SAP SD - Lo60514

75 %
25 %
Information about SAP SD - Lo60514
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Bedelsiz Ürün  Harici ve dahili bedelsiz ürün miktarları  Ana veriler  Bedelsiz ürünlerde koşul teknikleri  İstatistiklerde ve maliyet muhasebesinde bedelsiz ürün Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Bedelsiz Ürün: Hedefler Bu bölümün sonunda,  satış sürecinde bedelsiz ürün işlevlerinin kullanımını,  siparişe dahil ve siparişten hariç bedelsiz ürünler için ana veriler yaratmayı,  bedelsiz ürüne ilişkin ayarlamaları uyarlamada yapmayı öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 Bedelsi Ürün: Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- § OROR LFLF F2F2 7. Veri akışı 8. Özel işlemler 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 3. Sipariş İşleme 10. Muhatap belirleme 1. Giriş 0,--

© SAP AG 1999 Bedelsiz Ürün : İş Senaryosu  Müşterilerinizle yaptığınız fiyat pazarlığında, bedelsiz ürün önemli bir rolü vardır.  Sonuç olarak, bedelsiz ürünlerin belirlenerek satış belgelerinde otomatik olarak yer almasını istiyorsunuz.  Maliyet muhasebesine bedelsiz ürünlerle ilgili bazı bilgilerin aktarılmasını da dikkate alarak, bedelsiz ürünlerin otomatik olarak belirlenmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

© SAP AG 1999 Siparişe Dahil Bir kartonu bedava Siparişe Dahil/Siparişten Hariç Bedelsiz Ürünler(1)

© SAP AG 1999 Siparişe Dahil/Siparişten Hariç Bedelsiz Ürünler(2) + Siparişten hariç Siparişe dahil Bir kartonu bedava

© SAP AG 1999 Siparişte Bedelsiz Ürün Sipariş Sipariş veren: C2 Fiyatlandırma tarihi: Mayıs 08 Teslimat tarihi : Mayıs 15 Klm ÜK Mlz. Miktar KlmTp 10 Yumurta 4 TAN 20 10 Yumurta 1 TANN Klm ÜK Mlz. Miktar KlmTp 10 Yumurta 5 TAN 20 10 Civciv 1 TANN Siparişten hariç Sipariş Siparişe dahil Sipariş veren: C1 Fiyatlandırma tarihi: Mayıs 08 Teslimat tarihi : Mayıs 15

© SAP AG 1999 Klm ÜK Mlz. Miktar KlmTp 10 Yumurta 5 TAN Sipariş Siparişe dahil Sipariş veren: C1 Fiyatlandırma tarihi: Mayıs 08 Teslimat tarihi : Mayıs 15 Tek Satırda Siparişe Dahil Bedelsiz Ürün Koşullar Koşul Tanım Değer PR00 Fiyat 15 NRAB Bedelsiz ür. 3- Miktar: 5 Net: 12 UNI Net değer 12

© SAP AG 1999 Bedelsiz Ürün - Ana verileri 30 StşOrg DğtmKnl Müşt. Malzeme 1000 10 C1 M1 Geçerlik bşl: Tmz. 1 Geçerlik sonu: Ekm.30 Malzeme Asg. Miktar EkMlz( %) HspKrl T Ek malzeme D M1 Yum. 20 9 KAR 1 adet 10 1 E M2 Civciv 2 Sprş hrç.

© SAP AG 1999 Teslimatta Bedelsiz Ürün Sipariş Klm Mlz 10 M1 20 M2M2 NRNR Müşteri: C1 Kısmi teslimat Kalem Malzeme 10 M1M1 20 M2M2 NRNR Müşteri: C1 Bedelsiz ürün kalemi için teslimat yöneltimi Teslimat şu şekilde gerçekleşir: boş Ana Kalem (AK)'den bağımsız olarak A Yanlızca AK için kısmi teslimat yapılırsa B Yanlızca AK için teslimat tam olarak yapılırsa C Yalnızca AK (yada bir bölümü) ile birlikte E AK miktarıyla orantılı Kısmi teslimat Klm Mlz 10 M1M1 20 M2M2 NRNR Müşteri: C1 Kısmi teslimat Klm Mlz 10 M1 20 M2M2 NRNR Müşteri: C1

© SAP AG 1999 Bedelsiz Ürün - Hesaplama Kuralı  Kural 1: Orantılı  Kural 2: Birim referansı  Kural 3: Tam birimler  Kural ##: Yeni kurallar

© SAP AG 1999 İstatistiklerde ve Maliyet Muhasebesinde Bedelsiz ürün Miktar Fiyat İndirimi VPRS Stş. geliri Stş. ind. MasraflarCO SD CO-PA'ye aktarım biçimleri için örnekler 10 1 100 40 5 100 40 5 MI SI SAP Standardı 1 10 1 100 20 - 20 40 5 100 20 - 20 40 5 MI SI TANN • Fytlndr: B • FG100 w/ req.55 2 10 1 100 45  100 45 MI SI LF--> F1 TANN • Fytlnd. yok 3

© SAP AG 1999 Bedelsiz Ürünlerde Koşul Teknikleri Tablo 05 --> Kayıt yok Tablo 10 --> Erişim başarılı Satış alanı 1000 10 00 Belge şeması A Müşteri Şeması 1 10 1 NA00 Bedelsiz ürünler . . . 10 1 NA00 Bedelsiz ürünler . . . Erişim sırası Geçerlik bşl.: sonu:Erişim sırası Geçerlik bşl.: sonu: Erişim: 10 05 Malzeme Erişim: 20 10 StşOrg/DğtmKnl/Müşt./Mlz. Erişim: 10 05 Malzeme Erişim: 20 10 StşOrg/DğtmKnl/Müşt./Mlz. 1000 10 C1 M1 ... ... ... ... ... ... Sipariş 1 2 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Ana Kalem TAN Alt kalem TANN Ana Kalem TAN Alt kalem TANN Koşul kayıtları Erişim sırası NA00 Koşul türü NA001 Şema NA0001

© SAP AG 1999 Bedelsiz ürün: Özet Bu bölümde,  satış sürecinde bedelsiz ürün işlevlerinin kullanımını,  siparişe dahil ve siparişten hariç bedelsiz ürünler için ana veriler yaratmayı,  bedelsiz ürüne ilişkin ayarlamaları uyarlamada yapmayı öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...