SAP SD - Lo60512

67 %
33 %
Information about SAP SD - Lo60512
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Çerçeve Sözleşmeler  Teslimat planı  Miktar sözleşmesi  Değer sözleşmesi  Çağrılar için yetkili muhataplar  Sözleşme verileri ve kira sözleşmesi Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Çerçeve Sözleşmeler: Hedefler Bu bölümün sonunda,  çeşitli sözleşme türlerini ve işlevlerini,  sözleşmeleri uyarlamada yönlendirerek, kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamayı öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 Çerçeve Sözleşmeler: Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- 0,-- OROR LFLF F2F2 7. Veri akışı 8. Özel işlemler 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 3. Sipariş İşleme 10. Muhatap belirleme 1. Giriş §

© SAP AG 1999 Çerçeve Sözleşmeler: İş Senaryosu  Şirketiniz , IDES AG, müşterileri ile sık olarak ticari işlemler yürütmektedir.  Şirketiniz ve bu müşterilerle beraber sözleşmelere bağlı kalarak iş süreçlerini planlamak istiyor.  Müşterilere ve ürünlere bağlı olmak üzere çeşitli çerçeve sözleşme türlerine ihtiyaç olacaktır.  SAP sisteminde hazır bulunan satış belge türleri kullanılarak modellenebilecek olan çeşitli çerçeve sözleşmelerin incelenmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

© SAP AG 1999 Sözleşmeler - Satış Belgesi Türleri Çerçeve sözleşmeler Teslimat planları • SA Teslimat planı • BL Çağrılı teslimat teslimat planı • DEL Harici acenteler için teslimat planı • . . . Sözleşmeler • NMS Miktar sözleşmesi • WK1 Genel değer sözleşmesi • WK2 Malzeme ilişkili değer sözleşmesi • RC Kira sözleşmesi • SC Seris ve bakım sözleşmesi

© SAP AG 1999 Teslimat Planları Teslimat planı 1.4. 1.6. Dışarı teslimat Dışarı teslimat Dışarı teslimat

© SAP AG 1999 Miktar Sözleşmeleri Çağrılı sipariş miktarlarının güncellenmesi Sözleşme Dışarı teslimat Dışarı teslimat Dışarı teslimat Çağrılı sipariş Çağrılı sipariş Çağrılı sipariş

© SAP AG 1999 Açık Çerçeve Sözleşmelere İlişkin İletiler M1 100 ADT M2 30 L Sipariş Malzeme Değer M3 5 adet 5 000 USD - 10% indirim Müşteri: Smith Inc. London Açık çerçeve sözleşmeler x Malzeme M3 için açık sözleşmeler mevcut Devam Liste İptalx Referans edilen belgeler Liste Düzenle Git Sistem Yardım Müşteri için açık belgeler Kopyala Sip.tür Belge Kalem . . . KM 40000069 0010 . . . KM 40001292 0010 . . . . . .

© SAP AG 1999 Değer sözleşmesi Sözleşme KalemHedef Değer 10 10 000 UNI - 10% indirim Müşteri: Smith AG Merkez Geçerlik: 01/00 - 12/00

© SAP AG 1999 Geçerli Malzemeler Ürün hiyerarşisi Düzey 1 00001 Araçlar00001 Araçlar 0000100001 Elektronik 0000100002 Pnömatik2 3 . . . . . . . . . . . .. . . . D1 Kurulum M1 Malzeme 1 M5 Malzeme 5 D3 Bakım ... ... Ürün Yelpazesi Bileşeni

© SAP AG 1999 Değer sözleşmesi- Çağrılı Siparişler Çağrılı sipariş Malzeme Değer M1 adet 6 000 UNI6 000 UNI - 10% indirim- 10% indirim Müşteri: Smith Inc. New York Çağrılı sipariş Malzeme Değer M2 3adet 6 000 UNI - 10% indirim Müşteri: Smith Inc. New York Çağrılı sipariş Malzeme Değer M3 5 adet 5 000 USD - 10% indirim Müşteri: Smith Inc. London Sözleşme değeri karşılandı Sözleşme Kalem Hedef Değer 10 10 000 UNI - 10% indirim Müşteri: Smith AG Merkez Geçerlik: 01/00- 12/00

© SAP AG 1999 Sözleşmede Değer Güncellemesi Çağrılı sipariş Malzeme Değer M3 5 adet 5 000 USD - 10% indirim Müşteri: Smith Inc. London İade Malzeme Değer M3 2 adet 2.000 USD - 10% indirim Müşteri: Smith Inc. London DeğişiklikDeğişiklik Sözleşme Kalem Hedef Değer 10 4 725 UNI Müşteri: Smith AG Merkez Geçerlik: 01/00- 12/00 Çağrılı sipariş değeri güncelle Çağrılı sipariş değeri düzelt

© SAP AG 1999 Değer sözleşmesi- Faturalama Belgesi Sözleşme Kalem Hedef Değer 10 10 000 UNI - 10% indirim Müşteri: Smith AG Merkez Geçerlik: 01/00- 12/00 Çağrılı sipariş Malzeme Değer M3 5 adet 5 000 USD - 10% indirim Müşteri: Smith Inc. London Faturalama belgesi Malzeme Değer M1 2 adet .... UNI M2 5 adet .... UNI Müşteri: Smith Inc. Çağrılı sipariş faturalansın mı? Faturalama planı?

