Selamlaşma

57 %
43 %
Information about Selamlaşma
Business & Mgmt

Published on February 26, 2014

Author: yesimoktem

Source: slideshare.net

SELAMLAŞMA Yeşim ÖKTEM Protokol Yönetimi

Sosyal yaşamda ve iş ortamında tüm ilişkiler selamlaşma ile başlar. Selam vermek insana saygı ve selam duymak demektir. Selam vermek için tanımak ve tanışmak şart değildir. Selamlaşmak batılılık ve çağdaşlık değildir; bilakis toplumsal yozlaşma ve yalnızlaşmadır. Bu yüzden selamlaşma insan olmanın, insanlarla olumlu iletişim kurmanın; sevgi, saygı, güven ve barış içinde yaşamanın sosyal yöntemidir. 2

A. Sosyal Yaşamda Selamlama: Sosyal yaşamda selam verme ve alma konusunda saygı, görgü ve nezaket kuralları diğer slaytlarda belirtilmiştir: 3

• Sosyal hayatta genç yaşlıya, küçük büyüğe; yeni gelen orada olanlara, ayrılan orada kalanlara; yoldan geçen duranlara, kapıdan çıkan girmek için bekleyene; merdivenden inen çıkana; arabada olan yaya olana selam verir. Aynı yaşta, aynı düzeyde olanlar ise, birbirlerini beklemeksizin selamlaşırlar. Önce selam veren daha nazik olandır. 4

• Selam verirken, hafif baş hareketiyle birlikte, yerine göre günaydın, iyi günler, merhaba, selamünaleyküm, hoş geldiniz, şeref verdiniz, saygılar, güle güle, iyi akşamlar vb. sözler söylenmelidir. Tanıdık ve tanımadık herkese „günaydın‟, „iyi günler‟, „iyi akşamlar‟, „merhaba‟ demek sosyal bir selam; „selamünaleyküm‟ dini ve örfi bir selam; „saygılar‟ demek resmi bir selamdır. 5

• Kapalı alanda erkek tanıdığı hanıma, açık alanda ve sokakta ise, hanım tanıdığı erkeğe selam verir. Sokakta tanıdığı bir hanımla karşılaşan erkek, hanım kendisiyle göz teması kurunca hafifçe başını eğerek hanıma selamlamalıdır. Erkek sokakta tanıdığı bir hanıma rastladığında, o hanımın kendisini görmezlikten geldiğini sezerse, selam vermeden geçmelidir. • Erkekler hanımlara, hanımlar da erkeklere göz teması kurarak ve başlarını hafifçe öne eğerek selam verirler. Erkek, bir hanıma sesle selam verse dahi, hanım erkeğin selamına hafif baş eğerek ya da hafif tebessüm ederek karşılık verir. 6

• Bir topluluktan ayrılan erkek, çıkarken bütün hanımların önünde saygıyla hafif eğilerek onları selamlamalıdır. Topluluktan çıkan hanım ise, selam verir gider; erkeklerin selamını beklemez. • Toplulukta bir tanıdık varsa, yalnızca onu selamlamak diğerlerini hiçe saymak olacağından, ortadan herkese birden „merhaba‟ yada „iyi günler‟, „ iyi akşamlar‟ demek uygun bir yöntemdir. 7

• Verilen her selam yanlışlıkla olsa veya kişi tanımasa bile, mutlaka alınmalıdır. Bizi selamlamak için hazırlanan birini görmezden gelmek hoş olmayan bir davranıştır. Yalnızca hanımlar, bir erkek kendisine yanlışlıkla selamlama yaptığında karşılık vermeyebilir. • Birini selamlarken, ona adıyla veya unvanıyla hitap etmek, önemsemek demektir. Selamladıktan sonra „nasılsınız‟ diyerek hatırını sormak da onunla ilgilenmek demektir. 8

• Eşiyle birlikte olan bir erkek rastladığı tanıdık bir hanıma her zaman kendisi selam verir. • Sokakta tanıdık biriyle selamlaşırken durmak, konuşmak, ve el sıkışmak, gerekli değildir. „Merhaba‟ ya da „iyi günler‟ diyerek geçmek veya hafif tebessümle ve baş hareketiyle selamlamak yeterlidir. 9

