Sekrety starej szafy... czyli o archiwizacji długoterminowej

50 %
50 %
Information about Sekrety starej szafy... czyli o archiwizacji długoterminowej
Technology

Published on July 22, 2009

Author: typoagrafka

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja opowiada o różnych aspektach długoterminowej archiwizacji dokumentów elektronicznych

Sekrety starej szafy

Zdjęcie – Crumpart: http://www.flickr.com/photos/crumpart/366783019/

Zdjęcie – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a8/Houseatpoohcorner1944.jpg

Zdjęcie – Dan Klimke: http://www.flickr.com/photos/dklimke/2414136142

Zdjęcie – Jason Eppink: http://www.flickr.com/photos/jasoneppink/394738060/

Zdjęcie – Wojciech Myszka

Zdjęcie – Wojciech Myszka

Zdjęcie – Wojciech Myszka

Zdjęcie – Theo Curmudgeon: http://www.flickr.com/photos/thefrankfurtschool/252074409

Zdjęcie – Girard Alexandre: http://www.flickr.com/photos/alx/4779786

Zdjęcie – Kevin Lim: http://www.flickr.com/photos/inju/218930808

Sekrety starej szafy czyli o długoterminowej archiwizacji cyfrowych obiektów Joanna Ludmiła Ryćko jrycko@gust.org.pl BachoTEX 2008 4 maja 2008

pojęcia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

długo- terminowa pojęcia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

długo- terminowa pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

długo- terminowa obiekty cyfrowe pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

długo- zawartość terminowa obiekty cyfrowe pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

długo- zawartość terminowa obiekty cyfrowe struktura pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

długo- zawartość terminowa obiekty cyfrowe struktura pojęcia wygląd archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

długo- zawartość terminowa obiekty cyfrowe struktura pojęcia wygląd archiwizacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}

Starzenie się obiektów analogowych i cyfrowych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {3/29}

starzenie się Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

obiekty starzenie się analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

starzenie się z biegiem czasu obiekty starzenie się analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

można starzenie tylko się spowolnić z biegiem czasu obiekty starzenie się analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

można starzenie tylko się spowolnić z biegiem czasu obiekty starzenie się analogowe chociaż kopia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

można starzenie tylko się spowolnić z biegiem czasu obiekty starzenie się analogowe archiwizacja – ochrona ich stanu; archiwista: regularnie sprawdza ten stan, ocenia go i podejmuje odpowiednie kroki do jego zachowania chociaż kopia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

obiekty starzenie się analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

obiekty cyfrowe obiekty starzenie się analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

obiekty cyfrowe obiekty starzenie się analogowe zachowana jakość kopii Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

starzeje się śro- dowisko obiekty cyfrowe obiekty starzenie się analogowe zachowana jakość kopii Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

starzeje się śro- dowisko obiekty cyfrowe obiekty starzenie się analogowe zachowana jakość kopii nacisk na zmiany w środowisku, a nie w samym obiekcie, żeby umożliwić udostępnienie obiektu w przyszłości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

obiekty cyfrowe obiekty starzenie się analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}

Problemy archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {5/29}

problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

autentyczność problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

obiekt autentyczność problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

obiekt autentyczność zawartość problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

obiekt autentyczność zawartość problemy autorstwo Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

obiekt autentyczność zawartość problemy autorstwo czas pu- blikacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

autentyczność problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

autentyczność problemy rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

autentyczność nowy sprzęt problemy i oprogra- mowanie rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

autentyczność nowy sprzęt problemy i oprogra- mowanie nowe systemy plików rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

autentyczność nowy sprzęt problemy i oprogra- mowanie nowe systemy plików rozwój techniki nowe typy plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

autentyczność problemy rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa autentyczność autorskie problemy rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa autentyczność autorskie problemy rozwój techniki ochrona przed ko- piowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa autentyczność autorskie problemy rozwój techniki brak ochrona integral- przed ko- ności piowaniem danych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa autentyczność autorskie problemy różnorod- ność typów plików rozwój techniki brak ochrona integral- przed ko- ności piowaniem danych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa zamknięte autentyczność autorskie formaty problemy różnorod- ność typów plików rozwój techniki brak ochrona integral- przed ko- ności piowaniem danych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa zamknięte autentyczność autorskie formaty problemy różnorod- ność typów plików przeróżne cechy rozwój techniki brak ochrona integral- przed ko- ności piowaniem danych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa autentyczność autorskie problemy różnorod- ność typów plików rozwój techniki brak ochrona integral- przed ko- ności piowaniem danych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa autentyczność dostępność autorskie problemy różnorod- ność typów plików rozwój techniki brak ochrona integral- przed ko- ności piowaniem danych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

prawa autentyczność dostępność autorskie problemy różnorod- ność typów plików rozwój techniki brak ochrona integral- przed ko- ności piowaniem danych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}

