Sentjur 9.11.2006

50 %
50 %
Information about Sentjur 9.11.2006

Published on October 13, 2007

Author: acerin

Source: slideshare.net

Šentjur, 11. november 2006 “Tudi jaz zmorem voditi!” Skavtski voditelj »Vodenje je ključ do uspeha – toda vodenje je težko definirati in voditelje je težko najti.” Lord Robert Baden - Powell

Cilji • Spodbuditi skavtinje in skavte v ZBOKSS k prevzemanju odgovornosti za vodenje (v bratovščini, v ZBOKSS) • Osvojiti nekaj veščin vodenja – poudarek na poverjanju.

Lord Robert Baden – Powel: »Skavtski zakoni so temelj na katerem počiva celoten sistem skavtskega treninga.«

Lord Robert Baden – Powel: “Velikokrat sem rekel ... • ... da je lahko vsak tepec komandant in • treniran človek lahko pogosto postane predavatelj; • toda voditelj je ... • ... bolj podoben pesniku – ki se rodi, ne pa ustvari“.

Lord Robert Baden – Powel: “Štiri pomembne stvari iščemo v voditelju: • Imeti mora iskreno vero in zaupanje v pravičnost svojih načel. • Imeti mora živahno in odločno osebnost, ter je naklonjen in prijateljsko razumevajoč do svojih sledilcev. • Imeti mora zaupanje vase, da ve kaj dela. • Kar govori, mora tudi sam delati.”

Značilnosti uspešnih vodij • Neprestano se učijo • Znanje in spretnosti • Stalna radovednost • Usmerjeni so v služenje • Življenje kot poslanstvo • Izžarevajo energijo • Veselje, zadovoljstvo, sreča

Značilnosti uspešnih vodij • Verjamejo v ljudi • V ljudeh vidijo skrite potenciale • Ustvarjajo okolje za rast ljudi • Živijo v ravnovesju • Telo, um, čustva, odnos z Bogom • Življenje vidijo kot pustolovščino • Pogumno raziskujejo nova okolja • Fleksibilno se prilagajajo novim razmeram • Vstopajo v odnose z drugimi ljudmi

Značilnosti uspešnih vodij • Iščejo priložnosti za sinergijo • 1 + 1 = 3 ali 10 ali 1000 • Gradijo na lastnih odlikah, svoje slabosti dopolnjujejo z odlikami drugih. • Zlahka poverjajo odgovornost • Prenavljajo se • Telo, um, odnosi, čustva, duhovno življenje

Tri ravni delovanja voditelja Proizvajanje Upravljanje Vodenje

Proizvajanje Proizvajanje • Delanje stvari, ki so potrebne za “proizvodnjo” želenih rezultatov • Ne delaj kar ljudje : • že opravljajo, • bi morali opravljati, • bi lahko opravljali, • bi se lahko naučili opravljati. • Skavti?

Upravljanje Upravljanje • Delovanje z ljudmi znotraj sistemov: • komunikacija, • odločanje, • razmišljanje o izboljšavah. • Spreminjanje sistemov • Postavljanje sistemov • Upravljanje z viri • Skavti?

Vodenje Vodenje • Zagotavljanje vizije • Delanje pravih stvari • Skavti? Vodenje – upravljanje: “Vodenje je delanje pravih stvari, upravljanje je pravilno delanje teh stvari.”

Premik voditelja Upravljanje Proizvajanje Vodenje Upravljanje Proizvajanje Vodenje

Poverjanje – priložnost za rast • Kdo raste? • Delno – Odgovornost: še vedno na vodji. – “Pojdi po to, stori to, in povej ko bo končano”. • Popolno – Prenos odgovornosti za rezultate! – Velik vložek časa, rezultati po daljšem času. – Potrpežljivost : “Lažje bi sam naredil ...”

1. Želeni rezultati (Kaj?) • Kakšen je končni cilj naloge? • Rezultati (vizualizirati!) – Jasen opis rezultatov, ne metod! • Kako kakovostno naj bo naloga izvršena? • Obojestransko razumevanje končnega rezultata.

