Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö: tutkimusta Oulu-aineistolla. Perustason palveluiden käyttö palveluntuottajasektoreittain yleisissä sairausryhmissä.

50 %
50 %
Information about Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö: tutkimusta...

Published on June 16, 2016

Author: SitraHyvinvointi

Source: slideshare.net

1. Perustason palveluiden käyttö palveluntuottajasektoreittain yleisissä sairausryhmissä Tutkimus Oulun aineistosta 17.6.2016

2. 2 Johdanto  6 potilasryhmästä selvitettiin, miten tuottajan sektori (julkinen perusterveydenhuolto, työterveyshuolto vai yksityisrahoitteiset palvelut) oli yhteydessä oululaisten palvelujen käyttöön vuonna 2013  Potilasryhmiksi valittiin perusterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa ja yksityislääkäreitä kuormittavia kansansairauksia. Yksi oululainen saattoi kuulua useampaan eri potilasryhmään − Tyypin 2 diabetes − Astma & COPD − Verenpainetauti − Depressio − Selkäkivut − Nivelreuma  Rajaus 30-64 –vuotiaisiin riittävän homogeenisen joukon muodostamiseksi − Nuoremmat voivat olla YTHS:n piirissä ja vanhemmat puolestaan eivät enää ole työterveyshuollon palveluihin oikeutettuja − Tutkitusta väestöstä poistettiin myös sosiaalipalveluiden asiakkaat, mutta heidän osuutensa oli pieni

3. 3 49 % potilaista oli käyttänyt vähintään kahta palvelusektoria  Tuottajat eivät hahmota, missä kaikkialla potilas on asioinut, eivätkä he pääse käsiksi tutkimustuloksiin ym. tietoihin. − Omalääkäri ja/tai -hoitaja eivät kykene koordinoimaan hoitoja, jos palveluja käytetään useilla tuottajilla  Työterveyshuollon asiakkailla oli keskimäärin muita enemmän kontakteja (per potilas/vuosi), vaikka huomioitiin taustatekijöitä − Suurempaa kontaktimäärää saattaa osittain selittää palveluiden ristiinkäyttö: pelkkiä työterveyshuollon palveluita käyttäneiden kontaktimäärät olivat lähellä pelkkää julkista palvelua käyttäneiden kontaktimääriä Potilasaineiston (n = 13 865) jakautuminen palveluntuottajasektoreihin Palveluiden ristiin käyttö haastaa kokonaisuuden hallintaa

Add a comment