчального навантаження на стан здоров’я старшокласників з різними хронотипами / Т. Г. Шаповалова // Зб. наук. праць. “Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 371-374. 56. Шаповалова Т. Г. Валеологічна підготовка керівника гуртка // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. Випуск 36 / За заг. редакцією ак. АПН України Євтуха М. Б., укладач О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 225-227. 2009 рік 57. Шаповалова Т. Г. Здоров`язберігаючі технології в навчальному закладі. (Діагностичні методики) / упоряд. О. Колонькова, О. Литовченко. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. 58. Шаповалова Т. Г. Качество питьевой воды в Бердянске. Вода: проблемы и решения / Т. Г. Шаповалова // Матеріали ІХ науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 10.12.2009 г. – Днепропетровск : Видавничо-творчий центр “Гамалія”, 2009. – С. 247 – 250.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 25 59. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Методика навчання основ здоров’я” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 70 с. 60. Шаповалова Т. Г. Плани практичних занять “Ековалеологія рідного краю” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 45 с. 61. Шаповалова Т. Г. Плани практичних занять “Екокультура особистості” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 40 с. 2010 рік 62. Шаповалова Т. Г. Використання ековалеологічної стежини у валеологічному вихованні підростаючого покоління / Т. Г. Шаповалова // Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Здорове довкілля – здорова нація” – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 98 – 102. 63. Шаповалова Т. Г. Викладання курсу “Безпека життєдіяльності” у вищих навчальних закладах педагогічного спрямування: проблеми та перспективи / Т. Г. Шаповалова // Вісник Донецького Інституту соціальної освіти. Серія “Географія”, том VІ, випуск 6. – Донецьк : ДІСО, 2010. – С. 45 – 48. 64. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації до практичних робіт з безпеки життєдіяльності для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 80 с. 65. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Методика навчання основ здоров’я” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 70 с. 66. Шаповалова Т. Г. Плани практичних занять “Ековалеологія рідного краю” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 45 с.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 26 67. Шаповалова Т. Г. Плани практичних занять “Екокультура особистості для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 40 с. 2011 рік 68. Шаповалова Т. Г. Формування еколого- валеологічної культури особистості гуртківця через здоров’язберігаючі освітні технології / Т. Г. Шаповалова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 19 : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 205 – 210. 69. Шаповалова Т. Г. Еколого-валеологічний аспект формування здорового способу життя майбутніх соціальних педагогів / Т. Г. Шаповалова // Зб. наук. праць БДПУ (Пед.науки) № 2, 2011. – С. 309-315. 70. Шаповалова Т. Г. Використання біоенергетичних здоров’язберігаючих технологій у формуванні еколого- валеологічної культури гуртківців у позашкільних еколого- натуралістичних закладах / Т. Г. Шаповалова // Корфовські читання, 2011. – С. 39 – 41. 71. Шаповалова Т. Г. Особенности формирования эколого-валеологической культуры во внешкольных учебных заведениях эколого-натуралистического направления. Культура здоровья и образование: состояние, проблемы, перспективы / Т. Г. Шаповалова // материалы Всероссийской науч.-практ. конференции 31 октября – 2 ноября 2011 г., Екатеринбург / ФГАОУ ВПО “Рос.гос. проф.- пед. ун-т”; отв. ред. С. Г. Махнева. – Екатеринбург : РГППУ, 2011. – С. 233 – 241. 72. Шаповалова Т. Г. Соціалізація особистості гуртківця через здоров`язберігаючі освітні технології / Т. Г. Шаповалова // Методичний журнал “Позашкілля Запоріжжя” № 2, 2011. – С. 37 – 39. 73. Шаповалова Т. Г. Використання курсу “Ековалеологія рідного краю” у формуванні еколого-

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 27 валеологічної культури студентів / Т. Г. Шаповалова, С. В. Страшко // Вісник Донецького Інституту соціальної освіти. Серія “Географія”, том VІІ, випуск 7. – Донецьк : ДІСО, 2011. – С. 125 – 128. 74. Шаповалова Т. Г. Використання біоенергетичних здоров`язберігаючих технологій у формуванні еколого- валеологічної культури гуртківців у позашкільних еколого- натуралістичних закладах / Т. Г. Шаповалова // Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. “У Корфовські педагогічні читання”. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 42 – 45. 75. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації до практичних робіт з безпеки життєдіяльності для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 80 с. 76. Шаповалова Т. Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 70 с 77. Шаповалова Т. Г. Плани практичних занять “Ековалеологія рідного краю” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 40 c. 78. Шаповалова Т. Г. Плани практичних занять “Екокультура особистості” для студентів / Т. Г. Шаповалова – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 40 с. 2012 рік 79. Шаповалова Т. Г. Роль біоенергетичних здоров`язберігаючих технологій у формуванні еколого- валеологічної культури вихованців ПНЗ / Т. Г. Шаповалова // Матеріали 8 Міжнародної науково- практичної Інтернет-конференції “Соціум. Наука. Культура”, ч. 4. – 2012. – С. 52 – 55. 80. Шаповалова Т. Г. Формування еколого- валеологічної культури особистості гуртківця через здоров’язберігаючі освітні технології / Т. Г. Шаповалова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 28 Науковий журнал. – № 2 (20), – Суми : СумДПу ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 191 – 200. 81. Шаповалова Т. Г. Здоров'язбережувальний компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу в ПНЗ / Т. Г. Шаповалова // Педагогіка здоров`я : зб. наук. праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – С. 327 – 331. 82. Шаповалова Т. Г. Біоенергетичні здоров’язбе- рігаючі технології оздоровлення учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу / Т. Г. Шаповалова // Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія : зб. наук. праць ХУІ Міжнарод. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНМУ, 2012. – С. 71 – 76. 83. Шаповалова Т. Г. Застосування біоенергетичних здоров`язберігаючих технологій в позашкільних навчальних закладах / Т. Г. Шаповалова // Педагогіка та психологія : теорія та практика актуальних досліджень : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Львів : “Львівська педагогічна спільнота”, 2012. – С. 83 – 87. 84. Шаповалова Т. Г. Здоров`язбережувальна компе-тентність як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах / Т. Г. Шаповалова // Основні парадигми педагогіки та психології в ХХІ ст.: матеріали міжн. наук.- практ. конф. – Одеса : ГО “Південна фундація педагогіки”, 2012. – С. 109 – 111. 85. Шаповалова Т. Г. Сучасні здоров`язберігаючі технології у позашкільній освіті / Т. Г. Шаповалова // Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції : зб. наук. праць (спецвипуск). – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – С. 294 – 300. 86. Шаповалова Т. Г. Наукові підходи до визначення поняття здоров`язбережувальної компетентності / Т. Г. Шаповалова // Збірник наук. праць БДПУ (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. - № 3. – С. 239 – 246.

