Sensor Web and IoT and the role of Geography

67 %
33 %
Information about Sensor Web and IoT and the role of Geography
Technology

Published on February 17, 2014

Author: ErikvanderZee

Source: slideshare.net

Description

Presentation for the Pilot Sensor Web and IoT steering committee at Geonovum on 17 February 2014.

Sensor Web en Internet of Things Stuurgroep 17 februari 2014 Erik van der Zee (Geodan/VU)

Inhoud 1. Introductie Sensorweb en Internet of Things (SWIoT) 2. Rol van Geografie in SWIoT 3. Crowd Sourced Sensing 4. SWIoT Standaarden (OGC/W3C) 5. SWIoT en Security 6. SWIoT en Privacy 7. SWIoT Mogelijke onderwerpen Pilot 8. Tot slot www.geodan.nl

1. Introductie SWIoT

Historie – Sensor netwerken bestaan al heel lang • • • • Procesindustrie (raffinaderijen) Logistiek Surveillance (CCTV) … – Kenmerken • Gesloten netwerken • Gesloten data • Geen standaarden (vendor specific protocols) – Ontwikkelingen • Hardware steeds kleiner (=energy efficient + goedkoop) en (internet) connectivity steeds beter (bandbreedte, stabiliteit, dekking) en goedkoper • Standaarden voor uitwisseling in ontwikkeling (bvb SWE, SSN, ONVIF) www.geodan.nl

Internet of Things (Gartner Hype Cycle) www.geodan.nl

Internet connected smart objects www.geodan.nl

Steeds meer smart objects… www.geodan.nl

Smart Objects… > Smart objects zijn fysieke of virtuele devices met fysieke of virtuele sensors c.q. actuators (bvb een security camera) Hardware Software > > Virtuele sensor = software (API) die via push of pull mechanismen alerts en notificaties stuurt Bijvoorbeld een alert of notificatie als iemand je huis in second life (virtuele wereld, zie www.secondlife.com) binnengaat (alert via de SecondLife API naar bvb je smart phone) www.geodan.nl

Statische en Dynamische Sensing Remote Sensing Static Positions Dynamic Positions In-Situ Sensing www.geodan.nl

Statische en Dynamische Act(uat)ing Remote Acting Static Positions Dynamic Positions In-Situ Acting www.geodan.nl

Sensing  Big Data (event streams) www.geodan.nl

Sensing – Analysing – Acting (1) > Continue loop van sensing, analysing en acting >  Optimalisatie van processen in Smart Environments raw events Sensing Analysis meaningful events Act(uat)ing future events raw events Predicting www.geodan.nl

Sensing – Analysing – Acting (2) > Event Stream Processing (ESP) www.geodan.nl

2. Rol van Geografie in SWIoT

Rol van Geografie Geo IT Information Technology Geography Location Awareness in The IoT Geo-IT in the IoT Information Technology in the IoT Smart Devices www.geodan.nl

> Locatie is een verbindende schakel in het IoT www.geodan.nl

Smart devices on the map… www.geodan.nl

Voorbeeld sense-analyse-act en GEO (1) > Smart afvalverwerking www.geodan.nl

Route optimalisatie 100% 50% 70% 55% 100% 90% 40% www.geodan.nl

Voorbeeld sense-analyse-act en GEO (2) > Smart Parking www.geodan.nl

Voorbeeld sense-analyse-act en GEO (3) > Emergency Response www.geodan.nl

Voorbeeld sense-analyse-act en GEO (4) > Smart Things and Social Media – Social web of things “facebook of things” > Alert als de bak bijna vol en of geleegd wordt www.geodan.nl

IoT Playing Field www.geodan.nl

50+ Use Cases www.geodan.nl

3. Crowd Sourced Sensing

Fukushima > http://japan.failedrobot.com/ www.geodan.nl

Xively (aka Pachube) > > > > Real-time data broker for networked objects and environments Voorbeeld https://xively.com/ (voorheen Pachube) Verzamelt en distribueert data streams van sensors Kan ook alerts, notificaties en processen sturen (actuating) www.geodan.nl

