Saradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta u opstini Kula

50 %
50 %
Information about Saradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta...
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: NALED

Source: slideshare.net

Description

27. decembra 2013. godine u „Motelu Rodić“ u Kuli, u okviru „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija“ (CBC IP) finansiranog od strane EU, održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se pre svega razgovaralo na temu saradnje i odnosa privatnog i javnog sektora, kao i mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta u opštini Kula.

Seminar sa predstavnicima lokalne privrede Opština Kula 27. decembra 2013. godine u „Motelu Rodić“ u Kuli, u okviru „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija“ (CBC IP) finansiranog od strane EU, održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se pre svega razgovaralo na temu saradnje i odnosa privatnog i javnog sektora, kao i mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta u opštini Kula. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i lokalne privrede (Jaffa Crvenka, Animal komerc, Mali agrar, GP Blaško, Udruženje preduzetnika...) koji su govorili o svojim iskustvima, poslovnim izazovima i mogućnostima za stvaranje boljih uslova za poslovanje na lokalu. U saradnji sa predstavnicima lokalne privrede, sprovedeno je istraživanje čiji su rezultati dati u nastavku ovog izveštaja. REZULTATI Najveći broj prisutnih ispitanika (66%) dolazi iz sektora proizvodnje, (34%) je iz sektora trgovine i usluga, dok su pretežno zastupljene delatnosti:         Proizvodnja papirne i kartonske ambalaže Proizvodnja konzumnih jaja Proizvodnja prehrambenih proizvoda - jaffa Računarski inžinjering i industrijska elektronika Trgovina na malo i pakovanje prehrambenih proizvoda Trgovina i usluge u IT sektoru Udruženje preduzetnika Zanatski poslovi Kroz priloženi upitnik, učesnici sprovedenog istraživanja pokušali su da ocene dosadašnji rad opštinske administracije i da kroz odgovore na pojedina pitanja pomognu predstavnicima lokalnih vlasti u unapređenju privrednog ambijenta u opštini Kula. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Da li su administrativne procedure na lokalnom nivou transparentne i jasne? 45% DA 55% NE 55% prisutnih ispitanika smatra da su administrativne procedure na lokalnom nivou dovoljno transparentne i jasne, dok se 45% isitanika sa tim ne slaže Da li smatrate da je lokalna administracija efikasnija od državne uprave? 33% 44% DA NE 23% MOŽDA 44% prisutnih ispitanika smatra da je lokalna administracija efikasnija od državne uprave, 23% ne smatra da je tako, dok 33% ispitanika ne može da da jasnu ocenu Najveći broj prisutnih ispitanika navelo je da je u okviru svog poslovanja uglavnom upućeno na sledeće organe lokalne samouprave:   Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Agencija za razvoj opštine Kula Većina ispitanika navelo je da najbolju saradnju u okviru svog poslovanja ostvaruje sa Agencijom za razvoj opštine Kula, dok se mogući problemi mogu javiti u oblasti razvoja turizma. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Kao najkorisnije stvari koje je opština Kula uradila za svoju privredu, najveći broj ispitanika saglasno je da je to izgradnja i uređenje industrijske zone kao i veća naplativost kod budžetskih korisnika. S druge strane, ispitanici smatraju da bi opština mnogo više mogla da uradi u pogledu:       unapređenja efikasnosti procedura i transparentnosti u radu osnivanja garancijskog fonda osnivanja biznis inkubatora privlačenja investicija i poboljšanja privrednog ambijenta uvođenja institucije profesionalnog menadžera opštine unapređenja saradnje i komunikacije sa lokalnom privredom U šta bi opština trebalo najviše da uloži kako bi pomogla poslovanju lokalne privrede? 12% 22% efikasniji rad opštinske uprave 66% infrastruktura subvencije privredi 66% ispitanika smatra da bi opština najviše pomogla lokalnoj privredi kroz subvencije, 22% smatra da su najvažnija ulaganja u infrastrukturu, dok svega 12% njih smatra da je neophodno ulaganje u efikasniji rad opštinske uprave Svi ispitanici saglasni su u oceni da je neophodno ostvariti veći uticaj u borbi protiv sive ekonomije koja u mnogome otežava razvoj i poslovanje lokalne privrede, naročito malih i srednjih preduzeća i da u tom pogledu, opština mora nastupiti prema republičkim organima sa konkretnim predlozima. Učesnici sprovedenog istraživanja ocenili su rad opštinske administracije prosečnom ocenom sedam (7.00). Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Zaključak Podeljeno je mišljenje privrednika da su administrativne procedure na lokalu dovoljno transparentne i jasne, i u tom smislu sugerisano je da opština treba da uradi više u pogledu unapređenja efikasnosti procedura i transparentnosti u radu. Takođe, većina privrednika smatra da je lokalna administracija efikasnija od državnih organa kada je u pitanju rešavanje zahteva koja dolaze od strane lokalne privrede. Kao najveći uspeh lokalne samouprave prepoznato je uređenje industrijske zone i veća naplativost kod budžetskih korisnika. Neophodna je pomoć opštinske uprave lokalnoj privredi, pre svega sektoru preduzetništva, malim i srednjim preduzećima kroz osnivanje garancijskog fonda i biznis inkubatora. Izdvajanje podsticajnih sredstava i samozapošljavanje samo je jedna od mera koje se moraju preduzeti kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti i na taj način pomoglo MSP sektoru. Intenziviranje i jačanje komunikacije sa predstavnicima lokalne privrede, jedan je od preduslova za unapređenje privrednog ambijenta na lokal i tu tom smislu treba razgovarati o mogućnosti uvođenja institucije profesionalnog menadžera opštine. Takođe se predlaže uvođenje olakšica u postupku legalizacije poslovnih objekata, zatim smanjenje taksi koje bi se otplaćivale na duži vremenski period, kao i produžetak rokova za izmirivanje komunalija kada su u pitanju fizička i pravna lica (5 i 10 godina). S tim u vezi, porez na imovinu treba da bude jedan od osnovnih prihoda lokalne samouprave, smatraju predstavnici lokalne privrede. Takođe, kao jedan od problema koji u mnogome otežavaju legalno poslovanje privrednih subjekata navodi se problem sive ekonomije i crnog tržišta koje je sve više zastupljeno i u opštini Kula, te da je u tom smislu neophodna intervencija na državnom nivou i bolja koordinacija inspekcijskih službi u cilju rešavanja problema sive ekonomije. Zajednička ocena svih prisutnih je da u ovom momentu postoji i nedostatak poslovnih ideja, informacija, i da je u tom smislu neophodna pomoć u menadžerskim, upravljačkim veštinama koja bi se mogla obezbediti kroz projekte prekogranične saradnje i prenošenje iskustava iz regiona. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

