SAP SD - Lo60513

60 %
40 %
Information about SAP SD - Lo60513
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Malzeme Belirleme/Ürün Seçimi ve Malzeme Listeleme/ Malzeme Hariç Tutma  Malzeme belirleme ve  Ürün seçimi  Malzeme listeleme ve  Malzeme hariç tutma Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Malzeme Belirleme: Hedefler Bu bölümün sonunda,  malzeme belirleme, ürün seçimi, malzeme listeleme ve malzeme hariç tutma işlevlerini kullanmayı,  bu işlevleri kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlamayı,  ilgili ana verileri yaratmayı,  ayarlarını yaptığınız işlevlerin satış belgesini nasıl etkilediğini öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 Malzeme Belirleme: Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- § 0,-- OROR LFLF F2F2 7. Veri akışı 8. Özel işlemler 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 3. Sipariş İşleme 10. Muhatap belirleme 1. Giriş

© SAP AG 1999 Malzeme Belirleme : İş Senaryosu  Şirketinizin geniş bir ürün çeşitliliği var.  Değişik sebeplerden dolayı, satış süreci boyunca düzenli olarak bazı ürünleri başka ürünlerle ikame etmek istiyorsunuz.  İlave olarak, bazı müşterilerinize var olan ürün çeşitliliğini sınırlandırmak istiyorsunuz.

© SAP AG 1999 Malzeme Belirleme Girilen malzeme İkame edilen malzeme Sipariş Kalem 10 Malzeme 4711 M1 47114711 M1M1 Malzeme belirleme

© SAP AG 1999 Manüel Ürün Seçimi MüşteriMüşteri GrubuGrubu ToptancıToptancı MüşteriMüşteri SmithSmith MüşteriMüşteri SmithSmith 1. 4714 2. 4711 3. 4712 Müşteri: Miller Ürün: 4712 1. 4711 2. 4716 3. 4712 Müşteri: Smith Ürün: 4711 1. 4712 2. 4716 Müşteri grubu: GH Ürün: 4711 4711 4712 4713 4714 4715 4716 MüşteriMüşteri MillerMiller MüşteriMüşteri MillerMiller Malzeme :Malzeme : Malzeme belirleme ana verileri

© SAP AG 1999 Ana Veriler Ürün 4713 Ürün 4711 Ürün 4711 02/01 - 05/01 1. Bahar varyantı 2. Standart ürün Ürün 4714 Ürün 4715 Ürün 4711 09/09 - 12/31 Ürün 4711 1. Olimpiyat varyantı 2. Noel ambalajı 3. Standart ürün Malzeme belirleme/ürün seçimi için

© SAP AG 1999 Otomatik Ürün Seçimi Nisan 01 OtomatikOtomatik SeçimSeçim OtomatikOtomatik SeçimSeçim Ürün 4712 10 Adet Ürün: Kullanılabilir 4711 10 adet 0 adet Haziran 01 OtomatikOtomatik SeçimSeçim OtomatikOtomatik SeçimSeçimÜrün: Kullanılabilir 4711 10 adet 4 adet Ürün 4711 4 Adet Ürün 4714 6 Adet Sipariş Dışarı teslimat

© SAP AG 1999 Otomatik Ürün Seçimi- Ana Veriler 1. A 2. B Örnekler: Girilen malzeme: A Malzeme A kullanılabilir durumda değil ise otomatik olarak malzeme B kullanılsın. AAAA 1. D 2. C Girilen malzeme: CMüşteri, malzeme C için siparişte bulunuyor. Siz önce malzeme D'nin tüketilmesini istiyorsunuz. Kullanılabilir olduğu sürece malzeme D otomatik olarak seçiliyor. BBBB Malzeme belirleme ana verileri Malzeme belirleme ana verileri

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme - Koşul Tekniği (1) Satış belge türü OR Sipariş Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Malzeme: M-10 . . . Malzeme: M-10 . . . Şema A00001

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme - Koşul Tekniği (2) Sipariş Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Malzeme: M-10 . . . Malzeme: M-10 . . . Satış belge türü OR Şema A00001 Koşul türü A001 10 0 A001 Girilen malzeme 20 0 . . .

