Series & parallel connection

83 %
17 %
Information about Series & parallel connection
Education

Published on March 12, 2014

Author: danielmstamaria

Source: slideshare.net

Demonstration Lesson in Livelihood Education Mr. Joselito P. Pangilinan Demonstration Teacher Division of City Schools FRANCISCO BENITEZ ELEMENTARY SCHOOL Manila

Division of City Schools F. BENITEZ ELEMENTARY SCHOOL Manila February 13, 2009 1:30 PM

Mr. Carlos Guifaya

Mrs. Amy T. Meana

Ang Bayan ko’y tanging ikaw

Pilipinas kong Mahal

Ang puso ko at buhay man Sa iyo ibibigay

Tungkulin ko’y gagampanan na lagi kang paglingkuran

Ang laya mo’y babatayan

Pilipinas kong hirang

Mrs. NIEVES O. BOCO Principal IV

Division of City Schools F. BENITEZ ELEMENTARY SCHOOL Manila February 13, 2009 1:30 PM

Mrs. SALLY ENRIQUEZ

EDUCATION • Alumni of TUP • A Mechanical Technology Majored • Finished his MA in Elementary Education Academic Units at PNU

PROFESSION • Former High School Teacher at Arellano HS • 4 years at F. Benitez Elementary School • ICT coordinator in HELE

VOLUNTEERISM • Volunteer of Scouting • Troop Leader of FBES Scouting Center

FAMILY LIFE A good Husband with 3 sons

Demonstration Lesson in Livelihood Education Mr. Joselito P. Pangilinan Demonstration Teacher Division of City Schools FRANCISCO BENITEZ ELEMENTARY SCHOOL Manila

(Pangkatang gawain) Piliin ang titik ng tamang sagot

1. Ang kidlat ay isang uri ng elektrisidad na likha ng ______. • A. Magnetismo • B. Kemikal • C. Induction • D. Friction

ALAM MO BA? Si BENJAMIN FRANKLIN ay nakatuklas na mayroong kuryente sa kidlat

2. Gaano kalakas ang boltahe na dumadaloy sa linya ng kuryente sa ating bahay? • A. 220v • B. 1.5v • C. 110v • D. 3v

Sa Pilipinas, ang standard na lakas ng boltahe ay 220. Sa mga appliances na may 110v, Huwag kalimutang gumamit ng TRANSFORMERS

• A. Elektrisidad • B. Magnetismo • C. Elemento • D. Boltahe 3. Ang daloy ng elektron sa alambreng pang-elektrisidad ay tinaguriang ______.

ALAM MO BA? Ang isang Meterman ng MERALCO ay pumupunta sa mga tahanan upang basahin ang metro minsan sa isang buwan.

4. Ang dapat gawin sa pinagdugtong na kawad ng kuryente ay balutan ng_______. • A. Masking tape • B. Scotch tape • C. Electrical tape • D. Tela

C. ELECTRICAL TAPE ALAM MO BA? Ang Electric Tape ay tinatawag ding “FRICTION TAPE”

5. Ang daluyan ng kuryente sa sirkito ay ang ________. A. Switch B. Bombilya C. Kawad D. Selula

C. KAWAD ALAM MO BA? Malakas ang resistensiya kung mahaba ang kawad at mahina ang resistensya kung malaki ang kawad

Balik - Aral: Pangkatang Gawain: Bahagi ng Serkito (“Puzzle Game”) ROUND ROBIN

U L B B 1. SAGOT:

I E W R 2.

Sw I T C H 3

S O U R C E 4.

Ang mga Bahagi ng Sirkito ay: 1. WIRE 2. SOURCE 3. SWITCH 4. LOAD

ITO AY PINAG-ARALAN DIN NINYO SA SCIENCE, ANONG BA ANG MGA ITO? Ano ang mga ito?

PAGHAHAMBING NG SERKITONG SERIES AT PARALLEL For All

SULIRANIN: 1 Ano ang pagkakaiba ng sirkitong “series at parallel”? 2. `Paano ang paraan ng pagkakabit ng sirkitong series at parallel? 3. Paano naisasagawa ng may pag-iingat ang sirkitong series at parallel?

PAGHAHAMBING NG SERKITONG SERIES AT PARALLEL A. Paghahambing sa pamamagitan ng “circuit diagram”. SERIES PARRALLEL ISA LANG ANG DALUYAN NG KURYENTE SA SIRKITO HIGIT SA ISA ANG DAANAN NG DALOY NG KURYENTE

TULAD NG MGA SASAKYAN SA KALYE KATULAD NG TUBIG SA HOSE PINAKASIMPLENG MODELO NG SIRKITONG SERIES AT PARALLEL

B. PAGHAHAMBING SA” PAMAMAGITAN NG “ELECTRICAL SIMULATOR

C. Paghahambing ng sirkitong “series at parallel” sa pamamagitan ng pagbubuo, pagpapakita at pagpapaliwanag ng kanilang katangian.(“Windows Movie Maker”)