SAVJETA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA,

Ostvarena saradnja sa Svjetskom ... ĉega je Savjet za unapreĊenje poslovnog ambijenta, ... kroz saradnju javnog i privatnog sektora. U zavisnosti od ...
Read more

Saradnja hrvatskih i srpskih konsultanata | Ekonomski institut

Međunarodna saradnja; ... za unapređenje privrednog ambijenta i razvoj poslovanja. U svom ... za polaznike iz privatnog i javnog sektora ...
Read more

NACIONALNA BEZBEDNOST KAO FAKTOR OBLIKOVANJA PRIVREDNOG ...

... NACIONALNA BEZBEDNOST KAO FAKTOR OBLIKOVANJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U ... saradnje javnog i privatnog sektora. ... saradnja na otklanjanju ...
Read more

Privredna komora Srbije - VESTI

Radionica „Podrška ženskom preduzetništvu“ u Leskovcu : Saradnja ... za unapređenje privrednog ambijenta, ... javnog sektora i ...
Read more

Javno-Privatno Partnerstvo u Ruralnom Turizmu (1)

Saradnja privatnog i javnog sektora u oblasti ... tržišnog ambijenta za lokalne ... Zadružni oblik privrednog udruživanja ...
Read more

Barijere_i_korupcija_final MNE FINAL by Ceed NVO - issuu

Analiza prisustva korupcije i biznis barijera u odnosima privatnog i javnog sektora u Crnoj Gori
Read more

STRATEGIJA RAZVOJA AGENCIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

... 2005 godine Fond za unapredjenje razvoja ... saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora; ... ambijenta i kvaliteta života za sve ljude u
Read more

Beograd, 2013. godine

dragocena rešenja javnom i privatnom sektoru za unapređenje privrednog ambijenta i ... privatnog i javnog sektora. U ... javnog i privatnog sektora ...
Read more