Sessie E. Vathorst Amersfoort, Leo Versteijlen

100 %
0 %
Information about Sessie E. Vathorst Amersfoort, Leo Versteijlen
Education

Published on March 27, 2014

Author: Praktijkleerstoel

Source: slideshare.net

Description

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

26-3-2014 1 VATHORST SITE: 27 MAART 2014 2012: COMPLEX VAN IN ELKAAR GRIJPENDE VRAGEN: • Stagnatie afzet • Gebied half af • Grex niet vastgesteld • Politieke onrust over tekorten • Vertrouwen in elkaar zoek • Samenwerking OBV/VB werkt niet goed • een integraal en verleidelijk perspectief op Vathorst, Vathorst West en Vathorst Noord, • de meerwaarde (ruimtelijk, programmatisch, financieel) wordt aangetoond van een integrale samenhangende ontwikkeling van de drie gebieden. • een meer optimaal planproces, waaronder een heroverweging van de rol van het OBV • de eventuele effecten op bestaande afsprakenkaders. VRAAGSTELLING DISCUSSIEPUNTEN • Meer concurrentie tussen marktpartijen een oplossing? • Ontwikkeling op korte termijn op gang houden in relatie tot kwaliteit? • De evenwichtigheid van de bestaande afsprakenkaders, met name risicoverdeling. • Meerwaarde integratie van de locaties Noord en West • . AANPAK SITE • Hoe creëer je in zo'n complexe kluwen problemen nieuw perspectief en doorbraken? • Vraagstelling: belangenverkenning • Integreren: alles tegelijk doen • Analyseren: een goede basis • Inhoudelijk perspectief: over schaduw heen springen, nadruk op markt

26-3-2014 2 PROCES • slimheid om binnen bestaande tot oplossingen te komen, • snijden in kosten en organisatie, processen effectiever maken, • nieuwe energie in de mensen onderling brengen, door de verleiding organiseren…. • in workshops… en af en toe een steen in de vijver gooien • expertise organiseren ORGANISATIE • SITE stuurt inhoud en proces • Onder leiding van SITE klein team: • Ruimtelijke conceptontwikkelaar: AM concepts, Peter Hoesbergen • Planeconoom: stad2 (namens gemeente) • Marktonderzoeker: Bouwfonds • Opdrachtgeverteam (gemeente en VB) ADVIES SITE BESTAAND VATHORST KAART EDWIN • Bestaande situatie Vathorst onvoldoende onderzocht (scenario 2) • Teveel op niveau van door OBV aangedragen plotjes (in Bron, Velden, Laak) ipv wat is er uberhaupt nog te optimaliseren • Te snel sprong naar grote schaal WAT IS NOG VERANDERBAAR STRATEGIE TERUGBRENGEN TEKORT • Vaststellen basis : ± 50 mio negatief • middels optimalisatie van kosten en opbrengsten terugbrengen naar – 18 miljoen euro NCW: Door: • Inhoudelijk perspectief, scherpere positionering deelgebieden • Ander programma • Kostenreductie • Andere manier van samenwerken • Een nieuw integraal perspectief voor Vathorst als geheel “VATHORST HEEFT EEN GOEDE MARKTPOSITIE VOOR DE LANGE TERMIJN” MAAR, KAN NOG BETER BENUT, DOOR: 1. Scherpere positionering Vathorst geheel op hogere schaal (Amersfoort Noord) 2. Beter verbinden met groene ommeland 3. Scherper positioneren deelgebieden tov elkaar 4. Betere interne relaties met fijnmazig netwerk (tussen voorzieningen, groene plekken, station, etc) INHOUDELIJK PERSPECTIEF

26-3-2014 3 POSITIONERING A’FOORT POSITIONERING LANDSCHAP VOELBAAR DOELGROEPEN VATHORST BESTAAND DOELGROEPEN VATHORST TOEKOMSTIG DEELGEBIEDEN DEELGEBIEDEN

