Serviciul de rond - program

50 %
50 %
Information about Serviciul de rond - program

Published on May 30, 2016

Author: PompieriiRomni

Source: slideshare.net

1. SC............................................................SRL APROB Director general ............................................ PROGRAM SERVICIULUI DE ROND pentru respectarea prevederilor legale in domeniul situatilor de urgență Sectorul de verificat Sarcini de urmarit pe timpul rondului Mod de solutionare Hala productie, schimbul I (ora 10.00 -12.00) - existenta si starea mijloacelor de prima interventie: stingatoare, hidranti interiori si exteriori; - starea căilor de acces și evacuare, a usilor de evacuare, a usilor rezistente la foc, butoane de alarmare si a iluminatului de siguranta de evacuare ; - respectarea regulior privind fumatul; - starea instalațíilor de prevenire si avertizare a incendiilor; - existenta planurilor de evacuare; - existenta permisului de lucru cu focul acolo unde este cazul; - starea instalatiilor electrice (control vizual); - curațenia la locul de munca; - existenta materialelor periculoase, produse petroliere si explozibil, etc. - orice neregula constatata pe timpul activitatii se va consemna in registru de rond; - neregulile constatate se vor aduce la cunostinta sefului care ia dat sarcini pentru solutionarea acestora daca nu s-au rezolvat sau conduceri unitatii. Nota: rondul se va executa 2 ore /zi

Add a comment