“Saving Lincoln” Case studie: Storytelling met HootSuite

100 %
0 %
Information about “Saving Lincoln” Case studie: Storytelling met HootSuite

Published on June 26, 2013

Author: hootsuite

Source: slideshare.net

Description

Onlangs startte een team van schrijvers een Twitter storytelling campagne gericht op het opbouwen van een publiek voor de release van de film Saving Lincoln. “Met passie en innovatie hebben we een film gemaakt met een beperkt budget,” staat bij hun inschrijving op de creatieve financiering platform Kickstarter. Met gebruik van dit beperkte budget en de stem van een van de hoofdpersonen uit de film, lanceerden zij het Twitter profiel @SavingLincoln om zo succesvol de aandacht te krijgen en op te bouwen van duizenden bioscoopbezoekers.

Lees in deze case studie hoe de schrijvers achter @SavingLincoln het bereiken om door de muur van traditionele sociale mediacampagnes te breken en in direct contact komen met hun fanbase.

1IntroductieMet jaarlijks duizenden films die uitkomen, is het voor filmmakers eenuitdaging om eruit te springen. Traditioneel hebben films met een grootmarketing budget meer succes om hun publiek te bereiken. Met hetontstaan van social media zijn de regels veranderd.Kleinere marketing en reclamebureaus gebruiken steeds vaker socialmedia voor een belangrijk deel van hun marketing en promotie campagnes.Door gebruik van HootSuite, om hun social media bereik te vergroten,zijn ze in staat om direct contact te leggen met hun fanbase en hun socialmedia aanwezigheid te versterken.Onlangs is een team van schrijvers een Twitter storytelling campagnegestart gericht op het opbouwen van een publiek voor de release van deonafhankelijke film “Saving Lincoln”, geregisseerd door Salvador Litvak.Met een beperkt budget realiseerden zij zich het belang van het hebben vaneen avant-garde social media strategie dat kostendekkend en makkelijkte implementeren was. Met deze richtlijnen in gedachten lanceerde hetteam een Twitter storytelling campagne om bekendheid te geven aan defilm voordat de film daadwerkelijk werd uitgebracht. Met gebruik van deTwitter naam @SavingLincoln streefden zij ernaar om context en begrip tebieden rond de geschiedenis van Abraham Lincoln en zijn bodyguard WardHill Lamon waarbij ze ondertussen ook betrokken waren bij de fans en eenpubliek opbouwden.De uitdagingHet team wilde effectief de online aanwezigheid van de film beheren, maarop een creatieve en betaalbare manier. Met het creëren van een storytellingcampagne op Twitter hadden ze de volgende doelen voor ogen:Case studie: Storytelling met HootSuiteHet teamReuben Lim is eenonafhankelijke filmproducent,Sundance Producing Fellowen eigenaar van productioncompany, Lane Street PicturesBlaine Graboyes is eenaward winnende uitvoerendproducent en game designermet bijna 20 jaar ervaringin digitale en multiplatformentertainment ontwikkelingBrad Cook heeft verscheidenekorte stripverhalen in diversekleine verzamelbundelsgepubliceerd. Hij modelleerde de@SavingLincoln storyteling opde stripboeken die hij las toenhij opgroeide.Nina Davidovich is eenscenarioschrijver die coschrijveris van “When do we eat?” enSaving Lincoln samen methaar schrijf- en levenspartnerSalvador LitvakTwitter storytelling om publiek op te bouwen

