SearchAmbition

50 %
50 %
Information about SearchAmbition
Business & Mgmt

Published on December 6, 2008

Author: gubbar

Source: slideshare.net

Description

SearchAmbitions serviceydelser som rekrutterings- og headhunterfirma!

Vores ambition, jeres fordel! SearchAmbition er løsningen når I skal rekruttere Derfor finder vi de kandidater, der er fagligt bedst, med arbejdere inden for ledelse og økonomi – bredt og mindst lige så vigtigt, de kandidater hvor der er forstået. Det betyder, at vi rekrutterer til stillinger det bedste personlige match. inden for Human Resource, marketing, salg, indkøb, logistik, regnskab, økonomistyring, revision og ledelse På de næste sider kan I læse om nogle af de produkter, på alle niveauer. vi tilbyder, men husk at vi altid kan sammensætte et forløb, der passer til netop jer. Vi har en lang række af produkter, som betyder, at uanset hvad jeres behov er, så har vi mulighed for at Vi ser frem til at være jeres rekrutteringspartner! sammensætte en skræddersyet løsning, der passer til jer og jeres rekrutteringsbehov.

Hvem er vi? SearchAmbition er repræsenteret både i København Det betyder, at vi har direkte kontakt til over 31.000 og Århus. SearchAmbitions konsulenter har alle en bag- kandidater, der alle har en baggrund inden for økonomi, grund inden for rekrutteringsbranchen og/eller omfat- ledelse og ’business’ generelt. tende erfaringer med ledelsesudvikling, karriereudvik- ling og testværktøjer. Alle specialister på deres område. Ud over dette har SearchAmbition tætte netværk til andre organisationer, som alle har tæt kontakt til netop SearchAmbition har et eksklusivt samarbejde med denne målgruppe. landets førende a-kasse og organisation inden for ledelse og økonomi. quot;Vores ambition er at kunne løse enhver rekrutteringsopgave inden for vores speciale. Kunden skal føle en mærkbar værdi i samarbejdet med os”

Executive search SearchAmbitions kerneområde er executive search. afdækkes jeres konkrete behov, og i fællesskab vælger vi den mest hensigtsmæssige og skræddersyede løsnings- Rekrutteringsprocessen er meget ressourcekrævende model. for de fleste virksomheder. Det er både meget tidskræ- vende, og det kan også være yderst kompliceret at finde Det kan være, at I ønsker at være en aktiv medspiller i ’den rigtige medarbejder’. hele forløbet, eller det kan være I ønsker, at vi skal vare- tage hele processen frem til, at I blot skal pege på en af SearchAmbition har derfor et helt team af professionelle to nøje udvalgte kandidater. Uanset modellen I vælger, medarbejdere, som er eksperter i alle rekrutteringens kan I være trygge ved, at vi finder de bedste kandidater faser – lige fra markedsføring, interviews og testværk- på markedet – ikke alene i faglighed, men lige så vigtigt tøjer til sparring omkring udvælgelse. også i personlighed. Dette sammenholdt med vores omfattende netværk Vores arbejde er ikke slut, før I er tilfredse med løsnin- betyder, at vi kan varetage alle dele af jeres rekrut- gen. Derfor følger vi også løbende op på processen, også teringsbehov. efter I har ansat jeres nye medarbejder, så vi hele tiden kan forbedre vores kunders oplevelse med vores ydelser. En Executive search opgave begynder altid med, at en Derfor tilbyder vi også en tre måneders garanti på vores af vores konsulenter besøger jeres virksomhed. Her rekrutteringer i executive search.

