SAP SD - Lo6054

50 %
50 %
Information about SAP SD - Lo6054
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Sipariş İşleme  Siparişlerin işlenmesi  Sipariş giriş yolları  Sipariş giriş yardımları Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Sipariş İşleme : Hedefler Bu bölümün sonunda,  siparişlerin girilmesine ve işlenmesine ilişkin yardımlara ve araçlara nasıl ulaşabileceğinizi ve bunlardan nasıl yararlanabileceğinizi,  siparişe ilişkin verilerin hangi kaynaklardan (malzeme ana verileri, müşteri ana verileri, uyarlamadan) belirlendiğini öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 Sipariş İşleme : Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- § 0,-- OROR LFLF F2F2 7. Veri akışı 8. Özel işlemler 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 1. Giriş 3. Sipariş İşleme 10. Muhatap belirleme

© SAP AG 1999 Sipariş işleme : İş Senaryosu  Şirketiniz, IDES Inc., SAP R/3 SD modüllerini senelerdir başarı ile kullanmaktadır.  Satış siparişlerinin girişini ve işlemlerini daha uygun hale getirmek istiyorsunuz.  Bunu yapmak için, ana verilerden ve diğer kaynaklardan belirlenen sabit ve önerilen belge değerlerini çıkarmak istiyorsunuz.  Belge yaratmak için sunulan tüm yardımlardan ve araçlardan faydalanmak istiyorsunuz.  R/3 sisteminde yer alan belge işlemleri ve giriş tekniklerini incelemek sizin sorumluluğunuzda.

© SAP AG 1999 Sipariş işlemenin SD İşlemlerine Entegrasyonu Ana verilerAna veriler Satış desteğiSatış desteği SatışSatış SevkiyatSevkiyat VERİ AMBARI VERİ AMBARI MM PP PM CO FI PS Malzeme yönetimi Üretim planlama Bakım ve onarım Maliyet muh. ve kontrol Mali muhasebe Proje sistemi MM FI Malzeme Yönetimi Mali Muhasebe CO Mali Muhasebe Maliyet muh. ve kontrol FI FaturalamaFaturalama Satış Teklif talebi Teklif Sipariş Teslimat planı Sözleşme Fiyat belirleme Kullanılabilirlik kontrolu Sevkiyat terminlemesi Satış Teklif talebi Teklif Sipariş Teslimat planı Sözleşme Fiyat belirleme Kullanılabilirlik kontrolu Sevkiyat terminlemesi

© SAP AG 1999 Genel Bakış : Belge Veri Kaynakları ...... ...... ...... IMGUyarlama Ana veriler Müşteri ana verileri Malzeme ana verileri Koşullar . . . Mevcut belge verisi Veri kaynakları: Program içinde kontrol form XY_001. sy-subrc = 4. check: FeldX ne FeldY. sy-subrc = 0. endform.Program Program ABAP/4 Editörü Sipariş Örnek: Satış belge türü: teslimat blokajı, sevkiyat koşulu e.g. sevkiyat noktası belirleme Örnek: Kalem seviyesindeki teslimat üretim yeri sevkiyat noktası belirleme kriteridir. Örnek: Müşteri ana verisi: Satış bürosu, sevkiyat koşulları Örnek: Malzeme ana verisi: Üretim yeri, yükleme grubu Örnek: Üretim yeri belirlerken birden fazla kaynak arasında değerlendirme yapmak.

© SAP AG 1999 Sipariş girişi - Satış Alanının Türetilmesi Sipariş Sipariş veren: C1 Smith Inc. Satış alanı: 1000 10 00 Kalem: M1 Malzeme 1 Malı teslim alan: C1 Smith Inc. Müşteri ana verileri Smith Inc. C1

© SAP AG 1999 Ana Verilerden Önerilen Veriler a verileri me inleme Ödeme Malzeme ana verileri Fiyatlandırma Vergi belirleme Ağırlık/hacim Kullanılabilirlik kontrolu Sevkiyat terminlemesi Sevkiyat yöneltimi Üretim yerleri Ana veriler Koşullar Ana veriler Çıktı Ana veriler Metinler Ana veriler Müşteri malzeme bilgi Kalem 10 20 30 Malz. M1 M2 M3 Miktar 10 20 15 Sipariş Sipariş veren: C1 Malı teslim alan:S1

© SAP AG 1999 Müşteri Ana Verilerindeki Muhataplar Fatura alıcısı Ödeyen Malı teslim alanSipariş veren Müşteri ana verileri

© SAP AG 1999 Müşteri Ana Verilerden Önerilen Veriler Ödeme koşullarıÖdeme koşulları Kredi limiti kontroluKredi limiti kontrolu Sipariş Sipariş veren: Malı teslim alan: Ödeyen: Fatura alıcısı: Kalem . . Malzeme . . Miktar . . Müşteri ana verileri C1 FiyatlandırmaFiyatlandırma Teslimat koşullarıTeslimat koşulları Sevkiyat koşullarıSevkiyat koşulları Müşteri ana verileri S1 Sevkiayt adresiSevkiayt adresi Mal giriş zamanlarıMal giriş zamanları VergiVergi Müşteri ana verileri E1 Fatura adresi Müşteri ana verileri R1 C1 S1 R1 E1

