Sessió Paps Neo Mama Gener05

100 %
0 %
Information about Sessió Paps Neo Mama Gener05
Health & Medicine

Published on November 18, 2008

Author: Newhouses68

Source: slideshare.net

RESUM DE LA SESSIÓ Cribratge N. mama. Tinció VPH amb àc. Acètic. Taula risc C-V REGICOR. Document de Voluntats Anticipades. Valoració PAPPS 2005- Plans Personals EAP-Vic

Cribratge N. mama.

Tinció VPH amb àc. Acètic.

Taula risc C-V REGICOR.

Document de Voluntats Anticipades.

Valoració PAPPS 2005- Plans Personals EAP-Vic

Cribratge de la Neo MAMA Recomenacions segons les reunions CAP Osona 2004-2005 Marta Cantero Joan Carrera Jordi Casanovas Eulàlia Fierro Anna Fusté M.José Martinez Teresa Masat Mercès Tordera Rosa Banús Raimon Rovira Albert Planes

Introducció El Cancer + freq en dones occidentals Una de les causes de mort + imp en dones de mitjana edat. 12 % de reducció mortalitat anual si Cribratge 50-64à 15% reducció anual mortalitat si cribratge 50-69à.

El Cancer + freq en dones occidentals

Una de les causes de mort + imp en dones de mitjana edat.

12 % de reducció mortalitat anual si Cribratge 50-64à

15% reducció anual mortalitat si cribratge 50-69à.

Programa detecció precoç a Osona Totes les dones 50-64à, però se seguiran fins als 69à Detectades segons registres censals, citades personalment Ratificades I consensuades pels CAPs. Mx doble projecció / 2à Doble interpretació Enviament de resultats a pacient + metge de capçalera

Totes les dones 50-64à, però se seguiran fins als 69à

Detectades segons registres censals, citades personalment

Ratificades I consensuades pels CAPs.

Mx doble projecció / 2à

Doble interpretació

Enviament de resultats a pacient + metge de capçalera

Conclusions del grup Respectar dinàmica del programa poblacional de cribratge. Assegurar des del CAP el cribratge si anteced. 1r grau N.mama (iniciar cribratge 10 anys abans del Dx a la familiar). Fer Mx / any fins que entrin al programa general. Registre sistemàtic de Mx a la HCAP informatitzada (metge, inf, llev.)

Respectar dinàmica del programa poblacional de cribratge.

Assegurar des del CAP el cribratge si anteced. 1r grau N.mama (iniciar cribratge 10 anys abans del Dx a la familiar). Fer Mx / any fins que entrin al programa general.

Registre sistemàtic de Mx a la HCAP informatitzada (metge, inf, llev.)

Conclusions del grup Si la senyora demanda per patologia: visita pel capçalera I que ell valori les exploracions No derivar CAP Osona x Ecos mama (HGV o Clínica de Vic), per assegurar PAAF si sospita. Indic.ECO: <30à + bulto: si PAAF benigne, STOP controls. >30à amb Mx recent Normal I bulto. Què passa en dones 40-50à que el Gine aconsella Mx I citen per llevadora? Les ha de re-citar a capçalera I que ell decideixi segons criteri clínic.

Si la senyora demanda per patologia: visita pel capçalera I que ell valori les exploracions

No derivar CAP Osona x Ecos mama (HGV o Clínica de Vic), per assegurar PAAF si sospita.

Indic.ECO:

<30à + bulto: si PAAF benigne, STOP controls.

>30à amb Mx recent Normal I bulto.

Què passa en dones 40-50à que el Gine aconsella Mx I citen per llevadora? Les ha de re-citar a capçalera I que ell decideixi segons criteri clínic.

Tinció àc. Acètic x VPH .

Tinció àcid acètic. LÍQUID: Dilució d’àc. Acètic al 5 % (ò ac. Acètil glacial al 5%) PROPIETATS: detecció de lesions no visibles a gland / prepuci (possibilitat de reinfeccions a dones amb el VPH)

LÍQUID: Dilució d’àc. Acètic al 5 % (ò ac. Acètil glacial al 5%)

PROPIETATS: detecció de lesions no visibles a gland / prepuci (possibilitat de reinfeccions a dones amb el VPH)

Tinció àcid acètic. METODOLOGIA Remullar la zona amb gassa xopa amb àc. Acètic (està al magatzem) durant 5 minuts. Mirar amb làmpada-lupa o a simple vista. Les lesions semi-ocultes suggestives de VPH agafaran una tinció blanquinosa. Cauteritzar les lesions amb Nitrogen / Imiquod. Nou control en 2-3 setmanes.