HR konsulent ydelser Hvis I ønsker at varetage rekrutteringsprocessen selv, I den sammenhæng kan vi også tilbyde at varetage alle men gerne vil have professionel konsulentbistand, kan test af kandidater, og matche disse op mod stillings- vi også tilbyde at deltage på sidelinjen. Vi kan coache indhold. og vejlede jeres medarbejdere i de ansættelsessam- taler, I måtte have. Vi kan også deltage i samtalerne, Vi benytter flere forskellige personprofilanalyser og sammen med jeres egne medarbejdere, så de bliver ledelsestests, og kan derfor bidrage ved alle typer re- klædt på til at foretage de bedste ansættelser. krutteringer. Vores konsulenter kan fx byde ind med strukturering af Vores professionelle konsulenter kan også hjælpe med samtalerne, samt værktøjer til den efterfølgende evalu- at udforme stillingsopslag, så de er mere målrettede og ering af kandidaterne. bedre appellerer til de rigtige kandidater. Mulighederne er mange, og vi kan sammensætte et Vi kan naturligvis også varetage selve samtalerne med skræddersyet forløb, som passer til netop jeres behov. kandidaterne.

Selection Selection er produktet til de virksomheder, der ønsker at hjemmesider der bliver benyttet af målgruppen. Dels profilere et stillingsopslag overfor en udvalgt målgruppe egne hjemmesider, og dels jobsites hos vores sam- af relevante kandidater. arbejdspartnere. Via markedets mest målrettede kandidatbank, kan vi ud- Selvom en selection opgave ikke indeholder decideret vælge en gruppe på typisk mellem 30 og 50 opdaterede søgning, har vi stadig fokus på, at I får de relevante kan- kandidatprofiler. Vi sender jeres stillingsopslag person- didater og en god service. Derfor følger vi også forløbet ligt til disse kandidater, der både kan være ledige eller nøje, og vi laver ekstra søgninger og udsendelser til bre- blot vil videre i karrieren, og opfordrer dem til at søge dere eller alternative målgrupper, hvis den rigtige profil stillingen direkte hos jer. ikke findes i første omgang. Naturligvis uden ekstra omkostninger. Alle kandidaterne er jobsøgende og har opdateret deres profil inden for maks to måneder, og vi har mulighed for at tilpasse kandidatpuljen så jeres stillingsopslag bliver profileret for de mest relevante kandidater. Samtidig bliver stillingsopslaget også profileret på flere relevante

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på en opgave, der er tilpasset netop jeres behov. Vi ser frem til et godt samarbejde. Læs mere om produkter og priser på www.SearchAmbition.dk eller ring på 70 70 20 95.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch - leo.org: Startseite

Das Sprachangebot für Englisch-Deutsch: Wörterbuch mit Übersetzungen, Flexionstabellen und Audio, interaktivem Forum und Trainer für flexibles Lernen.
Read more

ambition | Tumblr

Without ambition one starts nothing. Without work one finishes nothing. The prize will not be sent to you. You have to win it.
Read more

Ambition | Specialist Recruitment in Accounting ...

Ambition is a major recruitment firm specialising in Finance & Accounting and Technology in Malaysia. Ambition is a leading global recruiter servicing ...
Read more

Ambition | Specialist Recruitment in Accounting ...

Search for a job Whether you are looking for a permanent, temporary or contract job, we have a range of sought after positions in key specialist areas.
Read more

Ambition | Define Ambition at Dictionary.com

Ambition definition, an earnest desire for some type of achievement or distinction, as power, honor, fame, or wealth, and the willingness to strive for its ...
Read more

Ambition - YouTube

Ambition is a leading global boutique recruitment business operating in a select number of specialist areas across key international cities. We access hard ...
Read more

Ambition reloaded – Michael Stoermer

Ihr Unternehmen und sich neu erfinden. Ihre Unternehmensgründung liegt vielleicht schon über mehrere Jahrzehnte zurück. Digitalisierung, Globalisierung ...
Read more

Ambition - definition of ambition by The Free Dictionary

Define ambition. ambition synonyms, ambition pronunciation, ambition translation, English dictionary definition of ambition. n. 1. a.
Read more

Ambition - Leaguepedia - Competitive League of Legends ...

Ambition's family got their first computer when he was 9 starting his gaming life. He played Starcraft for 10 years. He could only play 1-2 hours a day ...
Read more