O nośnikach danych inaczej. . . Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {7/29}

Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

ale zanim kompilacja była skończona. . . Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}

Strategie archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {9/29}

strategie archi- wizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}

kopiowanie strategie archi- wizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}

migracja kopiowanie strategie archi- wizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}

migracja emulacja kopiowanie strategie archi- wizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}

migracja emulacja kopiowanie strategie archi- wizacji muzeum Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}

migracja emulacja kopiowanie strategie archi- wizacji muzeum kopia analo- gowa Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}

Formaty dokumentów Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {11/29}

formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

cel formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

zachowanie cel oryginału formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

zawartość zachowanie cel oryginału formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

zawartość zachowanie cel oryginału formaty wygląd plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

zawartość np. XML zachowanie cel oryginału formaty wygląd plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

zawartość np. XML zachowanie cel oryginału formaty wygląd np. PDF plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

zachowanie cel oryginału formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

cel formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

cel formaty plików elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

cel formaty wskazane plików cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja cel formaty wskazane plików cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione formaty wskazane plików cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione niezależny od platformy formaty wskazane plików cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione niezależny od platformy formaty wskazane plików cechy otwarty/ wolny elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione niezależny od platformy formaty wskazane plików cechy otwarty/ wolny nie związany patentem elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione niezależny od platformy formaty wskazane plików cechy otwarty/ wolny bez barier elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione niezależny od platformy formaty wskazane plików cechy otwarty/ wolny bez np. szyfrowanie, DRM barier elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione niezależny od platformy formaty wskazane plików cechy otwarty/ wolny bez bezpośredni barier elastyczność odczyt Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

otwarta specy- fikacja rozpowszech- cel nione niezależny od platformy formaty wskazane plików cechy otwarty/ wolny bez bezpośredni barier elastyczność odczyt np. plik tekstowy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

cel formaty wskazane plików cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}

PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

szyfrowania brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

szyfrowania brak kompresji LZW PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

szyfrowania brak kompresji LZW PDF/A zew. lub opcjonalnej zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

szyfrowania brak kompresji LZW skryptów PDF/A zew. lub opcjonalnej zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

szyfrowania brak kompresji LZW skryptów PDF/A np. JavaScript zew. lub opcjonalnej zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

szyfrowania brak kompresji LZW skryptów PDF/A zew. lub opcjonalnej audio/video zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

osadzone fonty brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

osadzone fonty brak PDF/A metadane XMP Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

osadzone fonty brak PDF/A metadane XMP Extensible Metadata Platform Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

osadzone fonty brak unicode PDF/A metadane XMP Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

osadzone fonty brak unicode PDF/A metadane XMP tagowanie struk- turalne Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

osadzone fonty brak unicode PDF/A metadane XMP tagowanie struk- turalne tylko wersja PDF/A-1b Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

osadzone fonty brak unicode PDF/A metadane XMP tagowanie struk- turalne Preflight Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}

XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

poprawna składnia XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

domknięte tagi poprawna składnia XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

domknięte tagi poprawna składnia XML nie prze- platanie tagów Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

domknięte tagi poprawna składnia XML nie prze- platanie tagów jeden element główny Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

poprawna składnia XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

poprawna składnia XML semantyka Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

poprawna składnia XML semantyka schemat Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

poprawna składnia XML semantyka schemat DTD Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}

Dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {15/29}

dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

szukanie dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

także czytniki ekranowe szukanie dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

szukanie dostępność np. problem jeśli ä jest złożone z ¨ i a Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

szukanie dostępność metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

szukanie dostępność jednoznaczna identy- fikacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

repozytoria szukanie dostępność jednoznaczna identy- fikacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

OAIS – Open Archival Information System repozytoria szukanie dostępność jednoznaczna identy- fikacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

OAIS – Open Archival Information System repozytoria szukanie dostępność jednoznaczna identy- fikacja back-up metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}

metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

właściwości obiektu metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

właściwości obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

właściwości obiektu ułatwiają wyszukiwanie w repozytoriach, na lokalnym dysku itp. metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media właściwości obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media właściwości obrazki obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media właściwości obrazki obiektu EXIF – Exchangable Image File Format metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media muzyka właściwości obrazki obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media muzyka ID3-tagi właściwości obrazki obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne PDF media muzyka właściwości obrazki obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne PDF media muzyka XMP, np. autor, tytuł, czym utworzony właściwości obrazki obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media właściwości obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media Dublin właściwości Core obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media Dublin Dublin Core Metadata właściwości Core Initiative (1994) obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media najmniejszy wspólny mianownik metadanych Dublin Dublin Core Metadata właściwości Core Initiative (1994) obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media najmniejszy wspólny mianownik metadanych Dublin Dublin Core Metadata właściwości Core Initiative (1994) obiektu 15 pól: dc.title, dc.creator, dc.subject, dc.description, dc.publisher, dc.contributor, dc.date, dc.type, dc.format, metadane dc.identifier, dc.source, konieczne dc.language, dc.relation, w bibliotece dc.coverage, dc.rights Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

różne media Dublin właściwości Core obiektu metadane konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}