SERKITONG SERIES SERKITONG PARALLEL PAGHAHAMBING NG SERKITONG SERIES AT PARALLEL ISA LANG ANG DALUYAN NG KURYENTE NABABAWASAN ANG LIWANAG NG ILAW KAPAG NADARAGDAGAN NG ILAW HINDI NAGBABAGO ANG LIWANAG NG ILAW KAHIT DAGDAGAN NG BOMBILYA KUNG MAPUNDI O DI GUMANA ANG ISANG ILAW GAGANA PA RIN ANG IBANG ILAW HIGIT SA ISA ANG DINADALUYAN NG KURYENTE KUNG MAPUNDI O DI GUMANA ANG ISANG ILAW HINDI NA RIN GAGANA ANG IBA PANG ILAW

Ano ang inyong natutunan sa araw na ito?

PAGTATAYA Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. SA SERKITONG SERIES NA MAY DALAWANG BUMBILYA, KUNG ANG ISANG BUMBILYA AY MAPUNDI, ANO ANG MANGYAYARI SA ISA?  A. Hindi sisindi  B. Mas liliwanag  C. Walang magiging pagbabago  D. Di gaanong maliwanang ang bumbilya

2. ANG KURYENTE SA ISANG SERKITONG PARALLEL AY  A. Isisa lamang ang daan na pagdadaluyan  B. May higit sa isa ang daraanan ng pagdaloy  C. Dadaloy lamang kung bukas ang serkito  D. ang A at C ay parehong tama

3. ANONG URI NG SERKITO ANG NASA LARAWAN?  A. Series  B. Parallel  C. Series at paralle  D. Wala sa nabanggit

4. ALIN SA MGA SUMUSUNOD ANG NAGPAPAKITA NG SERKITONG SERIES? A B C D

5. ANG MGA SERKITO SA BAHAY AY NAKALINYA NG PARALLEL SAPAGKAT __  A. Gumagana ang iba pang appliances kahit tanggalin o masira ang isa sa mga ito.  B. Kaunti lamang na kawad ang kailangan para maglinya ng serkitong parallel  C. Ang serkitong parallel ay mas ligtas gamitin  D. Mas mababa ang binabayaran sa kuryente

1. SA SERKITONG SERIES NA MAY DALAWANG BUMBILYA, KUNG ANG ISANG BUMBILYA AY MAPUNDI, ANO ANG MANGYAYARI SA ISA?  A. Hindi sisindi  B. Mas liliwanag  C. Walang magiging pagbabago  D. Di gaanong maliwanang ang bumbilya

A. Hindi sisindi SAGOT:

2. ANG KURYENTE SA ISANG SERKITONG PARALLEL AY _____  A. Iisa lamang ang daan na pagdadaluyan  B. May higit sa isa ang daraanan ng pagdaloy  C. Dadaloy lamang kung bukas ang serkito  D. ang A at C ay parehong tama

B. May higit sa isa ang daraanan ng pagdaloy SAGOT:

3. ANONG URI NG SERKITO ANG NASA LARAWAN?  A. Series  B. Parallel  C. Series at paralle  D. Wala sa nabanggit

A. Series SAGOT

4. ALIN SA MGA SUMUSUNOD ANG NAGPAPAKITA NG SERKITONG SERIES? A B C D

SAGOT: C.

5. ANG MGA SERKITO SA BAHAY AY NAKALINYA NG PARALLEL SAPAGKAT __  A. Gumagana ang iba pang appliances kahit tanggalin o masira ang isa sa mga ito.  B. Kaunti lamang na kawad ang kailangan para maglinya ng serkitong parallel  C. Ang serkitong parallel ay mas ligtas gamitin  D. Mas mababa ang binabayaran sa kuryente

 A. Gumagana ang iba pang appliances kahit tanggalin o masira ang isa sa mga ito. SAGOT:

FREQUENCY OF SCORES 5 0.00 4 0.00 3 0.00 2 0.00 1 0.00 0 0.00 Total 0 0.00 0.00 0.50 1.00 5 4 3 2 1 frequncyof scores

PAGGAWA: PANGKATANG GAWAIN PAGBUO AT PAGHAHAMBING NG SIRKITONG SERIES AT PARRALLEL

RUBRICS SA PAGHAHAMBING NG GINAWANG SERIES AT PARRALLEL CIRCUIT Kriterya 1 3 5 1.PAGHAHAMBING Hindi nakapaghambing ng wasto at maayos May ilang tamang sagot sa paghahambing Nakapaghambing ng walang sa mga gawain 2.PAGGAWA Karamihan sa mga hakbang ay hindi nasunod Ilang hakbang ay nasunod Nasunod ang lahat ng hakbang 3.GAWI Di- maingat sa pag- gawa Hindi gaanong nakagawa ng wasto, maayos at may pag- iingat Nakagawa ng wasto, maayos, at may pag- iingat 4.ORAS Hindi nakatapos ng gawain Natapos na sobra ng ilang minute sa takdang oras Natapos sa takdang oras