Geluidsnet > Meting geluidsbelasting rondom Schiphol www.geodan.nl

Air Quality Egg > http://airqualityegg.com/ www.geodan.nl

4. Standaarden

OGC SWE Standaarden > SWE standaarden overzicht > http://www.opengeospatial.org/og c/markets-technologies/swe OWS Demonstraties (gebruik van SWE standaarden) http://www.opengeospatial.org/pr ojects/initiatives/ows-5 www.geodan.nl

W3C > Semantic Sensor Network (SSN) > http://www.w3.org/2005/Incubator/ssn/wiki/Se mantic_Sensor_Net_Ontology > Relatie met PiLOD Geonovum! www.geodan.nl

5. Security

Security > Hacking scenarios (manipulatie van sensors, actuators en event streams) www.geodan.nl

6. Privacy

Privacy (NRC zaterdag 15 februari 2014) www.geodan.nl

Statements… www.geodan.nl

Privacy > Gevoel bespied te worden door de overheid (controlestaat)… www.geodan.nl

7. Mogelijke onderwerpen voor de Pilot… …

Mogelijke onderwerpen voor de Pilot > Gerelateerd aan Pilot Use Cases of breder… – Standaardisatie (technisch + semantisch) • Bijvoorbeeld NL Profiel voor SOS en SPS • Praktische toepassing van OGC en W3C standaarden – – – – – Sensor Catalog (metadata, vindbaarheid) Open Sensor Data Semantic Sensor Web Educatie en Onderzoek Uitwisselen praktijkervaringen • Uitwisseling ervaringen op gebied van power supply (bvb batterijverbruik), internet connectivity (bvb in afgelegen gebieden), etc. www.geodan.nl

8. Tot Slot…

Tot slot… > 3D Pilot + LOD Pilot + SWIoT Pilot = SimCity www.geodan.nl

Einde Tijd voor vragen en discussie

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

CITIZENS AS SENSORS: THE WORLD OF VOLUNTEERED GEOGRAPHY

CITIZENS AS SENSORS: THE WORLD OF VOLUNTEERED GEOGRAPHY ... science and the role of the amateur in geographic observation. ...
Read more

Importance of the spatial data and the sensor web in the ...

The sensor web is a type of sensor ... Volunteered Geographic ... of the Mobile and Social Web, and the roles these domains can play in ...
Read more

Integrating Live Sensors and Simulation Models in Spatial ...

Integrating Live Sensors and Simulation Models in ... The computational viewpoint shows the central role of web services ... Geographic Markup ...
Read more

Future of IoT Market (Internet of Things) Reviewed in 2014 ...

... Industrial, Automotive & Transportation, Agriculture) & Geography ... a crucial role in ... impact on IoT evolution are IPV6, sensor ...
Read more

The Role of Volunteered Geographic Information in a ...

... the growth of volunteered geographic information (VGI) Web ... role in ensuring ... Sensors: The World of Volunteered Geography," which is ...
Read more

Broadcasting in Sensor Networks: The Role of Local Information

Broadcasting in Sensor Networks: The Role of Local Information ... no geographic or state ... Use of this web site signifies your agreement to the ...
Read more

An Unexpected Capital for the Internet of Things

Dublin finds itself leapfrogging the ... Whether defined by ubiquitous sensors, ... National Geographic's Your Shot community created vibrant ...
Read more

Sensor Web for River Water Pollution Monitoring and Alert ...

Sensor Web, on the other hand is ... Their role is to collect data from sensors, ... L., 2008, “Sensor Web for river water pollution detection”, ...
Read more

Workshop on the Web of Things - 25-26 June 2014

W3C Workshop on the Web of Things ... using a single Uri for the identification of an IOT sensor, ... and the Web of Things plays the same role for the IoT.
Read more