Przykład włączenia metadanych Dublin Core do dokumentu XHTML <head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/"> <title>Dublin Core</title> <link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> <link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" /> <meta name="DC.format" scheme="DCTERMS.IMT" content="text/html" /> <meta name="DC.type" scheme="DCTERMS.DCMIType" content="Text" /> <meta name="DC.publisher" content="Jimmy Whales" /> <meta name="DC.subject" content="Dublin Core Metadaten-Elemente, Anwendungen" /> <meta name="DC.creator" content="Björn G. Kulms" /> <meta name="DCTERMS.license" scheme="DCTERMS.URI" content="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html" /> <meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="Wikimedia Foundation Inc." /> <meta name="DCTERMS.modified" scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="2006-03-08" /> <meta name="TURING.complete" content="true" /> </head> Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {18/29}

identyfikatory Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}

identyfikatory URI Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}

identyfikatory URI Uniform Resource Identifier – „ISBN” dla zasobów elektronicznych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}

identyfikatory URI URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}

identyfikatory Uniform Resource Name – URI nazwa URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}

URL identyfikatory URI URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}

Uniform Resource Locator – lokalizacja URL identyfikatory URI URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}

OAIS Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

OAIS Open Archival Information System ISO 14721:2003 Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

OAIS framework model bez narzuconej implementacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

archiwum = organizacja OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

na zewnątrz: producent i konsument archiwum = organizacja OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

archiwum = organizacja OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

archiwum = organizacja OAIS framework struktura pojemnika Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

archiwum = organizacja OAIS Archival Information Package framework struktura pojemnika Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

archiwum = organizacja OAIS Archival Information Package Content Information framework struktura pojemnika Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

archiwum = organizacja OAIS Archival Information Package Content Information framework struktura pojemnika Preservation Description Information Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}

Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

Lost Of Copies Keeps Stuff Save Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

P2P Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

P2P komputer ↓ „LOCKSS-box” Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

P2P komputer ↓ web „LOCKSS-box” crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

P2P migracja na żą- danie komputer ↓ web „LOCKSS-box” crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

P2P zgodny z OAIS migracja na żą- danie komputer ↓ web „LOCKSS-box” crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

Open P2P Source zgodny z OAIS migracja na żą- danie komputer ↓ web „LOCKSS-box” crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}

http://youtube.com/watch?v=TOE_Jw23cVg Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {22/29}

Przykłady i garść wskazówek Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {23/29}

Metadane w PDF usepackage{hyperref} hypersetup{ pdfauthor={Janina Kowalska}, pdftitle={Jabłka i gruszki}, pdfkeywords={jabłka, gruszki, owoce} } Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {24/29}

Unikanie przestarzałych poleceń i pakietów w LTEX-u A „Rejestr grzechów LTEX-owych” Mark Trettin A l2tabu.pdf, l2tabuen.pdf (m.in. po angielsku i niemiecku) np. używanie graphicspath{} jest niewskazane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {25/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe utrzymywanie porządku w archiwach (również prywatnych) i dostateczne komentowanie kodu Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}

Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe utrzymywanie porządku w archiwach (również prywatnych) i dostateczne komentowanie kodu minimalizowanie liczby używanych plików i formatów do tych niezbędnych (np. kasowanie po użyciu tymczasowych plików produkowanych przez LTEX-a)

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Sekrety starej szafy... czyli o archiwizacji długoterminowej

Share Sekrety starej szafy... czyli o archiwizacji długoterminowej. ... Sekrety starej szafy czyli o długoterminowej archiwizacji cyfrowych obiektów ...
Read more

Sekrety starej szafy - Technology

czyli o długoterminowej archiwizacji cyfrowych obiektów. Referat wygłoszony w ramach konferencji BachoTeX 2008
Read more

Sekrety internetu - Education

... Sekrety ... "Sekrety samokształcenia" Aby przeczytać informacje o ... Sekrety starej szafy czyli o długoterminowej archiwizacji ...
Read more

montaż szafy - Documents

Sekrety starej szafy... czyli o archiwizacji długoterminowej Prezentacja opowiada o różnych aspektach długoterminowej archiwizacji dokumentów ...
Read more

BachoTeX 2008 — Preliminary program content — GUST

... czyli o długoterminowej archiwizacji ... Zakurzone dno starej szafy może skrywać ... do użytku niedługo po konferencji BachoTeX 2008.
Read more