Remullar la zona amb gassa xopa amb àc. Acètic (està al magatzem) durant 5 minuts.

Mirar amb làmpada-lupa o a simple vista.

Les lesions semi-ocultes suggestives de VPH agafaran una tinció blanquinosa.

Cauteritzar les lesions amb Nitrogen / Imiquod.

Nou control en 2-3 setmanes.

Taules REGICOR           

Estudis REGICOR Adaptació de les taules Framingham de risc C-V a la població catalana REGICOR (Registre de Girona de malalaties del COR). http://www. regicor .org/default. htm Validació amb les dades estudi VERIFICA. Permeten fer estimació de risc d’event coronari en 10 anys S’aconsella punt de tall de 10% per decidir si Hipolipemiants El GERCO I el SISO adoptaran aquest sistema pel càlcul de risc CV

Adaptació de les taules Framingham de risc C-V a la població catalana

REGICOR (Registre de Girona de malalaties del COR). http://www. regicor .org/default. htm

Validació amb les dades estudi VERIFICA.

Permeten fer estimació de risc d’event coronari en 10 anys

S’aconsella punt de tall de 10% per decidir si Hipolipemiants

El GERCO I el SISO adoptaran aquest sistema pel càlcul de risc CV

Proposta d’adaptació Canviar criteris risc CV Framingham pels del REGICOR . Quan toqui calcular el risc CV fer-ho directament a través del càlcul del REGICOR (que permet la nova versió d’OMI) i guardar aquest valor com a DGP. Considerar alt Risc CV una puntuació >10% al REGICOR.

Canviar criteris risc CV Framingham pels del REGICOR .

Quan toqui calcular el risc CV fer-ho directament a través del càlcul del REGICOR (que permet la nova versió d’OMI) i guardar aquest valor com a DGP.

Considerar alt Risc CV una puntuació >10% al REGICOR.

DVA (Document de Voluntats Anticipades) Testament Vital ( llegiu l’article, penseu dubtes i … to be continued )

PAPPS 2005 i LLIBRE BLANC D’ACTIVITATS PREVENTIVES (i relació respecte els PLANS PERSONALS OMI actuals) Són les activitats PAPPS que recomana també el SISO.

HTA <14 anys: 1 medició 14-40 anys: 1 determinació cada 4 anys >40 anys (sense límit): 1 determinació cada 2 anys De 15 a 99 anys cada 2 anys (ho canviem?) PLA PERSONAL EAP-VIC:

<14 anys: 1 medició

14-40 anys: 1 determinació cada 4 anys

>40 anys (sense límit): 1 determinació cada 2 anys

Hipercolesterolèmia Homes <35à i Dones <45à: 1 determ. Homes 35-75à i Dones 45-75à: 1 determinació cada 5 anys Homes i dones >75à : 1 determinació (si no en tenen cap de prèvia) Homes i dones de 25 a 70 anys: 1 determinació cada 4 anys (ho canviem?) PLA PERSONAL EAP-VIC:

Homes <35à i Dones <45à: 1 determ.

Homes 35-75à i Dones 45-75à: 1 determinació cada 5 anys

Homes i dones >75à : 1 determinació (si no en tenen cap de prèvia)

DIABETES NO hi ha evidències per cribratge sistemàtic PLA PERSONAL EAP-VIC (perquè ens ho demanava Cat Salut): Persones de 45-80 anys: 1 glicèmia venosa cada 5à Persones 15-99à amb factors de risc DM (AF, macrosomes, intolerància a glucosa, obesitat, etc): 1 glicèmia cada 1à

NO hi ha evidències per cribratge sistemàtic

Persones de 45-80 anys: 1 glicèmia venosa cada 5à

Persones 15-99à amb factors de risc DM (AF, macrosomes, intolerància a glucosa, obesitat, etc): 1 glicèmia cada 1à

Activitat física >14 anys (sense límit): Preguntar sobre activitat física no més sovint de cada 3 mesos i no menys sovint de cada 2 anys. De 15 a 80 anys: cada 3 anys. PLA PERSONAL EAP-VIC:

>14 anys (sense límit): Preguntar sobre activitat física no més sovint de cada 3 mesos i no menys sovint de cada 2 anys.

