Sector Secundari

50 %
50 %
Information about Sector Secundari

Published on February 27, 2008

Author: Txeli

Source: slideshare.net

Description

Segona part de les activitats econòmiques

Les activitats econòmiques El sector secundari La fàbrica

La indústria: els processos productius i distribució geogràfica La indústria: Les activitats industrials inclouen tots es processos i tècniques que transformen les matèries primeres en productes elaborats.

La indústria:

Les activitats industrials inclouen tots es processos i tècniques que transformen les matèries primeres en productes elaborats.

Procés d’elaboració del sucre Continua 

Història Antecedents: Tallers artesans: on les produccions s’envien als mercats locals. Manufactures del S. XVII , eren tallers de més producció encarats a un mercat nacional o internacional (porcellanes, tapissos, etc.). La indústria sorgeix a la Revolució Industrial a les darreries del segle XVIII, amb l’aparició de les fàbriques que es caracteritzaran per: 1. L’ús de màquines 2. L’especialització de la mà d’obra i la divisió del treball 3. Inversió d’una gran quantitat de capitals

Antecedents:

Tallers artesans: on les produccions s’envien als mercats locals.

Manufactures del S. XVII , eren tallers de més producció encarats a un mercat nacional o internacional (porcellanes, tapissos, etc.).

La indústria sorgeix a la Revolució Industrial a les darreries del segle XVIII, amb l’aparició de les fàbriques que es caracteritzaran per:

1. L’ús de màquines

2. L’especialització de la mà d’obra i la divisió del treball

3. Inversió d’una gran quantitat de capitals

Història Tallers artesans Manufactures segle XVII Fàbriques cap al 1850

El paisatge industrial Paisatge industrial: La localització de les fàbriques, el traçat de les vies de comunicació, la multiplicació dels transports, els creixement de les ciutats, etc, han modificat profundament el paisatge.

Paisatge industrial:

La localització de les fàbriques, el traçat de les vies de comunicació, la multiplicació dels transports, els creixement de les ciutats, etc, han modificat profundament el paisatge.

El paisatge industrial

Matèries primeres i fonts d’energia Matèries primeres: d’origen animal (carn, llana, seda, etc.) d’origen vegetal (cotó, fusta, lli, fruita) d’origen mineral (ferro, coure,...). Energies: Les energies no renovables: Carbó (antracita, hulla, lignit i torba) Hidrocarburs petroli, gas natural L’energia nuclear (urani, bori) Les energies renovables: Hidràulica Eòlica Geomètrica Mareomotriu Solar Biomassa

Matèries primeres:

d’origen animal (carn, llana, seda, etc.)

d’origen vegetal (cotó, fusta, lli, fruita)

d’origen mineral (ferro, coure,...).

Energies:

Les energies no renovables:

Carbó (antracita, hulla, lignit i torba)

Hidrocarburs petroli, gas natural

L’energia nuclear (urani, bori)

Les energies renovables:

Hidràulica

Eòlica

Geomètrica

Mareomotriu

Solar

Biomassa

Tipus d'indústries Indústria pesant: que proveeix a la lleugera de productes manufacturats, i és bàsica per l’economia d’un país. Hi trobem: Indústries bàsiques: fan una transformació inicial de les matèries primeres en productes semielaborats, que després serviran a altres indústries. Les principals són: La siderúrgia (obtenció de ferro i carbó) La metal·lúrgica (transforma minerals en metalls o aliatges), La química de base i petroquímica (que utilitzen combustibles fòssils per obtenir-ne plàstics, àcids o benzina) Indústries de béns d’equipament: transformen productes semielaborats per les indústries bàsiques en estris per altre indústries (maquinària, eines, etc)

Indústria pesant: que proveeix a la lleugera de productes manufacturats, i és bàsica per l’economia d’un país. Hi trobem:

Indústries bàsiques: fan una transformació inicial de les matèries primeres en productes semielaborats, que després serviran a altres indústries. Les principals són:

La siderúrgia (obtenció de ferro i carbó)

La metal·lúrgica (transforma minerals en metalls o aliatges),

La química de base i petroquímica (que utilitzen combustibles fòssils per obtenir-ne plàstics, àcids o benzina)

Indústries de béns d’equipament: transformen productes semielaborats per les indústries bàsiques en estris per altre indústries (maquinària, eines, etc)

 

Tipus d'indústries Indústria lleugera o de transformació: que són les que es dediquen a fer béns de consum directe com: La indústria automobilística La indústria alimentària, La indústria química de gran consum, La indústria electrònica, La indústria tèxtil, etc.

Indústria lleugera o de transformació: que són les que es dediquen a fer béns de consum directe com:

La indústria automobilística

La indústria alimentària,

La indústria química de gran consum,

La indústria electrònica,

La indústria tèxtil, etc.

 

Tipus d'indústries Altres classificacions: Les indústries també es poden classificar des del punt de vista tecnològic: Les indústries d’alta tecnologia que es caracteritzen per: Un alt nivell d’inversió. Mà d’obra altament qualificada. Important paper de les empreses multinacionals. Vuit sectors clau: informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia, automatismes, lasser i nous materials, i energies renovables. Es localitzen prop de les universitats i grans centres d’investigació. Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.