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme - Koşul Tekniği (3) Sipariş Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Malzeme: M-10 . . . Malzeme: M-10 . . . Satış belge türü OR . . . Şema A00001 Koşul türü A001 Erişim sırası A002 10 0 A001 Girilen malzeme 20 0 . . . Erişim sırası Geçerlik bşl. Geçerlik sonu A002 01/01/98 12/31/02

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme - Koşul Tekniği (4) Sipariş Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Malzeme: M-10 . . . Malzeme: M-10 . . . Satış belge türü OR . . . Şema A00001 Koşul türü A001 Erişim sırası A002 Erişim: 10 2 StşOrg/DğtKnl/Gir Mlz Erişim: 20 1 Girilen malzeme 10 0 A001 Girilen malzeme 20 0 . . . Erişim sırası Geçerlik bşl. Geçerlik sonu A002 01/01/98 12/31/02

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme - Koşul Tekniği (5) Sipariş Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Malzeme: M-10 . . . Malzeme: M-10 . . . Satış belge türü OR . . . Şema A00001 Koşul türü A001 Erişim sırası A002 Erişim: 10 2 StşOrg/DğtKnl/Gir Mlz Erişim: 20 1 Girilen malzeme 10 0 A001 Girilen malzeme 20 0 . . . Erişim sırası Geçerlik bşl. Geçerlik sonu A002 01/01/98 12/31/02 Tablo 2 --> Kayıt yok Tablo 1 --> Erişim başarılı

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme - Koşul Tekniği (6) Sipariş Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Belge türü: OR Satış org. : 1000 Dağ. kanalı: 10 Bölüm: 00 Müşteri : C1 Malzeme: M-10 . . . Malzeme: M-10 . . . Satış belge türü OR . . . Şema A00001 Koşul türü A001 Erişim sırası A002 Erişim: 10 2 StşOrg/DğtKnl/Gir Mlz Erişim: 20 1 Girilen malzeme 10 0 A001 Girilen malzeme 20 0 . . . Erişim sırası Geçerlik bşl. Geçerlik sonu A002 01/01/98 12/31/02 Tablo 2 --> Kayıt yok Tablo 1 --> Erişim başarılı Giriş: MAT-10 Malzeme belirleme ana verileri Geçerlik bşl. . . Geçerlik sonu . . . İkame nedeni: 0002 İkame malzeme : M-10

© SAP AG 1999 Malzeme Listeleme . Sipariş veren: S2 Ödeyen: R1 Kalem Malzeme 10 4711 20 4712 30 4713 Sipariş veren: S1 Ödeyen: R1 Kalem Malzeme 10 4711 20 4713 30 4714 Sipariş Sipariş Malzeme listeleme ana verileri Malzeme listeleme ana verileri Müşteri : S1 Malzeme: 4711 4712 Sipariş veren S2 Ödeyen P1: Sipariş veren S1 Müşteri : R1 Malzeme: 4711 4713

© SAP AG 1999 Malzeme Hariç Tutma Sipariş veren S2 Ödeyen P1: Sipariş veren S1 Sipariş Sipariş Sipariş veren: S2 Ödeyen: R1 Kalem Malzeme 10 4711 20 4712 30 4713 Sipariş veren: S1 Ödeyen: R1 Kalem Malzeme 10 4711 20 4713 30 4714 Malzeme hariç tutma ana verileri Malzeme hariç tutma ana verileri Müşteri : S1 Malzeme: 4711 4712 Müşteri : R1 Malzeme: 4711 4713

© SAP AG 1999 Malzeme Belirleme: Özet Bu bölümde,  malzeme belirleme, ürün seçimi, malzeme listeleme ve malzeme hariç tutma işlevlerini kullanmayı,  bu işlevleri kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlamayı,  ilgili ana verileri yaratmayı,  ayarlarını yaptığınız işlevlerin satış belgesini nasıl etkilediğini öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

SAP SD - Lo6055 - slidesearch.net

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more

SAP SD - Lo6052 - slidesearch.net

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more

SAP SD - Lo15010 - slidesearch.net

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more