© SAP AG 1999 Değer Sözleşmesi Yöneltimi Satış belgesi türü Kalem tipi VCTR ? VCIT ? WK1 - Ürün yelpazesi bileşeni ile - Belge şeması Y  WK2 - Malzeme ilişkili - Belge şeması Y  WK0001 şeması, WK00 koşul türü  WK1 --> WKN  WK2 --> WKC  Tamamlama kuralı E  Değer sözleşmesi malzemesi  Sözleşme çağrısı yöneltimi

© SAP AG 1999 Sözleşmede Çağrılı Siparişlere Yetkili Muhataplar Sözleşme Malzeme Değer M1 adet 6 000 UNI6 000 UNI - 10% indirim- 10% indirim Sipariş veren: Smith Inc., New York Çağrılar için yetkili muhataplar: Smith & Little, SF Muhatap işlevi SP MMS Muhatap işlevi AA Müşteri hiyerarşisi

© SAP AG 1999 Çağrılı Siparişe Yetkili Muhataplar: Müşteri Listesi Sözleşme 40002000 Başlık/muhatap SP PY BP SP AA AA AA AW AW AW 4711 4722 4733 4744 4810 4811 4812 4910 4911 4912 Sipariş Başlık/muhatap SP PY BP SP 4812 4722 4733 4911 Select SH 4711 Meyer 4810 Glory 4811 Becker 4812 Cohen New York Dallas Phoenix San Diegox Seçim : SP x Çağrı yapan muhatap Sözleşme 40002000 İstenen teslimat tarihi: D 06/19/97 Siparişi yaratın: x Select SH 4744 Meyer 4910 Weber 4911 Singer 4912 Hart Las Vegas Phoenix Phoenix Phoenix x Seçim : SP x

© SAP AG 1999 Çağrılı Siparişlere Yetkili Muhataplar: Müşteri Hiyerarşisi 4711 4886 4812 4955 4710 Sözleşme 40002000 Başlık/muhatap SP PY BP SP AW AW AW 4711 4722 4733 4744 4910 4911 4912 Müşteri hiyerarşi Sipariş Başlık/muhatap SP PY BP SP 4810 4811 4812 4722 4733 4911 Select SH 4711 Meyer 4810 Glory 4811 Becker 4812 Cohen New York Dallas Phoenix San Diegox Seçim : SP x Çağrı yapan muhatap Sözleşme 40002000 İstenen teslimat tarihi: D 19.06.1997 Siparişi yaratın: x Seçim SH 4744 Meyer 4910 Weber 4911 Singer 4912 Hart Las Vegas Phoenix Phoenix Phoenix x Seçim : SP x

© SAP AG 1999 Satış Belgelerinde Sözleşme Verileri Söküm tarihi: Sipariş Ekranı: Sözleşme verileri Sözleşme başlangıç: 07.01. Kurulum tarihi: Kabul tarihi: Sözleşme tarihi : Sözleşme bitişi: 31.12. İstenen fesih tarihi: Fesheden taraf: Fesih girişi: Satış Belge Türü: RC Sözleşme verisi geçerli: X Satış Belge Türü : RC Kira sözleşmesi Müşteri : C1 Sipariş Başlık Kalem 10 Kalem 20 IMG

© SAP AG 1999 Tarih Belirleme Öneri RC - Kira sözleşmesi Sözleşme bşl.: 07/08/00 Sözleşme btş.: 07/07/00 Kural 05 Kural 08 Manüel giriş Kurulum tarihi: 07/08/00 Sözleşme profili: 0001 Sözleşme bşl. kuralı: 05 Sözleşme btş. kuralı: 08 Geçerlik süresi: 1 sene Satış Belge Türü : RC Sözleşme profili: 0001 Tarih belirleme kuralları: 01 - Günün tarihi 02 - Sözleşme başlangıcı 05 - Kurulum tarihi 08 - Geçerlik süresi sonu 12 - Sözleşme başlangıcı + 1 hafta . . . Fesih Şeması: 0001 IMG IMG

© SAP AG 1999 Çerçeve Sözleşmeler: Özet Bu bölümde,  çeşitli sözleşme türlerini ve işlevlerini,  sözleşmeleri uyarlamada yönlendirerek, kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamayı öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Add a comment

Related presentations

Related pages

SAP SD - Lo60511 - slidesearch.net

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more

SAP SD - Lo6055 - slidesearch.net

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more

SAP SD - Lo6054 - slidesearch.net

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more

SAP SD - Lo15010 - slidesearch.net

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more

SAP SD - Lo1509

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve ...
Read more