Science_Business_Kyoseva 04.03.2014

50 %
50 %
Information about Science_Business_Kyoseva 04.03.2014
Business & Mgmt

Published on March 7, 2014

Author: dikovska

Source: slideshare.net

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ М/У НАУКАТА И БИЗНЕСА Цвети Кьосева 04.03.2014, betahaus, София

2 07.03.14 Как се възприемат (обикновенно) те? За нас Науката е: http://www.razkritia.com/wp-content/uploads/2013/04/ucheni.jpg http://blog.coghillcartooning.com/5084/fat-cat-businessman-cartoon-character-sketch/ За нас Бизнесът е:

3 07.03.14 За кого какво е важно? За Науката: За Бизнеса: •  Научни публикации и трудове •  Инвестиции и възвръщаемост •  Патенти и полезни модели •  Приходи и печалба •  Изобретения •  Бизнес модел •  Експерименти •  Конкретни резултати •  Материална база •  Клиенти Различна терминология, работна среда и навици !

07.03.14 4 Каква е приликата между тях (обаче)? Въпреки различните мотиви, академията и бизнеса имат една обща крайна цел: Да създават нови (по-добри) разработки, продукти и услуги, които да улесняват ежедневието на всички нас.

07.03.14 Постигане на тази цел, заедно? Причините за липса на сътрудничество между българският бизнес и науката (възможни интерпретации): •  Нисък иновационен капацитет на българския бизнес. •  Слаба активност и видимост на продукцията на научните институции. http://alpharesearch.bg/userfiles/Business_science_Presentation.pdf 5

6 07.03.14 Благодаря за вниманието! Цветослава Кьосева Консултант по иновации и бизнес развитие e-mail: ts.kyoseva@gmail.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...