Secrets-for-Success

100 %
0 %
Information about Secrets-for-Success
Spiritual-Inspirational

Published on February 17, 2011

Author: oldmanoh

Source: authorstream.com

Slide 1: Secrets for Success เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ Slide 2: Gossip นินทา Don't talk negatively about people behind their backs. อย่าพูดเรื่องลบๆลับหลังผู้อื่น If you gossip, people won't confide in you. ถ้าคุณนินทา คนจะไม่เชื่อถือคุณ Mind your own business. ดูแลเรื่องของตนเอง อย่ายุ่งเรื่องคนอื่น How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Try to work for someone who'll challenge your powers. You'll learn more in a year than 4 years of college. พยายามทำงานกับคนที่ท้าทายความสามารถของคุณ คุณจะเรียนรู้ใน 1 ปี มากกว่า 4 ปีในมหาวิทยาลัย How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Successful bosses have good communication skills. They learn from people, including their employees. นายที่ประสบความสำเร็จจะมีความสามารถในการสื่อสารสูง เขาเรียนรู้จากผู้คน รวมทั้งจากลูกน้องตนเองด้วย How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Work in such a way that makes your boss look good. It's not flattery. ทำ งานให้ เจ้านายของคุณดูดี แต่ไม่ใช่ประจบประแจง How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 On downsizing, the first to go are those with few friends. เมื่อองค็กรมีปัญหา คนที่จะตกงานก่อนเพื่อนคือคนที่มีเพื่อนน้อย Bosses prefer competent people whom they respect. เจ้านายชอบคนเก่งที่“ไว้ใจได้” How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dress for the job you want, not the one you have. แต่งตัวไปทำงานให้เหมาะกับอาชีพของคุณ ไม่ใช่แต่งตามที่คุณมี Let your dress reflect s professionalism. ให้เครื่องแต่งกายของคุณบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Workout to get in good physical shape. ออกกำลังกายให้ร่ายกายแข็งแรงอยู่เสมอ Unless exceptionally skilled, the unhealthy are at a comparative disadvantage. ยกเว้นความสามารถพิเศษบางอย่างที่คุณมี การมีสุขภาพไม่ดี เป็นข้อด้อยของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Personal integrity is crucial. ความสุจริตเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง Tell nothing but the truth. พูดแต่ความจริง อย่าพูดเท็จ Bosses can forgive mistakes but if you lie, you're gone. เจ้านายยอมรับความผิดพลาดของคุณได้ แต่ ถ้าคุณโกหก คุณตกงานแน่ How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Be on time. จงตรงต่อเวลา Try to arrive few minutes early. พยายามมาก่อนเวลาเสมอ It saves you from stress. เพราะมันจะช่วยลดความเครียดให้คุณ You'll be much relaxed & work better คุณจะรู้สึกสบายและทำงานได้ดีกว่า How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Strive your best to keep a deadline. ทำงานให้ทันตาม“เส้นตาย”ที่กำหนดไว้ If you cannot meet it, then apologize & ask for an extension ถ้าทำไม่ได้ ให้ขอโทษ และขอยืดเวลา How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Don't take things personally. หากมีใครตำ หนิคุณ อย่าเก็บมาเป็นอารมณ์ How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 If some people are unhappy with you, it's their problems. ถ้าใครบางคนไม่มีความสุขเมื่อทำงานกับคุณ...นั่นเป็นปัญหาของเขา But always strive to give your best. แต่จงพยายามทำดีที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้ How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 If you must correct someone, don't get personal about it. ถ้าคุณต้องช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของใครบางคน อย่าใช้อารมณ์ Do it never in front of others. อย่าฉีกหน้าคนต่อหน้าผู้อื่น How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spend some time alone everyday. What's the mission of my life? What do I want to be? And how to go about it. ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง คิดถึงเป้าหมายชีวิตของคุณ คิดว่าคุณต้องการจะเป็นอะไร แล้วคุณจะถึงจุดนั้นได้อย่างไร How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 As you move along Plan A of your career, ในขณะที่คุณกำลังเดินไปตามแผน A บนเส้นทางอาชีพของคุณ maintain a Plan B as well — ให้เตรียมแผน B เอาไว้ด้วย an alternative course to rely เป็นทางเลือกหากจำเป็นต้องใช้ How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Always remember that the secret of success is passion. Always think big. Spread love & joy. You'll have blissful years ahead จงจำไว้ว่า ความลับของความสำเร็จ คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้า คิดใหญ่..จงแบ่งปันความรัก & ความสนุกสนาน คุณจะมีปีที่สวยงามรออยู่ข้างหน้า How to Succeed: How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Don’t keep these good messages for you only, please send them to your friends. อย่าเก็บข้อความดี ๆ นี้ไว้คนเดียว โปรดส่งต่อให้เพื่อนของคุณ

Add a comment

Related presentations

Related pages

www.inspireamillion.com - Home

www.inspireamillion.com steht für qualifizierte Unternehmensberatung. Wir betreuen und unterstützen Sie bei sämtlichen Abläufen und Strukturen Ihres ...
Read more

10 Secrets for Success and Inner Peace by Wayne W. Dyer ...

Start by marking “10 Secrets for Success and Inner Peace” as Want to Read:
Read more

Secrets for Success

Secrets for Success. 652 likes · 1 talking about this. By being a member of Secrets for Success you'll receive free success tips, tools and stories from...
Read more

Victoria's Secrets For Sucess

Do You Need A Highly Energetic, & Motivational, Public Speaker? I have a Corporate background in Logistics & Executive Administration. AAS, BS, MBA.
Read more

The Secrets for Success | Here You Will Find SUCCESS and ...

The Secrets for Success. The Secrets for Success e-Book can save your life! Got Success? Click Here
Read more

10 Secrets for Success and Inner Peace Cards - Dr. Wayne W ...

Selected by Apple as a "Staff Favorite" - Nov 0910 Secrets for Success and Inner Peace Cards by Dr
Read more

Getting that Medical Job: Secrets for Success: Amazon.de ...

Getting that Medical Job: Secrets for Success: Amazon.de: Colin J. Mumford, Suvankar Pal: Fremdsprachige Bücher
Read more

10 Secrets for Success and Inner Peace (Puffy Books ...

10 Secrets for Success and Inner Peace (Puffy Books) - Kindle edition by Wayne W. Dyer. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or ...
Read more

Business Secrets for Success | Business Consulting and ...

Running a business is hard work. We can help. We are a focused, results-driven team that doesn’t want to waste your time – or ours. We know what ...
Read more

10 Secrets for Success and Inner Peace Cards - Dr. Wayne ...

Description 10 Secrets for Success and Inner Peace Cards by Dr. Wayne W. Dyer is a beautifully illustrated deck of 50 inspirational cards, based ...
Read more