advertisement

Sejarahtingkatan1bab1

100 %
0 %
advertisement
Information about Sejarahtingkatan1bab1

Published on March 24, 2009

Author: zaharismktd

Source: slideshare.net

advertisement

BAB 1-TINGKATAN 1 SEJARAH DAN KITA 1.1 PENGERTIAN SEJARAH 1.2 CIRI-CIRI SEJARAH 1.3 SUMBER-SUMBER SEJARAH 1.4 KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH 1.6 KEPENTINGAN SEJARAH 1.5 PENTAFSIRAN SEJARAH

1.1 PENGERTIAN SEJARAH PENDAPAT SEJARAWAN PENGERTIAN UMUM

Pandangan Sejarawan Ibn Khaldun Herodotus Muhd Yusuf Ibrahim Tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya Catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu

Ibn Khaldun

Herodotus

Muhd Yusuf Ibrahim

Pengertian umum Syajaratun * dari perkataan Arab * bermaksud pokok atau pohon * salasilah, riwayat, keturunan atau asal-usul * penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah berlaku

Syajaratun

Latihan Pengukuhan 1.1 1. Syajaratun bermaksud ________________________ __________________________________________. 2. Pada pendapat Muhd Yusof Ibrahim, sejarah ialah __________________________________________ __________________________________________. 3. Berikan satu contoh peristiwa bersejarah di Malaysia. __________________________________________.

1. Syajaratun bermaksud ________________________

__________________________________________.

2. Pada pendapat Muhd Yusof Ibrahim, sejarah ialah

__________________________________________

__________________________________________.

3. Berikan satu contoh peristiwa bersejarah di Malaysia.

__________________________________________.

Jawapan 1. Pohon atau pokok dalam bahasa Arab. 2. Catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. 3. Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

1. Pohon atau pokok dalam bahasa Arab.

2. Catatan atau rekod mengenai sesuatu

peristiwa yang berlaku pada suatu masa

yang lalu.

3. Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

1.2 CIRI-CIRI SEJARAH Tepat dan benar Sebab dan akibat Penting dan bermakna

Penting dan bermakna * sesuatu meninggalkan kesan * bermakna dan yang penting diingati Tepat dan benar Sebab dan akibat * tidak boleh direka atau ditokok tambah * perlu dipertanggungjawab dari segi sumber dan kesahihannya * contoh: peristiwa,tempat, tokoh dan tarikh * apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa berlaku * terbukti kesahihan

Latihan Pengukuhan 1.2 1. Nyatakan 3 ciri-ciri sejarah. a)______________________________ b)______________________________ c) ______________________________ 2. Berikan perkara-perkara yang membuktikan kesahihan fakta. a) ______________________________ b) ______________________________ c) ______________________________ d) ______________________________

1. Nyatakan 3 ciri-ciri sejarah.

a)______________________________

b)______________________________

c) ______________________________

2. Berikan perkara-perkara yang membuktikan kesahihan fakta.

a) ______________________________

b) ______________________________

c) ______________________________

d) ______________________________

Jawapan 1.2 a) Penting dan bermakna b) Fakta yang tepat dan benar c) Sebab dan akibat peristiwa a) Tempat b) Tokoh c) Tarikh d) Peristiwa

a) Penting dan bermakna

b) Fakta yang tepat dan benar

c) Sebab dan akibat peristiwa

a) Tempat

b) Tokoh

c) Tarikh

d) Peristiwa

Sejarah ditulis berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat & bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. Dua sumber sejarah : 1.3 SUMBER SEJARAH Sumber pertama Sumber kedua Latihan pengukuhan

Sejarah ditulis berasaskan kajian terhadap sumber sejarah.

Sumber sejarah memberikan maklumat & bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa.

Dua sumber sejarah :

Sumber Pertama/ Sumber Primer Sumber yang belum diolah & dicetak Bahan dalam bentuk kertas, fosil , artifak & lisan Bersifat asli & belum ditafsir Contoh : Fail rasmi jabatan, Surat peribadi, diari, manuskrip yang belum dicetak & batu bersurat.

Sumber kedua/ Sumber sekunder Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis Ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah Bahan yang telah diolah, dicetak & disebarkan kepada umum Contoh: buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, akhbar, risalah & laporan tahunan jabatan

Fosil : Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau Artifak : Barang yang dicipta oleh manusia seperti kapak, pisau & pinggan mangkuk ‘ Klik disini untuk kembali pada latihan’

Manuskrip : naskhah tulisan tangan atau bahan yang disediakan oleh penulis untuk dicetak & diterbitkan.

