SAP SD - Lo6059

56 %
44 %
Information about SAP SD - Lo6059
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Özel İşlemler  Nakit satış  Acil teslimat  Konsinye  Bedelsiz teslimat Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Özel İşlemler : Hedefler Bu bölümün sonunda,  nakit satış ve acil sipariş işlemlerinin özelliklerini ve farklılıklarını,  satış uyarlamasında müşteri konsinyesinin nasıl yansıtılacağını,  bedelsiz teslimat ve bedelsiz sonradan teslimat işlemlerini yönlendirmeyi öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 Özel İşlemler: Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- § 0,-- OROR LFLF F2F2 7. Veri akışı 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 3. Sipariş İşleme 10. Muhatap belirleme 1. Giriş 8. Özel işlemler

© SAP AG 1999  Şirketiniz, IDES AG'de günlük satış işlemleriniz sırasında özel işlemlere ihtiyaç duyacaksınız.  Bu özel işlemleri R/3 sistemi içerisinde uygulamak istiyorsunuz.  Standart SAP sistemi içerisinde yer alan çeşitli süreçlerin nasıl modellendiği hakkında bilgi edinmek sizin sorumluluğunuzdadır.  Bu işlemlerdeki her değişiklik için gerekli olan yöneltim parametrelerini inceliyorsunuz. Özel İşlemler : İş senaryosu

© SAP AG 1999 Acil Siparişler Sipariş veren: C1 Kalem Malzeme Miktar 10 M1 10 20 M2 20 Otomatik olarak yaratılır LF - Teslimat Belge numarası: 8000 0070 Heman teslimat: X Teslimat türü: LF Satış belge türü RO - Acil sipariş RO - Acil sipariş Belge numarası: 2973 Sipariş veren: C1 Kalem Malzeme Miktar 10 M1 10 20 M2 20

© SAP AG 1999 Satış Belge türü: CS - Nakit satış Heman teslimat: X Teslimat türü: BV Nakit Satış Standart işlemeyle yaratılır Otomatik olarak yaratılır RD03 CS - Nakit satış Belge numarası: 2310 Sipariş veren: C1 Kalem 10 20 Malzeme M1 M4 Miktar 20 10 BV - Teslimat Belge no.: 8000 0397 Sipariş veren: C1 Kalem 10 20 Malzeme M1 M4 Miktar 20 10 BV-Faturalama Blg. Belge no.: 9000 0071 Sipariş veren: C1 Kalem 10 20 Malzeme M1 M4 Miktar 20 10 Fatura Laser printer Yazıcı Fatura No.: 2310 x

© SAP AG 1999 Konsinye Konsinye stok çekişiKonsinye stok çekişi Konsinye stok ikmaliKonsinye stok ikmali SD AŞ'ye ait mallar SD AŞ'ye ait mallar SD AŞ. Müşteri Müşteri

© SAP AG 1999 Konsinye Stok İkmali ve Stok Tüketimi Konsinye stok çekişiKonsinye stok çekişi Konsinye stok ikmaliKonsinye stok ikmali Müşteri : 1Mal çıkışı Fatura belgesi Müşteri özel stok Dışarı teslimat Konsinye stok ikmali Mal çıkışıDışarı teslimat Konsinye stok çekişi

© SAP AG 1999 Konsinye Stokun Geri Alınması ve İade Konsinye stok iadesiKonsinye stok iadesi Konsinye stokun geri alınması Konsinye stokun geri alınması Müşteri : 1Mal çıkışı Alacak dekontu Müşteri özel stok İade teslimatı Konsinye stokun geri alınması Mal çıkışı İade teslimatı Konsinye iadesi

© SAP AG 1999 Bedelsiz Teslimat ve Sonradan Bedelsiz Teslimat LF TeslimatDF - Teslimat Bedelsiz SDF Sonradan bedelsiz Teslimat RE İadeler Red gerelçesi 11 M1 10 PC KLN M1 10 PC M1 10 PC KLN M1 10 PCM1 10 PC REN LF Teslimat

© SAP AG 1999 Özel İşlemler : Özet Bu bölümde,  nakit satış ve acil sipariş işlemlerinin özelliklerini ve farklılıklarını,  satış uyarlamasında müşteri konsinyesinin nasıl yansıtılacağını,  bedelsiz teslimat ve bedelsiz sonradan teslimat işlemlerini yönlendirmeyi öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...