_____SCORE X 100 HIGHEST POSIBLE SCORE 20=100 15=75 10=50 5=25 19=95 14=70 9=45 4=20 18=90 13=65 8=40 3=15 17=85 12=60 7=35 2=10 16=80 11=55 6=30 1=5

PAG-IINGAT SA KURYENTE Gumamit ng mga kasangkapang may maaayos na insulasyon. Huwag humawak sa mga kasangkapang de- kuryente kung basa ang kamay. Balutan ang mga dugtungan ng kawad ng electrical tape upang maiwasan ang short circuit. Ipaalam sa guro kung gagamit ng kasangkapang pang-electrikal

Suriin muna ang mga kasangkapan at kagamitan kung nasa maayos na kundisyon, kung may sira sabihin sa guro at huwag gamitin. Pag-aralan ang wastong hakbang sa paggawa at laging ipaalam sa guro ang anumang gawaing sisimulan.  Bago magsimulang gumawa sa sirkito, ibaba o patayin muna ang main switch. Ipasuri muna sa guro ang ginawang proyekto bago ito subukin o gamitin.

MGA DAPAT TANDAAN SA PAGGAWA: Ikaw ay baguhan at kulang pa sa kaalaman huwag mag-ekperimento sa elektrisidad. Ingatan ang iyong sarili, laging isaalang- alang ang pag-iingat sa anumang gawain. Ang pag-ingat ay mas mabuti kaysa sa santambak na gamot na panlunas. Babala!!! Ang kawalang ingat sa Elektrisidad ay mapanganib.

RUBRICS SA PAGHAHAMBING NG GINAWANG SERIES AT PARRALLEL CIRCUIT PANGKAT I PANGKAT III Kriterya 1 3 5 Kriterya 1 3 5 1.PAGHAHAMBING 1.PAGHAHAMBING 2.PAG-GAWA 2.PAG-GAWA 3.GAWI 3.GAWI 4.ORAS 4.ORAS 0 0 0 PANGKAT II PANGKAT IV Kriterya 1 3 5 Kriterya 1 3 5 1.PAGHAHAMBING 1.PAGHAHAMBING 2.PAG-GAWA 2.PAG-GAWA 3.GAWI 3.GAWI 4.ORAS 4.ORAS 0 0 0

Takdang Aralin: Paksa: Pagtitipid ng Kuryente: Paano tayo makatitipid ng kuryente? Sanggunian: Millare, Romeo M. Edukasyong Pangkabuhayan, Sa Gawaing Pang- Industriya at Elementaryang Pagsasaka. Wishing Star: Manila, 2008, d. 113-116 Belen, Hermohenes F. Philippine Creative Handicrafts Philiinppe Educ. Company: Manila, pg 212-229 C. Sauco, et al; Sining Praktikal At Teknolohiya JMC Press Inc. d. 35-55

Add a comment

Related presentations

Related pages

Series and parallel circuits - Wikipedia, the free ...

Components of an electrical circuit or electronic circuit can be connected in many different ways. The two simplest of these are called series and parallel ...
Read more

Electronics Club - Series and Parallel Connections

The terms series circuit and parallel circuit are sometimes used, but only the simplest of circuits are entirely one type or the other. It is better to ...
Read more

Two Types of Connections - The Physics Classroom

Two Types of Connections; Series Circuits; ... Quite obviously, the appliances in the kitchen are not connected in series. Exploring Parallel Connections.
Read more

What are “Series” and “Parallel” Circuits ...

The basic idea of a “series” connection is that components are connected end-to-end in a line to ... What are “Series” and “Parallel” Circuits ...
Read more

BU-302: Series and Parallel Battery Configurations

BU-302: Series and Parallel Battery Configurations. Learn how to arrange batteries to increase voltage or gain higher load currents. Battery packs achieve ...
Read more

Series and Parallel Circuits - Electronics – Online ...

Series and Parallel Circuits How to Simplify to Find Total Resistance, ... •A series circuit has one shared connection point between components.
Read more

Resistors in Series and Parallel - Resistor Combinations

Electronics Tutorial about Resistors in Series and Parallel Circuits, Connecting Resistors in Parallel and Series Combinations and Resistor Networks
Read more

Series and Parallel Circuits - YouTube

Mr. Andersen contrasts series and parallel electrical circuits. A simulation is used to visualize electron flow through both circuit types ...
Read more

Series-parallel partial order - Wikipedia, the free ...

In order-theoretic mathematics, a series-parallel partial order is a partially ordered set built up from smaller series-parallel partial orders by two ...
Read more

Series and Parallel Connection of Diodes and Thyristors ...

Parallel connection of thyristors In parallel thyristor circuit arrangements, homogenous current distribution is required from the moment of firing and ...
Read more