Latihan pengukuhan Berikan maksud bagi istilah-istilah berikut: a. Fosil b. Artifak 2. Lengkapkan jadual di bawah dengan jenis sumber sejarah yang sesuai: Jawapan Sumber kedua Sumber pertama Sumber kedua Sumber pertama Sumber kedua e) Buku teks sejarah d) Fotografi asal c) Filem ‘Bukit Kepong’ b) Batu nisan a) Majalah tahunan sekolah Jenis sumber sejarah Bahan

Berikan maksud bagi istilah-istilah berikut:

a. Fosil

b. Artifak

1.4 Kaedah Pengkajian Sejarah Kaedah Lisan Kaedah Bertulis Kaedah arkeologi

Kaedah Lisan Maklumat diperoleh terus daripada responden melalui ucapan, penceritaan, pengisahan & perbualan. Dipengaruhi oleh unsur tokok tambah, dongeng, mitos & lagenda. Sejarawan akan memilih, mentafsir & mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat.

Maklumat diperoleh terus daripada responden melalui ucapan, penceritaan, pengisahan & perbualan.

Dipengaruhi oleh unsur tokok tambah, dongeng, mitos & lagenda.

Sejarawan akan memilih, mentafsir & mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat.

Penggunaan peralatan seperti televisyen, pita video, cakera padat, radio & pita rakaman mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah pandang dengar.

Penggunaan peralatan seperti televisyen, pita video, cakera padat, radio & pita rakaman mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah.

Kaedah ini dikenali sebagai kaedah pandang dengar.

KAEDAH BERTULIS Mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis, dilakar, dipahat pada batu, dinding gua, kulit kayu, logam, gading & kertas. Sumber-sumber yang ditulis & dilakar ini membantu sejarawan memperoleh maklumat mengenai sesuatu perkara, peristiwa, tokoh, kejadian, perundangan & adat resam. K A E D A H B E R T U L I S

Kaedah Arkeologi Mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik Cabang-cabang Arkeologi Angkasa Lepas Gali cari Maritim Kaedah saintifik mendapatkan ketepatan usia bahan tinggalan sejarah Pentarikhan radio karbon Hasil Kajian Sejarawan dapat membuat tafsiran tentang budaya masyarakat

CARA MENDAPAT MAKLUMAT SEJARAH KAEDAH LISAN Contoh: KAEDAH BERTULIS Contoh: KAEDAH ARKEOLOGI Cabang bidang ini: LENGKAPKAN RAJAH DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI

CARA MENDAPAT MAKLUMAT SEJARAH KAEDAH LISAN Contoh: Ucapan,penceritaan,pengisahan dan perbualan KAEDAH BERTULIS Contoh: Maklumat yang ditulis, dilakar atau dipahat dari batu , dinding gua, kuliit kayu,daun kayu, logam gading dan kertas KAEDAH ARKEOLOGI Cabang bidang ini: Angkasa lepas, Maritim dan Cari gali LENGKAPKAN RAJAH DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI SKEMA JAWAPAN

1.5 Pentafsiran Sejarah Menjadikan sesuatu peristiwa bermakna, berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam penyelidikan supaya masyarakat menerima maklumat yang benar. Tafsiran sejarah berbeza antara sejarawan. Tujuan menguasai ekonomi di Tanah Melayu Tujuan kemanusiaan Campur tangan British di Tanah Melayu Tafsiran Sejarawan Tempatan Tafsiran Sejarawan Barat Contoh Perbezaan Tafsiran

Menjadikan sesuatu peristiwa bermakna, berfaedah atau sebaliknya.

Sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam penyelidikan supaya masyarakat menerima maklumat yang benar.

Tafsiran sejarah berbeza antara sejarawan.

Pilih jawapan yang betul untuk soalan yang berikut: Sejarawan Barat Sejarawan Tempatan Tok Janggut berjuang mempertahankan kedaulatan tanah air Tok Janggut sebagai pemberontak Dialog di atas menunjukkan pandangan sejarawan Tempatan dan sejarawan Barat. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada dialog tersebut? A. Setiap orang ada pendapat sendiri. Setiap peristiwa boleh diberi tafsiran berbeza. Setiap orang mempunyai kebebasan bersuara. Setiap peristiwa mempunyai keistimewaan tersendiri.

