Sessie 7: Van projectvoorstel naar pva, PRM

33 %
67 %
Information about Sessie 7: Van projectvoorstel naar pva, PRM
Education

Published on February 15, 2014

Author: meesterprikkebeen96

Source: slideshare.net

Description

Sessie 7: Van projectvoorstel naar plan van aanpak, PRM, projectmanagement.

Sessie 1: Project van begin tot eind Inhoud: o o o o o Werken in een projectstructuur Fasen in een project Tussenresultaten per fase Beheers aspecten : GOKIT Stoppen

Van begin tot eind o o o o Fases Beheer aspecten : GOKIT Risisco’s Stoppen BLZ 25 : boek projectmanagement

Wat is een project? o Project management Tijdelijke samenwerking van een aantal mensen meestal uit verschillende vakgebieden - om binnen een vastgestelde tijd - een vooraf gesteld doel te bereiken - met een vastgesteld budget.

Wanneer een project? Voordelen o o o o o o o Éénmalige werkzaamheden Opdrachtgever Plan van aanpak Fases Projectgroep/leden Resultaatgericht Leerzaam Nadelen o o o o Kost tijd/geld Kost menskracht Ingewikkeld ‘Buiten’ de dagelijkse orde

Van improvisatie naar routine Improvisatie Projectmatig Routine/standaard

Verschillende werkzaamheden o Improvisatiewerkzaamheden: Adhoc, impulsief, reactief o Projectwerkzaamheden: Eenmalig, tijdelijk, voorspelbaar o Routine werkzaamheden: Volgen van gebaande paden, procedures

Projectmatig werken o Prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare! o Goede voorbereiding is ¾ van het werk o Bekijk de volgende film en schat hoeveel tijd in de film aan voorbereidingen wordt besteed !

Fases 3 of 6 Meest eenvoudige vorm van een (klein) project: 3 fasen! Voorbereiding Realisatie Nazorg

Fases 3 of 6 Standaard fasen opdeling bij een projectmatige aanpak : 6 fasen! Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg

Op te leveren producten bij 6 fasen Projectvoorstel < Initiatief Plan van Aanpak < Definitie Ontwerp < Ontwerp Detail ontwerp < Projectopbrengst < Overdracht < Voorbereiding Realisatie Nazorg

Tussenresultaten per fase o Alle fasen kennen een uitkomst; welke afzonderlijke resultaten/producten moeten er opgeleverd worden! o Verzameling van tussenproducten kan het projectresultaat zijn, maar kunnen ook de stappen zijn naar het projectresultaat zijn. o Milestone = punt dat bereikt moet worden om verder te gaan.

Initiatief fase o Ideeën genereren Tussenresultaat projectvoorstel Initiatief o Goedkeuring opdrachtgever Definitie o Aanstellen projectleider Ontwerp o Inschatting van de impact van het project o Schrijven projectvoorstel Voorbereiding Realisatie Nazorg

Definitie fase Tussenresultaat Plan van Aanpak o Intakegesprek Initiatief o Samenstellen projectteam o Programma van Eisen (PvE) o Plannen project o Schrijven Plan van Aanpak o Goedkeuren PvA o Kick-off vergadering Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg

Ontwerp fase Tussenresultaat Ontwerp o Hoe gaan we het project uitvoeren o Wat zal er opgeleverd worden Initiatief Definitie Ontwerp o Ontwerp moet voldoende informatie bevatten voor alle project medewerkers Voorbereiding Realisatie Nazorg

Voorbereiding fase o Van ontwerp naar details Tussenresultaat detail ontwerp Initiatief o Engineering o Logistieke voorbereiding o Afspraken met leveranciers Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie o Van begroting naar budget Nazorg

Tussenresultaat realisatie projectresultaat Realisatie fase o Uitvoeren activiteiten o Overleggen stakeholders o Planning bewaken o Bewaken middelen o Controleren kwaliteit o Opleveren projectresultaat Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg

Tussenresultaat overdracht Nazorg fase o Overdracht gebruikers Initiatief Definitie o Evalueren project Ontwerp o Feestelijk beëindigen o Projectleden re-integratie Voorbereiding Realisatie Nazorg

TGKIO of GOKIT Tijd Organisatie Geld Project Informatie Kwaliteit

Beheersaspecten van een project : GOKIT Het projectmanagement richt het project in rondom de aspecten: o o o o o Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd

Beheeraspecten van een project o o o o o o Bewaking projectbudget Overleggen Organiseren Bewaking kwaliteit Verspreiding informatie Aanpassen planning (G) (I-O) (O) (K) (I) (T)

Het gaat fout, mislukt… • • • • • • • • Onjuiste planning Te optimistische planning Planning niet bijhouden Start te laat metactiviteit Onvoldoende bekwaam ‘Andere’ zaken Te ‘mooi’ willen maken Onvoldoende betrokkenheid • Kleine vertragingen worden één grote • Te late leveringen • Geen tijd voor herstellen/reparatie • ‘Gap’ tussen voorbereiding en afwerking • Calamiteiten • Onduidelijk doel • Definitiewijzigingen • Veranderende omgeving • Renteverliezen • Enz, enz, enz.

Stoppen ? o Stoppen kan altijd/moet altijd kunnen wanneer de projectopbrengst ontoereikend is ! o Kosten versus baten analyse

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRM

Sessie 7: Plan van Aanpak, ... Download Sessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRM. ... Projectvoorstel naar  Plan van Aanpak. 2.
Read more

Sessie 2: Geld, prm, projectmanagement - Education

Door goedkeuring van PvA wordt het budget definitief. ... Sessie 7: Plan van Aanpak, ... PRM Sessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRM
Read more

ARBO anders bezien - arbeidshygiene.nl

AH Stoff PRM Staf CLAS ... Van RI&E naar RAO (Risico Analyse Operationele omstandigheden). Uitgangspunten: ... of 24/7)van hen.
Read more

Projectvoorstel: SMART managen van 7 tot 7 ; een cursus ...

Projectvoorstel: SMART managen van 7 ... naar aanleiding van vragen ... 4 Inhoud workshops Sessie 1: Manager als partner introductie van het thema ...
Read more

Plan Van Aanpak Scriptie Hva PDF - Ebookinga

Plan van Aanpak (PvA) ... • Werk je projectvoorstel uit in een PvA ... plan van aanpak onderzoek Werkgroep lesweek 7 Het voltooien van al het onderzoek.
Read more

Afstuderen: hoe gaat dat? - intra.iam.hva.nl

• Studie naar businessmodel van Last FM . ... in week van 7-11 februari Eind: in week 8 of 9 van B4 ... projectvoorstel PvA Eindsessies:
Read more

Opdrachtgever: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Procesmap ...

7 Projectsamenvatting ... Notulen overleg bedrijfsbegeleiders PvA 14-09-2012.docx Pagina 1 van 2 ... Naar aanleiding van voorgaand overleg is er door RH ...
Read more