SAP SD - Lo6055

50 %
50 %
Information about SAP SD - Lo6055
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Satış Belgeleri Yöneltimi: Satış Belgesi Türü  Satışta belge türleri  Satış belgesinin işlevi  Satış belgesinin yapısı ve verileri  Satış belgesine ilişkin sistem ayarları  Satış belgelerinin organizasyon birimlerine tayini Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Satış Belge Türü : Hedefler Bu bölümün sonunda,  satış belgelerinin yöneltim öğelerini,  farklı iş süreçlerinde kullanılan farklı satış belgesi türü örneklerini,  satış belgesi türlerinin işlevlerini,  satış belge türlerinin uyarlanmasını,  satış belge türlerinin kullanımının satış alanı ile sınırlandırılmasını öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 İşletme Yapısı : Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- § 0,-- OROR LFLF F2F2 7. Veri akışı 8. Özel işlemler 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 1. Giriş 3. Sipariş İşleme 10. Muhatap belirleme

© SAP AG 1999 Satış Belge Türü : İş Senaryosu  Şirketiniz, IDES Inc., SAP R/3 SD modüllerini senelerdir başarı ile kullanmaktadır.  Şirket yönetimi şirketinizin satış etkinliklerini artırma kararı aldı. Gelecekte, müşterileriniz siparişlerini fuar ortamında da verebilecekler.  Mevcut satışlarından ayrı olarak yeni fuar satışları değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir.  Fuar siparişleri için ayrı belge türlerinin oluşturulması sizin sorumluluğunuzdadır.

© SAP AG 1999 Satış Belgeleri İçin Uyarlamadaki İşlevler Başlık Kalem tipi Termin satırı tipi Sonr. teslimatSonr. teslimat Satış belge türü Kalem tipi Termin satırı tipi BelgeBelge Kopyalama yöneltimi Kopyalama yöneltimi Kopyalama yöneltimi Yöneltim parametreleri Yöneltim parametreleri Yöneltim parametreleri

© SAP AG 1999 Temel İşlevler Malzeme ihtiyaç planlaması Malzeme planlaması yok Stok yönetimi yok Termin satırı tipleri Standart kalem Bedelsiz kalem Metin kalemi Kalem tipleri Satış belge türleri Satndart sipariş Teklif talebi Teklif • Muhatap belirleme • Fiyatlandırma • Eksiklik • Bedelsiz ürün • Malzeme belirleme • İhtiyaç aktarımı • Sevkiyat terminlemesi • Çıktı • Metin belirleme • Kredi yönetimi • ... Temel işlevler

© SAP AG 1999 Satış Belgesi Türleri : Örnekler RE = İadeler CR = Alacak dekontu talebi SDF= Sonradan bedelsiz teslimat DR = Borç dekontu talebi RE = İadeler CR = Alacak dekontu talebi SDF= Sonradan bedelsiz teslimat DR = Borç dekontu talebi OR = Standart sipariş RO = Acil sipariş CS = Nakit satış CF = Konsinye stok ikmali DF = Bedelsiz teslimat OR = Standart sipariş RO = Acil sipariş CS = Nakit satış CF = Konsinye stok ikmali DF = Bedelsiz teslimat NMS= Miktar sözleşmesi SA = Teslimat planı RC = Kira sözleşmesi WK1= Genel değer sözleşmesi NMS= Miktar sözleşmesi SA = Teslimat planı RC = Kira sözleşmesi WK1= Genel değer sözleşmesi IN = Teklif talebi QT = Teklif IN = Teklif talebi QT = Teklif Satış öncesiSatış öncesiSatış öncesiSatış öncesi Çerçeve sözleşmelerÇerçeve sözleşmelerÇerçeve sözleşmelerÇerçeve sözleşmeler Satış aşamasıSatış aşamasıSatış aşamasıSatış aşaması ŞikayetlerŞikayetlerŞikayetlerŞikayetler

© SAP AG 1999 Satış Belgesi Türünde İşlevler SatışSatış belgebelge türütürü SatışSatış belgebelge türütürü Zorunlu referans Numara tayini Sözleşmelerde iyileştirmeler Kontrol Bölüm Açık teklifler/sözleşmeler Bilgi kaydı Öneri değerleri Tarih Fatura türü/teslimat türü Blokajlar • Muhatap belirleme • Fiyatlandırma • Eksiklik • Bedelsiz ürün • Malzeme belirleme • Çıktı • ... Temel işlev tayinleri

© SAP AG 1999 Satış Belgesi Türü Değişikliği Malzeme listesi ve malzeme hariç tutma şemaları Çıktı belirleme şeması Teslimat ve nakliye terminleri Bedelsiz ürün belirleme şemasıMuhatap belirleme şeması ?YeniYeni Malzeme belirleme şeması Belge fiyatlandırma şeması - Fiyatlandırma şemasıMetin belirleme şeması . . .

© SAP AG 1999 Satış Alanları için Geçerli Sipariş Türleri Standart sipariş Teklif talebi Bedelsiz teslimat Dağıtım kanalı 10 Bölüm 00 Satış belge türüSatış alanıSatış alanı Geçerli ?Geçerli ?Geçerli ?Geçerli ? Satış organizasyonu 1000 İadeler

© SAP AG 1999 Satış Belge Türü : Özet Bu bölümde,  satış belgelerinin yöneltim öğelerini,  farklı iş süreçlerinde kullanılan farklı satış belgesi türü örneklerini,  satış belgesi türlerinin işlevlerini,  satış belge türlerinin uyarlanmasını,  satış belge türlerinin kullanımının satış alanı ile sınırlandırılmasını öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Add a comment

Related presentations