Sessie 1: Project, projectmanagement van A-Z, PRM

50 %
50 %
Information about Sessie 1: Project, projectmanagement van A-Z, PRM
Education

Published on February 18, 2014

Author: meesterprikkebeen96

Source: slideshare.net

Description

Sessie 1: project, projectmanagement van A tot Z, PRM

Sessie 1: Project van begin tot eind Inhoud: oWerken in een projectstructuur oFasen in een project oTussenresultaten oBeheer aspecten : GOKIT

Van begin tot eind o o o o 6 – Fasen, (of 3 fasen) Beheer aspecten : GOKIT Risisco’s Stoppen BLZ 25 : boek projectmanagement

Wat is een project? o Project management Tijdelijke samenwerking van een aantal mensen meestal uit verschillende vakgebieden - om binnen een vastgestelde tijd - een vooraf gesteld doel te bereiken - met een vastgesteld budget.

Wanneer een project? Voordelen Nadelen o o o o o o o o o o o Éénmalige werkzaamheden Opdrachtgever Plan van aanpak Fases Projectgroep/leden Resultaatgericht Leerzaam Kost tijd/geld Kost menskracht Ingewikkeld ‘Buiten’ de dagelijkse orde

Van improvisatie naar routine Improvisatie Projectmatig Routine/standaard

Verschillende werkzaamheden o Improvisatiewerkzaamheden: Adhoc, impulsief, reactief o Projectwerkzaamheden: Eenmalig, tijdelijk, voorspelbaar o Routine werkzaamheden: Volgen van gebaande paden, procedures

Projectmatig werken o Prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare, prepare! o Goede voorbereiding is ¾ van het werk o Bekijk de volgende film en schat hoeveel tijd in de film aan voorbereidingen wordt besteed !

Fases 3 of 6 Meest eenvoudige vorm van een (klein) project: 3 fasen! Voorbereiding Realisatie Nazorg

Fases 3 of 6 Standaard fasen opdeling bij een projectmatige aanpak : 6 fasen! Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg

Op te leveren producten bij 6 fasen Projectvoorstel < Initiatief Plan van Aanpak < Definitie Ontwerp < Ontwerp Detail ontwerp < Projectopbrengst < Overdracht < Voorbereiding Realisatie Nazorg

Tussenresultaten per fase o Alle fasen kennen een uitkomst; welke afzonderlijke resultaten/producten moeten er opgeleverd worden! o Verzameling van tussenproducten kan het projectresultaat zijn, maar kunnen ook de stappen zijn naar het projectresultaat zijn. o Milestone = punt dat bereikt moet worden om verder te gaan.

Initiatief fase Tussenresultaat projectvoorstel o Ideeën genereren o Goedkeuring opdrachtgever o Aanstellen projectleider o Inschatting van de impact van het project o Schrijven projectvoorstel Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg

Definitie fase Tussenresultaat Plan van Aanpak o Intakegesprek o Samenstellen projectteam o Programma van Eisen (PvE) o Plannen project o Schrijven Plan van Aanpak Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding o Goedkeuren PvA o Kick-off vergadering Realisatie Nazorg

Ontwerp fase Tussenresultaat Ontwerp o Hoe gaan we het project uitvoeren Initiatief o Wat zal er opgeleverd worden o Ontwerp moet voldoende informatie bevatten voor alle project medewerkers Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg

Voorbereiding fase Tussenresultaat detail ontwerp o Van ontwerp naar details o Engineering Initiatief o Logistieke voorbereiding Definitie o Afspraken met leveranciers Ontwerp o Van begroting naar budget Voorbereiding Realisatie Nazorg

projectresultaat Tussenresultaat realisatie Realisatie fase o Uitvoeren activiteiten o Overleggen stakeholders Initiatief Definitie o Planning bewaken o Bewaken middelen Ontwerp Voorbereiding o Controleren kwaliteit o Opleveren projectresultaat Realisatie Nazorg

Nazorg fase Tussenresultaat overdracht o Overdracht gebruikers Initiatief Definitie o Evalueren project Ontwerp o Feestelijk beëindigen o Projectleden reintegratie Voorbereiding Realisatie Nazorg

TGKIO of GOKIT Tijd Organisatie Geld Project Informatie Kwaliteit

Beheer aspecten v/e project : GOKIT Het projectmanagement richt het project in rondom de aspecten: o o o o o Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd

Beheeraspecten van een project o o o o o o Bewaking projectbudget Overleggen Organiseren Bewaking kwaliteit Verspreiding informatie Aanpassen planning (G) (I-O) (O) (K) (I) (T)

Het gaat fout, mislukt… • • • • • • • • Onjuiste planning Te optimistische planning Planning niet bijhouden Start te laat metactiviteit Onvoldoende bekwaam ‘Andere’ zaken Te ‘mooi’ willen maken Onvoldoende betrokkenheid • Kleine vertragingen worden één grote • Te late leveringen • Geen tijd voor herstellen/reparatie • ‘Gap’ tussen voorbereiding en afwerking • Calamiteiten • Onduidelijk doel • Definitiewijzigingen • Veranderende omgeving • Renteverliezen • Enz, enz, enz.

Stoppen ? o Stoppen kan altijd/moet altijd kunnen wanneer de projectopbrengst ontoereikend is ! o Kosten versus baten analyse

Opdracht Maak de toets van sessie 1, te vinden in de sessiemap 1

Add a comment

Related presentations

Related pages

ProjectManagement.com - Home

... project plans, ... Project Management Institute ... Elevator Pitch for Project Management (Part 1) by Alain Soulie November 23, ...
Read more

ProjectWizards - PM Software for Mac OS X and iOS - Merlin ...

ProjectWizards presents Merlin Project, ... Apple, Macbook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Pro, the Apple logo, iPad, iPad Pro, ...
Read more

PMI | Project Management Institute

Join PMI and gain unlimited access to a world of content and community on ProjectManagement.com. ... Compare project ... © Project Management Institute ...
Read more

OpenProject.org - Open source project collaboration software

OpenProject is free and open source software for project management with a wide set of features and plugins and an active international community.
Read more

Comparison of project management software - Wikipedia, the ...

Software Collaborative software Issue tracking system Scheduling Project Portfolio Management Resource Management Document Management Workflow system
Read more

Home | Projectlibre

ProjectLibre was awarded ... ProjectLibre is the open source replacement of Microsoft Project! InfoWorld awarded ProjectLibre "Best of Open Source ...
Read more

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG - ECE

Project development; Project management; Marketing and sales; Leasing; Refurbishment; Center management; Master planning; ... ECE Projektmanagement G.m.b.H ...
Read more