Obesitat Dels 15 a 20 à: Tenir almenys 1 mesura de pes, talla i IMC. >20 anys (sense límit): Mesura de pes, talla i IMC cada 4 anys. PLA PERSONAL EAP-VIC: Dels 15 als 99 anys : cada 2 anys.

Dels 15 a 20 à: Tenir almenys 1 mesura de pes, talla i IMC.

>20 anys (sense límit): Mesura de pes, talla i IMC cada 4 anys.

Prevenció Tabaquisme Persones >10 anys (sense límit d’edat): Cribratge i registre cada 2 anys. Si >25 anys i mai han fumat: NO cal cribratge Exfumadors (>1 any): cada 2 anys. PLA PERSONAL EAP-VIC: Homes i dones de 15 a 80 anys: cribratge cada 2 anys

Persones >10 anys (sense límit d’edat): Cribratge i registre cada 2 anys.

Si >25 anys i mai han fumat: NO cal cribratge

Exfumadors (>1 any): cada 2 anys.

Consum de risc d’ALCOHOL Persones >14à: cribratge i quantificació cada 2 anys. En adolescents potser es necessiti una freqüència més alta (però no especifiquen). PLA PERSONAL EAP-VIC: Dels 15 als 99 anys : cada 2 anys.

Persones >14à: cribratge i quantificació cada 2 anys.

En adolescents potser es necessiti una freqüència més alta (però no especifiquen).

Prevenció SIDA i altres MTS Població 14 a 35 anys: interrogatori sobre ús de preservatiu i educació en cas necessària cada 2 anys (Ho tenim dins la PAPPs de planificació familiar): interroga cada 2 anys a la població de 14 a 45 anys sobre mètode anticonceptiu (s’hi pot afegir la recomenació de preservatiu). PLA PERSONAL EAP-VIC:

Població 14 a 35 anys: interrogatori sobre ús de preservatiu i educació en cas necessària cada 2 anys

Prevenció TBC No està indicat el cribratge poblacional. Fer i llegir PPD (+ >5mm o >15mm si BCG prèvia), a: VIH+ o conductes de risc (UDVP, prostitutes) Contactes pròxims i repetits amb TBC bacil·lífera. Immunodeprimits o en ttmt immunosupressor Indigents. Minories ètniques de baix nivell socio-econòmic. Immigrants de països d’alta endemicitat. Residents d’institucions tancades (presoners, ancians). Professionals de risc de contagiar la resta (mestres, llars d’infants, sanitaris, etc.) PLA PERSONAL EAP-VIC: No tenim cap activitat associada

No està indicat el cribratge poblacional.

Fer i llegir PPD (+ >5mm o >15mm si BCG prèvia), a:

VIH+ o conductes de risc (UDVP, prostitutes)

Contactes pròxims i repetits amb TBC bacil·lífera.

Immunodeprimits o en ttmt immunosupressor

Indigents.

Minories ètniques de baix nivell socio-econòmic.

Immigrants de països d’alta endemicitat.

Residents d’institucions tancades (presoners, ancians).

Professionals de risc de contagiar la resta (mestres, llars d’infants, sanitaris, etc.)

Càncer de MAMA Dones 50 a 70à : MAMO cada 2 anys Coordinació amb programes de cribratge poblacional. PLA PERSONAL EAP-VIC: Dones 50-70à : cada 2 anys.

Dones 50 a 70à : MAMO cada 2 anys

Coordinació amb programes de cribratge poblacional.

Càncer de CÈRVIX Dones 25 a 65 anys: 2 PAP inicial amb 1 any de diferència Després 1 citologia cada 3-5 anys. Dones >65à (sense citologia darrers 5à): 2 citologies en 1 any de diferència PLA PERSONAL EAP-VIC: Dones 25-35à: cada 3 anys Dones 36-50à: cada 5 anys. Dones 51 a 69à: cada 10 anys. . EXCLUSSIÓ: Verges Histerectomia total.

