SESSIONS FORMATIVES IRTA DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE CULTIU DE L’ARRÒS. PROGRAMA ORÍGENS DE KELLOGG’S. Sessió 6. Productes fitosanitaris arròs

50 %
50 %
Information about SESSIONS FORMATIVES IRTA DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE CULTIU DE L’ARRÒS....
Technology

Published on March 11, 2014

Author: irtacat

Source: slideshare.net

Description

Idioma: Català
Data: Febrer 2014
Autor: Gemma Galimany (DAAM).

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural PRODUCTES FITOSANITARIS EN ARRÒS Generalitat de Catalunya FEBRER 2014 Gemma Galimany Saloni Responsable de la Unitat del Servei de Sanitat Vegetal a les Terres de l’Ebre Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural - Reglament CE 396/2005 Límits màxims de residus (LMR) de productes fitosanitaris en aliments. (Els unifica a nivell de la UE) - Reglament CE 1107/2009 Comercialització de productes fitosanitaris (Va substituir la Directiva 91/414/CE) - Directiva 2009/128/CE RD 1311/2012, per aconseguir l’ús sostenible dels plaguicides Normatives UE vigents

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural • Llista Única Comunitària de Substàncies actives destinades a la formulació de productes fitosanitaris – Unificar a nivell de la Unió Europea els criteris per a l’avaluació dels productes fitosanitaris, amb un alt nivell d’exigència toxicològica i ecotoxicològica, per tal de minimitzar el seu impacte sobre la salut humana i el medi ambient Directiva 91/414/CE Objectiu

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural • Productes fitosanitaris són els productes químics amb la regulació més estrica a la UE. El nivell d’exigència i control no és comparable al de cap compost, inclús els medicaments • Criteris uniformes i estrictes pel registre de substàncies actives i productes formulats • Productes han de superar una evaluació en diferents àrees: • Ecotoxicología • Seguretat per l’aplicador • Seguretat alimentaria • Eficàcia » (9 anys i 200 M€ per nou producte. Un de cada 139.000 arriba al mercat) Carlos Palomar (DG d’AEPLA) PHYTOMA España.Nº202 Octubre 2008 Reglament CE 1107/2009 comercialització de productes fitosanitaris

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural www.gencat.cat/agricultura Informació actualitzada a:

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural www.magrama.es Informació productes fitosanitaris autoritzats

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Reglament CE 1107/2009 comercialització de productes fitosanitaris • Article 53. Situaciones emergencia en materia fitosanitaria • 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, en circunstancias especiales, un Estado miembro podrá autorizar, por un período no superior a 120 días, la comercialización de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada, si tal medida fuera necesaria debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios razonables. El Estado miembro de que se trate informará inmediatamente de la medida adoptada a los demás Estados miembros y a la Comisión y proporcionará información detallada sobre la situación y cualquier medida adoptada para garantizar la seguridad de los consumidores.

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Reglament CE 1107/2009 comercialització de productes fitosanitaris • Article 53. Situaciones emergencia en materia fitosanitaria • 2. La Comisión podrá solicitar a la Autoridad un dictamen o asistencia científica o técnica. La Autoridad emitirá su dictamen o facilitará los resultados de su trabajo a la Comisión en el plazo de un mes a partir de la fecha de la solicitud. • 3. En caso necesario, se adoptará, de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 79, apartado 3, una decisión sobre el momento y las condiciones en que el Estado miembro: a) puede prorrogar o no la duración de la medida, o repetirla, o b) debe retirar o modificar la medida que ha adoptado. • 4. Los apartados 1 a 3 no serán de aplicación a los productos fitosanitarios que contengan organismos modificados

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Reglament CE 1107/2009 comercialització de productes fitosanitaris • Article 52. Comercio paralelo 1. Un producto fitosanitario que esté autorizado en un Estado miembro (Estado miembro de origen), podrá, previa concesión de un permiso de comercio paralelo, introducirse, comercializarse o utilizarse en otro Estado miembro (Estado miembro de introducción), si este Estado miembro determina que el producto fitosanitario es idéntico en su composición al producto fitosanitario ya autorizado en su territorio (producto de referencia). La solicitud se presentará ante la autoridad competente del Estado miembro de introducción.

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

titulo de la presentacion 0 18/02/2014

sessions formatives irta de les millors prÀctiques del cultiu de l’arrÒs. programa orÍgens de kellogg’s. sessió 4: les malalties de l’arròs.
Read more

titulo de la presentacion

SESSIONS FORMATIVES IRTA DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DEL CULTIU DE L’ARRÒS. PROGRAMA ORÍGENS DE KELLOGG’S. ... de les males herbes al cultiu de l ...
Read more

A taula ! by Centre Cívic el Sortidor - issuu

... (6 sessions) Preu: 59,68 € Suplement per a ... la cocció de l’arròs i la tècnica del ... , col·lectius i escoles les taules de cultiu.
Read more

Ruralcat. La comunitat virtual agroalimentària i del món ...

... documentació que es disposa de les jornades ... de productes fitosanitaris en el cultiu de l ... de l'arròs - Programa de la jornada;
Read more

Turisme La Rapita

... per a les millors ... aquesta edició serà l’arròs. ... conductor de moltes de les ponències del programa, també disposarà d ...
Read more

Calcetins desparellats (de Jovi L. Seser)

... pocs anys abans les pràctiques formatives dins Ràdio 9 ... amb l’arròs i la ceba tot ... millors xoriços, com les millors ...
Read more