• Yolda/sokakta hiç tanımadığımız birine bir şey sormak için önce o kişiyi selamlamak gereklidir. • Sokakta beraberinizde olan kişiyi selamlayan tanımadığınız birini selamlamak nezaket gereğidir. • Yolda duran bir tanıdığı önce sizin selamlamanız gerekmektedir. 10

• Karşıda geçen bir tanıdığı selamlamak için bağırmak ya da el sallamak doğru değildir. • Lokal, kahve, salon, otobüs, minibüs vb. genel ve sosyal bir yere girince, etrafa (topluca) sesli selam vermek uygun değildir.ancak, başkalarının oturduğu bir yere (masaya) oturmak gerektiğinde, orada bulunanlara selam vermek nezaket gereğidir. 11

• Bir mağazaya, dükkana, işyerine girildiğinde karşılayan veya muhatap olan kişiye selam verilmeli; alışveriş yapılsın, yapılmasın ayrılırken teşekkür edilerek ya da selam verilerek çıkılmalıdır. • Tenha bir yerde karşılaşılan herkese selam vermek gereklidir. Çünkü, tenha bir yerde selam vermek , o kişiye güvenmek ve güven vermek demektir. 12

• Dar bir merdivende, apartman/kapı girişinde, dar bir yolda karşılaştığınız kişinin yakınından geçerken kendisini “özür dilerim” diyerek selamlamak gerekir. • Arabayla geçen kişi yaya olana veya yolda durana selam verir. Ancak, şehir içinde ve meskun mahalde hiçbir zaman klakson çalarak selam verilmez; tebessüm edilerek baş veya el selamı verilir. 13

• Çok katlı bir alışveriş merkezinde asansöre binince, içindekileri selamlamak hoş bir davranıştır; selamlamamak nezaketsizlik değildir. Ancak çalıştığınız işyerinde, oturduğunuz apartmanda,kaldığınız otelde asansöre binince içerdekileri selamlamak gereklidir. Aynı biçimde, işyerinde ve otel koridorunda karşılaşılan kişilere; mağazada, doktor muayenehanesinde bekleyenlere selam vermek doğru bir davranıştır. 14

• Opera, tiyatro, sinema, konser gibi sanatsal etkinliklerin yapıldığı salonda; mabetlerde ve restoranlarda tanıdıklar uzaktan yalnızca gözle ve hafif baş hareketleriyle selamlanırlar. Selamlamak için el-kol kaldırılmaz; seslenilmez ve başkaları rahatsız edilmez. • Sofraya otururken herkes selamlanır. Tanıdık kişiler baş eğilerek selamlanır. 15

• Bir hanım yemek masasına gelince önce hanımları sonra erkekleri;en son kocasını selamlar. Bir erkek, sofraya gelince önce hanımları sonra karısını daha sonra erkekleri selamlar. • Uzun süreli yolculuklarda yerinize otururken, yanınızda oturan kişiye “iyi yolculuklar” dileyerek selam vermek nezaket gereğidir. 16

• Yüksek bir mevkide olan ya da tanınmış biriyle karşılaşan kişi, o kişiyi mutlaka selamlamalıdır. Onun sizi tanıması gerekli değildir. 17

• Tanıdığınız bir kişiyi, herhangi bir yerde, istemediği ya da utanacağı bir durumda gördüğünüzde kendisine selam vermemek ve onu görmezden gelerek geçip gitmek en iyisidir. 18

• Daha önce tanıştığınız bir kişiyle bir toplantıda, davette, gezide karşılaştığınızda kendisini selamlamak gerekir. Tanışılan kişiyi hatırlamamak veya tanımazdan gelmek ya da öyle görünmek olumsuz etki yapar. Toplantı, davet, oyun, gezi gibi birlikte olunulan yerlerde daha önce tanıştığınız bir kişiyi hatırlayamadığınızda grubu selamlamak en uygun davranıştır. 19

B. Resmi Ortamlarda Selamlama: Kamusal veya kurumsal yaşamda selam verme ve alma konusunda genel kurallar diğer slaytlarda belirtilmiştir. 20

• Çalışma yaşamında ast üst‟ e, kıdemsiz kıdemliye selam verir. Ancak ast, üst‟ ü kendisine baktığında selam vermelidir. Eşdüzeyde olanlarda ise, önce selam vermek nezakettir. 21