2Social storytelling doelen• Merkbekendheid en “buzz”opbouwen voor een onuitgebrachte film• Een netwerk van fans voor de film creëren• De campagne over een jaar of meer te verspreiden• Bekendheid geven aan Ward Hill Lamon – Lincoln’s bodyguard en zijnplaats in de geschiedenis• De strategie implementeren binnen het budget van $1000 per maandHet team van @SavingLincoln focuste zich op het vertellen van degeschiedenis van Abraham Lincoln door de stem van Ward Hill Lamon,een “vaak genegeerd historisch figuur die Lincolns vriend en wettelijkepartner was in Illinois en die als zijn persoonlijke bodyguard een grote rolspeelde bij de president in leven houden tijdens de burgeroorlog.”1Door gebruik te maken van Lamon als verteller, gebaseerd op zijn eigengeschriften uit de tijd van de burgeroorlog, en het in de ware geest van defilm te houden, waren de schrijvers in staat om een nieuwe dimensie aanhet verhaal te geven.In plaats van een traditionele website voor de marketing te gebruikenwerd Twitter gebruikt om de verhalen van Ward Hill Lamont te vertellen.Elk verhaal werd zoals strips gestructureerd: een verhaalritme per dag,verteld in diverse tweets, in tegenstelling tot een paar losse berichten. Metelke dag een nieuwe serie van tweets vorderde het verhaal terwijl lezersondertussen nieuwsgierig werden wat er hierna ging gebeuren. De vrijdagwerd de cliffhangerdag die als basis diende voor het hervatten van hetverhaal op maandag.Case studie: Storytelling met HootSuiteHet @SavingLincoln Twitter profielEen tweet van een fan alsantwoord op een bericht dat@SavingLincoln publiceerde.Naar mate de tijd verstreekgenoten de @SavingLincolnvolgers steeds meer van hetretweeten of reageren op de@SavingLincoln verhalen.

3Case studie: Storytelling met HootSuiteSucces bereikenOm alle doelstellingen te bereiken met de @SavingLincoln storytellingcampagne, vertrouwden zij op de volgende hulpmiddelen in hetHootSuite dashboard.Het team moest elke tweet in een bepaalde volgordepubliceren, het was belangrijk dat ze op dezelfdemanier gepubliceerd werden, met specifieketussenpozen. Ze gebruikten de betrouwbaarheid van deinplanningfunctionaliteit om elke tweet op de goedevolgorde te verzenden.Ze hadden een gestroomlijnd proces nodig voor het bekijken,bijwerken en bijdragen aan hun wekelijkse Twitter verhalen.Door gebruik van HootSuite Team functionaliteit haddenmeerdere partijen toegang en konden samenwerken aandezelfde content.Resultaten@SavingLincoln was succesvol in het bereiken van hun campagnedoelstellingen. Met behulp van HootSuite konden zij hun social mediastrategie effectief uitvoeren en beheren alsmede hun doel behalen van hetcreëren van een loyale fanbase voor de film. Deze nieuwe Twitter fans ophun beurt zorgden voor een aanzienlijke vergroting van bekendheid voorde film.1. “Future of Film: Resurrecting Abe Lincoln’s Bodyguard (Via Twitter)” By Brad Cook,Huffington Post.“Wij gebruikenHootSuite omdat heteen gemakkelijke,betrouwbare manieris om de komendeSaving Lincoln verhaaltweets in te plannen.Elke tweet is in eenbepaalde volgordegeschreven, dus hetwas belangrijk dat zeop dezelfde maniergepubliceerd werden,met specifieketussenpozen.HootSuite is de meestbetrouwbare servicedie we gevondenhebben om dit terealiseren.”Brad Cook,Twitter verhalenverteller

Add a comment

Related pages

Storytelling with Saving Lincoln - Hootsuite Social Media ...

... The Saving Lincoln ... Twitter storytelling campaign aimed at building ... with their fan base in this case study. We use Hootsuite ...
Read more

Saving Lincoln” Case studie: Storytelling met HootSuite ...

"Saving Lincoln" Case Study: Storytelling with Hootsuite Recently, a team of writers launched a Twitter storytelling campaign aimed at building an audience ...
Read more

Content Marketing Ideas For Small Businesses: Customer ...

... usually a case study sheds ... Once she dug further and reached out to the Saving Lincoln ... launched a Twitter storytelling campaign aimed ...
Read more

Social Media and Storytelling, Part 5: Six Principles of ...

... HootSuite’s Director of ... “Why Storytelling?”, ... An excellent case study of momentum at work and the resulting viral effect is the ...
Read more

Produce Effective Video Testimonials with These ...

... filmmaker and founder at Stillmotion and Muse Storytelling, ... A case study takes that a bit further, explaining the use case along with the achieved ...
Read more

Social Media case study: Broadcast vs. Engagement in ...

Social Media case study: Broadcast vs ... engagement over broadcast based on this limited case study, ... archive for "Storytelling Gone ...
Read more

Trey Le | LinkedIn

View Trey Le’s professional ... Trey Le. Corporate Communications at Hootsuite Media ... I'm exploring this new era of storytelling in a globally ...
Read more