SAP SD - Lo6058

50 %
50 %
Information about SAP SD - Lo6058
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Veri Akışı  Referensla yaratma işlemi  Belge akışı  Kopyalama yöneltimi ve kopyalama koşulları  Referans durumunun güncellenmesi Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Veri Akışı : Hedefler Bu bölümün sonunda,  belge akışından yararlanmayı,  satış belgeri arasında, başlık, kalem ve termin satırı düzeylerinde veri aktarımının nasıl gerçekleştiğini ve bu aktarımın nasıl yönlendirileceğini,  referansla yaratma işlemini, kalem tipinin tamamlanma kuralıyla yönlendirmeyi öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 Veri Akışı: Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- § 0,-- OROR LFLF F2F2 8. Özel işlemler 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 1. Giriş 3. Sipariş İşleme 10. Muhatap belirleme 7. Veri akışı

© SAP AG 1999 Veri Akışı : İş Senaryosu  Şirketiniz IDES AG'nin farklı satış süreçlerinde bir önceki belgeden bir sonraki belgeye veri kopyalamak için farklı koşullar tanımlamak istiyorsunuz.  Bir önceki belgenin durum bilgisini yapılan işe bağlı olarak farklı yöneltmek istiyorsunuz.  Belge akışı listesindeki gibi iş süreçlerinizi modellemek istiyorsunuz.  Belge akışı, kopyalama yöneltimi ve durum güncelleme işlevlerinin nasıl çalıştığını incelemek sizin sorumluluğunuzda.

© SAP AG 1999 Referensla Yaratma İşlemi Referensla yaratma işlemi x Kopyala Teklif talebi Fatura belgesiSipariş SözleşmeTeklif Teslimat plan Teklif İstenen teslimat tarihi: SAS numarası: Sipariş veren: Arama Kalem seçimi 200000546 Seçim kriteri

© SAP AG 1999 Referansla Yaratma : Kalem Seçimi (1) Kalem 10 20 30 Malzeme M1 M2 M3 Miktar 40 50 100 Tarih 04/01 04/01 04/01 Fiyat 100.- 150.- 120.- SD belgesi: 5376 Sipariş veren: 1000 Ticari veriler

© SAP AG 1999 Referansla Yaratma : Kalem Seçimi (2) Kalem 10 20 30 Malz. M1 M2 M3 Miktar 40 50 100 XX XX 60 Kopyalama yöneltimi Referans belgesi seçim listesi SD belgesi : 5376 Sipariş veren: 1000 Ticari veriler Kalem 10 20 30 Malz. M1 M2 M3 Miktar 40 50 100 Tarih 04/01 04/01 04/01 Fiyat 100.- 150.- 120.- SD belgesi: 5376 Sipariş veren: 1000 Ticari veriler Referensla yaratma Belge 53765376 Kopyala Seçim listesi Diyalog

© SAP AG 1999 Referansla Yaratma : Kalem Seçimi (3) Kalem 10 20 30 Malz. M1 M2 M3 Miktar 40 50 100 XX XX 60 SD belgesi: 5435 Sipariş veren: 1000 Ticari veriler Kalem 10 20 Malz. M1 M3 Miktar 40 60 Tarih 06/20 06/20 Fiyat 100.- 120.- Kopyalama yöneltimi Referans belgesi seçim listesi SD belgesi : 5376 Sipariş veren: 1000 Ticari veriler Kalem 10 20 30 Malz. M1 M2 M3 Miktar 40 50 100 Tarih 04/01 04/01 04/01 Fiyat 100.- 150.- 120.- SD belgesi: 5376 Sipariş veren: 1000 Ticari veriler Referensla yarat Belge 53765376 Kopyala Seçim listesi Diyalog

© SAP AG 1999 Referensla Yaratma: Kopyala Kalem 10 20 30 Malz. M1 M2 M3 Miktar 40 50 100 Tarih 04/01 04/01 01.04. Fiyat 100.- 150.- 120.- SD belgesi: 5376 Sipariş veren: Ticari veriler Kalem 10 20 30 Malz. M1 M2 M3 Miktar 40 50 100 Tarih 04/01 04/01 04/01 Fiyat 100.- 150.- 120.- SD belgesi : Sipariş veren: 1000 Ticari veriler Referensla yarat Belge 53765376 Kopyala Seçim listesi Diyalog

© SAP AG 1999 Tamamlama Kuralı ve Referans Durumu Teklif talebi Kalem 10 Mlz M1 Miktar 10 Durum: Tam referans Sipariş veren: C1 Teklif Kalem 10 Mlz M1 Miktar 8 Durum: Kısmi referans Sipariş veren: C1 Sipariş Kalem 10 Mlz M1 Miktar 6 Sipariş veren: C1 Kopyalama yöneltimi: Belge akışı güncelle x Kopyalama yöneltimi: Belge akışı güncelle x Kalem tipi AFN Tamamlama kuralı A İlk referansta tamamlanır. AGN Tamamlama kuralı B Tüm miktar referans alındığında tamamlanır. TAN

© SAP AG 1999 Belge Akışı- Liste Teklife ilişkin belge akışı Teklif . Sipariş . . Teslimat . . . Fatura . . İadeler . . . İade teslimatı . . . . İade alacak dekontu İadeler Sipariş Teslimat Fatura İade teslimatı İade alacak dekontu Teklif . . .

© SAP AG 1999 Satış ve Dağıtımda Kopyalama Yöneltimi Teklif (QT) Standart sipariş (OR) Teslimat (LF) Fatura belgesi (F2) GeçerliGeçerli GeçerliGeçerli GeçerliGeçerli

© SAP AG 1999 Satış Belgeleri için Kopyalama Yöneltimi KaynakKaynak Termin satırıTermin satırı KalemKalem BaşlıkBaşlık IN Teklif talebi QT Teklif Satış belgesi türü IN için--- QT IN için--- QT AFN Standart kalem AFNN Bedelsiz kalem Kalem tipi AT Tkl. talebi termin s. BP Malzeme planlama Termin satırı tipi HedefHedef QT Teklif OR Standart sipariş Satış belgesi türü AGN Standart kalem AGNN Bedelsiz kalem Kalem tipi Termin satırı tipi

© SAP AG 1999 Kopyalama Koşulları Genel verileri Ticari başlık verileri Muhatap Genel verileri Ticari başlık verileri Muhatap Termin satırı verileriTermin satırı verileri Teklif Standart sipariş Genel verileri Ticari başlık verileri Muhatap Genel verileri Ticari başlık verileri Muhatap Genel kalem verileri Ticari kalem verileri Muhatap Koşullar Genel kalem verileri Ticari kalem verileri Muhatap Koşullar Termin satırı verileriTermin satırı verileri Müşteri aynı ise Kalem tamamlanmamış ise İstenen miktar sıfırın üzerinde ise Genel kalem verileri Ticari kalem verileri Muhatap Koşullar Genel kalem verileri Ticari kalem verileri Muhatap Koşullar

© SAP AG 1999 Veri Akışı : Özet Bu bölümde,  belge akışından yararlanmayı,  satış belgeri arasında, başlık, kalem ve termin satırı düzeylerinde veri aktarımının nasıl gerçekleştiğini ve bu aktarımın nasıl yönlendirileceğini,  referansla yaratma işlemini, kalem tipinin tamamlanma kuralıyla yönlendirmeyi öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...