Dialog di atas menunjukkan pandangan sejarawan Tempatan

dan sejarawan Barat.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada dialog tersebut?

A. Setiap orang ada pendapat sendiri.

Setiap peristiwa boleh diberi tafsiran berbeza.

Setiap orang mempunyai kebebasan bersuara.

Setiap peristiwa mempunyai keistimewaan tersendiri.

1.6 KEPENTINGAN SEJARAH Tujuan mempelajari sejarah Faedah mempelajari sejarah

Menghargai jasa tokoh dan pemimipin negara Memperoleh banyak pengetahuan Memahami sejarah tamadun awal bangsa Mengajar sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan yang sama TUJUAN MEMPELAJARI SEJARAH

Menghargai jasa tokoh dan pemimipin negara

Memperoleh banyak pengetahuan

Memahami sejarah tamadun awal bangsa

Mengajar sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan yang sama

FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH Sebagai panduan dan iktibar Menjadi perangsang kemajuan negara Memupuk semangat patriotisme

LATIHAN PENGUKUHAN 1.6 APAKAH TUJUAN MEMPELAJARI SEJARAH? Memperoleh banyak pengetahuan Memahami sejarah tamadun awal bangsa Mengajar sikap berhati- hati agar tidak mengulangi kesilapan Menghargai jasa tokoh dan pemimpin negara

Soalan Objektif Bab 1 1. Pernyataan yang manakah menjelaskan pandangan Herodotus tentang pengertian sejarah? A. Perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia. B. Penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah berlaku. C. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab- sebab mereka melakukannya. D. Proses merekod atau mencatat sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

1. Pernyataan yang manakah menjelaskan pandangan Herodotus tentang pengertian sejarah?

A. Perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia.

B. Penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah

berlaku.

C. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-

sebab mereka melakukannya.

D. Proses merekod atau mencatat sesuatu peristiwa

yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

Ciri-ciri sejarah terdiri daripada I fakta yang tepat dan benar II sebab dan akibat sesuatu peristiwa III peristiwa yang penting dan bermakna IV boleh direka atau ditokok tambah maklumat A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II,III dan IV

Ciri-ciri sejarah terdiri daripada

I fakta yang tepat dan benar

II sebab dan akibat sesuatu peristiwa

III peristiwa yang penting dan bermakna

IV boleh direka atau ditokok tambah maklumat

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II,III dan IV

Antara berikut yang manakah merupakan sumber primer? I Fosil II Artifak III Ensiklopedia IV Keterangan lisan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Antara berikut yang manakah merupakan sumber primer?

I Fosil

II Artifak

III Ensiklopedia

IV Keterangan lisan

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

KAEDAH X Mendapatkan maklumat daripada sumber yang dipahat pada batu Rajah di atas menunjukkan salah satu kaedah pengkajian sejarah. Kaedah X ialah A. Kaedah lisan B. Kaedah bertulis C. Kaedah arkeologi D. Kaedah pandang dengar

Rajah di atas menunjukkan salah satu kaedah pengkajian sejarah.

Kaedah X ialah

A. Kaedah lisan

B. Kaedah bertulis

C. Kaedah arkeologi

D. Kaedah pandang dengar

* Dato’ Bahaman * Mat Kilau * Dato’ Maharaja Lela 5. Apakah tafsiran sejarawan Barat terhadap tokoh-tokoh di atas? A. Pemberontak B. Pejuang kemerdekaan C. Pengkhianat Tanah Melayu D. Pengacau pembangunan tanah air

Sejarah penting dipelajari untuk I menghargai jasa pemimpin II mengagungkan orang asing III menjadi iktibar dalam kehidupan kita IV menanam semangat cinta akan tanah air A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Sejarah penting dipelajari untuk

I menghargai jasa pemimpin

II mengagungkan orang asing

III menjadi iktibar dalam kehidupan kita

IV menanam semangat cinta akan tanah air

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

MAAF, JAWAPAN ANDA SALAH! CUBA LAGI... Kembali ke soalan...

SYABAS! Kembali ke soalan...

Add a comment

Related pages

Amni Syafiqah | Facebook

... K-Pop Related, Imageshack, Sembang Berapi, Sejarahtingkatan1bab1, Kerja Kursus Geografi & Sejarah - Unsur Patriotisme, Ea ? Peduli ape aku ~ ...
Read more