Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö: tutkimusta Oulu-aineistolla

50 %
50 %
Information about Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö: tutkimusta...

Published on June 16, 2016

Author: SitraHyvinvointi

Source: slideshare.net

1. Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö: tutkimusta Oulu-aineistolla Jani Miettinen Katri Aaltonen Riikka-Leena Leskelä Kelan tutkimus Kelan tutkimus Nordic Healthcare Group

2. Tutkimushanke ”Kelan etuudet sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä” • Tavoitteena saada laaja kokonaiskäsitys terveydenhuollon eri sektoreiden sekä julkisten sosiaalipalveluiden käytöstä ja kustannuksista • Toteuttajana Kelan tutkimusryhmä, yhteistyössä Nordic Healthcare Group (NHG) • Yksilötason rekisteriaineisto koottu alun perin Sitran rahoittama yhteistyönä Kelan, Oulun kaupungin, työterveyshuollon yksityisten toimijoiden sekä NHG:n kanssa 2

3. Oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä kuvaava aineistokokonaisuus • Aineisto sisältää yksilötason rekisteritietoja koskien kaikkia oululaisia vuonna 2013 (käyttö ja kustannukset): • sosiaalipalvelut ja toimeentulotuki • julkinen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito • työterveyshuolto • Kelan korvaama yksityinen sairaanhoito • Kelan sairausvakuutus-, vammaistuki- ja asumistukitietoja • Henkilöitä kuvaavia taustatietoa • sukupuoli, ikä, koulutus-, ammatti- ja verotustiedot • Aineistossa n. 200 000 oululaista 3

4. Yleistettävyys: millainen on Oulun väestö? • Sairastavuusindeksillä mitattuna oululaiset ovat hieman keskimääräistä sairaampia • ikävakioitu sairastavuusindeksi 108,4 • Lääkärikäyntejä oululaisilla on vähemmän maan keskiarvoon nähden • Oulussa on maan keskiarvoon nähden enemmän työttömyyttä • Vuonna 2013 työttömiä oli Oulussa 15,2 % ja Suomessa 11,3 % • Tampereella on samansuuruinen työttömyys (15,6 %) 4

5. Oulun väestörakenteessa korostuvat nuoret ja lapset 5

6. Tutkimus: Sektorirajat ylittävä lääkkeiden käyttö • Tarkastelun kohteena eri terveydenhuollon sektoreilla (julkinen, työterveys & yksityinen) määrättyjen reseptien osuudet • Jokainen lääkemääräys yhdistettiin johonkin kolmesta sektorista • Rekisteritietoa sektorista ei ollut saatavilla, joten lääkemääräykset yhdistettiin lääkärissäkäyntiin, jolla resepti oli todennäköisimmin määrätty 6

7. Tutkimus: Sektorirajat ylittävä lääkkeiden käyttö • Lääkemääräyksien ja lääkärissäkäyntien yhdistämisessä käytettiin apuna: • henkilön ja lääkärin tunnistetta • lääkärikäynnin päivämäärää tai kuukautta ja lääkemääräyksen kirjoituspäivämäärää • Jos henkilöllä ei ollut reseptinkirjoitus päivämäärällä lääkärikäyntiä, resepti yhdistettiin sektoriin josta asiakas oli saanut eniten reseptejä 7

8. Tutkimusta Oulu-aineistolla: Sektorirajat ylittävä lääkkeiden käyttö Katri Aaltonen, Jani Miettinen, Timo Maljanen, Lauri Virta, Jaana Martikainen Kelan tutkimus

9. 9 Kelan lääkekorvaukset: 1,3 Mrd euroa www.sotenrahapuu.fi

10. Taustaa • Brommelsin ym. selvityshenkilöryhmä (STM 2016:18) ehdottaa: • Lääkekorvausten rahoitusvastuu siirrettäisi maakunnille. • Maakunnat vastaisivat kustannuksista riippumatta siitä, onko lääke määrätty julkisessa vai yksityisessä terveydenhuollossa. 10

11. Sairausvakuutuksen korvaamat reseptiostot määrääjäsektorin* mukaan 11 *Perustuu Oulun aineistoon vuodelta 2013. Jokainen lääkemääräys yhdistetty todennäköisimpään käyntiin rekisteritietojen perusteella.

12. Lääkekustannukset (€) määrääjäsektoreittain* asukasta kohden, iän mukaan 12 *Perustuu Oulun aineistoon vuodelta 2013. Jokainen lääkemääräys yhdistetty todennäköisimpään käyntiin rekisteritietojen perusteella.

13. TOP 5 kalleimmat lääkeryhmät/sektori ja kustannukset määrääjäsektorin* mukaan 13 *Perustuu Oulun aineistoon vuodelta 2013. Jokainen lääkemääräys yhdistetty todennäköisimpään käyntiin rekisteritietojen perusteella.

14. Yhteenveto • Valtaosa korvatuista lääkkeistä on määrätty julkisella sektorilla. • Eri sektoreilla hoidettavat potilaat poikkeavat toisistaan ikärakenteeltaan ja sairastavuudeltaan. • Lääkekustannusten hallinnassa ja lääkkeenmääräämisen ohjauksessa suurin merkitys on julkiselle sektorille kohdistuvissa toimissa. 14

15. 15 @titaconsortium www.utu.fi/tita @kelantutkimus www.kela.fi/tutkimus katri.aaltonen@kela.fi jani.miettinen@kela.fi

Add a comment

Related pages

Ikäihmiset | Sitra

Esitykset Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö: tutkimusta Oulu-aineistolla. ... ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen ...
Read more

Nuorten syrjäytyminen | Sitra

Esitykset Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö: tutkimusta Oulu-aineistolla. ... ylittävä terveys- ja sosiaalipalvelujen ...
Read more

Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?

Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa? Tweet. Information about Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Read more

Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet ...

Erikoissairaanhoidon pisteet 2015 ja 2025 Keskussairaaloiden sijainti 2025 on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia esh: ...
Read more

Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen ...

Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen Case Turun kaupunki Mari Siimar Suunnittelupäällikkö Toiminta- ja ...
Read more

Yläfemma Suunta-palvelulle - slidesearch.net

Yläfemma Suunta-palvelulle! Nuorten ja ohjaajien kokemuksia Suunta-palvelusta Sitra 26.4.2014 09:00 ”Tervehdys! Mihin kaipaat opastusta?” Johtava ...
Read more

Palveluväylä lahden pilotin kokemukset - 15 05 2014

Sitra, Kokemuksia palveluväylästä -seminaari 15. Technology presentation. ... Sitra, Kokemuksia palveluväylästä -seminaari 15.5.2014, Palveluväylä ...
Read more