• Devlet ve hükümet adamları ile üst yöneticiler, hanımlar ve topluluklar daima “saygılar” sözcüğü ile selamlanır. Saygı sunmak, devlet ve hükümet adamlarına, yöneticilere, hanımlara ve topluluğa verilen resmi bir selam türüdür. Bir kişi eşdüzeyde olan birine “saygılar” sunduğunda, saygı sunulan kişi “saygılar benden” demelidir. Ast üst‟ e “saygılar” sunduğunda üst teşekkür etmelidir. 22

• Kamusal ve sosyal ortamda üstler baş eğilerek ve “saygılar” sunularak ya da “iyi günler” dilenerek selamlanır. Üst‟ e “merhaba” demek doğru değildir. Ancak üstler astlarına ve eşdüzeyde olanlar birbirlerine “merhaba” der. 23

• Resmi ortamda makam sahibi bir üst içeriye girince astlar ayağa kalkar kendisine baş eğerek selam verirler. Ancak, sosyal ortamda bir üst içeriye girince astların ayağa kalkması gerekmez; yalnızca başlarını hafif eğerek ve üst ile göz teması kurarak veya kalkar gibi yaparak kendisini selamlamaları yeterlidir. Sosyal ortamda üst‟ ü görmezden gelmek, üst kendisine baktığı halde onu selamlamamak saygısız bir davranıştır. 24

• Çalışma yaşamında, gün içinde birkaç defa karşılaşılan kişileri, üst olsa da , her defasında selamlamak gerekli değildir. İlk karşılaşmada ve son ayrılmada selamlamak yeterlidir. 25

• Cumhurbaşkanına, yabancı devlet başkanlarına, cenazeye, sancağa; göndere çekilirken ve indirilirken Bayrağa; İstiklal Marşı söylenirken veya çalınırken ayağa kalkarak ve cephe alarak selam durmak gereklidir. 26

Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz. . .

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Selamlaşma - Vikipedi

Selamlaşma, insanlar arasındaki iletişimin bir parçasıdır. Selam şekli ve dili ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
Read more

Selâm ve Selâmlaşma - Welcome to Enfal Islampage

... Tünaydın” gibi kelimelerle yaptıkları selamlaşma orijinal sözleriyle yapılan selamlaşma kadar şümullü olmamaktadır.
Read more

İslam'da Selamlaşmak ve Selamlaşma Adabı

Es-selâmu 'aleykum Selamun Aleyküm, barış seninle olsun demektir. aleyküm selam ise, seninlede olsun demektir. Sponsorlu ... Devamını okuyun!
Read more

selamlaşma Videoları | İzlesene.com

selamlaşma ile ilgili tüm videoları yüksek görüntü ve ses kalitesiyle izlesene.com'da izle
Read more

Selamlaşmak - Çiğdem Anaokulları, Beylikdüzü ve ...

selamlaŞma bİr kÜltÜrÜn Özellİklerİnİ yansitmakla beraber, kÜltÜr İÇİnde mevkİ gÖstergesİ de olabİlmektedİr. ÖrneĞİn asker ...
Read more

Acilim Turkish Selamlasma - YouTube

Acilim Turkish Selamlasma Turkish Usa. Subscribe Subscribed Unsubscribe ... Tanıştırma ve Selamlaşma - Duration: 3:05. TCDisisleri 5,642 views.
Read more

Selamlaşma - ilgili | FORUM

Selamlaşma ile ilgili Selamlaşma nedir hakkında bilgiler Selamlaşma ne demek kimdir yazıları Temel dini bilgiler ve bu bilgilere ulaşabileceğiniz ...
Read more

Selamlaşmak (Kıssadan Hisse) - YouTube

Selamlaşmak (Kıssadan Hisse) Dr. Wick. Subscribe Subscribed Unsubscribe 62 62. ... SALLA ve SELAM VER - Selamlaşma Hadis Paketi - Duration: 3:05.
Read more

selam

selam. Başlangıç Kategorisinde ve Selamlaşma Forumunda Bulunan selam Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Selamlar ben ...
Read more

slm - HOŞGELDİN ve SELÂMLAŞMA - ONUR BOARD

Onur, Onur Board, Türk, Turkish, MP3, Film, Program, Forum, Board, yemekler, ders, Tez ve Ödevler, Türk Müzik, Müzik, 2010, full, full albümler ...
Read more