Altres classificacions:

Les indústries també es poden classificar des del punt de vista tecnològic:

Les indústries d’alta tecnologia que es caracteritzen per:

Un alt nivell d’inversió.

Mà d’obra altament qualificada.

Important paper de les empreses multinacionals.

Vuit sectors clau: informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia, automatismes, lasser i nous materials, i energies renovables.

Es localitzen prop de les universitats i grans centres d’investigació.

Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.

Localització de la indústria Localització de la indústria: 1. El cost del transport, és a dir la distància de transport de les matèries primeres a la fàbrica, el tipus de transport, i els tipus de càrrega a transportar (àcids) 2. Les matèries primeres. Normalment les indústries el col·loquen prop de les matèries primeres que són difícils de transportar (carbó, sucre, productes periples, etc.) 3. El mercat. Algunes indústries es situen prop dels consumidors, ja sigui perquè venen productes periples o perquè busquin mà d’obra. D’altres indústries es situen prop d’altres indústries ¡que els proveeixen. 4. L’energia. Avui dia no es un factor gaire important. 5. Mà d’obra. Que s’intenta que sigui barata i per exemple, les indústries tecnològiques acostumen a situar-se prop de les universitats i escoles professionals. 6. Zones amb avantatges fiscals (zona franca)

Localització de la indústria:

1. El cost del transport, és a dir la distància de transport de les matèries primeres a la fàbrica, el tipus de transport, i els tipus de càrrega a transportar (àcids)

2. Les matèries primeres. Normalment les indústries el col·loquen prop de les matèries primeres que són difícils de transportar (carbó, sucre, productes periples, etc.)

3. El mercat. Algunes indústries es situen prop dels consumidors, ja sigui perquè venen productes periples o perquè busquin mà d’obra. D’altres indústries es situen prop d’altres indústries ¡que els proveeixen.

4. L’energia. Avui dia no es un factor gaire important.

5. Mà d’obra. Que s’intenta que sigui barata i per exemple, les indústries tecnològiques acostumen a situar-se prop de les universitats i escoles professionals.

6. Zones amb avantatges fiscals (zona franca)

 

Distribució de la indústria al món Distribució de la indústria: Països centrals industrialitzats: Els que pertanyen al G8 (EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia) i el països que integren l’OCDE (Alemanya, Austràlia, Àustria,Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovàquia (2000), Espanya, USA, Finlàndia, França, Grècia, Hongria (1996), Irlanda, Islàndia, Itàlia, Japó, Luxemburg, Mèxic (1994), Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Polònia (1996),Portugal, Regne Unit, República Txeca (1995), Suècia, Suïssa i Turquia. Països de nova industrialització: El sud-est asiàtic (els 4 dragons: Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan) o NEI (Nous Estats Industrialitzats). 3. La indústria del 3r món o la dels països perifèrics està orientada al consum, depèn tecnològicament del nord i té un fort component de capital estranger. Hi destaquen: El Magrib, Líbia, Calcuta, Riu de la Plata, Ciutats australianes, Golf pèrsic, zones de l’antiga URSS, Shangai, etc.

Distribució de la indústria:

Països centrals industrialitzats: Els que pertanyen al G8 (EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia) i el països que integren l’OCDE (Alemanya, Austràlia, Àustria,Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovàquia (2000), Espanya, USA, Finlàndia, França, Grècia, Hongria (1996), Irlanda, Islàndia, Itàlia, Japó, Luxemburg, Mèxic (1994), Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Polònia (1996),Portugal, Regne Unit, República Txeca (1995), Suècia, Suïssa i Turquia.

Països de nova industrialització: El sud-est asiàtic (els 4 dragons: Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan) o NEI (Nous Estats Industrialitzats).

3. La indústria del 3r món o la dels països perifèrics està orientada al consum, depèn tecnològicament del nord i té un fort component de capital estranger. Hi destaquen: El Magrib, Líbia, Calcuta, Riu de la Plata, Ciutats australianes, Golf pèrsic, zones de l’antiga URSS, Shangai, etc.

 

Distribució de la indústria al món Els països industrialitzats: El G8: EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia(1998). L’ OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic .

Els països industrialitzats:

El G8: EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia(1998).

L’ OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic .

Els quatre dragons asiàtics Distribució de la indústria al món Deslocalizació: es tracta d’una fenomen que consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen: Mà d’obra abundant i barata Lleis laborals toves Inexistència de lleis medi ambientals Pressió fiscal molt baixa o nul·la Suficient nivell d'infrastructures. Possibilitat d’obtenir molts beneficis.

Deslocalizació: es tracta d’una fenomen que consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen:

Mà d’obra abundant i barata

Lleis laborals toves

Inexistència de lleis medi ambientals

Pressió fiscal molt baixa o nul·la

Suficient nivell d'infrastructures.

Possibilitat d’obtenir molts beneficis.

