Seminar 29-11-2013 Procesgestuurde osteoporose zorg

50 %
50 %
Information about Seminar 29-11-2013 Procesgestuurde osteoporose zorg
Health & Medicine

Published on March 10, 2014

Author: stichtingiwo

Source: slideshare.net

Description

Procesgestuurde osteoporosezorg

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Procesgestuurde osteoporose zorg ervaringen uit de praktijk Osteoporosedag der Hoge landen, Zwolle 29-11-2013 Ellis Folbert, verpleegkundig specialist traumatologie

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Procesgestuurde osteoporose zorg ervaringen uit de praktijk Osteoporosedag der Hoge landen, Zwolle 29-11-2013 Ellis Folbert, verpleegkundig specialist traumatologie

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Introductie • Gemiddeld 86.000 patiënten van 50 jr. en ouder per jaar botbreuk. • Kans op botontkalking stijgt met leeftijd, comorbiditeit en valrisico.

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Bron: richtlijn osteoporose, CBO, 2011 * Bij toename leeftijd “Osteoporotische” fracturen per jaar in Nederland >86.000 per jaar fractuurtype aantal per jaar fracturen p. jaar vrouwen > 50 jr heup 18.000 2-28 per 1000* wervel 15.970 7 per 1000 pols 12.114 6 per 1000 overige 40.221 15 per 1000

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Incidentie heupfracturen en effect vergrijzing Toename heupfracturen • 2005-2025 toename met 40.4% Bron: Nationaal kompas Volksgezondheid RIVM 2010

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Nog meer cijfers… Fractuur en 50jr. en ouder; • 10% botdichtheidsmeting en start osteoporose medicatie. • Bewijs voor verhoogd risico op volgende fractuur. 1e jaar 6.5%, 2e jaar 10.8%** * 3e Herzien richtlijn osteoporose, 2011 ** vHelden, Osteop. Int, 2006

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo ZGT F&O poli Sinds 2004: • 1e F&O poli opgericht door traumachirurg Hegeman in UMCG, daarna in ZGT • 50 jr. en ouder + fractuur = F&O poli • Echter 50% van de patiënten komt niet: reden?

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Redenen om niet te verschijnen… • Immobiliteit • “Hoge leeftijd, behandeling heeft geen nut” • Niet geïnteresseerd • Gebruik van veel medicatie voor diverse ziektes. • Reeds onder behandeling/ al gescreend • Patiënten na heupfractuur bezoeken significant minder F&O itt. andere fractuur typen • Overleden wv. merendeel heupfractuur patiënt Eekman et al, Osteop Int,2013

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Analyse patiëntenstromen ZGT • +/- 200 patiënten van 50 jr of > per maand met fractuur • Verhouding 1:2, klinisch vs poli-behandeling • Leeftijd 50-69 jr. 40% • Leeftijd 70 jr. en ouder 60%

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Analyse SEH als startpunt osteozorg • Inclusie • Wie-doet-wat-wanneer? • Patiëntencommunicatie/ -materialen • Afsprakensysteem • Verbinding kliniek; specifiek zorgvraag oudere patiënt • F&O poli- DXA-planning röntgen

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Ontwikkeling organisatie naar procesgestuurde zorg • Marktwerking; noodzaak tot kritische kijk op inzet mens en middelen • Oorspronkelijk functionele structuur; gericht op zorgaanbod* * Naar een procesgestuurd ziekenhuis, Nivel. 2008

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Overstap procesgestuurde zorg • Zorgvraag patiënt centraal • Afstemming patiëntenstromen over afdelingen heen • Coördinatie zorgactiviteiten van doelgroep • In ZGT voortgang: RVE Heelkunde; traumatologie procesgestuurd

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Doelgroep; fractuur 50jr en ouder Betrokken afdelingen: per afdeling 1-2 functionarissen aandachtsgebied • SEH • kliniek • polikliniek

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Voorbeeld proces osteoporose bij fractuur

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Patiëntenstromen SEH • Wenst geen osteozorg • Niet opgenomen; 50 jr. >, niet wervelfractuur • Niet opgenomen; 50 jr. >, wervelfractuur • Opname; indien 70jr > gertraumalab

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Praktijkvoorbeeld uit de kliniek • Wie zijn onze patiënten? • Wat is ons doel? • Werkwijze?

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Patiënten karakteristieken • Merendeel heupfractuur • Beperkt/slecht mobiel • 80+ers • Uitgebreide comorbiditeit, polyfarmacie en vaak kwetsbaar • Overige fractuur typen; merendeel vitale ouderen

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo CvGT behandelmodel Doel en werkwijze; • functieverlies te beperken door nadruk op preventie/proactief handelen met MD-behandelteam. • Geriatrische medebehandeling; oa medicatiebeoordeling op valrisico’s en – valanalyse. Evt. valpoli. • Gebruik van klinische paden; efficiënte en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Verbeterpunten osteozorg ZGT o.b.v. procesmonitoring • SEH; info SEH AA en vk team dmv scholing periodiek. • Planning afspraken SEH- poli F&O patiëntvriendelijker; in bewerking. • In kliniek; informatie voorziening patiënten optimaliseren door site ter ondersteuning mondelinge info. • F&O poli; bellen, nadruk op persoonlijke contacten.

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Zinvol of onzin? Osteo onderzoek bij 80+-ers; onzin? Of toch niet?

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Zinnig of onzin? Vit D in het kraanwater net als jodium in brood?

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Zinnig of onzin? Terug in de tijd…gezonde leefstijl promoten.

Chirurgie Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almelo Vragen? m: e.folbert@zgt.nl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Seminar 29-11-2013 Procesgestuurde osteoporose zorg ...

Stichting IWO wil bijdragen aan projecten die tot doel hebben om osteoporose onder de aandacht te brengen van een groter medisch publiek.
Read more

Seminar 14-10-09 - zorg rondom de reanimatie - Documents

Seminar 29-11-2013 Procesgestuurde osteoporose zorg Procesgestuurde osteoporosezorg
Read more

Osteoporosedag der Hoge Landen te Zwolle | Stichting ...

Seminar 29-11-2013 Histomorfometrie Lees meer. Toegevoegd: 10 March 2014. Seminar 29-11-2013 Procesgestuurde osteoporose zorg Lees meer.
Read more

Seminar 15-01-2009 -osteoporose in de geriatrie - Health ...

Seminar 29-11-2013 Procesgestuurde osteoporose zorg Procesgestuurde osteoporosezorg Seminar 26-11-10 - Therapietrouw bij osteoporose Seminar 29 ...
Read more

Massachusetts State Highway 119 | Zoekresultaten op het ...

Het begrip Massachusetts State Highway 119 is ... Seminar 29-11-2013 Procesgestuurde osteoporose zorg. ... procesgestuurde-osteoporose-zorg ...
Read more

Termine und Veranstaltungen | Klinikum rechts der Isar

Seminar Neurologie für die Praxis. 17.02.2016 Biedersteiner Kolloquium: "Pilze und atopisches Ekzem" 25.02.2016 Musik im Klinikum - Konzert für Patienten ...
Read more