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 29 87. Шаповалова Т. Г. Здоров`язбережувальні освітні технології як інструмент формування еколого-валеологічної культури особистості гуртківця / Т. Г. Шаповалова // Сучасні аспекти розвитку педагогіки та психології: проблеми і перспективи. Зб. тез міжн. наук.-практ. конф. – Харків : Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2012. – С. 15 – 19. 88. Шаповалова Т. Г. Формування здоров`язбере- жувальної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів через здоров`язбережувальні освітні технології / Т. Г. Шаповалова // Досягнення в науці. Нові погляди, проблеми, інновації : матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Лодзь, 2012. – С. 76 – 81. 89. Шаповалова Т. Г. Взаимосвязь между здоровьем человека и окружающей средой в разные исторические периоды / Чемерис А. И., Марчук Н. Ю., студентки Института СПКО БГПУ. Науч. руководитель: Шаповалова Т. Г. // Економіко-географічна освіта і національна свідомість: актуальні проблеми їх формування : збірник тез VІІ всеукр. наук.-практ. конференції студентів і молодих учених ДІСО, 2012. – С. 182 – 185. 90. Шаповалова Т. Г. Северное Приазовье – уникальный геологический и рекреацоинно-туристический регион юга Украины / Ковтун И. А., Рыбакова О. С., студентки Института СПКО БГПУ, науч. руководитель: Шаповалова Т. Г. // Економіко-географічна освіта і національна свідомість: актуальні проблеми їх формування: збірник тез VІІ всеукр. наук.-практ. конференції студентів і молодих учених ДІСО, 2012. – С. 41 – 43. 2013 рік 91. Шаповалова Т. Г. Вплив якості питної води на стан здоров`я мешканців Бердянська / Т. Г. Шаповалова, О. С. Ходирєва // Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування [Текст]:

С л о в о п р о в ч е н о г о : Ш а п о в а л о в а Т е т я н а Г р и г о р і в н а 30 зб. стат. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. – Донецьк : ДІСО, 2013 – С. 264 – 268. 92. Шаповалова Т. Г. Формування у вихованців позашкільного навчального закладу здоров`язбе- режувальної компетентності. / Т. Г. Шаповалова // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров'я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 126 – 129. 93. Шаповалова Т. Г. Інноваційні здоров`язбере- жувальні технології у сучасному позашкільному освітньому простор

Add a comment

Related presentations

Related pages

Veronika Shapovalova - Controlling - Continental AG | XING

XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle Kontakte, tauschen Wissen aus – und haben ...
Read more

Yulia Shapovalova (@Yulisha) | Twitter

2,352 tweets • 172 photos/videos • 3,213 followers. "Russia's Olympic team is now leaving for #Rio2016 games from Sheremetievo airport. https://t.co ...
Read more

Elena Shapovalova | Facebook

Elena Shapovalova is on Facebook. Join Facebook to connect with Elena Shapovalova and others you may know. Facebook gives people the power to share and...
Read more

Valeriya Shapovalova (@v_shapovalova) • Instagram photos ...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Valeriya Shapovalova ⠀⠀⠀Blogger • Youtuber • Decorator • Mama of 2 boys ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ red.valery@ ...
Read more

Top 10 Daria Shapovalova profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named Daria Shapovalova on LinkedIn. There are 12 professionals named Daria Shapovalova, who use LinkedIn to exchange ...
Read more

Daria Shapovalova | BoF 500 | The People Shaping the ...

Biography. Called ‘Kiev Fashion’s Queen Bee’ by Vogue UK, Daria Shapovalova is the creative director of Kiev Fashion Days, a biannual showcase of ...
Read more

Natalia Shapovalova - Mitarbeiterin im Fachbereich ...

Mitarbeiterin im Fachbereich Kommunikation ... XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle ...
Read more

FRIDE - Shapovalova, Natalia

Natalia Shapovalova was a researcher at FRIDE. Prior to joining FRIDE, she was a researcher at the International Centre for Policy Studies in Kiev, Ukraine ...
Read more

Daria Shapovalova - YouTube

For almost 5 years, Daria Shapovalova was presenting and editing her own TV-show on fashion, "Fashion Week with Daria Shapovalova". In-depth coverage of ...
Read more

Karlsruhe Institute of Technology/IISM/Information ...

Lebenslauf Kateryna Shapovalova hat Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkten in den Bereichen Optimierungsverfahren, Informationswirtschaft und ...
Read more