2. Osmišljanje naloge (Zakaj?) • Osmišljanje naloge v širokem kontekstu • Pomembnost naloge: ozadja in razlogi • Naloga naj bi izzivalna!

3. Odgovornost (Kdo?) • Kdo je polno odgovoren za izvedbo naloge? • Ravni pobude? – Počakaj na ukaz. – Vprašaj. – Priporoči. – Deluj in takoj poročaj. – Deluj in občasno poročaj. – Deluj samostojno.

4. Smernice (Kako?) • Smernice, ne metode. • Določiti česa se ne sme (kako lahko stvar propade). • Kateri viri so na razpolago (materialni, finančni, tehnični, organizacijski, …)? – Vodja kot vir = pomoč osebju pri težavah! • Dogovor o informiranju vodje med izvedbo naloge.

5. Zaključek naloge (Kdaj?) • Končni rok – Stalna naloga? – Skupaj določiti končni rok (razumno in izzivalno). • Kako bomo vedeli, da je naloga zaključena? – Poročilo – Telefonski klic – E-sporočilo

6. Posledice (Kakšne so posledice?) • Vrednotenje rezultatov: merila, kdaj, kako – POMEMBNO: Razčistiti pričakovanja! • Kaj dobrega ali slabega se bo zgodilo glede na rezultate vrednotenja (npr.: posledice za človeka, za bratovščino)?

“Mehka” pravila za poverjanje • Pokazati zaupanje – Vsi so primerni kandidati za nove naloge! – Dati možnost za razvoj! – Ustvariti si prepričanje v sebi, da je nekdo sposoben opraviti nalogo in to tudi izraziti človeku in ostalim. – V primeru neuspeha dati še eno priložnost!

“Mehka” pravila za poverjanje • Povečati samospoštovanje – Vznemirljive, stimulativne in razumne naloge (vsaj nekaj od tega!). – Pomagati doseči uspeh. – Izraziti veselje nad uspehom. – Nikoli kritika osebnosti, samo kritika dejanj! – “Kritika na štiri oči, pohvala javna!”

“Mehka” pravila za poverjanje • Pridobi si zaupanje – Doslednost: Tvoja dejanja in prepričanja se morajo ujemati. – Nikoli ne izdaj ljudi. • Prevzemi odgovornost za napake, potem se pogovori. – Nikoli ne odstopi kot vodja • Brez malodušnih izjav! – Vedno obljubi samo tisto, kar lahko izpolniš.

“Mehka” pravila za poverjanje • Daj priznanje – Dobro izvršena naloga - priznanje! – Biti previden pri »kolektivnem« priznanju. – Sami si ne štejte zaslug, za nekaj kar so prispevali drugi. – Prenesite pohvale od drugih.

“Mehka” pravila za poverjanje • Upoštevaj proces rasti – Ljudje se učijo in delajo na različne načine, z različnimi metodami in različno hitro. – Ljudje so na različnih stopnjah. – Spodbujaj ljudi k rasti. – Upoštevaj postopnost rasti. – Bodi odprt za dobre ideje in predloge.

“Mehka” pravila za poverjanje • Pričakuj in sprejemaj napake – Napake so nujni del procesa poverjanja – Napake kot priložnost za učenje in rast. – Ne dopuščajte ponavljanja istih napak. – Pogovori se kako se v prihodnje izogniti napakam.

Zaključek Upravljanje Proizvajanje Vodenje • Poverjanje = postopen proces. • Naš cilj: – Pomikati se proti upravljanju in vodenju, od proizvajanja rezultatov. – To ljudje pričakujejo od voditelja!

Add a comment

Related pages

Seje Občinskega sveta - mandatno obdobje 2006-2010 ...

Seje Občinskega sveta - mandatno obdobje 2006-2010. ... 9.11.2006; Izpostavljamo. Delovna ... (03) 574 34 46, elektronski naslov: obcina.sentjur@sentjur ...
Read more

dato3 zapisnik 1 seje os 9 11 2006 85a

2 V nadaljevanju je predsedujo či predlagal v razpravo in potrditev slede či DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje, ugotovitev navzo čnosti in sklep čnosti ter ...
Read more