Els quatre dragons asiàtics Distribució de la indústria al món Corea del sud Taiwan Hong Kong Singapur

 

 

Història: Comença a finals del segle XVIII, al voltant del tèxtil (cotó) i de la metal·lúrgia. Es caracteritza per la manca de matèries primeres i l’escassetat de recursos energètics Els eixos de localització eren el Ter i el Llobregat, vora dels rius per aprofitar l’energia hidràulica. La industrialització a Catalunya es va impulsar gràcies a que la Península Ibèrica era un gran mercat pels productes catalans i per l’aixecament de la prohibició del comerç amb Amèrica. La indústria a Catalunya

Història:

Comença a finals del segle XVIII, al voltant del tèxtil (cotó) i de la metal·lúrgia.

Es caracteritza per la manca de matèries primeres i l’escassetat de recursos energètics

Els eixos de localització eren el Ter i el Llobregat, vora dels rius per aprofitar l’energia hidràulica.

La industrialització a Catalunya es va impulsar gràcies a que la Península Ibèrica era un gran mercat pels productes catalans i per l’aixecament de la prohibició del comerç amb Amèrica.

La indústria catalana actual: Als anys 60’ comença la crisi del tèxtil, però comencen a destacar el sector químic (Tarragona) i el del metall. Es creen noves indústries de telecomunicacions, alimentàries i d’informàtica Catalunya representa el 25% de la producció industrial Espanyola. La indústria a Catalunya

La indústria catalana actual:

Als anys 60’ comença la crisi del tèxtil, però comencen a destacar el sector químic (Tarragona) i el del metall.

Es creen noves indústries de telecomunicacions, alimentàries i d’informàtica

Catalunya representa el 25% de la producció industrial Espanyola.

 

Localització de la indústria catalana: Es concentra entorn a Barcelona, Tarragona i Reus, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà. La indústria a Catalunya

Localització de la indústria catalana:

Es concentra entorn a Barcelona, Tarragona i Reus, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà.

Medi ambient: Les activitats industrials, juntament amb l’extracció de minerals i recursos energètics, són les que provoquen més impactes medi ambientals. Els més freqüents són: Contaminació atmosfèrica: pluja àcida, disminució de la capa d’ozó, efecte hivernacle. Contaminació de la hidrosfera: abocaments excessius de residus tant als rius com als mars, contaminació de les aigües subterrànies Generació de residus perillosos: a les indústries químiques i d’obtenció d’energia nuclear. Desenvolupament sostenible: La industrialització ha incrementat les diferències entre el nord-sud, ja que el 80% de la producció manufacturada està controlada per empreses amb seu als països més rics. La indústria i el medi ambient

Medi ambient:

Les activitats industrials, juntament amb l’extracció de minerals i recursos energètics, són les que provoquen més impactes medi ambientals. Els més freqüents són:

Contaminació atmosfèrica: pluja àcida, disminució de la capa d’ozó, efecte hivernacle.

Contaminació de la hidrosfera: abocaments excessius de residus tant als rius com als mars, contaminació de les aigües subterrànies

Generació de residus perillosos: a les indústries químiques i d’obtenció d’energia nuclear.

Desenvolupament sostenible:

La industrialització ha incrementat les diferències entre el nord-sud, ja que el 80% de la producció manufacturada està controlada per empreses amb seu als països més rics.

 

Add a comment

Related pages

Sector secundari - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El sector secundari d'una economia es refereix als sectors econòmics que creen productes finals: la indústria, mineria, producció d'energia i construcció.
Read more

El Sector Secundari - CATALUNYA - Google Sites

El sector secundari inclou aquelles activitats de transformació en productes elaborats de les matèries primeres proporcionades pel sector primari.
Read more

4.5. El sector secundari - blanes.cat

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica Agenda 21 Local de Blanes 385 4.5. El sector secundari La indústria presenta en aquesta zona una gran ...
Read more

Sector terciari - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Sectors econòmics; Hipòtesi dels tres sectors; Sector primari: matèries primeres Sector secundari: extracció i transformació Sector terciari: serveis
Read more

5º Primaria - Ciencias Sociales - Sectores de producción ...

5º Primaria - Ciencias Sociales - Sectores de producción: El sector terciario - Duration: 2:23. Aprendes y aprendo 13,003 views. 2:23
Read more

Sector Secundario: Industria - YouTube

Sector Secundario: Industria karmen050711. Subscribe Subscribed Unsubscribe 7 7. ... Sectores de producción: El sector secundario - Duration: 2:47.
Read more

sector secundari 1 6èC

SECTOR SECUNDARI El sector secundari o industrial inclou la industria, la minería,l'artesania, la producció d'energia i la construcció. LA INDUSTRIA: A ...
Read more

Sector primari secundari i terciari

El sector terciari és el sector econòmic que inclou les activitats que, a diferència del que passa en els sectors primari i secundari, no produeixen ...
Read more

SECTOR SECUNDARIO - cplosangeles.juntaextremadura.net

SECTOR SECUNDARIO - cplosangeles.juntaextremadura.net
Read more