© SAP AG 1999 Ticari Veriler Sipariş 2 BAŞLIK Ödeme koşulu: ZB01 Teslimat koşulu: FOB BAŞLIK Ödeme koşulu: ZB01 Teslimat koşulu: FOB Sipariş 1 Kalem düzeyinde farklı veriler belirlenemez Kalem düzeyinde farklı veriler belirlenebildiği için değişiklik yapılabilir BAŞLIK Ödeme koşulu: ZB01 Teslimat koşulu: FOB BAŞLIK Ödeme koşulu: ZB01 Teslimat koşulu: FOB Kopyala Kopyala Kalem 10 Ödeme koşulu: ZB01 Teslimat koşulu: FOB Kalem 20 Ödeme koşulu: ZB01 Teslimat koşulu: FOB Kalem 10 Ödeme koşulu: ZB01 Teslimat koşulu: FOB Kalem 20 Ödeme koşulu: ZB01 ZB02 Teslimat koşulu: FOB EXW

© SAP AG 1999 Otomatik Üretim Yeri Önerisi Teslimat üretim yeri: 1100 Sipariş veren: C2 Malı teslim alan: S1 Kalem Malzeme Miktar Üretim 10 M1 10 1100 20 M2 10 1100 Sipariş veren: C3 Malı teslim alan: S2 Kalem Malzeme Miktar Üretim 10 M1 10 1000 20 M2 10 1200 Müşteri-malzeme bilgi kaydı C1 M1 Müşt. mlz. PC-100 Sipariş veren: C1 Malı teslim alan: S1 Müşteri malzeme PC-100 Kalem 10 Miktar 10 Üretim 1400 Malzeme ana verileri M1 Müşteri ana verileri S1 Teslimat üretim yeri: 1400 Teslimat üretim yeri: 1000 Malzeme ana verileri M2 Teslimat üretim yeri: 1200

© SAP AG 1999 Satış Özeti Müşteri 5264 için Satış Özeti Adres IDES Inc. Neurottstr. 16 D-69190 Walldorf Hızlı bilgi Son sipariş 5638 Kullanılan maksimum kredi limiti 68% Faturalama blokajı olan siparişler 2 Ana değerler Yıllık Satış 200 000 000 UNI Çalışan sayısı 604 Yasal durumu Limited şirketi . . . Bilgi blokları  Adres  Ana değerler  Hızlı bilgi  İlgili kişi  Son SD belgeleri  Ana değerler belgesi  Fiyatlandırma  . . .

© SAP AG 1999 Genel Bakış: Satış Belgelerini Değiştirme Belgede hızlı değişiklik Sipariş Birden fazla kalemi aynı anda değiştirme Birden fazla belgeyi hızlı değiştirme Sipariş Üretim 2000 1200 Sipariş Üretim 2000 1200 Sipariş Üretim 2000 1200 Sipariş Üretim 2000 1200 Belge listesi aracılığıyla değiştirme Klm 10 Klm 20 . . . Mat-12 Mat-10 . . . Üretim 1200 Üretim 1200 . . . . . . 2000 2000 . . . Blokajlı belgeler TeslimatSipariş Teslimat ve fatura blokajı Teslimat blokajı:  İptal edilen belgeler SiparişTeklif Belgelerin iptal edilmesi Red gerekçesi:0303

© SAP AG 1999 Blokajlar Sipariş Blokajlar Blokajlar Başlık Teslimat blokajı/ fatura blokajı Kalem 10 Fatura blokajı Kalem 20 Temin satırı 1 Termin satırı 2 Teslimat blokajı Kullanıcı blokajı koyar ve kaldırır Uyarlamada blokaj tanımları ...... ...... ...... IMG

© SAP AG 1999 İptal SiparişSipariş TeklifTeklif Kalem 10: M1 10 adet Kalem 20: M2 20 adet Ret gerekçesi: 03 çok pahalı. Kalem 30: M3 30 adet Sipariş veren: C1 Sipariş veren: C1 Kalem 10: M1 10 adet Kalem 20: M3 30 adet x

© SAP AG 1999 Yeniden belirlenen veriler  Müşteri ana verileri  Müşteri malzeme bilgi kaydı  Metinler  Bedelsiz ürün  Fiyatlar  Çıktı  Üretim yeri ve sevk noktası Değiştirilemez veriler  Satış alanı  Satış büroları ve satış grubu  Kullanılabilirlik and product allocation  Batches Değişikliğe izin verilmeyen durumlar:  Bir önceki belge ile durumBir önceki belge ile durum ilişkisi var iseilişkisi var ise  Referansta bulunulmuş iseReferansta bulunulmuş ise Satış Belgesinde Sipariş Veren Değişikliği

© SAP AG 1999 Sipariş İşleme : Özet Bu bölümde,  siparişlerin girilmesine ve işlenmesine ilişkin yardımlara ve araçlara nasıl ulaşabileceğinizi ve bunlardan nasıl yararlanabileceğinizi,  siparişe ilişkin verilerin hangi kaynaklardan (malzeme ana verileri, müşteri ana verileri, uyarlamadan) belirlendiğini öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...