26-3-2014 4 BEPERKING • stedenbouwkundig ingrijpen niet meer mogelijk, ofwel te kostbaar • De Bron vanuit een park stedelijke positionering kan daardoor niet waargemaakt worden. AANPASSING VAN HET PROGRAMMA - Meer vrije kavels: - 50 won per jaar en - op bouwrijpe grond - ook kleinere kavels - In De Bron meer stedelijke woontypes - In Laak 2 en Velden 1F ruimere kavels - Toevoegen categorie beleggershuur midden - Aanpassing grondquotes - Looptijd teruggebracht tot eind 2024 KOSTENREDUCTIE - Financieringslast terugbrengen naar 3,5 % - Taakstellende kostenreductie apparaatskosten OBV - Taakstellende kostenreductie post civiele werken WIJZIGEN SAMENWERKING OBV VATHORST BEHEER - Uitgifte van grotere deelgebieden in één keer - Harde afspraken over bedrag en moment van betalen bij uitgifte grond - Heldere afspraken over kwaliteit (essenties) - Meer stedenbouwkundige en programmatische vrijheid voor de ontwikkelaar - Geen ver uitgewerkte inrichtingsplannen door OBV INTEGRAAL PERSPECTIEF “JA HET IS VERSTANDIG OM NOORD EN WEST NU AL TE BETREKKEN IN DE PLANVORMING” WANT: 1. Een goede visie op Noord en West geeft de klant meer vertrouwen in toekomstige kwaliteit en waarde Vathorst 2. Activeren groene ommeland als groen – recreatief landschap met enkele buurtschappen om positionering Vathorst te versterken en belofte aan klant waar te maken 3. Door sterk concept voor groter geheel, wordt ook positionering deelgebieden als De Bron en Laak en Stationsgebied sterker NOORD EN WEST

26-3-2014 5 RESTERENDE DISCUSSIEPUNTEN a. Gemeente wenst een meer gelijkwaardige risicoverdeling in de GREX b. Vathorst Beheer wenst planologische zekerheid mbt Vathorst Noord en Vathorst West (DIS)CONTINUÏTEIT DIS-CONTINUÏTEIT • Versterking deelgebieden, positionering waar mogelijk, helderder perspectief • Efficiënter organiseren • Bijstelling programma • Scherp stellen kosten • Meer duidelijkheid over rollen en verhoudingen • Uitbreiding met nieuwe deelgebieden biedt perspectief, discussie blijft • Behoud concept • Beperkte mogelijkheden aanpassing stedelijk plan, lopende trein • Behoud OBV/VB • Grex en risicoverdeling bestaand Vathorst leidend voor afsprakenkader • Proces gaat door na SITE CONTINUÏTEIT SITE urban development Donker Curtiusstraat 15 1051 JM Amsterdam T. + 31.20.6231459 info@site-ud.nl www.site-ud.nl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sessie E - Vathorst, Amersfoort: De effecten van een ...

Sessie E - Vathorst, Amersfoort: De effecten van een bommetje ... Patrick Joosen (Bouwfonds Ontwikkeling), Leo Versteijlen (SITE) en Nico Kamphorst ...
Read more

skatesessie skatepark- Vathorst Amersfoort - YouTube

skate sessie op outdoor skatebaan Vathorst Amersfoort. Edit by- Yves bertels. Skip navigation ... skatesessie skatepark- Vathorst Amersfoort
Read more

vathorst sessie - YouTube

vathorst sessie 023mark023. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1 1. ... Dagje Vathorst, Amersfoort - Duration: 1:38. by Martijn Kloet 1,770 views ...
Read more

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie A ...

Sessie E. Vathorst Amersfoort, Patrick Joosen. Education. Tweet. 27. 03. 2014 0 views ... Sessie E. Vathorst Amersfoort, Leo Versteijlen. Education. Tweet ...
Read more

Presentaties Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 ...

Sessie E. Vathorst Amersfoort, Leo Versteijlen. ... Nico Kamphorst. Sessie E. Vathorst Amersfoort, Patrick Joosen. Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel.
Read more

Vathorst | Tumblr

Vathorst Amersfoort is een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking die een ... Patrick Joosen (Bouwfonds Ontwikkeling), Leo Versteijlen ...
Read more

Laak 3 Vathorst Amersfoort

Laak 3 Vathorst Amersfoort, Vathorst Amersfoort. 189 likes · 5 talking about this. ... By Leo de Vries. Laak 3 Vathorst Amersfoort. November 16, 2015 ·
Read more

Laak 3 Vathorst Amersfoort

Laak 3 Vathorst Amersfoort. Company. Public Cancel Save Changes. People. 184 likes. About. Veenslagen 33. ... By Leo de Vries. Like Comment Share. Laak 3 ...
Read more