Dones 25 a 65 anys:

2 PAP inicial amb 1 any de diferència

Després 1 citologia cada 3-5 anys.

Dones >65à (sense citologia darrers 5à):

2 citologies en 1 any de diferència

EXCLUSSIÓ:

Verges

Histerectomia total.

Càncer d’ENDOMETRI No hi ha evidències per cribratge sistemàtic en dones assimptomàtiques. PLA PERSONAL EAP-VIC: Dones 55 a 99 anys : almenys 1 cop .

No hi ha evidències per cribratge sistemàtic en dones assimptomàtiques.

Càncer COLORECTAL Persones >50à: Test de sang oculta en femta cada 1-2 anys, i/o Sigmoidoscòpia cada 5 anys, o Colonoscòpia cada 10 anys PLA PERSONAL EAP-VIC: No tenim cap activitat associada. La seva aplicació al nostre mitjà precisa d’avaluació prèvia de cost-efectivitat i recursos necessaris.

Persones >50à:

Test de sang oculta en femta cada 1-2 anys, i/o

Sigmoidoscòpia cada 5 anys, o

Colonoscòpia cada 10 anys

Càncer de PRÒSTATA No hi ha evidència científica per aconsellar cribratge sistemàtic Els pacients que demanin PSA han de ser informats sobre els beneficis/riscs del cribratge i tractament. PLA PERSONAL EAP-VIC: No tenim cap activitat associada.

No hi ha evidència científica per aconsellar cribratge sistemàtic

Els pacients que demanin PSA han de ser informats sobre els beneficis/riscs del cribratge i tractament.

Càncer de PELL NO hi ha evidència per recomenar el cribratge sistemàtic Evitar exposició solar excessiva i usar els protectors solars. Detectar persones de risc: fototipus baixos, nens, UVAs, xeroderma pigmentós, AF melanoma o de nevus displàsics, nevus congènit gegant. PLA PERSONAL EAP-VIC: No tenim cap activitat associada.

NO hi ha evidència per recomenar el cribratge sistemàtic

Evitar exposició solar excessiva i usar els protectors solars.

Detectar persones de risc:

fototipus baixos,

nens,

UVAs,

xeroderma pigmentós,

AF melanoma o de nevus displàsics,

nevus congènit gegant.

CONCLUSIONS Ens apuntem com a centre adscrit al PAPPS? Tindríem informació de les actualitzacions i dels criteris. Tindríem informació periòdica de l’estat del PAPPs en altres centres sanitaris catalans i espanyols.

Tindríem informació de les actualitzacions i dels criteris.

Tindríem informació periòdica de l’estat del PAPPs en altres centres sanitaris catalans i espanyols.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mamas & Papas Urbo Stroller Review - YouTube

Testing the new Mamas & Papas Urbo Stroller! Find a full review at http://www.onesmileymonkey.com/review...
Read more

NEO MAGAZIN ROYALE - YouTube

NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan ... he knows how to party really hard: Papst Franziskus. Das ... Mama Laut | Dendemann im NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan ...
Read more

LEO.org - Ihr Sprachangebot im Web

LEO GmbH is a leading provider of online dictionaries for the language pairsEnglish ⇔ German, French ⇔ German, Spanish ⇔ German, ...
Read more

CASOS MAMA | Grup Català de Patologia Mamària

Dona de 70 a. amb lesió eczematosa periareolar de la mama dreta. ... Tia materna i paterna amb neo de mama. ... Sessió VIII ( 16/10/15, Hospital ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2015 - Privacy - Terms ...
Read more

Tagesprogramm - hrfernsehen | programm.ARD.de

programm.ARD.de bietet Ihnen eine Übersicht über das Programm der Sender der ARD. Darin enthalten sind sowohl Das Erste wie auch die regionalen ...
Read more

ZDFneo verpasst? Ganze Folgen kostenlos online sehen.

ZDFneo verpasst auf ZDF? Schauen Sie Ganze Folgen von ZDFneo in voller Länge kostenlos online.
Read more

TV Programm auf 3sat - Fernsehprogramm von TVinfo - Ihr TV ...

Balduin, der Trockenschwimmer Louis de Funès als jähzorniger Werftbesitzer, den die Jagd nach einem seiner zu Unrecht gefeuerten...
Read more