Sexo E XéNero

50 %
50 %
Information about Sexo E XéNero

Published on November 19, 2008

Author: Encarna

Source: slideshare.net

a identidade de xénero e a socialización diferencial

parte 1: sexo e xénero

perspectiva de xénero “ Distintas formas de ver a realidade”

cando falamos de... sexo referímonos ás diferenzas biolóxicas entre as mulleres e os homes

cando falamos de... xénero referímonos ao conxunto de ideas e crenzas que se lles atribúen ás persoas dependendo de se é muller ou home estas ideas e crenzas son diferentes segundo as sociedades e as culturas e varían ao longo do tempo ou non variou desde as nosas avoas? o xénero non é algo natural senón que é unha construción social e cultural adquirida a través da socialización e da educación

adquirimos a identidade de xénero desde que nacemos... nena neno

 

parte 2: roles e estereotipos de xénero

cando falamos de... roles de xenéro... as ACTIVIDADES asignadas a cada sexo como PROPIAS e que determinan as responsabilidades e obrigas que van desempeñar

cando falamos de... estereotipos de xénero... ETIQUETAS SOCIAIS que atribúen unhas características determinadas ás mulleres e aos homes, xeneralizando e simplificando a realidade

os roles e os estereotipos implican uns VALORES e NORMAS que perpetúan as DESIGUALDADES nas relacións entre mulleres e homes

rol estereotipo muller reprodutiva emotiva coidadora pasiva home produtivo agresivo provedor activo

A asignación tradicional de roles atribuiu diferentes ESPAZOS e TEMPOS ás mulleres e aos homes

as mulleres... Socialmente, as MULLERES foron confinadas a estar no ESPAZO DOMÉSTICO onde realizan un traballo que consiste en... O mantemento da casa, o coidado da saúde, a educación e o apoio á familia. E caracterízase por... Ser un traballo non remunerado economicamente, polo tanto NON RECOÑECIDO e INFRAVALORADO. En consecuencia, as mulleres adquiren dependencia e perden autonomía.

Os HOMES ocupan socialmente o ÁMBITO PÚBLICO , onde realizan o traballo produtivo e remunerado economicamente, o que lles proporciona INDEPENDENCIA e RECOÑECEMENTO SOCIAL . os homes...

 

MULLERES HOMES definido indefinido os tempos... o tempo das MULLERES non se define nunha xornada de traballo, tanto se teñen un emprego fóra da casa como se non, están obrigadas a que o maior peso das tarefas do fogar sexa da súa responsabilidade. o tempo dos HOMES está máis definido. As súas horas de traballo comezan e rematan a unha hora determinada.

 

Add a comment

Related pages

Faladoiro. Sexo e xénero. Marzo 2015. 2ª día. - YouTube

Debate na Biblioteca Calixtina do IES PEdras Rubias de Salceda de Caselas, do alumnado de 3º e 4º ESO.
Read more

Faladoiro de actualidade: Sexo e xénero. A situación da ...

Nova actividade de dinamización na Biblioteca do IES Pedras Rubias de Salceda de Caselas, en colaboración co Dpt. de CCSS, para analizar e ...
Read more

Terceiro xénero - Wikipedia, a enciclopedia libre

Os termos terceiro sexo e terceiro xénero serven para describir individuos que se considera que non son nin homes nin mulleres, do mesmo xeito que a ...
Read more

Guía de sensibilización en igualdade de xénero

Siatema sexo/xénero Podemos definir o sistema sexo/xénero como un sistema de clasificación e organización universal que converte
Read more

GLOSARIO DE TERMOS DE POLÍTICAS DE IGUALDADE E ESTUDOS EN ...

xénero, a clase, o sexo, a idade, a etnia, ... xénero e non queren ser identificadas como femininas nin masculinas. Este termo fai
Read more

Judith Butler - Wikipedia, a enciclopedia libre

O quid da argumentación de Butler en Gender Trouble é que a coherencia das categorías de sexo, xénero, sexualidade e da aparente coherencia natural, ...
Read more

Blog de ME.I.GA : I XORNADAS DE SAÚDE, SEXUALIDADE E XÉNERO

Queres romper co tabú e escoitar cousas novas? Queres falar de sexo? Queres falar do que non se fala do sexo?
Read more

A VIOLENCIA DE XÉNERO POR... by on Prezi

A violencia de xénero é consecuencia das relacións desiguais entre homes e mulleres, nas que o sexo femenino é desvalorizado fronte ao sexo masculino.
Read more

APRENDENDO A PREVIR A VIOLENCIA DE XÉNERO

Limiar, 7 Presentación, 9 I. Sexo e xénero, 11 II. Que é a violencia de xénero?, 20 Definición, 20 Tipos de violencia de xénero, 27 Falsas crenzas ...
Read more

I Congreso Xénero, Museos e Arte | I Congreso Género ...

I CONGRESO DE XÉNERO, MUSEOS E ARTE 11, 12 e 13 outubro 2013 Rede Museística Provincial de Lugo. A visibilización das mulleres na Historia da Humanidade ...
Read more