Sessie 2: Geld, prm, projectmanagement

29 %
71 %
Information about Sessie 2: Geld, prm, projectmanagement
Education

Published on February 17, 2014

Author: meesterprikkebeen96

Source: slideshare.net

Description

2 geld blue, prm, projectmanagement, mo

Sessie 2: Geld Inhoud, wat ga je leren deze sessie o Risico beheersing o Begroting en budget o Financiële planning

Begroting vs budget o Projectbegroting: raming van de kosten vooraf o Projectbudget: beschikbare hoeveelheid geld In de initiatieffase wordt een eerste begroting opgesteld. Dit is een raming van de kosten. In de voorbereidingsfase wordt het budget opgesteld. Door goedkeuring van PvA wordt het budget definitief. Dit wordt gefinancierd door de opdrachtgever.

Van begroting naar budget o Op basis van een begroting kan een budget vastgesteld worden. o Met de goedkeuring van het PvA wordt begroting een budget o Budgetbewaking tijdens operationele fasen

Nut/noodzaak van budgetteren 1. Weet waar je aan begint, wat het gaat kosten 2. Weten waar de kosten in gaan zitten 3. Vergelijk met de baten kunnen maken 4. Afwegingen kunnen maken (go-no-go) 5. Plaats activiteiten in breder perspectief

Budgetteren met wie? o Wie is er betrokken bij de budgettering? – Project Sponsor – Project Manager – Project Team – de gever – de beheerser – de besteder /uitgevers – …en de financieel verantwoordelijke directeur/manager, deze doet de controle.

Budgetteren waarom? o Waarom een projectbudget? – De begroting biedt de project sponsor (opdrachtgever) een schatting wat het project gaat kosten. – Het budget helpt bij het beheer en geeft informatie over de kosten / baten. – Het budget wordt gebruikt om het project financieel op schema te houden.

Budgetteren waarom? o Wat is een projectbudget? – Het projectbudget is een gedetailleerde raming van alle kosten die nodig zijn om taken uit te voeren ten behoeve van het project. – Het specificeert kosten voor personeel/arbeid, materialen inkoop, lopende operationele kosten en andere directe kosten, zoals reis of training.

Budgetteren • Mensen x tijd • • • • Salaris/uurtarief Bonus/commissie Incentives Emolumenten Resources: welke ? • Training, instructie • Externe consultants, recruitment • Juridische kosten/belastingen/vergunningen/ver zekeringen • Inkoop services/leasekosten • ICT/software/Telefoon • Reis/verblijfkosten • Kantoorkosten/huisvesting/ abonnementen • Marketing, communicatie, website

Soorten budgettering o o o o o o Taakstellend budgetteren Fixed budget (vast bedrag) Zero based budgetting Voortschrijdend budget (groeiend) Vaste kosten per taak Variabele kosten per taak

Risico’s o Verschil: risico’s, problemen en mislukkingen o Risico : kans x gevolg = schade o Problemen : mensen en zaken = vertraging o Mislukking : ++++ - ++++ = -/-

Risico’s (in €) • Grootte van het Risico = Kans x Gevolg (R=K x G) • Risico = gevaar voor schade door een onzekere gebeurtenis. • Kans = Kans dat het optreedt: 0-100% • Gevolg = Schade voor het project: impact/effect Grote kans is ≠ een groot risico Kleine kans > kan groot gevolg hebben en dus groot risico.

Risicoanalyse o Interne risico’s – Alle interne factoren die een bedreiging kunnen zijn – Mensen, middelen, tijd o Externe risico’s – Alle externe factoren die een bedreiging kunnen zijn – Mensen, middelen, tijd Financieel maken van reeds geïnventariseerde risico’s

Risicoanalyse stap 1 (Inventarisatie) o Risico inventarisatie en evaluatie (Ri&E) – Omvang, scope, planning – Mensen, middelen, organisatie – Externe invloeden o Door… – Brainstorming – Checklist – Scenario’s ontwikkelen, modellen – Ervaringen projectleden

Risicoanalyse stap 1 (Inventarisatie) o Risico inventarisatie en evaluatie (Ri&E) – Omvang, scope, planning – Mensen, middelen, organisatie – Externe invloeden o Door… – Brainstorming – Checklist – Scenario’s ontwikkelen, modellen – Ervaringen projectleden

Risicoanalyse stap 1 (Inventarisatie) o Methode 1 : visgraat model

Risicoanalyse stap 1 (Inventarisatie) o Methode 2 checklist (blz. 75 / 76 boek) – Projectomvang – Projectplanning – Markt – Materiaal – Faciliteiten / gereedschappen – Mensen – Organisatie – Externe invloeden

Risicoanalyse stap 2 : Analyse o Analyseer de risico’s – Breng (de oorzaken van) de risico’s in kaart – Maak alle risico’s financieel! Formule : R = K x G o Door… – Schatting van de kans maken – Schatting van het gevolg (schade) maken – Prioriteer de risico’s in volgorde van impact/belang

Risicoanalyse stap 3 Formuleer maatregelen o Formuleer maatregelen – Preventief (omzeilen) – Regressief (verminderen) – Overdragen (outsourcen activiteiten) – Acceptatie (aanvaarden risico’s) o Door… – Aan de hand van de prioriteitsrisico’s stel je maatregelen en kostenconsequenties op

Opdracht Maak de toets van sessie 2, te vinden in de sessiemap 2

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sessie 2: Geld, prm, projectmanagement - Education

1. Sessie 2: Geld Inhoud, wat ga je leren deze sessieo Risico beheersing o Begroting en budget o Financiële planning. 2. Begroting vs budget o ...
Read more

Sessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRM - Education

Sessie 2: Geld, prm, projectmanagement 2 geld blue, prm, projectmanagement, mo Sessie 4: Kwaliteit, projectmanagement, PRM Sessie 4: Kwaliteit, ...
Read more

PM – Wikipedia

... grafische Benutzeroberfläche unter OS/2; Pressemitteilung; Produktionsmanagement; Projektmanagement; ... pro memoria, zur Erinnerung;
Read more

Musikinstrumente bei session

session pro; Karriere; Presse; Service; Service-Paket; ... No.2 Clean Boost ... wie z.B. 33-Tage-Geld-zurück-Garantie, ...
Read more

DIN 69901 – Wikipedia

DIN 69901; Bereich: Projektwirtschaft: Titel: Projektmanagement: Kurzbeschreibung: Grundlagen, Prozesse, Prozessmodell, Methoden, Daten, Datenmodell, Begriffe
Read more

opencampus | Projektmanagement Sessions - opencampus

Ohne Projektmanagement geht garnix. ... ECTS: 2,5; SWS: ... erfahrt ihr in den Projektmanagement Sessions. ...
Read more

Pro2 - Blockheizkraftwerke, BHKW, Biogas, Fackelanlagen ...

Pro2 ist Ihr Premium-Systempartner für dezentrale Energietechnik und Bioenergie ... Pro2-Anlagen versorgen weltweit Menschen und Maschinen mit Energie.
Read more

Prince 2 - Redirecting to https://www.prince2.com/uk

Redirecting to https://www.prince2.com/usa.
Read more